Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace 5.4.2005 Hradec Králové Registr živnostenského podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace 5.4.2005 Hradec Králové Registr živnostenského podnikání."— Transkript prezentace:

1 Prezentace 5.4.2005 Hradec Králové Registr živnostenského podnikání

2 Registr živnostenského podnikání v podmínkách ověřovacího provozu na Magistrátu hl.m. Prahy Magistrát hlavního města Prahy Živnostenský odbor

3 Živnostenská agenda a živnostenské úřady Živnostenské úřady – vznik rok 1992 Změna od 1.1.2003 - vznik 242 živnostenských úřadů v ČR 205 obecních ŽÚ 22 ŽÚ ÚMČ v hl.m. Praze 14 KŽÚ vč. MHMP OŽ MPO

4 Náplň živnostenských úřadů dána zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech živnostenské úřady kromě vydávání průkazů živnostenských oprávnění a provádění jejich změn: kontrolují dodržování živnost.zákona a dalších předpisů vedou živnostenský rejstřík

5 Živnostenský rejstřík (výtah § 60 ŽZ) Vedou ŽÚ za podnikatele (FO, PO) v jejich územní působnosti podle bydliště, sídla, pobytu u zahr.osoby Do rejstříku se zapisují i veškeré změny Výpisy – veřejná nebo neveřejná část (osvědčí-li žadatel právní zájem) Údaje živnost.rejstříku jsou vedeny v informačním systému ústřední evidence podnikatelů (OŽ – MPO)

6 Statistické údaje za hlavní město Prahu ke dni migrace Počet podnikatelů: 369513 z toho fyzické osoby – 287720 a právnické osoby - 81793 Počet platných ŽO: 743459

7 Dosavadní rejstřík Roztříštěnost programového vybavení Různé způsoby sehrávání dat a spolupráce při jejich předávání Po reformě veřejné správy méně operativní přístup krajů Data aktualizovaná 1x měsíčně na médiích do centra – MHPM a MPO Chybovost Neaktuálnost dat

8 Nový IS RŽP nový jednotný systém – registr pro celou ČR Aktuální informace, data po pořízení předávána on-line do centra Spolupráce s registry Odpadlo pravidelné předávání na mediích zahrnuje: prakticky všechny dokumenty, které ŽÚ pořizuje: - průkazy ŽO vč. změn - rozhodnutí o pokutách, o změně či zrušení ŽO - potvrzení o zápisu provozovny a další rozhodnutí dle ŽZ - výpisy z živ.rejstříku

9 Příprava nového provozu v úrovni ŽÚ – rok 2003 a 2004 2003 prosinec – setkání ICZ a.s., ŽÚ a informatiků 2004 – červenec až září – pilotní provoz 2004 září – vyhodnocení + úvahy o ověřovacím provozu 2004 – říjen až prosinec : ověřování možností příprava na ověřovací provoz prostředky vybavení jednání, porady, školení

10 ROK 2005 1.únor – Dohoda o spolupráci v oblasti budování informačních systémů veřejné správy na úseku živ.podnikání Únor – příprava migrace dat, dovybavení, doškolení 21.únor – ukončení práce v dosavadním programu 28.únor – ostré spuštění nového programu do ověřovacího provozu

11 Migrace dat a zahájení provozu nového IS RŽP Data nahrána do centrální databáze na MHMP MHMP – ověřovací provoz dat za celou Prahu Dne 28.2.2005 zahájen provoz nového IS RŽP na všech živnostenských odborech v hl.m. Praze

12 Ještě k ověřovacímu provozu Problémy nastaly pomalou odezvou z centra (dlouhé čekání) Nedostatky v dokumentech Požadavky na změnu Organizace práce Nervozita Konzultanti Porady Technická řešení

13 Problémy odstraněny Upraveny dokumenty Odstraněny problémy s pomalostí systému Odstraněny nedostatky vzniklé sehráním dat Práce s novým IS RŽP přinesla nové pojetí práce živnostenských odborů

14 Přínosy nového IS RŽP Data na MHMP jsou k dispozici okamžitě Výpisy z živnostenského rejstříku jsou aktuální Zrychlení předávání dat mezi jednotlivými úřady Veškeré dokumenty jsou jednotné a uloženy v systému

15 Aktuální informace o všech podnikatelských subjektech – poskytování aktuálních a přesných údajů Jednotný software pro všechny živ.úřady v ČR Základ pro realizaci ZAP – možnosti pro omezení opakování oznamovacích povinností (stejné údaje různým orgánům)

16 Od 28.2.05 do 31.3.05 bylo vydáno ŽO ÚMČ 10419 průkazů žo a změn Děkujeme za pozornost JUDr. Novaková Eva Michalová Danuše


Stáhnout ppt "Prezentace 5.4.2005 Hradec Králové Registr živnostenského podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google