Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ISSS Hradec Králové 29. března 2004. ISSS Hradec Králové 2004 strana 2 Alternativa k současnému stavu informatiky a telekomunikací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ISSS Hradec Králové 29. března 2004. ISSS Hradec Králové 2004 strana 2 Alternativa k současnému stavu informatiky a telekomunikací."— Transkript prezentace:

1 ISSS Hradec Králové 29. března 2004

2 ISSS Hradec Králové 2004 strana 2 Alternativa k současnému stavu informatiky a telekomunikací

3 ISSS Hradec Králové 2004 strana 3 Struktura prezentace 1.Výchozí situace 2.Ministerstvo informatiky 3.Odpovídající veřejná služba 4.Den „D“ 5.Diskuze

4 ISSS Hradec Králové 2004 strana 4 Výchozí situace technologie je rychlejší než úředník od 1998 „reformuje“ veřejnou správu nepřetržitě ČSSD od května jsme součástí EU ODS vládne ve většině krajů ODS nabízí alternativy

5 ISSS Hradec Králové 2004 strana 5 Ministerstvo informatiky e-GovernmentKomentář ODS Dálkový přístup k správním agendám (portál veřejné správy) Portál byl sice spuštěn, ale vyjma informační části nezajišťuje zdaleka přístup ke správním agendám jednotlivých resortů. Jedná se v podstatě o informační nástěnku. Podpora rozvoje ICT gramotnostiRoztříštěná filosofie, chybí koordinace mezi jednotlivými resorty. Tvorba legislativy pro e-obchod (Bílá kniha)Bílá kniha byla sice zpracována, ale její reálné naplnění je již dnes ohroženo. Stává se tak deklaračním dokumentem bez konkrétního dopadu pro občana. Příprava legislativy pro e-government (zákon o registrech veřejné správy) Dle ODS primární a téměř jediný zásadní legislativně technický úkol Ministerstva informatiky, který je neřešen již od roku 1999. Před Ministerstvem informatiky bylo v kompetenci Úřadu pro veřejné informační systémy. Příprava koncepčních materiálů pro oblast e-governmentu Bez reálných výsledků

6 ISSS Hradec Králové 2004 strana 6 Ministerstvo informatiky Intranet veřejné správy / KI ISVS Komentář ODS Vybudování jednotné bezpečné a sdílené komunikační infrastruktury orgánů veřejné moci. Bez reálných výsledků. Lze diskutovat, zda současné řešení je výhodnější pro veřejnou správu či pro polostátní Český Telecom, který byl vybrán bez výběrového řízení. Standardizace a sjednocování informačních systémů veřejné správy Ministerstvo informatiky není ani samo schopno postupovat ve shodě s vlastními standardy při vytváření Portálu veřejné správy, natož prosadit jejich dodržování ze strany ostatních subjektů veřejné správy, Tato aktivita se tedy míjí účinkem E-tržiště pro státní správuZ pohledu státu dnes bez výrazného efektu pro nákup zboží a služeb.

7 ISSS Hradec Králové 2004 strana 7 Ministerstvo informatiky Elektronické komunikace a poštyKomentář ODS Příprava legislativy pro oblast telekomunikací (zákon o elektronických komunikacích) Výrazné zpoždění, nesplnění podmínek EU. Současný návrh má velmi malou šanci na schválení PS. Odpovědnost za státní podnik Česká pošta, včetně role poštovního regulátora. Ministerstvo informatiky připravuje transformaci České pošta na akciovou společnost. Akreditace certifikačních autorit podle zákona o elektronickém podpisu. V současné době je akreditována jedna certifikační autorita, ještě původním Úřadem na ochranu osobních údajů Koncepce přechodu na digitální zemské TV vysílání Neúměrně zdlouhavá příprava dokumentu (více než rok), finální forma dokumentu nemá pro vlastní proces digitalizace téměř žádný zásadní význam, navíc je dokument z mnoha důvodů jako koncepce nepřijatelný Hrozí nesplnění podmínek EU Národní širokopásmová strategiePráce doposud nebyly zahájeny, hrozí nesplnění podmínek EU

