Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítejte v Klubu školních knihoven. Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítejte v Klubu školních knihoven. Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail?"— Transkript prezentace:

1 Vítejte v Klubu školních knihoven

2 Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail?

3 Pokud jste alespoň třikrát odpověděl/a kladně, vítejte v Klubu školních knihoven !

4 Klub školních knihoven (KŠK) odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), na činnosti KŠK se podílejí lidé zaměstnaní ve školní knihovně v současné době KŠK aktivně zastupují: Bc. Romana Ráblová předsedkyně KŠK ZŠ Provaznická 64, Ostrava Mgr. Ludmila Čumplová ZŠ Hanspaulka, Praha Mgr. Eva Slavíková SPŠE a VOŠ, Pardubice Edita Vaníčková Makosková Gymnázium Příbram

5 Cíle Klubu školních knihoven podporovat všeobecné povědomí o nezbytnosti školních knihoven ve vzdělávacím procesu („hučte“ denně do kolegů a ředitele školy, hovořte o knihovně na poradách, propagujte svou knihovnu) usilovat o vznik potřebné legislativy: Existuje pouze Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách -není právně závazné a jeho realizace nezakládá nárok na navýšení finančních prostředků. zastupovat školní knihovny při jednáních týkajících se školního knihovnictví (např. jednání s MŠMT ČR, aj.) předávání a sdílení zkušeností s činností a provozem školních knihoven (na národní i mezinárodní úrovni) podpora celoživotního vzdělávání pracovníků školních knihoven (knihovníci společně s učiteli) připravovat společné programy k navázání kooperace mezi školními knihovnami (MMŠK – titul „Nej školní knihovna, apod.) propagace sdružení za účelem rozšíření členské základny, aktivní vyhledávání a oslovování potencionálních zájemců o spolupráci (jeden člověk to neutáhne!)

6 Mapa webu Klubu školních knihoven webová adresa: http://www.skipcr.cz/odborne- organy/klub-skolnich-knihoven http://www.skipcr.cz/odborne- organy/klub-skolnich-knihoven cíle KŠK vč. zakládací listiny přihláška do KŠK zajímavé odkazy pozvánky, nabídky seminářů kontakty výroční zprávy materiály pro práci ve školních knihovnách

7 Kolik mě členství bude stát peněz? Individuální člen 400,-Kč/rok důchodci, studenti, ženy na RD a členi, kteří nejsou výdělečně činní 200,-Kč/rok Institucionální člen roční členský příspěvek, odstupňovaný podle počtu zaměstnanců v knihovně Příklad: knihovna s 1 pracovníkem 450,- Kč/rok knihovna do 5 pracovníků 900,- Kč/rok

8 Co z toho budu mít? Profesní vzdělávání sleva na vybrané vzdělávací aktivity (výměna zkušeností, získávání kontaktů, prezentování vlastní činnosti) Publikační činnost možnost publikovat v Bulletinu SKIP, který dostávají členové zdarma (tištěná verze, elektronická podoba) Celostátní aktivity NsA, Týden knihoven, MMŠK, Kamarádka knihovna, aj. Komunitní aktivity společenské akce na podporu sounáležitosti s kolegy se stejnými profesními zájmy Prosazování zájmů SKIP lobuje za knihovny a knihovníky v oblasti knihovnické (autorské právo, licence), ale i širší (katalog prací, ZP). Odměny SKIP si knihovníků váží, a tak je za významné knihovnické počiny oceňuje (MARK).

9 Elektronické konference DRTINA Konference členů i nečlenů Klubu školních knihoven SKIP Kontaktní osoba: Roman Giebisch roman.giebisch@nkp.czroman.giebisch@nkp.cz Adresa konference: drtina@cvut.czdrtina@cvut.cz ANDERSEN Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP Kontaktní osoba: Zlata Houšková zlata.houskova@nkp.czzlata.houskova@nkp.cz Adresa konference: andersen@cvut.czandersen@cvut.cz Národní knihovna Informace pro knihovny > Adresáře, kontakty, E-konference > Diskusní konference http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_diskusni_konference.htm

10 Jaké členy hledáme? aktivní (nečekají na to, až „někdo něco“udělá), kreativní (mají dobré nápady, o které se chtějí podělit), nadšené pro týmovou práci, spolehlivé (splní, na čem se domluvíme)

11 Co máme v plánu? 17.10. 2012 celostátní seminář „Přidej se do klubu“ – Praha, Národní knihovna ČR, Klementinum, zajištění náplně webu KŠK – zajímavé odkazy, projekty, spolupráce s Centrem pro školní knihovny (Pedagogická knihovna J.A. Komenského) spolupráce se SKIP Rozšířit naši členskou základnu!!!

12 Dotazníkový průzkum Termín realizace: říjen/listopad 2011 Cíl průzkumu: zmapování současného stavu školních knihoven na základních, středních a vyšších školách Počet oslovených škol: 1500 Počet vyplněných, došlých dotazníků: 170

13 Po čem jsme pátraly? důvody využívání školní knihovny, automatizace školních knihoven, správce školní knihovny a jeho mzda, rozpočet na nákup fondu, zájem o vzdělávání, aktuální problémy školních knihoven, zájem o členství či informování o činnosti KŠK

14 K jakým účelům jsou školní knihovny nejčastěji využívány? výpůjčky fondu přístup na internet prostor pro relaxaci pořádání besed

15 Ručně versus automatizovaně v automatizaci knihovnických činností vedou školní knihovny na SŠ a VOŠ, avšak základní školy nejsou v tomto směru úplně pozadu Nejpoužívanější AKS: modul Knihovna v programu bakaláři Clavius

16 Kdo se o školní knihovny stará a za kolik? profesionální knihovníci působí především na středních a vyšších odborných školách, na základních školách zajišťují správu pověření pedagogové, platy školních knihovníků jsou nejčastěji financovány z rozpočtu organizace (nenároková složka platu  ) financování z časově omezených grantů

17 Financování nákupu fondu finance rozpočtu organizace, granty, dary, výběr manipulačních poplatků

18 Vzdělávání školních knihovníků Poptávka: kurzy knihovnického minima, školení v oblasti práce s AKS Školní knihovna je základ každé školy

19 S jakými problémy se školní knihovny potýkají? nevyhovující prostory a vybavení, organizace (stavění) fondu, nedostatek financí na nákup fondu, nezájem o služby knihovny (teenagers), platové zařazení a ohodnocení práce knihovníka, provozní záležitosti, aj.

20 Co jsme zjistily? …to si můžete také přečíst na: http://www.skipcr.cz/od borne-organy/klub- skolnich- knihoven/materialy-1

21 Děkuji za pozornost. Bc. Romana Ráblová E-mail: RablovaR@seznam.cz


Stáhnout ppt "Vítejte v Klubu školních knihoven. Spadáte do věkové kategorie 18 až 100 let? Staráte se o školní knihovnu? Jste kreativní? Máte e-mail?"

Podobné prezentace


Reklamy Google