Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chody koní Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chody koní Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková."— Transkript prezentace:

1 Chody koní Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková

2 Krok  rychlost 6-8 km/ h

3 Krok  Nákrok – je vada při které kůň podsunuje jednu nohu více než ostatní. (může se vyskytovat i v klusu)  Plouživý krok - se projevuje tak, že se zadní končetiny (jedna nebo obě) během doby vznosu nesprávně dotknou v určité fázi země.  Kohoutí krok – bývá většinou způsoben nervovým onemocněním nebo špánkem, který na nervy tlačí. Při této nečistotě kůň trhnutím zvedne vysoko vzhůru zadní nohu a prudce ji spustí na zem. Tato vada může být dočasná nebo trvalá.  Mimochod – se projevuje tím, že zkracuje interval mezi pohybem stejnostranných (laterálních) končetin.Takto deformovaný krok ztrácí své typické 4 doby a stává se dvoudobým

4 Klus  rychlost v je asi 15 km/h

5 Klus  Shromážděný klus: Kůň zůstává „na přilnutí“, pohybuje se vpřed se zvednutým a vyklenutým krkem. Záď, která je dobře angažovaná, udržuje energický kmih a umožňuje snadný pohyb plece ve všech směrech. Kroky koně jsou méně prostorné, ale jsou lehčí a živější.  Pracovní klus: Je chod mezi shromážděným a středním klusem, ve kterém kůň, který není ještě vycvičen a připraven pro shromážděné chody, se ukazuje v tomto ruchu dobře vyvážený, zůstává „na přilnutí“, jde vpřed stejnými a pružnými kroky a s dobrou akcí zádě. Výraz „dobrá akce zádě“ neznamená, že shromáždění je požadovanou vlastností pracovního klusu, je to jen zdůraznění významu kmihu, který vychází z činnosti zádě.  Střední klus: Je chod mezi pracovním a prodlouženým klusem, ale „kulatější“ než prodloužený. Kůň jde vpřed uvolněnými a mírně prodlouženými kroky s výrazným posunem ze zádě a udržuje stejné postavení jako v pracovním klusu. Jezdec dovoluje koni, zůstávajícímu „na přilnutí“, nést hlavu trochu více před kolmicí, než ve shromážděném nebo pracovním klusu a dovoluje mu také poněkud snížit hlavu a krk. Kroky mají být jeden jako druhý a celý pohyb vyvážený a nenucený.  Prodloužený klus: Kůň zabírá největší možný prostor. Zachovává stejnou kadenci, délka jeho kroku je největší a je výsledkem velkého posunu ze zádě.. Jezdec dovoluje koni, zůstávajícímu „na přilnutí“, bez hledání opory v udidle, prodloužení jeho rámce a získání většího prostoru. Pohyb (poloha) předních a zadních nohou má být podobný (paralelní). Přední nohy došlapují na místo, na které ukáží. Celý pohyb má být v dobré rovnováze a přechod do shromážděného klusu musí být proveden měkce při současném přenesení vetší váhy na záď.

6 Cval  rychlost 30 km/h (na kratších tratích až 60 - 70 km/h)

7 Cval  Kontracval (cval na opačnou nohu)  Shromážděný cval: Kůň zůstává „na přilnutí“, pohybuje se vpřed s krkem zvednutým a vyklenutým. Shromážděný cval se vyznačuje odlehčením předku a angažovaností zádě, tj. charakterizován pružnou, uvolněnou a pohyblivou plecí a velmi aktivní zádí. Skoky jsou kratší než v jiných cvalech, ale jsou lehčí a živější.  Střední cval: Je chod mezi pracovním a prodlouženým cvalem. Kůň jde vpřed uvolněně, v rovnováze, v mírně prodloužených skocích, s výrazným impulsem ze zádě. Jezdec dovoluje koni, který zůstává „na přilnutí“, nést hlavu trochu více před kolmicí než při shromážděném nebo pracovním cvalu a dovoluje mu také mírně snížit hlavu a krk. Skoky mají být dlouhé a stejné a celý pohyb vyvážený a nenucený.  Prodloužený cval: Kůň zabírá co největší prostor. Udržuje stejný rytmus, délka jeho skoků je co největší, bez ztráty klidu a lehkosti a je výsledkem velkého impulsu ze zádě. Jezdec dovolí koni, zůstávajícímu „na přilnutí“, bez hledání opory v udidle, snížení hlavy a prodloužení krku, nos koně směřuje více nebo méně vpřed.  "Trysk:" Jedná se o čtyřdobý prodloužený cval při kterém se kůň dotýká země jen dvěma končetinami a jeho nohosled je totožný s nohosledem rozloženého cvalu.

8 Fáze pohybu  1. odraz  – je nejvíce silově náročný; energie vložená do odrazu se projeví i v dalších fázích pohybu  2. pohyb nad zemí  – je silově nejméně náročná fáze pohybu, která je však nejdůležitější pro posuzování chodů  3. došlap  – ukončuje fázi vznosu; místo došlapu rozhoduje o tom jak snadno nebo obtížně ponese kůň svoji váhu  4. podpírání a nesení  – je druhá silově nejnáročnější fáze pohybu, která je závislá na stavbě těla a místě došlapu  5. posouvání těžiště  – je spojením 4. a 1. fáze pohybu při kterém se přenáší těžiště koně ve směru pohybu

9 Pojmy  Pravidelnost - chodu je stejnoměrné rytmické střídání končetin, při kterém se u žádné končetiny neprodlužují ani nezkracují jednotlivé fáze pohybu na úkor fáze jiné, a to jak časově, tak prostorově.  Čistota - chodu koně znamená zachovávání nohosledu a rytmu střídání končetin charakteristických pro dotyčný chod. Nečistoty jsou : mimochod, rozložený klus a cval, nákrok v kroku a klusu.  Prostornost - chodu je délka kroku nebo cvalového skoku. Jde o vzdálenost stop od fáze vznosu do fáze došlapu téže končetiny. Závisí na mnoha faktorech, např. tělesné stavbě, chuti jít kupředu, a na akci, která z toho vyplývá.  Akce - je výška a způsob zvedání končetin. Podle toho rozeznáváme např. vysokou, nízkou (plochou), střední apod. Výška akce souvisí často s tělesnou stavbou.  Kadence - je počet kroků nebo cvalových skoků za určitou časovou jednotku. Může být rychlá nebo pomalá (nikoli vysoká nebo nízká). Při stejné rychlosti je rychlost kadence v nepřímém poměru k prostornosti chodu. Kůň nemá při zvyšování tempa (ruchu) zrychlovat kadenci, nýbrž zvyšovat prostornost chodu.  Kmih - je energie pohybu závislá hlavně na odrazu zadních končetin. Temperamentní koně mají od přírody sklon jít s kmihem a naopak. Nedostatky v kmihu mívají za následek i nečistotu chodu.  Ruch - vyjadřuje tempo neboli rychlost v dotyčném chodu. Rozeznáváme : krátký, střední, zbystřený (zrychlený) ruch atd.

10 Zdroje  http://www.americanvaulting.org/horses/gaitsscore.php http://www.americanvaulting.org/horses/gaitsscore.php  http://www.equichannel.cz http://www.equichannel.cz  http://jkrepinsky.sweb.cz/clanky/serial_klus.htm http://jkrepinsky.sweb.cz/clanky/serial_klus.htm


Stáhnout ppt "Chody koní Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google