Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení Týmová práce TYMP 2/ C6 Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Styly vedení Týmová práce TYMP 2/ C6 Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce. Názory na vedení lidí se vyvíjely: Dobrý vedoucí se takový rodí (osobní kvality) – teorie rysů (20. léta) - schopnosti, znalosti, dovednosti, vlastnosti, postoje. Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitým typem chování – způsob chování nebo styl řízení (40. léta) – orientace na úkol (cíl a průběh), orientace na lidi (motivace a péče). Dobrý vedoucí po zhodnocení situace rozhodne, jak postupovat – situační přístup (60. léta) - styl v závislosti na zralosti pracovníků. Transakční vedení – odměňování a postihování, něco za něco. Transformační vedení - opírá se o vizi, vede pomocí charismatu, osobní úcty, citového povzbuzení, stimulace myšlení.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Vztahové versus direktivní chování Týmová práce TYMP 2/ C6 Vztahové chování málo silně 3. styl PARTICIPOVÁNÍ pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení 2. styl PŘESVĚDČOVÁNÍ pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny 4. styl DELEGOVÁNÍ Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně 1. styl PŘIKAZOVÁNÍ pracovník je nezralý, zapracovávající se málo silně Direktivní chování

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - přikazování Týmová práce TYMP 2/ C6 1. Styl vedení: PŘIKAZOVÁNÍ – silně direktivní, málo vztahové chování. Kdy: pracovník nezralý, zapracovávající se Vedoucí dává přesné pokyny a kontroluje jejich plnění. - dávání instrukcí a pokynů - detailní sledování plnění - organizace práce - určování času a standardu - určování cílů - důraz na dovednosti jednotlivce

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - přesvědčování Týmová práce TYMP 2/ C6 2. Styl vedení: PŘESVĚDČOVÁNÍ – silně direktivní a silně vztahové chování. Kdy: pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny Vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok. - vysvětluje rozhodnutí (proč se máte takto rozhodnout) - směřuje a sleduje činnost (zkuste to ještě jednou) - trvá na přijetí zodpovědnosti - vede a dává odvahu - dává vyjasňující otázky

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - participování Týmová práce TYMP 2/ C6 3. Styl vedení: PARTICIPOVÁNÍ – málo direktivní, silně vztahové chování. Kdy: pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení Vedoucí podporuje při provádění úkolu a dělí se o odpovědnost. - sdílení idejí - vedení diskuze - dává odvahu k riskování - spolupracuje - podílí se na řešení problémů - rozvoj osobních vztahů

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Situační přístup - delegování Týmová práce TYMP 2/ C6 4. Styl vedení: DELEGOVÁNÍ – málo direktivní, málo vztahové chování. Kdy: Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně Vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodnutí na pracovníky. ALE.... (viz pravomoci). - předávání zodpovědnosti (věřím, že to uděláte dobře) - předávání přijímání rozhodnutí (Vy jste se rozhodl...) - poskytuje podporu - dává zpětnou vazbu - sleduje výsledky - facilituje vzájemné vztahy (Je nezbytné na sebe křičet? Hledejte jiné formy komunikace!)

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Faktory ovlivňující zralost Týmová práce TYMP 2/ C6 V určité fázi zralosti pracovníka volíme určitý styl. Zralost určíme na základě faktorů: ochota k převzetí zodpovědnosti (je velmi ochotný – je velmi odmítavý) motivace k výkonům (chce něco vykonat – je málo motivovaný k výkonům) výdrž (nevzdává se – rychle ztrácí vytrvalost) postoj k práci (má rád svou práci – pracuje s nechutí) nezávislost (je ochotný pracovat samostatně – není ochotný pracovat samostatně) Kolik osob lze vést v každé fázi?

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co vedeným lidem dobrý vedoucí umožňuje Týmová práce TYMP 2/ C6 Pomáháte zvyšovat jejich sebevědomí, sebedůvěru a sebejistotu a tím i výkon. Posílení výkonnosti – člověk s těmito rysy je schopen stále většího výkonu. Sám vylepšuje svou práci, odstraňuje nadbytečné úkoly. Nebrání se změnám. Zvyšuje se jeho sebevědomí.

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Co to znamená pro lidi Týmová práce TYMP 2/ C6 prožitek úspěchu - po splnění obtížného úkolu sebeuvědomění - pochopení svého postavení v hierarchii vztahů, může dojít ke korekci jednání sebedůvěru - důvěra ve vlastní síly a schopnosti, schopnost se prosadit, schopnost řídit a ovlivňovat lidi sebejistotu -je podkladem k asertivnímu chování radost z práce - když člověk vykonává práci, pro kterou má schopnosti, která ho baví a jde mu (i její nezajímavé prvky)

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., kotyzova@fmk.utb.cz Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP 2 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press 1994. Počet stran 198, ISBN 80-85603-70-5. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně 2001. Počet stran 187, ISBN 80-7318-047-2.(str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press 2000. Počet stran 92, ISBN 80-7226-308-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2006. Počet stran 116, ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing 2002. Počet stran 120, ISBN 80-85865-32-7.


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google