Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám Literatura národního obrození - II.díl 8. ročník 8. ročník

2 Název: Literatura národního obrození – II. díl Anotace: Celkový výklad období se zaměřením na divadlo a literaturu I. fáze, hlavní spisovatele a jejich tvorbu Vypracovala : Mgr. Miroslava Štěrbová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření : listopad 2012

3 - vládl císař František II. - státní situaci kontroloval kancléř Metternich (tajná policie, cenzura, potlačování odporu…)

4 - 1831 byla založena Matice česká = hlavní nakladatelství vydávající českou vědeckou a uměleckou literaturu - u jejího zrodu stál František Palacký

5 Josef Jungmann František Ladislav Čelakovský Jan Kollár František Palacký Pavel Josef Šafařík Václav Kliment Klicpera

6 Josef Jungmann 1773 - 1847 - jazykovědec, překladatel (díla psal česky, na rozdíl od Dobrovského už nepochyboval o obrodě českého jazyka)

7 - 30 let sestavoval se svými spolupracovníky Slovník česko- německý - má 5 dílů a 120 000 slov … je to první dochované dílo zpracovávající veškerou slovní zásobu českého jazyka

8 František Ladislav Čelakovský 1799 - 1852 - básník a sběratel lidové slovesnosti, vychovatel a redaktor

9 Ohlas písní ruských - oslavoval ruské vítězství nad Napoleonem, vycházel ze starých ruských bylin, obdivoval vše, co souviselo s ruským národem

10 Ohlas písní českých - nejznámější je Toman a lesní panna - tragický příběh zklamaného milence, kterého zláká lesní panna a on se zřítí do propasti…1. zdařilá česká balada

11 1. žena mu zemřela v Polsku, kde učil na univerzitě (měli 4 děti) 2. žena Antonie Reissová (užívala jméno Bohuslava Čelakovská-Rajská) - měli 2 děti, třetí holčička zemřela brzy po narození

12 - Antonie se narodila v Rožmitále a stala se vlastenkou a první českou učitelkou ve škole pro dívky ve věku 5 - 15 let

13 - její otec Antonín Reiss, byl úředníkem zdejších železáren a jedním z mála přátel, které měl v Rožmitále učitel Jakub Jan Ryba - velkým vzorem i velkou přítelkyní byla pro Antonii Božena Němcová - Antonie zemřela v 35 letech na souchotiny, Čelakovský ji přežil o pouhé 3 měsíce, oba jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech v Praze

14 1793 - 1852 Jan Kollár 1793 - 1852 - český básník slovenského původu, kněz, kazatel, archeolog

15 - žil v Německu, Uhrách, ve Vídni - obdivoval Slovany a jejich slavnou minulost - viděl nesvobodnou situaci Čechů (součást R-U)

16 Slávy dcera - lyricko - epická skladba, na které pracoval celý život

17 - na svých studiích v Německu se seznámil s Wilhelmínou Schmidtovou, opěvoval ji jako Mínu, ve svém díle ji zveličuje jako dceru bohyně Slávy a je symbolem nejlepších vlastností Slovanů - v díle se střídá láska k národu a láska k ženě (Wilhelmínina matka nesouhlasila se sňatkem své dcery s Kollárem, vzali se až po 16 letech)

18 Slávy dcera má 5 zpěvů : 1. Sála 2. Labe, Rén, Vltava 3. Dunaj (podle řek, které kdysi protékaly praslovanským územím) 4. Léthé (slovanské nebe) 5. Acheron (slovanské peklo)

19 - bohyně Sláva představuje Slovanstvo a její dcera Mína má Slovanům odčinit všechna utrpení - básník odsuzuje zrádce a škůdce Slovanů (hlavně Germány), vyzývá k boji za svobodu

20 František Palacký 1798 - 1876 - učitel, vychovatel, historik, pořádal přednášky, byl u zrodu Matice české a Českého muzea (dnes Národní)

21 - vzal si bohatou ženu, proto se mohl věnovat své oblíbené práci a nemusel řešit starosti o živobytí jako jeho přátelé - byl žákem Josefa Dobrovského, uměl 11 jazyků - jeho příbuzní nesouhlasili s rekatolizací, měli v lese schované zakázané protestantské knihy a scházeli se na tajná čtení

22 - snažil se, aby si Češi uvědomili, že byli a znovu by chtěli být velkým evropským národem - bojoval za pravdu, svobodu a demokracii

23 - poklepal na základní kámen při zahájení stavby Národního divadla

24 Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě = literárně - historické dílo

25 Pavel Josef Šafařík 1795 - 1861 - přední jazykový reformátor, překladatel

26 - ví se o něm, že hned, jak se naučil číst, přečetl v témže roce dvakrát za sebou Bibli kralickou…!!

