Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 6. EKONOMICKÝ RŮST I: ( Akumulace kapitálu a růst populace)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 6. EKONOMICKÝ RŮST I: ( Akumulace kapitálu a růst populace)"— Transkript prezentace:

1 slide 0 6. EKONOMICKÝ RŮST I: ( Akumulace kapitálu a růst populace)

2 slide 1 Obsahem přednášky je…  Solowův model pro uzavřenou ekonomiku  Jak závisí životní úroveň země na míře úspor a na tempu populačního růstu  Jak využít “zlaté pravidlo” k nalezení optimální míry úspor a zásoby kapitálu

3 slide 2 Proč je růst důležitý?  Údaje o kojenecké úmrtnosti:  20 % ve 20 % nejchudších zemí  0,4 % ve 20 % nejbohatších zemí  85 % lidí v Pakistánu žije za méně než 2$/den.  Jedna čtvrtina nejchudších zemí zažila v posledních třiceti letech hladomor.  Chudoba je spojena s útlakem žen a menšin. Ekonomický růst zvyšuje životní úroveň a snižuje chudobu….

4 Důchod a chudoba ve světě vybrané země, rok 2000

5 slide 4 Proč je růst důležitý?  Vše co ovlivňuje tempo dlouhodobého ekonomického růstu – dokonce i o málo – bude mít značný dopad na životní úroveň v dlouhém období. 1,081,4%243,7%85,4% 624,5% 169,2% 64,0% 2,5% 2,0% …100 letech …50 letech …25 letech Procentuální zvýšení životní úrovně po… Roční tempo růstu důchodu na hlavu

6 slide 5 Proč je růst důležitý?  Očekávaná střední délka života méně než 50 let  1 z 10 dětí zemře před dosažením věku 1 roku  Více než 90 % domácností nemá elektřinu, ledničku, telefon nebo auto  Méně než 10 % dospělých dokončilo střední školu  Co je to za zemi? USA kolem roku 1890

7 slide 6 Proč je růst důležitý?  Během jednoho století se ekonomika USA úplně proměnila:  Téměř každá domácnost má elektřinu, ledničku, auto, mobil  Velká většina lidí dokončila střední školu, hodně lidí má i vysokou.  Nové statky: klimatizace, myčka na nádobí, trysková letadla, mrakodrapy, domácí kino, iPhony, iPady …  Zdraví: střední délka dožití: 1900 = 50 let, dnes 78 let Nejbohatší člověk na světě první poloviny 19. století - Evropský finančník Nathan Rothschild - zemřel na infekci, kterou by dnes vyléčila antibiotika v hodnotě 10 $.

8 slide 7 HDP na obyvatele v USA je 15 krát větší oproti roku 1870 Zdroj: Jones 2011 1870: $ 2 800 2011: $ 42 700

9 slide 8 HDP na obyvatele v USA Kdybychom období existence moderního člověka (homo sapiens) redukovali na období jednoho roku, tak by éra moderního ekonomického růstu začala v poledne 31. prosince Zdroj: Jones 2011

10 slide 9 HDP na obyvatele ve světě USA = 1 Japonsko = 3/4 Čína = 1/5 Etiopie = 1/50 Zdroj: Jones 2011

11 slide 10 Poznatky růstových teorií …mohou zlepšit životy stovek miliónů lidí. Tyto poznatky nám umožňují:  Pochopit, proč jsou chudé země chudé  Formulovat politiky, které jim pomohou k růstu  Pochopit, jak jsou naše vlastní tempa růstu ovlivněna šoky a vládními politikami

12 slide 11 Solow model  Robert Solow, získal Nobelovu cena za příspěvek k teorii ekonomického růstu  Solowův model = hlavní paradigma:  široce využíván v hospodářské politice  benchmark, proti kterému jsou srovnávány ostatní růstové teorie  Analyzuje determinanty ekonomického růstu a životní úrovně v dlouhém období

13 slide 12 Motivační otázka  Jižní Korea a Filipíny si byly v roce 1960 ekonomicky hodně podobné  HDP na obyvatele v obou zemích kolem $1500  Obyvatelstvo okolo 25 milliónů, 1/2 v produktivním věku  Podobná odvětvová struktura (průmysl, zemědělství)  Počet studentů zapsaných na vysokou školu: Jižní Korea = 5 %, Filipíny =13 %

14 slide 13 Motivační otázka  Během let 1960 a 2009 se ale makroekonomický vývoj hodně lišil  Ekonomický růst: Jižní Korea = 5,4 %, Filipíny = 1,6 %  HDP na obyvatele v roce 2009: Jižní Korea = $ 25 000, Filipíny = $ 3 000  Proč?