8 ISSS Hradec Králové 2004 strana 8 Odpovídající veřejná služba - některé konkrétní opatření Vázané využití finanční prostředků. Dvěma slovy by se návrh mohl nazvat „decentralizovanou centralizací“. Finanční zdroje na životně důležité projekty pro centrální výkon státní moci centralizovat a striktně administrovat z jednoho místa. Jedná se o projekty typu centrálních registrů, výběru daní apod. U všech ostatních aktivit státu přesunout – decentralizovat finanční zdroje na co nejnižší rozhodovací úroveň. (např. ve školství na ředitele školy) Elektronická administrativa. Elektronická administrativa musí umožnit transformaci centrálních služeb státní správy zaměřených dnes většinou úzce na jednotlivé resorty na stav, kdy tyto služby budou zaměřeny na uživatele. Transformaci musí předcházet audit a revize stávajících agend. Viz. materiál stínového ministra vnitra ODS.

9 ISSS Hradec Králové 2004 strana 9 Odpovídající veřejná služba - elektronická administrativa Elektronická administrativa je jednou z cest ke zlepšení výkonů státní správy a samosprávy. Samotná technologie je prostředkem a ne samotným cílem. Hodnota elektronické administrativy proto není v absolutním přesunu činností, které dnes státní správa a samospráva vykonává, ale v optimalizaci a reorganizaci schémat veřejné služby. Schémat, které dovolí zvýšit efektivitu a dostupnost veřejné služby občanům a podnikům. Jednotlivá ministerstva, či další organizace v rámci své zodpovědnosti spouštěli spouští elektronické služby “ad hoc”. Tedy úzce zaměřené na danou problematiku, bez toho aby existoval reálný model celkové koordinace a spolupráce, do kterého by se mohly tyto iniciativy zapracovat aby se zlepšilo naplnění jejich cílů.

10 ISSS Hradec Králové 2004 strana 10 Odpovídající veřejná služba - financování Elektronická administrativa vyžaduje způsob financování, který podpoří rozvoj, efektivnost a kvalitu poskytovaných služeb. Část celkových zdrojů bude příslušet jednotlivým resortům a druhá část musí být alokována na rozvoj společných nástrojů elektronické administrativy, tak jak je uvedeno na obrázku. Financování jednotlivých ministerstev bude odpovídat potřebám příslušné části zajišťovaných služeb s výhradní alokací na dosažení stanovených cílů. Na druhé straně část centrálně alokovaných prostředků zajistí realizaci společných nástrojů a služeb pro jednotlivé resorty a jednotný přístup pro uživatele (občana, podnik) na platformě odboru v rámci Úřadu vlády

11 ISSS Hradec Králové 2004 strana 11 Den „D“ Pro jakékoli zásadní změny potřebujete pouze dva předpoklady. Jasný mandát a odvahu. Pokud budeme mít mandát, tak budeme mít i odvahu realizovat totální audit výkonu státní správy, tak jak to udělali např. ve Finsku. A následně zrealizujeme v souladu s naším programe reinženýring výkonu státní správy. Totální audit Reinženýring

12 ISSS Hradec Králové 2004 strana 12 Den „D“ Služba musí být koncipovaná pro potřeby občanů Komunikace s občany musí být jednoduchá a důstojná Veřejná služba musí být dostupná alespoň elektronicky ý dnů v týdnu Veřejná služba musí poskytovat služby všem občanům Služba veřejné správy musí být moderní procesně řízená organizace jejímž posláním je poskytovat služby daňovým poplatníkům

13 ISSS Hradec Králové 2004 strana 13 Diskuse


Stáhnout ppt "ISSS Hradec Králové 29. března 2004. ISSS Hradec Králové 2004 strana 2 Alternativa k současnému stavu informatiky a telekomunikací."

Podobné prezentace


Reklamy Google