27 Reforma pravopisu : g…j (geg…jej) w…v (Waclav…Vaclav) au…ou (vinau…vinou) j…í (gegj…její)

28 Slovanské starožitnosti - v tomto díle dokázal, že Slované jsou vedle Řeků, Germánů a Římanů spolutvůrci Evropy…obrovský ohlas, mnoho překladů

29 Václav Kliment Klicpera 1792 - 1856 - spisovatel a dramatik, středoškolský profesor (učil Tyla, Nerudu, Hálka…)

30 - psal historické veselohry, tragédie, pohádky, rytířské hry a jejich parodie, komedie o nafoukanosti, planém vlastenectví, lakomství …

31 - divadelní hry : - divadelní hry : Veslohra na mostě Hadrián z Římsů Rohovín čtverrohý Divotvorný klobouk … hry se pro svou lehkost a komičnost hrají s oblibou dodnes

32 Téma : Literatura národního obrození - II. díl - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office PowerPoint Použitá literatura : kolektiv autorů : Literatura pro 1. ročník SŠ Soukal, J. : Literární výchova pro II. stupeň ZŠ Košťák, J. : Literatura, I. díl Buriánek, Fr. : Nástin dějin české literatury http://www.google.cz/imgres?q=metternich&hl=cs&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=1XI2lc1wkXi-7M:&imgrefurl=http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/proc- metternich-prinesl-evropanum-rozkvet-a-merkelova-prinasi-zbidaceni-i-kdo-tady-vlastne- vladne/&docid=D6FMJLA7Z8SVeM&imgurl=http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/proc-metternich-prinesl-evropanum-rozkvet-a-merkelova-prinasi-zbidaceni-i-kdo-tady- vlastne- vladne/image.jpg&w=490&h=408&ei=idywUM2eNoXBswbMwYGgBQ&zoom=1&iact=rc&dur=358&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=143&tbnw=167&start=0&ndsp=40&ve d=1t:429,r:18,s:0,i:139&tx=113&ty=75 167&start=0&ndsp=40&ve d=1t:429,r:18,s:0,i:139&tx=113&ty=75167&start=0&ndsp=40&ve d=1t:429,r:18,s:0,i:139&tx=113&ty=75 http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+II.&hl=cs&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=X2LAybT3L_cFqM:&imgrefurl=http://www.panovnici.estranky.cz/fot oalbum/habsburkove/habsburkove-cesti-kralove/frantisek-ii..jpg.html&docid=orhvjGJ8UID-yM&imgurl=http://www.panovnici.estranky.cz/img/mid/410/frantisek- ii..jpg&w=429&h=460&ei=_tywUPTYL42Tswal5YD4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=136&dur=1077&hovh=232&hovw=217&tx=96&ty=131&sig=100012595813760500303&page=1&t bnh=146&tbnw=137&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85 start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85 http://www.google.cz/imgres?q=matice+%C4%8Desk%C3%A1&hl=cs&sa=X&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=zkOdn1DLCcoL3M:&imgrefurl=http://www.svornost.com/2 012/01/3027/&docid=ZIATZE75aA1QEM&imgurl=http://svornost.com/wp-content/uploads/matice- ceska.jpg&w=200&h=189&ei=Rt6wUIq4NoyTswaugoGYDg&zoom=1&iact=rc&dur=416&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=115&tbnw=125&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r: 1,s:0,i:88&tx=51&ty=39 http://www.google.cz/imgres?q=josef+jungmann&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=VDCEgcXs1d7BgM:&imgrefurl=http://www.simplyprague.org/prague /people&docid=jD_jgpEyn1Vg2M&imgurl=http://www.simplyprague.org/img/josef-jungmann.jpg&w=250&h=187&ei=78- 8UISOJMXptQbppYDoCQ&zoom=1&iact=rc&dur=455&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=149&tbnw=200&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:25,s:0,i:177&tx=126&ty=89 http://www.google.cz/imgres?q=josef+jungmann+%C4%8Desko+n%C4%9Bmeck%C3%BD+slovn%C3%ADk&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=mejtuivK192JRM:& imgrefurl=http://www.valentinska.cz/index.php%3Flang%3D%26idvyrb%3D117872%26akc%3Ddetail&docid=nyzXS_ydlJYhbM&imgurl=http://www.valentinska.cz/images/0c9926d2f 01562633090e8fbfcd079e6.jpg&w=283&h=350&ei=e9K8UMXeIcfNsgbZgoHIBA&zoom=1&iact=hc&vpx=214&vpy=102&dur=3021&hovh=250&hovw=202&tx=122&ty=136&sig=1000125 95813760500303&page=1&tbnh=146&tbnw=120&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:2,s:0,i:87 =1&tbnh=146&tbnw=120&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:2,s:0,i:87 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Delakovsk%C3%BD&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=lb57Wu3- nQyfFM:&imgrefurl=http://www.pokerczech.cz/2011/frantisek-ladislav-celakovsky-cenzura-je-horsi-nez-loterie/&docid=6cfSaWmml3fEfM&imgurl=http://www.pokerczech.cz/wp- content/uploads/2011/10/CELAKOVSKY.jpg&w=204&h=250&ei=OtS8UKSZF6jx4QT4mIHYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=80&vpy=152&dur=1234&hovh=200&hovw=163&tx=100&ty=83& sig=100012595813760500303&sqi=2&page=1&tbnh=124&tbnw=101&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:1,s:0,i:98

