Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Skladba souvětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Skladba souvětí."— Transkript prezentace:

1 Skladba souvětí

2 Souvětí Je výpověď, která se skládá ze dvou a více vět.
Počet vět se zpravidla shoduje s počtem přísudkových částí. Věty jsou spojeny spojovacími výrazy a spojovacími znaménky. Spojovací výrazy: spojky, vztažná zájmena a příslovce. Spojovací znaménka: čárka, středník, pomlčka

3 Souvětí souřadné a podřadné
Má alespoň dvě věty hlavní. Hlavní věta je významově uzavřená výpověď. Nelze se na ni zeptat jinou větou. Nezávisí na jiné větě. Souvětí podřadné Má pouze jednu větu hlavní. Vedlejší věta je závislá na větě řídící. Řídící větou se ptáme na druh věty vedlejší.

4 Druhy vět vedlejších Druhy vět: Podmětná Kdo, co? (1. pád) Předmětná
Přívlastková Přísudková Doplňková Určení vět: Kdo, co? (1. pád) Všechny pády krom 1. a 5. Jaký, který, čí? Vztahuje se k Př věty řídící Jak, kterak?

5 Vedlejší věty příslovečné
druhy vět: Místní Časová Způsobová Měrová Příčinná Účelová Podmínková Přípustková určení vět: Kde, odkud, kudy, kam? Kdy, odkdy, dokdy? Jak, jakým způsobem? Kolik, jak moc? Proč? Za jakým účelem? Za jaké podmínky? I přes co?

6 Významové poměry Slučovací Stupňovací Odporovací Vylučovací Příčinný
Důsledkový nejčastější spojky: a, i, ani, nebo, jednak dokonce, ba, nejen- ale i ale, avšak, jenže, nýbrž nebo, buď- nebo, či neboť, vždyť, totiž a proto, a tak, a tedy, tudíž


Stáhnout ppt "Skladba souvětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google