Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Archaické období století př.n.l.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Archaické období století př.n.l."— Transkript prezentace:

1 Archaické období 8.- 6. století př.n.l.
Starověké Řecko II Archaické období století př.n.l.

2 Polis (množ.č. poleis) = městský stát, v němž se na řízení státních záležitostí podíleli plnoprávní občané tj. svobodní dospělí muži Poleis- několik set, velikost obvykle km2 Egejská oblast- horské hřbety, uzavřené kotliny, ostrovy nevznikl velký státní útvar, říše, ale izolované městské státy

3 Dnes: policie, politika

4

5 Velká řecká kolonizace

6 8. – 6. stol.př.n.l. Řekové- po Féničanech mořeplavci Zakládali kolonie na pobřeží Malé Asie v jižní Itálii na pobřeží Černého moře v jižní Francii např. dnešní města Istanbul, Neapol, Syrakúsy, Marsaille Důvody: nedostatek potravin (hlavně obilí) a surovin (kovy, dřevo) Nutnost najít odbyt pro řemeslné výrobky Získat půdu – relativní přelidnění vedlo k sociálnímu napětí Zakládající město (=metropole) a osada- zachovávaly trvale styky Osady zakládaly další osady

7 tyranis V poleis vládla rodová aristokracie (= šlechta)
Řemeslníci a obchodníci- často nespokojeni=sociální neklid= k moci se dostal schopný jednotlivec= tyran= samovládce

8 Tato forma vlády často pokroková- konfiskace půdy, přerozdělení, rozvoj řemesel a obchodu
Později tyrani moci zneužili a ze strachu o svou moc zavedli krutovládu Neudrželi se více než 2 -3 generace Slovo tyran získalo hanlivý přídech

9 Nejvýznamnější městské státy Sparta a Athény

10 Sparta Jihovýchodní část Peloponésu „Lakónie“
Svobodní Sparťané se nazývali Lakedaimoňané

11 Obyvatelstvo: 1) plnoprávní Sparťané, asi 1/10 obyvatelstva, Dórové, kteří si podmanili původní obyvatelstvo, Acháje vojáci

12 3) Heilóti = státní otroci, kolektivní vlastnictví
Přidělováni i s půdou rodinám plnoprávných Sparťanů zemědělství 2) Perioikové =„ti, kteří sídlí kolem“ Svobodní, politicky bezprávní Jistá míra autonomie řemesla, obchod, vojenská služba, daně

13 Stálá hrozba vzpoury heilótů
Plnoprávní Sparťané – represe, teror každoročně preventivní trestné výpravy (spartští mladíci procházeli heilótským územím a zabíjeli potenciální vzbouřence, útočili zjm.v noci. Formálně vyhlašovali válku, tzv. krypteia)

14 Sparta nezakládala kolonie, ale vedla výbojné války proti sousedům- v 6. stol.př.n.l. přinutila sousedy k uzavření peloponéského spolku

15 Život plnoprávných Sparťanů
Hlavní náplní života- vojenský výcvik Chlapci v 7 letech odebráni matce a kolektivně vychováváni v oddílech Tvrdé podmínky vojenského života ( otužilost, tělesné tresty,hlad,…) Od 14 let účast na vojenských taženích a krypteích Muži každodenní vojenský výcvik Povinná služba od 20 do 60 let Ženy- větší svoboda a úcta než v jiných poleis „Vítězství nebo smrt“

16 Státní zřízení Společná vláda dvou králů (neomezená moc při vojenských taženích) Jejich moc omezena sborem pěti eforů (=dohlížitelů), největší moc ve státě Rada starších gerusiá- 28 mužů nad 60 let Shromáždění= lidový sněm- účast všech svobodných mužů nad 30 let, volili dohlížitele na 1 rok

17 Athény 6.století- období reforem a vzniku demokracie poloostrov Attika
Vláda aristokracie- vlastnili většinu půdy a otroků V 7. stol.př.n.l. – v Athénách sociální napětí: aristokracie vs. zemědělci- dluhy upadali do dlužního otroctví 6.století- období reforem a vzniku demokracie

18 Solónovy reformy 594/3 př.n.l.
Řešení hledal reformátor Solón, zvolen nejvyšším úředníkem s velkými pravomocemi, archontem odstranil moc aristokracie rozdělil obyvatelstvo ne podle původu, ale majetku do 4 majetkových tříd Podle nich určeny práva a povinnosti Zrušil dluhy a zakázal dlužní otroctví

19 Athénská demokracie (=vláda lidu)
Démos (lid)= plnoprávní: před zákonem rovni, volili a měli právo být voleni, rozhodovali na lidovém sněmu vs. Neplnoprávní: -otroci -cizinci (metoikové) - ženy

20 Další prohloubení athénské demokracie: (6. století)
Tyran Peisitratos (Πεισίστρατος) a synové(Hippias a Hipparchos)- všestranný rozkvět Athén- např. zkonfiskoval šlechtě půdu a rozdal ji bezzemkům

21 Kleisthénes – provedl složitou územněsprávní reformu- obyvatelstvo rozdělil ne podle rodů (starý způsob), ale podle bydliště (10 oblastí) Zrušil výsady šlechty Vydal novou ústavu

22 Ostrakismos,střepinkový soud
Aby se předešlo pokusům mocných jedinců nastolit samovládu 1x ročně lidové shromáždění hlasovalo, zda někdo ohrožuje demokracii Jméno napsáno na hliněný střep Podezřelý vypovězen na 10 let z Athén

23


Stáhnout ppt "Archaické období století př.n.l."

Podobné prezentace


Reklamy Google