33 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Delakovsk%C3%BD+ohlasy+p%C3%ADsn%C3%AD+%C4%8Desk%C3%BDch&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch &tbnid=3KTqUPmDnFBSJM:&imgrefurl=http://www.librix.eu/cz/books/detail/ohlas-pisni-ceskych-ohlas-pisni-ruskych- 548/&docid=zOU9fNGA2Ur4UM&imgurl=http://www.librix.eu/books/images/548.jpg&w=200&h=285&ei=B9a8UMGzKMzb4QTms4CgBw&zoom=1&iact=hc&vpx=711&vpy=122& dur=291&hovh=228&hovw=160&tx=99&ty=113&sig=100012595813760500303&sqi=2&page=1&tbnh=148&tbnw=102&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:5,s:0,i:96 &sig=100012595813760500303&sqi=2&page=1&tbnh=148&tbnw=102&start=0&ndsp=43&ved=1t:429,r:5,s:0,i:96 http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%ADla&start=0&num=10&um=1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=7EanhOpzWlj66M:&imgrefurl=http://tajemnebytost i.blog.cz/0704/krasne- vily&docid=fMEf3n5EbZpxwM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/668/574/b818ea589c_10035798_o2.jpg&w=650&h=803&ei=sdm8UIrWGMem4AS62oG4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=96 &vpy=107&dur=446&hovh=144&hovw=120&tx=147&ty=156&sig=100012595813760500303&sqi=2&page=1&tbnh=144&tbnw=120&ndsp=40&ved=1t:429,r:31,s:0,i:37 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Delakovsk%C3%BD&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=zQVqzLxheL1iFM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.o rg/wiki/Franti%25C5%25A1ek_Ladislav_%25C4%258Celakovsk%25C3%25BD&docid=oaax- yNe7PXe9M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Jan_Vil%2525C3%2525ADmek_- _Franti%2525C5%2525A1ek_Ladislav_%2525C4%25258Celakovsk%2525C3%2525BD.jpg/250px-Jan_Vil%2525C3%2525ADmek_- _Franti%2525C5%2525A1ek_Ladislav_%2525C4%25258Celakovsk%2525C3%2525BD.jpg&w=250&h=340&ei=7eS8UPv7JsfV4QTi0IGACA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=121 &dur=1951&hovh=262&hovw=192&tx=64&ty=145&sig=100012595813760500303&sqi=2&page=1&tbnh=124&tbnw=90&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:0,s:0,i:95 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Delakovsk%C3%A1+rajsk%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=0B95Ph_R6aFeUM:&imgrefurl=http://www.m unicipal.cz/osobnosti/celakovska_rajska.htm&docid=ijKZnLsErZUEPM&imgurl=http://www.municipal.cz/osobnosti/images/celakovska_rajska02.jpg&w=300&h=434&ei=yOa8 UIzwLonxsgbHoYCIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=74&dur=5545&hovh=270&hovw=187&tx=57&ty=183&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=110&tbnw=84&start =0&ndsp=57&ved=1t:429,r:0,s:0,i:81 :0,i:81 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Delakovsk%C3%A1+rajsk%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=705&tbm=isch&tbnid=r6ZomDPgRz6y4M:&imgrefurl=http://www.m unicipal.cz/osobnosti/celakovska_rajska.htm&docid=ijKZnLsErZUEPM&imgurl=http://www.municipal.cz/osobnosti/images/celakovska_rajska01.jpg&w=300&h=207&ei=yOa8 