Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MPO 2009 ANALÝZA NÁVRATNOSTI INVESTIC/AKVIZIC KLADY A ZÁPORY JEDNOTLIVÝCH VARIANT Lucie Hejbalová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MPO 2009 ANALÝZA NÁVRATNOSTI INVESTIC/AKVIZIC KLADY A ZÁPORY JEDNOTLIVÝCH VARIANT Lucie Hejbalová."— Transkript prezentace:

1 MPO 2009 ANALÝZA NÁVRATNOSTI INVESTIC/AKVIZIC KLADY A ZÁPORY JEDNOTLIVÝCH VARIANT Lucie Hejbalová

2 OBSAH: Průměrná míra výnosnosti (ARR) Doba návratnosti (PP)
Diskontovaná doba návratnosti (DPP) Čistá současná hodnota (NPV) Index ziskovosti (PI) Vnitřní míra výnosnosti ( IRR )

3 Průměrná míra výnosnosti (ARR)
Nejstarší metoda. Základní myšlenkou je porovnání čistého zisku s počátečními náklady tak,že se sečtou všechny budoucí zisky a vydělí se součtem průměrné investice. Průměrná míra výnosnosti = průměrný roční budoucí čistý zisk / polovina počáteční investice (Použití daného jmenovatele jako odhad průměrné investice je umožněno aplikací lineárních odpisů průměrná zůstatková hodnota investice je tedy rovna polovině počáteční investice ) Zápory: Není respektována časová hodnota peněz Jsou používány spíše ukazatele typu zisk nikoliv CF Při výpočtu se nekalkuluje současná hodnota zbytkové hodnoty

4 Doba návratnosti (PP) používána pro nalezení toho za jak dlouho se vložený kapitál, neboli počáteční investice vrátí. Nedoporučuje se, nebotˇ při jakékoliv finanční úvaze je třeba vždy respektovat časovou hodnotu peněz. Stejně tak nemůže v této podobě sloužit jako měřítko ziskovosti, protože nebere v potaz cash-flow po době návratnosti.

5 Diskontovaná doba návratnosti (DPP)
Snažíme se zjistit, kdy kladné diskontované peněžní toky převýší kapitálový výdaj. KLADY: Jednoduchost a snadná interpretovatelnost Použití diskontované doby návratnosti je vhodné tam, kde je třeba upřednostnit při výběru investiční varianty projekt, jenž má sice poněkud nižší ukazatel čisté současné hodnoty (NPV), ale na druhé straně má kratší návratnost. ZÁPORY: Zanedbává toky po době návratnosti (nemůže v této podobě sloužit jako měřítko ziskovosti, protože nebere v potaz cash-flow po době návratnosti)

6 Čistá současná hodnota (NPV)
Rozdíl sumy diskontovaných příjmů z investice a kapitálového výdaje NPV = PV - I kde PV je současná hodnota I = počáteční investice, výdaj Kritickým bodem této metody je stanovení diskontní míry. Na výši této diskontní míry mají vliv : Míra inflace Při vyšší inflaci je třeba zvýšit i diskont Růst úrokové míry Obecný růst ceny peněz zvýší diskont Doba trvání projektu Doba trvání zvyšuje rizikovost a diskont

7 Čistá současná hodnota (NPV)
Klady : 1.      Využívá zejména peněžní toky (CF), spíše než čistý zisk. 2.      NPV na rozdíl od doby návratnosti a průměrné míry výnosnosti, respektuje časovou hodnotu peněz. Jejím odrazem je použitá diskontní míra (vliv rizika a délky projektu). 3.    Je považována za nejlépe vyhovující metodu současného moderního investičního plánování.

8 Čistá současná hodnota (NPV)
Zápory : 1.   Problémy se stanovením detailní predikce CF po celé období. Na budoucí CF má vliv zejména odhad tržeb, mezd, materiálů, režií, hospodářské politiky vlády apod. Přecenění nebo nedocenění některých vlivů vede k přijetí projektu , který by jinak nebyl akceptován. 2.   NPV předpokládá zachování téže diskontní míry po celou řadu let, což nemusí být zrovna realistické - obecně platná úroková míra nemusí být trvalá. Mohli bychom navrhnout, že budeme prognózovat budoucí úrokové míry a pak změníme diskont pro každý rok. To je sice možné, ale předpověď budoucí úrokové míry např. na 10 let je vysoce náhodný proces s nejistým výsledkem. Z těchto důvodů se , za předpokladu určité stability hospodářství, používá většinou jen jedna sazba diskontu.

9 Index ziskovosti (PI) Důležitým poznatkem z hlediska využití PI a NPV je, že obě metody vedou k obdobnému hlavnímu rozhodnutí o přijetí nejlepší varianty, často se však liší v pořadí ostatních variant. Metoda indexu ziskovosti je definována jako poměr diskontovaných příjmů a diskontovaných investičních výdajů. PI = PV budoucího cash-flow / počáteční investice V této metodě projekt s PI > 1 bude přijat, projekt s PI < 1 bude odmítnut. Metoda PI je příbuzná metodě NPV Výhodou je, že využívá CF, spíše než čistý zisk, zohledňuje časovou hodnotu peněz Problémy s predikcí CF, sazbou diskontu

10 Vnitřní míra výnosnosti (IRR)
IRR je častěji používána než NPV, je snadno pochopitelná a při tom respektuje časovou hodnotu peněz IRR je diskontní míra , při které je současná hodnota peněžních toků rovna nule neboli diskontované příjmy se rovnají diskontovaným výdajům

11 Vnitřní míra výnosnosti (IRR)
Hlavní problém je, že IRR často poskytuje nerealistickou míru výnosnosti, máme-li například výslednou IRR=30% a běžnou tržní míru 10%, je zřejmé, že vzhledem k výrazně rozdílnému výsledku nelze tak vysokou IRR akceptovat Často se může přihodit, že výsledkem výpočtu mohou být dvě různé hodnoty IRR. Je tedy zřejmé, že je obtížné určit, která míra by měla být určena pro srovnávání s běžnou diskontní mírou. Přes svoji popularitu ve světě podnikání je metoda IRR často velmi rozporná.

12 D Ě K U J I Z A P O Z O R N O S T

13 Zdroj: Ing. Aleš Tomek , CSc , FINANČNÍ ŘÍZENÍ VE STAVEBNÍ PODNIKU, díl I, Stavební firma 40,Vydavatelství ČVUT, 2000


Stáhnout ppt "MPO 2009 ANALÝZA NÁVRATNOSTI INVESTIC/AKVIZIC KLADY A ZÁPORY JEDNOTLIVÝCH VARIANT Lucie Hejbalová."

Podobné prezentace


Reklamy Google