Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tým a skupina Pavla Kotyzová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tým a skupina Pavla Kotyzová"— Transkript prezentace:

1 Tým a skupina Pavla Kotyzová
Týmová práce TYMP 1/ C1 Tým a skupina Pavla Kotyzová UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ, FAKULTA MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ, ÚSTAV MARKETINGOVÝCH KOMUNIKACÍ

2 Cíl a účel kurzu Týmová práce TYMP 1/ C1 Cíl:
Na základě získaných informací a procvičení komunikačních, prezentačních dovedností účastníci kurzu: Uvědomí si význam týmové práce. Naučí se vytvořit funkční tým při respektování rolí jednotlivců. Pochopí procesy, které v týmu probíhají. Procvičí zdolávání námitek a argumentaci. Seznámí se se zásadami vyjednávání. Uvědomí si prvky potřebné pro zvládnutí diskuze. Účel: Podpora týmové práce. Zvládnutí řízení času. Zvládnutí vyjednávání v týmu. Snížení stresujících faktorů. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

3 Obsah kurzu – témata: Týmová práce TYMP 1/ C1
Význam týmové práce, tým, skupina. Znaky dobrých týmů. Týmové role. Fáze vývoje týmu. Manažer a leader. Leadership. Adairovy kruhy. Delegování a pravomoci, motivování, hodnocení. Styly vedení. Vedení lidí v různých fázích rozvoje. Výběr členů týmu. Time management. Rozhodování - skupinové metody. Kreativita – význam, bariéry, proces, rozvoj. Argumentace. Vyjednávání a ovlivňování. Námitky. Témata budou procvičována ve skupinách. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

4 Literatura Týmová práce
Základní literatura ADAIR, J.: Leadership ISBN  BĚLOHLÁVEK, F.: Jak vést svůj tým ISBN MIKULÁŠTÍK, M.: Interpersonální komunikace. ISBN nebo MIKULÁŠTÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi ISBN PLAMÍNEK, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí ISBN  Doporučená literatura ADAIR, J.: Vytváření efektivních týmů ISBN ARMSTRONG, M.; STEPHENS, T.: Management a leadership - Nejnovější přístupy ISBN BELBIN, M. R.: Manažerské týmy. Proč uspěly nebo selhaly   BELBIN, M. R.: Nové obzory týmů. 2013. ISBN HERMOCHOVÁ, S.: Teambuilding ISBN PLAMÍNEK, J.: Vedení lidí, týmů a firem ISBN

5 Organizace kurzu Cvičení ve skupinách: A úterý 09-11 hod - U44 217
Týmová práce TYMP 1/ C1 Organizace kurzu Cvičení ve skupinách: A úterý hod - U44 217 B úterý hod - U44 217 C úterý hod - U44 217 D úterý hod - U44 217 E úterý hod - U44 217 Uvedený čas = začátek práce, nikoliv příchod. Požadavky na studenta: dochvilnost týmové i individuální seminární úkoly (kniha) aktivita ve cvičeních účast 80 % (tj. 10x), při účasti menší (min. však 8x) navíc seminární úkol, méně = není předmět absolvován. Ukončení kurzu: klasifikovaný zápočet, písemný test min. 60 %. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

6 PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,
Týmová práce TYMP 1/ C1 Organizace kurzu PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., nebo

7 Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina.
Týmový úkol proč lidé rádi pracují v týmu, proč někteří neradi pracují v týmu, co mě motivuje k výkonu v práci v týmu, co mě odrazuje od práce v týmu, co potřebuje tým, aby byl funkční, znaky dobrých týmů, které dovednosti jsou důležité pro  práci v týmu a proč, jaký má být vedoucí týmu, rizika práce v týmu, jak jim předcházet co nelze dělat v týmu a) Příprava (diskuze + příprava prezentace + výběr prezentátora), b) prezentace PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

8 Co je tým Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí,
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Co je tým Tým je malá pracovní skupina členěná podle funkcí, se společně stanovenými cíli, s intenzivními vzájemnými vztahy, s výrazným kolektivním duchem a se silnou soudržností mezi členy týmu. (podle Wiendiecka) Tým je malá skupina lidí, jejichž dovednosti se vzájemně doplňují, kteří jsou oddáni společné vizi a intenzivní společnou prací na dosažení jasných cílů k jejímu naplnění směřují. (podle Katzenbacha a Smitha) PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

