Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA."— Transkript prezentace:

1 1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2012

2 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Styly vedení Týmová práce TYMP 2/ C6 Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce.

3 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Styly vedení Týmová práce TYMP 2/ C6 Způsob vedení lidí má zásadní význam na efektivitu jejich práce. Názory na vedení lidí se vyvíjely: Dobrý vedoucí se takový rodí (osobní kvality) – teorie rysů (20. léta) - schopnosti, znalosti, dovednosti, vlastnosti, postoje. Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitým typem chování – způsob chování nebo styl řízení (40. léta) – orientace na úkol (cíl a průběh), orientace na lidi (motivace a péče). Dobrý vedoucí po zhodnocení situace rozhodne, jak postupovat – situační přístup (60. léta) - styl v závislosti na zralosti pracovníků. Transakční vedení – odměňování a postihování, něco za něco. Transformační vedení - opírá se o vizi, vede pomocí charismatu, osobní úcty, citového povzbuzení, stimulace myšlení.

4 4 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Vztahové versus direktivní chování Týmová práce TYMP 2/ C6 Vztahové chování málo silně 3. styl PARTICIPOVÁNÍ pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení 2. styl PŘESVĚDČOVÁNÍ pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny 4. styl DELEGOVÁNÍ Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně 1. styl PŘIKAZOVÁNÍ pracovník je nezralý, zapracovávající se málo silně Direktivní chování

5 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Situační přístup - přikazování Týmová práce TYMP 2/ C6 1. Styl vedení: PŘIKAZOVÁNÍ – silně direktivní, málo vztahové chování. Kdy: pracovník nezralý, zapracovávající se Vedoucí dává přesné pokyny a kontroluje jejich plnění. - dávání instrukcí a pokynů - detailní sledování plnění - organizace práce - určování času a standardu - určování cílů - důraz na dovednosti jednotlivce

6 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Situační přístup - přesvědčování Týmová práce TYMP 2/ C6 2. Styl vedení: PŘESVĚDČOVÁNÍ – silně direktivní a silně vztahové chování. Kdy: pracovník si osvojuje potřebné dovednosti, nechce jen přijímat pokyny Vedoucí řídí a svědomitě kontroluje plnění úkolu, diskutuje o plnění, žádá návrhy, podporuje pokrok. - vysvětluje rozhodnutí (proč se máte takto rozhodnout) - směřuje a sleduje činnost (zkuste to ještě jednou) - trvá na přijetí zodpovědnosti - vede a dává odvahu - dává vyjasňující otázky

7 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Situační přístup - participování Týmová práce TYMP 2/ C6 3. Styl vedení: PARTICIPOVÁNÍ – málo direktivní, silně vztahové chování. Kdy: pracovník zvládá většinu problémů, dokáže rozhodnout o postupu řešení Vedoucí podporuje při provádění úkolu a dělí se o odpovědnost. - sdílení idejí - vedení diskuze - dává odvahu k riskování - spolupracuje - podílí se na řešení problémů - rozvoj osobních vztahů

8 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Situační přístup - delegování Týmová práce TYMP 2/ C6 4. Styl vedení: DELEGOVÁNÍ – málo direktivní, málo vztahové chování. Kdy: Pracovník je vyspělý odborně i psychologicky, zvládá úkoly samostatně Vedoucí přenáší zodpovědnost za rozhodnutí na pracovníky. ALE.... (viz pravomoci). - předávání zodpovědnosti (věřím, že to uděláte dobře) - předávání přijímání rozhodnutí (Vy jste se rozhodl...) - poskytuje podporu - dává zpětnou vazbu - sleduje výsledky - facilituje vzájemné vztahy (Je nezbytné na sebe křičet? Hledejte jiné formy komunikace!)

9 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Faktory ovlivňující zralost Týmová práce TYMP 2/ C6 V určité fázi zralosti pracovníka volíme určitý styl. Zralost určíme na základě faktorů: ochota k převzetí zodpovědnosti (je velmi ochotný – je velmi odmítavý) motivace k výkonům (chce něco vykonat – je málo motivovaný k výkonům) výdrž (nevzdává se – rychle ztrácí vytrvalost) postoj k práci (má rád svou práci – pracuje s nechutí) nezávislost (je ochotný pracovat samostatně – není ochotný pracovat samostatně) Kolik osob lze vést v každé fázi?

10 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Co vedeným lidem dobrý vedoucí umožňuje Týmová práce TYMP 2/ C6 Pomáháte zvyšovat jejich sebevědomí, sebedůvěru a sebejistotu a tím i výkon. Posílení výkonnosti – člověk s těmito rysy je schopen stále většího výkonu. Sám vylepšuje svou práci, odstraňuje nadbytečné úkoly. Nebrání se změnám. Zvyšuje se jeho sebevědomí.

11 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Co to znamená pro lidi Týmová práce TYMP 2/ C6 prožitek úspěchu - po splnění obtížného úkolu sebeuvědomění - pochopení svého postavení v hierarchii vztahů, může dojít ke korekci jednání sebedůvěru - důvěra ve vlastní síly a schopnosti, schopnost se prosadit, schopnost řídit a ovlivňovat lidi sebejistotu -je podkladem k asertivnímu chování radost z práce - když člověk vykonává práci, pro kterou má schopnosti, která ho baví a jde mu (i její nezajímavé prvky)

12 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph. D., Literatura Týmová práce Týmová práce TYMP 2 Základní literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů, 1. vyd. Praha, Management Press Počet stran 198, ISBN MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace, 1. vyd. Zlín, UTB ve Zlíně Počet stran 187, ISBN (str. 151 – 170) Doporučená literatura BĚLOHLÁVEK, F.: Jak řídit a vést lidi, 1. vyd. Brno, Computer Press Počet stran 92, ISBN HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 116, ISBN PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem, 1. vyd. Praha, Grada Publishing Počet stran 120, ISBN


Stáhnout ppt "1 Týmová práce TYMP 2/ C6 Styly vedení lidí/ 2. Odlišnosti vedení v jednotlivých fázích vývoje. Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA."

Podobné prezentace


Reklamy Google