Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úmysl zákonodárce – autorita práva JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. KPT PrF MU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úmysl zákonodárce – autorita práva JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. KPT PrF MU."— Transkript prezentace:

1 1 Úmysl zákonodárce – autorita práva JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. KPT PrF MU

2 2 Úmysl zákonodárce Proč je důležitý úmysl zákonodárce? Protože respektujeme jeho legitimní autoritu. Nerespektovat zřejmý úmysl zákonodárce znamená nerespektovat jeho legitimní autoritu k tvorbě práva. Joseph Raz: Nedává dobrý smysl dát jakékoli osobě nebo kolektivu zákonodárnou pravomoc, pokud se zároveň nepředpokládá, že právo, které tvoří, je právo, které zamýšlela vytvořit.

3 3 Autoritativnost práva -Právo je už z definice autoritativní. -Autoritativnost nemusí znamenat autoritářství. -Každá vláda, autoritářská nebo liberální, a potažmo i každý právní systém si nárokuje legitimní autoritu. Jedna věc je nárokovat si legitimní autoritu, druhá věc je mít legitimní autoritu. Legitimní autoritu lze mít jen tehdy a jen do té míry, do které je onen nárok ospravedlněný jako právo na poslušnost.

4 4 Poslušnost příkazu -Poslušnost příkazu stricto sensu znamená podřízení se mu. -To je něco víc než skutečnost, že příkaz je dodržen, tedy že se aktér chová v souladu s jeho požadavkem. -Poslechnout příkaz znamená jednat na základě tohoto příkazu, tedy chovat se určitým způsobem, protože to bylo přikázáno. -Chce-li někdo v dobré víře poslechnout příkaz, musí se zabývat tím, s jakým úmyslem byl příkaz stanoven. -Doslovný (švejkovský) výklad absurdizuje příkaz. -Formalismus je vlastně zastřenou metodou neposlušnosti.

5 5 Tři pojmy legitimity Politická instituce je legitimní -v etickém smyslu, když má morální právo vládnout (= de jure autorita). -v sociologickém smyslu, když lidé věří, že má de jure autoritu. O legitimitě v právním smyslu mluvíme obvykle tehdy, chceme-li říci, že právo podléhá určitým standardům správnosti, které překračují ryze formální legalitu, resp. zákonnost. Právní legitimita v různých koncepcích teorie práva mívá tendenci kolabovat do -etické legitimity (morálka práva, právní morálka) nebo do -sociologické legitimity (faktické uznání práva).

6 6 Právní povinnost – Hans Kelsen Hans Kelsen se pokusil zcela emancipovat pojem právní povinnosti od pojmu morální povinnosti. -Mít morální povinnost znamená, že bych se měl nějak chovat. -Mít právní povinnost neznamená, že bych se měl nějak chovat. Znamená „jenom“ to, že jestliže se tak nebudu chovat, pak bych podle práva měl být potrestán. -Právní povinnost nemá pro svého nositele morální implikace.

7 7 -Každý právní řád musí předvídat nějaký hraniční orgán, kterému sice stanoví povinnost k určitému jednání, ale kterému už nehrozí žádnou sankcí za nesplnění této povinnosti. -V konečném důsledku se pro splnění právní povinnosti hraničního orgánu apeluje „pouze“ na jeho svědomí, tedy odkazuje se na morálku. -Normativita práva je závislá na normativitě morálky. -Verdross se mýlí. -Je totiž možné, aby politická instituce fungovala na cyklickém modelu, který nemá žádný hraniční orgán. -Např. orgán A sankcionuje orgán B; orgán B sankcionuje orgán C; orgán C sankcionuje orgán A. Kritika - Alfred Verdross

8 8 Praktická autorita -Praktická autorita (ať už de facto nebo de jure) je kompetence dávat druhým lidem normativní důvody (příkazy, zákazy, dovolení, zmocnění) k jednání. -Např. zákonodárce je praktickou autoritou pro své občany, velitel je praktickou autoritou pro vojáky své jednotky, zaměstnavatel je praktickou autoritou pro své zaměstnance.

9 9 Epistemická autorita Epistemická autorita je expertní autoritou v otázce faktů. -Mít epistemickou autoritu znamená být znalcem, tedy relativně spolehlivým zdrojem informací v určitém oboru. -Např. meteorolog je expertem v předpovědi počasí, stavební inženýr je expertem na konstrukci staveb, diabetolog je expertem na diagnózu a léčbu cukrovky. -Rozdíl mezi praktickou a epistemickou autoritou je primárně rozdílem mezi příkazem a dobrou radou.

10 10 Formální autorita precedentu -Argumentovat precedentem jakožto pramenem práva primárně znamená argumentovat jeho formální autoritou, nikoli názorem o věcné správnosti jeho obsahu. -Argumentujeme-li precedentem (jakožto precedentem) pro určité řešení aktuálního právního případu, znamená to, že tento způsob řešení považujeme za platný už na základě faktu, že takto bylo v minulosti rozhodnuto, a to i navzdory našemu přesvědčení, že to bylo věcně chybné řešení. -Patrick Devlin: „Princip stare decisis … se nepoužije pouze na dobrá rozhodnutí; kdyby ano, neměl by hodnotu ani význam.“ -Nicméně. Kdyby zásada stare decisis byla příliš silná a znamenala by pro soudce absolutní omezení, vedlo by to k iracionálnímu opakování špatných rozhodnutí, třeba i velmi špatných.

11 11 Filozofický anarchismus Tzv. filozofický anarchismus = skepticismus v otázce legitimní autority státu (např. R. P. Wolff). Nelze ospravedlnit právo státu mocensky si vynucovat poslušnost. Stát je už ze své povahy donucující instituce, přičemž donucování někoho k něčemu (= omezování jeho svobody), je už samo o sobě morálním problémem, který si vyžaduje nějaké ospravedlnění

12 12 Koncepce demokratické legitimity -Agregační – měli bychom respektovat zákon, protože demokratické zákonodárství je založeno na férové agregaci názorů ve společnosti. -Epistemická – měli bychom respektovat zákon, protože demokratické zákonodárství je nejlepší metodou poznání správných řešení. -Deliberační – měli bychom respektovat zákon, ovšem za předpokladu, že demokratické zákonodárství je založeno na „veřejném rozumu“.

13 13 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Úmysl zákonodárce – autorita práva JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. KPT PrF MU."

Podobné prezentace


Reklamy Google