Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."— Transkript prezentace:

1 Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ 2014-15

2 Cíl a účel kurzu 2 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 Cíl: Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si význam týmové práce. Naučí se vytvořit funkční tým při respektování rolí jednotlivců. Pochopí procesy, které v týmu probíhají. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Seznámí se se zásadami vyjednávání. Uvědomí si prvky potřebné pro zvládnutí diskuze. Účel: Podpora týmové práce. Zvládnutí řízení času. Zvládnutí vyjednávání v týmu. Snížení stresujících faktorů.

3 Obsah kurzu – témata: 3 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 1.Význam týmové práce, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. 2.Týmové role. 3.Fáze vývoje týmu. 4.Manažer a leader. Leadership. Adairovy kruhy. 5.Delegování a pravomoci, motivování, hodnocení. 6.Styly vedení. Vedení lidí v různých fázích rozvoje. 7.Výběr členů týmu. 8.Time management. 9.Rozhodování - skupinové metody. 10.Kreativita – význam, bariéry, proces, rozvoj. 11.Argumentace. Vyjednávání a ovlivňování. Námitky. Témata budou procvičována ve skupinách.

4 Literatura Týmová práce 4 Týmová práce Základní literatura ADAIR, J.: Leadership. 2006. ISBN 9788025112564. BĚLOHLÁVEK, F.: Jak vést svůj tým. 2008. ISBN 80-7226-308-0. MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace. ISBN 80-7318-047-2. nebo MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi. 2003. ISBN 80-247-0650-4. PLAMÍNEK, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí. 2009. ISBN 978-80-247-2796-7. Doporučená literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů. 1994. ISBN 80-85603-70-5. ARMSTRONG, M.; STEPHENS, T.: Management a leadership - Nejnovější přístupy. 2008. ISBN 978-80-247-2177-4. BELBIN, M. R.: Manažerské týmy. Proč uspěly nebo selhaly. 2012. 978-80-7357-851-0. BELBIN, M. R.: Nové obzory týmů. 2013. ISBN 978-80-7357-893-0. HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding. 2006. ISBN 80-247-1155-9. PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem. 2002. ISBN 80-85865-32-7.

5 Organizace kurzu 5 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 Cvičení ve skupinách: A úterý 09-11 hod - U44 217 B úterý 11-13 hod - U44 217 C úterý 13-15 hod - U44 217 D úterý 16-18 hod - U44 217 E úterý 18-20 hod - U44 217 Uvedený čas = začátek práce, nikoliv příchod. Požadavky na studenta: dochvilnost týmové i individuální seminární úkoly (kniha) aktivita ve cvičeních účast 80 % (tj. 10x), při účasti menší (min. však 8x) navíc seminární úkol, méně = není předmět absolvován. Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet, písemný test min. 60 %.

6 Organizace kurzu 6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.czkotyzova@fmk.utb.cz nebo pavla.kotyzova@seznam.cz@ http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1

7 Týmový úkol 7 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. 1.proč lidé rádi pracují v týmu, 2.proč někteří neradi pracují v týmu, 3.co mě motivuje k výkonu v práci v týmu, 4.co mě odrazuje od práce v týmu, 5.co potřebuje tým, aby byl funkční, 6.znaky dobrých týmů, 7.které dovednosti jsou důležité pro práci v týmu a proč, 8.jaký má být vedoucí týmu, 9.rizika práce v týmu, jak jim předcházet 10.co nelze dělat v týmu a) Příprava (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora), b) prezentace

8 Co je tým 8 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíli, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) http://www.fkvl.estranky.cz/fotoalbum/oddilove-fotografie/a-tym/366

9 Rozdíly mezi týmem a skupinou 9 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování

10 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a 10 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/,http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova/ Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Běžné skupinyTýmy Vztah ke spolu- pracovníkům Lidé se domnívají, že jsou sdruženi někým nebo něčím. Jednotliví pracovníci pracují nezávisle na sobě. Někdy se jejich zájmy kříží. Členové si uvědomují vzájemnou závislost. Cíle jsou dosahovány spoluprací. Nedochází ke ztrátám kvůli obraně vlastních zájmů. Přístup k plnění úkolů Lidé se starají sami o sebe, nebylo jim umožněno podílet se na stanovení cílů. Členové chápou smysl společné odpovědnosti za práci a za výsledek. Cíle pomáhali stanovit.

11 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b 11 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D, kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Běžné skupinyTýmy Využití talentu členů Vedoucí sděluje lidem, co mají udělat. Neptá se, jak by úkol řešili sami. Nikdo nepodněcuje návrhy. Členové uplatňují svůj vlastní talent a znalosti ke prospěchu týmu. Návrhy jednotlivců jsou podporovány a rozvíjeny. DůvěraLidé nedůvěřují motivům kolegů, nechápou jejich roli v plnění úkolu. Názory a nesouhlas jsou vyjadřovány tajně nebo nepřátelsky. Členové pracují v atmosféře vzájemného porozumění. Jasně vyjadřují své názory, nesouhlas i pocity. Otázky jsou vítány!

12 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c 12 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Běžné skupinyTýmy Otevřenost komunikace Lidé si dávají pozor na to, co říkají, vzájemné porozumění není možné. Objevují se intriky. Členové komunikují čestně a otevřeně. Využití kvalifikace I když mohou být lidé dostatečně kvalifikováni, využití jejich znalostí a dovedností omezuje nadřízený nebo spolupracovníci. Členové jsou povzbuzování k rozvoji dovedností a k tomu, aby využívali vše, co se naučili. Jsou podporováni ostatními členy týmu.

13 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d 13 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Běžné skupinyTýmy Přístup ke konfliktu Lidé se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Nadřízený zpravidla zasahuje, až konflikt přeroste. Členové chápou konflikt jako běžný projev mezilidských vztahů, jako příležitost k vzniku nových myšlenek. Rychle a konstruktivně pracují na řešení konfliktu. Účast na rozhodování Jde spíše o všeobecné přizpůsobení. Členové se zúčastňují rozhodování, ale chápou, že pokud se nemohou dohodnout nebo jsou v ohrožení, má rozhodující slovo vedoucí týmu.

14 Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí 14 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Odpovězte písemně na otázky: Kdo byl vůdcem? Jak se jím stal? Jak byl sledován cíl? Jak byli podporováni jednotlivci? Jak byl posilován týmový duch? Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? Jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu?

15 Přínos týmové práce 15 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., kotyzova@fmk.utb.cz, http://lide.fmk.utb.cz/pavla-kotyzova Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: - skupinová efektivnost - skupinový vývoj - osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů.


Stáhnout ppt "Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina Pavla Kotyzová 1 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google