UIzwLonxsgbHoYCIDA&zoom=1&iact=hc&dur=268&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=110&tbnw=167&start=0&ndsp=57&ved=1t:429,r:1,s:0,i:84&tx=108&ty=79&v px=77&vpy=135&hovh=114&hovw=173 114&hovw=173 http://www.google.cz/imgres?q=jan+koll%C3%A1r&um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=5xgAjEeYrKENrM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wi ki/J%25C3%25A1n_Koll%25C3%25A1r&docid=4Uf0LvcyvmBdOM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Kollar_jan.jpg/250px- Kollar_jan.jpg&w=250&h=304&ei=rJvEUMS4Jc6N4gTbwIGgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=135&dur=1953&hovh=243&hovw=200&tx=38&ty=142&sig=10001259581376050 0303&page=1&tbnh=136&tbnw=109&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:0,s:0,i:111 &tbnh=136&tbnw=109&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:0,s:0,i:111 http://www.google.cz/imgres?q=jan+koll%C3%A1r&um=1&hl=cs&sa=N&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=5Zqccg30LgNbHM:&imgrefurl=http://www.topzine.cz/jan -kollar-slavy-dcera-rekonstrukce-slovanskeho-mytu&docid=GqwvkrqROGO2zM&imgurl=http://www.topzine.cz/wp-content/uploads/2012/08/Jan- Kollar.jpg&w=660&h=371&ei=rJvEUMS4Jc6N4gTbwIGgBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=984&vpy=172&dur=1265&hovh=168&hovw=300&tx=103&ty=114&sig=10001259581376050 0303&page=1&tbnh=136&tbnw=223&start=0&ndsp=42&ved=1t:429,r:9,s:0,i:138 =1t:429,r:9,s:0,i:138 http://www.google.cz/imgres?q=jan+koll%C3%A1r+sl%C3%A1vy+dcera&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=rImWw4O4ofwZDM:&imgrefurl=http://www.oskol e.sk/%3Fid_cat%3D4%26clanok%3D9872&docid=xQh_oSm3MWejeM&imgurl=http://www.oskole.sk/userfiles/image/slovensky%252520jazyk/kollar/kollar3.jpg&w=800&h=574 &ei=ep_EUOKrCMmGswazloHQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=141&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=140&tbnw=193&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:2,s:0,i:87&tx=95 &ty=86 =95 &ty=86=95 &ty=86 http://www.google.cz/imgres?q=and%C4%9Bl&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=hY_TSqeUqBhYSM:&imgrefurl=http://www.andele.info/meditace/andel- strazny.php&docid=4N__JUShmM3ClM&imgurl=http://www.andele.info/meditace/_img/andel- strazny.png&w=218&h=312&ei=QaLEUOmsFJDLtAbryIG4Ag&zoom=1&iact=rc&dur=313&sig=100012595813760500303&page=2&tbnh=141&tbnw=99&start=40&ndsp=48&ved =1t:429,r:67,s:0,i:352&tx=67&ty=64 http://www.google.cz/imgres?q=jan+koll%C3%A1r+sl%C3%A1vy+dcera&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=6rb6DYNwEmKAqM:&imgrefurl=http://www.ecav.sk/%3Fp%3Dinfo/INFHist%25C3%25B3ria/osobnosti/kollar_jan_(29_7_1793_mosovce_%25E2%2580%2593_24_1_1852_vieden)&docid=S0N4RNxpjghgZM&imgurl=http://ww w.ecav.sk/pictures/text_images/data_882.jpg&w=488&h=573&ei=ep_EUOKrCMmGswazloHQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=157&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=132 &tbnw=110&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:22,s:0,i:151&tx=58&ty=69