15 slide 14 6.1. Akumulace kapitálu

16 slide 15 Jak se liší Solow model od základního modelu z 2. přednášky? 1. K již není fixní: investice jej zvyšují, opotřebení jej snižují 2. L již také není fixní: růst populace jej zvyšuje 3. Spotřební funkce je jednodušší 4. Žádné G nebo T (pouze ke zjednodušení prezentace, stále lze provádět experimenty s fiskální politikou) 5. Další kosmetické úpravy

17 slide 16 Produkční funkce  Agregátní: Y = F (K, L)  Definujme: y = Y/L = výstup na pracovníka k = K/L = kapitál na pracovníka  Předpokládejme konstantní výnosy z rozsahu: zY = F (zK, zL ) pro každé z > 0  Stanovme: z = 1/L. Potom Y/L = F (K/L, 1) y = F (k, 1) y = f(k)kde f(k) = F(k, 1)

18 slide 17 Produkční funkce Výstup na pracovníka, y Kapitál na pracovníka, k f(k) Pozn: tato produkční funkce má klesající výnosy z kapitálu 1 MPK = f(k +1) – f(k)

19 slide 18 Identita národního důchodu  Y = C + I (vzpomeňte si, žádné G! )  Ve vyjádření “na pracovníka”: y = c + i kde c = C/L a i = I /L

20 slide 19 Spotřební funkce  s = míra úspor, podíl důchodu, který je uspořen (s je exogenní veličina) Pozn: s je jediná veličina označená malým písmenem, která není rovna svému ekvivalentu, označenému velkým písmenem a vyděleným L  Spotřební funkce: c = (1–s)y (na pracovníka)

21 slide 20 Úspory a investice  úspory (na pracovníka) = y – c = y – (1–s)y = sy  Národohospodářská identita: y = c + i Úpravou dostaneme: i = y – c = sy (investice = úspory)  Pomocí předchozích výsledků dostaneme, i = sy = sf(k)

22 slide 21 Výstup, spotřeba, investice Výstup na pracovníka, y Kapitál na pracovníka, k f(k) sf(k) k1k1 y1y1 i1i1 c1c1

23 slide 22 Opotřebení kapitálu Opotřebení kapitálu na pracovníka,  k Kapitál na pracovníka, k kk  = míra opotřebení kapitálu = podíl kapitálové zásoby, která se každý rok opotřebuje  = míra opotřebení kapitálu = podíl kapitálové zásoby, která se každý rok opotřebuje 1 

24 slide 23 Akumulace kapitálu Změna v zásobě kapitálu= investice – opotřebení  k = i –  k Protože i = sf(k), dostáváme:  k = s f(k) –  k Základní myšlenka: Investice zvyšují kapitálovou zásobu, opotřebení ji snižuje.

25 slide 24 Rovnice změny „k“  Hlavní rovnice v Solowově modelu  Determinace chování kapitálu v průběhu času…  … který potom determinuje chování všech ostatních endogenních veličin, protože všechny závisí na k. Např, důchod na hlavu: y = f(k) spotřeba na hlavu: c = (1–s) f(k)  k = s f(k) –  k

26 slide 25 Stálý stav Jestliže se investice přesně rovnají opotřebení [sf(k) =  k ], potom kapitál na pracovníka zůstává konstantní:  k = 0. Tato situace nastává při jediné hodnotě k, značené k *, a nazývá se zásoba kapitálu ve stálém stavu.  k = s f(k) –  k

27 slide 26 Stálý stav Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k*

28 slide 27 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k*  k = sf(k)   k opotřebení kk k1k1 investice

