Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace 5 lekcí MUZIKOTERAPIE Možnosti využití MUZIKOTERAPIE u CS č. 1 při ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 - cílové skupiny projektu „Škola pro všechny“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace 5 lekcí MUZIKOTERAPIE Možnosti využití MUZIKOTERAPIE u CS č. 1 při ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 - cílové skupiny projektu „Škola pro všechny“,"— Transkript prezentace:

1 Prezentace 5 lekcí MUZIKOTERAPIE Možnosti využití MUZIKOTERAPIE u CS č. 1 při ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 - cílové skupiny projektu „Škola pro všechny“, účastnící se projektové MUZIKOTERAPIE v rámci realizace KA 1 projektu CZ.1.07/1.2.29/02.0012 Anotace: Jedná se o Realizaci muzikofiletického příběhu s prvky aktivní a receptivní formy muzikoterapie, seznámení a hru na bubny djembe, krátké relaxace, dechová cvičení – práce s tělem, dechem a hlasem, zpěv jednoduchých písní s hudebním doprovodem – s cílem uvolnění napětí, sebereflexie a posílení sebedůvěry u dětí a žáků s SVP. Počet stran: 24 Zpracovala dne: 20. 12. 2014 Mgr. Bc. Svatava Drlíčková 1 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

2 MUZIKOTERAPIE Mgr. Bc. Svatava Drlíčková 2 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

3 MUZIKOTERAPIE OBSAH 1. lekce – Jak se přivolává Slunce 2. lekce – Mluvící buben 3. lekce – Zpívající mísy 4. lekce – Didgeridoo 5. lekce – Ostrov pokladů Seznam literatury Použité zdroje 3 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

4 Jak se přivolává Slunce – 1. lekce 1. Seznámení s muzikofiletickým příběhem 2. Představení hudebních nástrojů 4 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

5 Jak se přivolává Slunce 3. Realizace muzikofiletického příběhu s prvky aktivní a receptivní formy muzikoterapie a) aktivní prvky - práce s tělem, protažení, vnímání tíhy - práce s dechem a hlasem, zpěv jednoduchých písní s pohybovým doprovodem 5 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

6 Jak se přivolává Slunce b) receptivní prvky - krátká relaxace, uvolnění těla, vnímání hudby a zvukových vibrací - vytváření si svého prostoru pro relaxaci - uvědomování si vlastního dechu 6 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

7 Jak se přivolává Slunce 4. Zpětná reflexe zaměřená na uvědomování si a pojmenování svých prožitků během realizace muzikofiletického příběhu 5. Výtvarná reflexe prostřednictvím práce s mnohobarevnou pastelkou, skupinová práce s využitím vzniklých kreseb. 7 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

8 Mluvící buben – 2. lekce 1. Představení a seznámení s různými tipy bubnů 2. Vnímání rozdílné výšky tónů znějících bubnů 3. Mluvící bubny – Tama, Luna, Dun – dun a) aktivní příběh o nákupu bubnů na africkém tržišti, práce s vokální gradací ve skupině b) uvědomování si možností a rozsahu hlasu 8 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

9 Mluvící buben 4. Uvědomování si vibrací, které lze vnímat při hře 5. Píseň: Matko Země, otče Slunce, stůjte nyní na mé straně. Heja, heja, heja, heja, heja, heja, hej. 5. Oceánový buben - krátká relaxace, poslouchání melodie a zvuku moře 9 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

10 Mluvící buben 6. Bubny djembe - původ, výroba, části bubnu - manipulace s bubnem, ukládání do obalu - možnosti držení bubnů - pravidla při hře na buben a jejich dodržování - bubnová rozcvička - práce s jednoduchými rytmy 7. Závěrečná reflexe 10 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

11 Zpívající mísy – 3. lekce 1. Seznámení s tibetskými mísami a dalšími nástroji z této skupiny ( shang, kartálky, gong, zvonky), jejich původ, výroba 2. Krátká relaxace – tibetské mísy a zpěv 11 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

12 Zpívající mísy 3. Nácvik manipulace a držení paličky, pohyb a jeho vedení 4. Držení mísy, postavení mísy 5. Technika hry a) cinkání b) roztáčení 12 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

13 Zpívající mísy 6. Zvukové vibrace zvýrazněné vodou 7. Společná improvizace s tibetskými mísami a zpěvem 13 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

14 Didgeridoo – 4. lekce 1.Krátká relaxace s dešťovou holí, didgeridoo, xylofonem a mořem 2. Představení didgeridoo, původ, historie, výroba a kresby na nástrojích 14 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

15 Didgeridoo 3. Systém hry na didgeridoo, využívání mirelonových trubek pro nácvik hry a) základní tón - uvolnění a zpevnění rtů - nádech nosem - nátisk - intenzita dechu 15 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