34 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8E%C3%A1bel&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=KKFxQvPUTCbnEM:&imgrefurl=http://thefirstsupper.blogspot.com/ 2011/05/sympathy-for-devil.html&docid=rt--butFBab_UM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-QoW-WeCitwE/TeRM2BfBqVI/AAAAAAAABlQ/vZGrOY8bPNU/s1600/devil-clip- art.gif&w=314&h=338&ei=9aLEUM- jBonGtQbqrYHoAw&zoom=1&iact=hc&vpx=640&vpy=105&dur=1922&hovh=233&hovw=216&tx=126&ty=151&sig=100012595813760500303&page=2&tbnh=141&tbnw=132&star t=37&ndsp=47&ved=1t:429,r:51,s:0,i:278 https://www.google.cz&imgrefurl=http://www.neaktuality.cz/domaci/ve-dvore-kralove-byl-objeven-vzacny- rukopis/&docid=rDQF04NBrQKGpM&imgurl=http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/palacky- 240x259.png&w=240&h=259&ei=2q3EUIG4CMzEsga7q4GYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=265&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=132&start=0&ndsp=45&ved =1t:429,r:18,s:0,i:149&tx=100&ty=83 http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+palack%C3%BD&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=vj_8r8jXYCDrZM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wik i/Franti%25C5%25A1ek_Palack%25C3%25BD&docid=0mO6WT9beZgv- M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Franti%2525C5%2525A1ek_Palack%2525C3%2525BD.jpg/220px- Franti%2525C5%2525A1ek_Palack%2525C3%2525BD.jpg&w=220&h=276&ei=2q3EUIG4CMzEsga7q4GYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=48&dur=156&hovh=220&hovw=176 &tx=71&ty=130&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=147&tbnw=109&start=0&ndsp=45&ved=1t:429,r:0,s:0,i:95 http://www.google.cz/imgres?q=n%C3%A1rodn%C3%AD+divadlo&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=to8tjopCrEa8BM:&imgrefurl=http://simonak.eu/index.ph p%3Fstranka%3Dpages/h_k/11_18.htm&docid=A6WIPFWx8GgvQM&imgurl=http://simonak.eu/images/obrazky_ostatni_strany/h_k/11_18.jpg&w=529&h=353&ei=7rLEUOXvMon UtAbZioAI&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=398&dur=985&hovh=183&hovw=275&tx=147&ty=137&sig=100012595813760500303&page=3&tbnh=145&tbnw=210&start=59&ndsp =32&ved=1t:429,r:62,s:0,i:324 1t:429,r:62,s:0,i:324 http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+palack%C3%BD&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=RPK7L5gAWIU- WM:&imgrefurl=http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/citaty/palacky/&docid=5SLWly8F-5fmJM&imgurl=http://pleione.asu.cas.cz/~slechta/citaty/palacky/fp- 001.jpg&w=1024&h=768&ei=2q3EUIG4CMzEsga7q4GYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=141&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=192&start=0&ndsp=45&ved=1t: 429,r:15,s:0,i:140&tx=89&ty=62 http://www.google.cz/imgres?q=pavel+josef+%C5%A1afa%C5%99%C3%ADk&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=2ls- aW1F8MR4sM:&imgrefurl=http://lexikon.sk.sweb.cz/sz.htm&docid=KvqCCI01gkqmjM&imgurl=http://lexikon- foto.euweb.cz/safarik_pavel_josef.jpg&w=221&h=291&ei=NbXEUPfaE8notQbf_ICADg&zoom=1&iact=hc&vpx=370&vpy=147&dur=1390&hovh=232&hovw=176&tx=77&ty=135&s ig=100012595813760500303&page=1&tbnh=150&tbnw=118&start=0&ndsp=40&ved=1t:429,r:3,s:0,i:104 :3,s:0,i:104 http://www.google.cz/imgres?q=psan%C3%AD+do+se%C5%A1itu&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=KqGUFCuUU-3HzM:&imgrefurl=http://e- anglictina.blogspot.com/2009_01_01_archive.html&docid=SRkZz1YixrHBRM&imgurl=http://www.orindaschools.org/147820510173849287/lib/147820510173849287/school_clip art_boy_writting_1156372780.gif&w=300&h=240&ei=Fb7EUJ_OMYbptQad_IH4Ag&zoom=1&iact=rc&dur=297&sig=100012595813760500303&page=2&tbnh=139&tbnw=174&sta rt=32&ndsp=45&ved=1t:429,r:55,s:0,i:250&tx=122&ty=66 =66 http://www.google.cz/imgres?q=pavel+josef+%C5%A1afa%C5%99%C3%ADk&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=OUquk6IoJIcQdM:&imgrefurl=http://cs.wikip edia.org/wiki/Pavel_Josef_%25C5%25A0afa%25C5%2599%25C3%25ADk&docid=8qruEFQ9MyJ6pM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Pavel _Jozef_Safarik.jpg/250px-Pavel_Jozef_Safarik.jpg&w=250&h=304&ei=x7_EUP_SHorEtAaD_oDoDw&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=klicpera&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=_wFGBlrJfgecyM:&imgrefurl=http://www.datakabinet.cz/cs/Vyukove-materialy-a- data/Jazyk-a-jazykova-komunikace/Karty-osobnosti/Vaclav-Kliment- Klicpera.html&docid=0FYvVPS311Xd4M&imgurl=http://www.datakabinet.cz/files/img/products/kao_vaclav_kliment_klicpera_1.png&w=580&h=800&ei=p8HEUOK_McjFtAapxIH oDA&zoom=1&iact=hc&vpx=922&vpy=87&dur=1172&hovh=264&hovw=191&tx=132&ty=179&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=133&tbnw=96&start=0&ndsp=41&ve d=1t:429,r:7,s:0,i:102 =1t:429,r:7,s:0,i:102 http://www.google.cz/imgres?q=bible+kralick%C3%A1&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=lFtpcRNuUcm- jM:&imgrefurl=http://dumbible.vltava2012.cz/store/department-61-bible-kralicka.html&docid=cceBpn_EePH2VM&imgurl=http://dumbible.vltava2012.cz/shops/7970/images- goods/1206bkralb.jpg&w=500&h=519&ei=6c3EUNqTEcvE4gSw2oGQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=667&vpy=47&dur=235&hovh=229&hovw=220&tx=127&ty=151&sig=1000125958 13760500303&page=1&tbnh=142&tbnw=129&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:14,s:0,i:123