9 Rozdíly mezi týmem a skupinou
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Rozdíly mezi týmem a skupinou Vztah ke spolupracovníkům Přístup k plnění úkolů Využití talentu členů Důvěra Otevřenost komunikace Využití kvalifikace Přístup ke konfliktu Účast na rozhodování PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

10 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Rozdíly mezi týmem a skupinou/ a Běžné skupiny Týmy Vztah ke spolu-pracovníkům Lidé se domnívají, že jsou sdruženi někým nebo něčím. Jednotliví pracovníci pracují nezávisle na sobě. Někdy se jejich zájmy kříží. Členové si uvědomují vzájemnou závislost. Cíle jsou dosahovány spoluprací. Nedochází ke ztrátám kvůli obraně vlastních zájmů. Přístup k plnění úkolů Lidé se starají sami o sebe, nebylo jim umožněno podílet se na stanovení cílů. Členové chápou smysl společné odpovědnosti za práci a za výsledek. Cíle pomáhali stanovit. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

11 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Rozdíly mezi týmem a skupinou/ b Běžné skupiny Týmy Využití talentu členů Vedoucí sděluje lidem, co mají udělat. Neptá se, jak by úkol řešili sami. Nikdo nepodněcuje návrhy. Členové uplatňují svůj vlastní talent a znalosti ke prospěchu týmu. Návrhy jednotlivců jsou podporovány a rozvíjeny. Důvěra Lidé nedůvěřují motivům kolegů, nechápou jejich roli v plnění úkolu. Názory a nesouhlas jsou vyjadřovány tajně nebo nepřátelsky. Členové pracují v atmosféře vzájemného porozumění. Jasně vyjadřují své názory, nesouhlas i pocity. Otázky jsou vítány! PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D,

12 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Rozdíly mezi týmem a skupinou/ c Běžné skupiny Týmy Otevřenost komunikace Lidé si dávají pozor na to, co říkají, vzájemné porozumění není možné. Objevují se intriky. Členové komunikují čestně a otevřeně. Využití kvalifikace I když mohou být lidé dostatečně kvalifikováni, využití jejich znalostí a dovedností omezuje nadřízený nebo spolupracovníci. Členové jsou povzbuzování k rozvoji dovedností a k tomu, aby využívali vše, co se naučili. Jsou podporováni ostatními členy týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

13 Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Rozdíly mezi týmem a skupinou/ d Běžné skupiny Týmy Přístup ke konfliktu Lidé se dostávají do konfliktních situací a nevědí, jak je řešit. Nadřízený zpravidla zasahuje, až konflikt přeroste. Členové chápou konflikt jako běžný projev mezilidských vztahů, jako příležitost k vzniku nových myšlenek. Rychle a konstruktivně pracují na řešení konfliktu. Účast na rozhodování Jde spíše o všeobecné přizpůsobení. Členové se zúčastňují rozhodování, ale chápou, že pokud se nemohou dohodnout nebo jsou v ohrožení, má rozhodující slovo vedoucí týmu. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

14 Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí
Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina. Týmový úkol – Kdo se k čemu hodí Odpovězte písemně na otázky: Kdo byl vůdcem? Jak se jím stal? Jak byl sledován cíl? Jak byli podporováni jednotlivci? Jak byl posilován týmový duch? Jak byly rozděleny úkoly? Podle čeho? Jak jste postupovali při plnění úkolu? Jaká byla atmosféra v týmu? PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,

15 Týmová práce TYMP 1/ C1 - Tým a skupina.
Přínos týmové práce Potenciál skupiny není součtem potenciálu jednotlivců. Synergický efekt zvyšuje účinek týmové práce. Efektivnost posuzujeme podle kritérií: skupinová efektivnost skupinový vývoj osobní spokojenost Synergický efekt se objevuje až ve zralé skupině. Výkon skupiny převyšuje možnost součtu potenciálu jednotlivců. Dochází k doplňování chybějících vlastností a dovedností jednotlivých členů. PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D.,


Stáhnout ppt "Tým a skupina Pavla Kotyzová"

Podobné prezentace


Reklamy Google