29 slide 28 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k* k1k1  k = sf(k)   k kk

30 slide 29 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k* k1k1  k = sf(k)   k kk k2k2

31 slide 30 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k*  k = sf(k)   k k2k2 investice opotřebení kk

32 slide 31 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k*  k = sf(k)   k kk k2k2

33 slide 32 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k*  k = sf(k)   k k2k2 kk k3k3

34 slide 33 Posun do stálého stavu Investice a opotřebení Kapitál na pracovníka, k sf(k) kk k*k*  k = sf(k)   k k3k3 Shrnutí: Pokud k < k *, investice budou přesahovat opotřebení a k bude růst až do bodu k *.

35 slide 34 Zkuste se sami: Nakreslete diagram Solowova modelu, označte hodnotu kapitálu ve stálém stavu k *. Na horizontální ose vyberte počáteční hodnotu kapitálu, která je větší než k * Označte ji k 1. Ukažte, co se bude dít s k během času. Bude se k pohybovat směrem k ustálenému stavu nebo od něj?

36 slide 35 Numerický příklad Produkční funkce (agregátní): K odvození produkční funkce na pracovníka, ji vydělíme L: Potom nahradíme y = Y/L a k = K/L :

37 slide 36 Numerický příklad, pokr. Předpokládejme:  s = 0,3   = 0,1  Počáteční hodnota k = 4,0

38 slide 37 Posun do stálého stavu: Numerický příklad Rok k y c i  k Δk 14.0002.0001.4000.6000.4000.200 24.2002.0491.4350.6150.4200.195 34.3952.0961.4670.6290.4400.189 Rok k y c i  k Δk 14.0002.0001.4000.6000.4000.200 24.2002.0491.4350.6150.4200.195 34.3952.0961.4670.6290.4400.189 44.5842.1411.4990.6420.4580.184 … 105.6022.3671.6570.7100.5600.150 … 257.3512.7061.8940.8120.7320.080 … 1008.9622.9942.0960.8980.8960.002 …  9.0003.0002.1000.9000.9000.000

39 slide 38 Příklad: Vypočtěte stálý stav Stále předpokládejme: s = 0,3,  = 0,1, a y = k 1/2 Využijme rovnici změny k:  k = s f(k)   k k výpočtu hodnot k, y a c ve stálém stavu.

40 slide 39 Řešení: Definice stálého stavu Podmínka rovnováhy Dosazení hodnot

41 slide 40 Zvýšení míry úspor Investice a opotřebení k δkδk s 1 f(k) Zvýšení míry úspor zvyšuje investice… …a tlačí k k růstu do nového stálého stavu: s 2 f(k)

42 slide 41 Predikce:  Vyšší s  vyšší k *.  A potože y = f(k), vyšší k *  vyšší y *.  Proto Solowův model předpovídá, že země s vyššími mírami úspor a investic budou mít v dlouhém období vyšší hodnoty kapitálu a důchodu na pracovníka.

43 slide 42 Míra investic a důchod na hlavu (mezinárodní srovnání) 100 1,000 10,000 100,000 05101520253035 Investice jako % HDP (průměr 1960-2000) Důchod na hlavu 2000 (log měřítko)

44 slide 43 Zdroj: Jones 2011 Náš příklad s Jižní Koreou a Filipínami

45 slide 44 6.2. Zlaté pravidlo optimální kapitálové zásoby

46 slide 45 Zlaté pravidlo: Úvod  Rozdílné hodnoty s vedou k rozdílným stálým stavům. Jak zjistíme, který je “nejlepší” stálý stav?  “Nejlepší” stálý stav je ten s nejvyšší možnou spotřebou na hlavu: c* = (1–s) f(k*).  Zvýšení s  Vede k vyšším k* a y*, což zvyšuje c*  Snižuje podíl spotřeby na důchodu (1–s), což snižuje c*.  Jak najdeme taková s a k*, která maximalizují c*?