35 http://www.google.cz/imgres?q=mal%C3%BD+%C4%8Dten%C3%A1%C5%99&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=699&tbm=isch&tbnid=QuhhzrlfQ8HYuM:&imgrefurl=http://www.prile py.eu/kulturni- akce/info/30&docid=pGboGLkiOHTMKM&imgurl=http://www.prilepy.eu/obec/obrazky/mal%2525C3%2525BD%252520velk%2525C3%2525BD%252520%2525C4%25258Dten%252 5C3%2525A1%2525C5%252599.jpg&w=623&h=418&ei=is3EUO8FqaDiBPT2geAP&zoom=1&iact=rc&dur=47&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=144&tbnw=230&start= 0&ndsp=37&ved=1t:429,r:6,s:0,i:99&tx=31&ty=61 http://www.google.cz/imgres?q=kliment+klicpera&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=736&tbm=isch&tbnid=1f- qoFN9qdKE8M:&imgrefurl=http://www.radio.cz/cz/rubrika/Kalendarium/kalendarium-2009-09-19&docid=JpX5IU- WvK0tjM&imgurl=http://img.radio.cz/pictures/historie/klicpera.jpg&w=224&h=250&ei=LRXGUMjhGqeG4gTanYHwCA&zoom=1&iact=hc&vpx=242&vpy=124&dur=502&hovh=200 &hovw=179&tx=75&ty=106&sig=100012595813760500303&page=1&tbnh=140&tbnw=120&start=0&ndsp=44&ved=1t:429,r:2,s:0,i:90 :90 http://www.google.cz/imgres?q=divadlo+masky&start=153&num=10&hl=cs&tbo=d&biw=1440&bih=736&tbm=isch&tbnid=uLeVLqqnHGSaWM:&imgrefurl=http://kenyanbeauty93. wordpress.com/2012/10/12/70/&docid=uFNmiMNjv5CjKM&imgurl=http://kenyanbeauty93.files.wordpress.com/2012/10/584492-happy-sad-theatre-faces- masks2.jpg&w=400&h=361&ei=UxjGUPymKcmF4ASL8IHoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=410&dur=3241&hovh=213&hovw=236&tx=171&ty=199&sig=1000125958137605003 03&page=5&tbnh=134&tbnw=148&ndsp=40&ved=1t:429,r:77,s:100,i:235 Autor: Mgr. Miroslava Štěrbová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google