16 Didgeridoo b) cirkulační dech - nádech nosem, ústa tvoří zásobárnu vzduchu - vytlačení vzduchu pomocí tváří - přidání nádechu nosem současně s vytlačením vzduchu pomocí tváří 16 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

17 Didgeridoo 4. Vytváření základního tónů, vnímání rozdílných výšek 5. Krátká závěrečná relaxace a reflexe prostřednictvím výtvarné aktivity inspirované kresbami na didgeridoo 17 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

18 Ostrov pokladů – 5. lekce 1.Vytvoření několika pracovních míst s různými sestavami nástrojů, které se navzájem zvukově odlišují 2. Prozkoumávání tajuplných ostrovů 18 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

19 Ostrov pokladů 3. Využití jednoduchých nástrojů a perkusí při improvizovaných skladbách 19 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

20 Ostrov pokladů 4. Uvolnění čelistních kloubů, jemná práce s hlasem, dotváření atmosféry ostrovů pomocí vokálů a zvuků 5. Závěrečná reflexe, pojmenovávání emocí, zaměření se na své místo ve skupině 6. Na jakém ostrově bych chtěl ještě chvíli zůstat a proč 20 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

21 Seznam literatury, zdroje Doporučená literatura HOLZER, L., DRLÍČKOVÁ, S., Celostní muzikoterapie v institucionální výchově. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. 235 s. ISBN 978-80-244-3323-3 BUCHNER, A., Hudební nástroje národů. Praha: Artia, 1969. 310 s. ISBN 37- 016-69 FELBER, R., REINHOLD, S., STÜCKER, A., Muzikoterapie: Terapie zpěvem. Hranice: Fabula, 2005. 242 s. ISBN 80-86600-24-6. HALPERN, S., LINGERMAN, H., Muzikoterapie Léčivá síla hudby. Bratislava: Eko-konzult, 2005. 186 s. ISBN 80-8079-044-2. JURKOVÁ, Z., Kapitoly o mimoevropské hudbě. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 73 s. ISBN 80- 7067-598-5. 21 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

22 Seznam literatury, zdroje Doporučená literatura KANTOR, J., LIPSKÝ. M., WEBER. J. a kol., Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009. 283 s. ISBN 978-80-247-2846-9. KRČEK, J., Musica humana, Úvod do muzikoterapie, která vychází z antroposofie Rudolfa Steinera. Hranice: Fabula, 2008. 190 s. ISBN 978-80-86600-50-5. LINKA, A. Kapitoly z muzikoterapie. Rosice u Brna: Gloria, 1997. 155 s. ISBN 80-901834-4-1. LOSEV, A., Hudba jako předmět logiky. Olomouc: Refugium, 2006. 228 s. ISBN 80-86715-63-9. MAREK, V., Tajné dějiny hudby. Praha: Eminent, 2003. 214 s. ISBN 80-7281-125-8 MIŠUN, V., Tajemství lidského hlasu. Sezemice: Východočeská tiskárna, 2010. 391 s. ISBN 978-80-214- 3499-8. 22 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

23 Seznam literatury Doporučená literatura MODR, A., Hudební nástroje. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění v Praze, 1954. 244 s. MÜLLER, O. a kol. Terapie ve speciální pedagogice 2., přepracované vydání. Praha: Grada, 2014. 512 s. ISBN 978-80-247-4172-7. PEJŘIMOVSKÁ, J., ZELEIOVÁ, J., Dimenzie muzikoterapie. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, 2011. 221 s. ISBN 978-80-8082-331-3. SYROVÝ, V., Hudební zvuk. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331- 161-2. ZELEIOVÁ, J., Muzikoterapie: východiska, koncepty, principy a praktické aplikace. Praha: Portál, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7367-237-9. 23 CZ.1.07/1.2.29/02.0012

24 Použité zdroje V textu jsou použity poznatky z praxe autorky Svatavy Drlíčkové, není čerpáno z konkrétní literatury. Na snímku č. 4 je foto z autorské pohádky v brožurce, vydavatel Svatava Drlíčková, rok vyd. 2012, ilustrace Hana Doskočilová. Také je autorkou použitých fotografií (snímek 1,2,3,6 vlevo, 10,11,12,13,17,18) Ostatní obrázky v prezentaci jsou z databáze klipartu (4,5,6 vpravo, 7,9,16). 24 CZ.1.07/1.2.29/02.0012


Stáhnout ppt "Prezentace 5 lekcí MUZIKOTERAPIE Možnosti využití MUZIKOTERAPIE u CS č. 1 při ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska 140 - cílové skupiny projektu „Škola pro všechny“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google