47 slide 46 Zlaté pravidlo: kapitálová zásoba hladina kapitálu ve zlatém pravidle hodnota k ve stálém stavu, kdy je spotřeba maximalizována K jejímu nalezení nejdříve vyjádříme c * jako funkci k * : c * = y *  i * = f (k * )  i * = f (k * )   k * ve stálém stavu: i * =  k * protože  k = 0.

48 slide 47 Vyznačme f(k * ) a  k *, a hledejme bod, kde je mezera mezi nimi největší. Kapitálová zásoba ve zlatém pravidle Produkt a opotřebení ve stálém stavu Kapitál na pracovníka ve stálém stavu. k * f(k * )  k* k*

49 slide 48 Kapitálová zásoba ve zlatém pravidle c * = f(k * )   k * je největší v bodě, kde se sklon produkční funkce rovná sklonu linie opotřebení: Kapitál na pracovníka, k * f(k * )  k* k* MPK = 

50 slide 49 Posun do zlatého pravidla  Ekonomika samovolně NESMĚŘUJE do „zlatého“ stálého stavu  Dosažení zlatého pravidla vyžaduje, aby tvůrci hospodářské politiky přizpůsobili s.  Toto přizpůsobení pak vede k novému stálému stavu s vyšší spotřebou.  Co se ale stane se spotřebou během přechodu do zlatého pravidla?

51 slide 50 Výchozí stav: příliš mnoho kapitálu Potom zvýšení c * vyžaduje pokles s. Během přechodu do Zlatého pravidla je spotřeba vyšší v každém časovém okamžiku. Potom zvýšení c * vyžaduje pokles s. Během přechodu do Zlatého pravidla je spotřeba vyšší v každém časovém okamžiku. čas t0t0 c i y

52 slide 51 Výchozí stav: příliš málo kapitálu Potom zvýšení c * vyžaduje zvýšení s. Budoucí generace si užívají vyšší spotřebu, ale na počátku spotřeba klesne. Potom zvýšení c * vyžaduje zvýšení s. Budoucí generace si užívají vyšší spotřebu, ale na počátku spotřeba klesne. time t0t0 c i y

53 slide 52 6.3. Populační růst

54 slide 53 Populační růst  Předpokládejme, že populace (a pracovní síla) rostou tempem n (n je exogenní).  Příklad: Předpokládejme L = 1000 v roce 1 a populace roste tempem 2 % ročně (n = 0,02).  Potom  L = n L = 0,02  1000 = 20, proto L = 1020 v roce 2.

55 slide 54 Obnovovací investice (break-even investment)  (  + n)k = obnovovací investice, množství investic nutné k tomu, aby bylo k konstantní.  Obnovovací investice zahrnují:   k k nahrazení kapitálu, který se opotřeboval  n k k vybavení nových pracovníků kapitálem (Jinak by k kleslo, protože existující kapitálová zásoba by se musela rozprostřít na větší populaci pracovníků.)

56 slide 55 Rovnice rovnováhy pro k  S populačním růstem je rovnice rovnováhy pro k : Obnovovací investice Skutečné investice  k = s f(k)  (  + n) k

57 slide 56 Solowův model s populačním růstem Investice Kapitál na pracovníka, k sf(k) ( + n ) k( + n ) k k*k*  k = s f(k)  (  +n)k

58 slide 57 Důsledek populačního růstu Investice Kapitál na pracovníka, k sf(k) ( +n1) k( +n1) k k1*k1* ( +n2) k( +n2) k k2*k2* Růst n způsobí zvýšení obnovovacích investic, což vede k nižší hodnotě k ve stálém stavu.

59 slide 58 Predikce:  Vyšší n  nižší k*.  A protože y = f(k), nižší k*  nižší y*.  Proto Solow model předpovídá, že země s vyšším populačním růstem budou mít nižší úroveň kapitálu a důchodu na pracovníka v dlouhém období.

60 slide 59 Mezinárodní srovnání populačního růstu a důchodu na hlavu 100 1,000 10,000 100,000 012345 Populační růst (% ročně; průměr 1960-2000) Důchod na hlavu v roce 2000 (log měřítko)

61 slide 60 Zlaté pravidlo s populačním růstem K nalezení kapitálové zásoby ve zlatém pravidle, vyjádřeme c * jako funkci k * : c * = y *  i * = f (k * )  (  + n) k * c * je maximalizováno, pokud MPK =  + n MPK   = n Ve „zlatém“ stálém stavu, mezní produkt kapitálu mínus opotřebení je roven tempu růstu populace.

62 slide 61  Jaké tempo růstu ekonomiky predikuje Solowův model v dlouhém období? (měřeno pomocí výstupu na obyvatele)  NULA!  V Solowově modelu není žádný dlouhodobý ekonomický růst.  Proč? Ekonomický růst v Solowově modelu Kvůli klesajícímu meznímu produktu kapitálu

63 slide 62  Během přechodné fáze roste kapitál nějakým kladným tempem (  k /k >0), tím pádem roste i výstup (  y /y >0)  V ustáleném stavu (v dlouhém období) je  k = 0  Tedy  k /k =0 i  y /y =0  Jak to vypadá s ostatními veličinami? Ekonomický růst v Solowově modelu

64 slide 63 Ekonomický růst v Solowově modelu Tempo růstu ve stálém stavu SymbolProměnná Kapitál na pracovníka Výstup pracovníka Celkový kapitál Celkový výstup K = k  L y =Y/ L Y = y  L k = K/ L  K /K = n n  k /k = 0 0

65 slide 64 Ekonomický růst (HDP na obyvatele) v datech Zdroj: Jones 2011

66 slide 65  Solowův model nevysvětluje růst ekonomik v dlouhém období  Zklamání? … ještě není vše ztraceno … … přece jen, Robert Solow dostal Nobelovu cenu za ekonomii Ekonomický růst v Solowově modelu

67 slide 66 Alternativní teorie populačního růstu Malthusův model (1798)  Předpovídá, že míra populačního růstu předstihne schopnost planety produkovat potraviny, což povede k bídě.  Od Malthusových dob se světová populace zvýšila 6x, ovšem životní úroveň vzrostla ještě více.  Malthus nevzal v úvahu důsledky technologického pokroku.

68 slide 67 Alternativní teorie populačního růstu: Malthus (1798)

69 slide 68 Alternativní teorie populačního růstu Kremerův model (1993)  Předpokládá, že populační růst přispívá k ekonomickému růstu.  Více lidí = více géniů, vědců a inženýrů, proto rychlejší technologický pokrok.  Ověření na velmi dlouhých časových řadách:  Jak se zvyšovalo tempo světového populačního růstu, tak se zvyšovalo tempo růstu životní úrovně  Historicky, regiony s větší populaci zažívaly vyšší tempo ekonomického růstu.

70 slide 69 Kremerův model Data o růstu populace 1 mil. před Kristem - 1990

71 slide 70 Kremerův model (1993) Zdroj: Sala-i-Martin 2002

72 Shrnutí 1. Solowův růstový model ukazuje, že životní úroveň v dlouhém období závisí:  pozitivně na míře úspor  negativně na míře růstu populace 2. Zvýšení míry úspor vede k  vyššímu výstupu v dlouhém období  dočasně rychlejšímu růstu  ale nikoliv k rychlejšímu růstu ve stálém stavu. slide 71

73 Shrnutí 3. Pokud je ekonomika vybavena větší kapitálovou zásobou, než kolik je její hodnota ve zlatém pravidle, potom snížení úspor zvýší spotřebu v každém časovém okamžiku, čímž na tom budou lépe všechny generace. Pokud je ekonomika vybavena menší kapitálovou zásobou, než kolik je její hodnota ve zlatém pravidle, potom zvýšení úspor zvýší spotřebu pro budoucí generace, ale sníží spotřebu pro současnou generaci. slide 72

74 slide 73 Literatura Mankiw (2010): Chapter 7: Economic Growth I: Capital Accumulation and Population Growth Holman (2010): Kapitola 9: Hospodářský růst Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers. (Autor: R. Cronovich) slide 73


Stáhnout ppt "Slide 0 6. EKONOMICKÝ RŮST I: ( Akumulace kapitálu a růst populace)"

Podobné prezentace


Reklamy Google