Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková"— Transkript prezentace:

1 Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková
Chody koní Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková

2 Krok rychlost 6-8 km/ h

3 Krok Nákrok – je vada při které kůň podsunuje jednu nohu  více než ostatní. (může se vyskytovat i v klusu) Plouživý krok - se projevuje tak, že se zadní končetiny (jedna nebo obě) během  doby vznosu nesprávně dotknou v určité fázi země. Kohoutí krok – bývá většinou způsoben nervovým onemocněním nebo špánkem, který na nervy tlačí. Při této nečistotě kůň trhnutím zvedne vysoko vzhůru zadní nohu a prudce ji spustí na zem. Tato vada může být dočasná nebo trvalá.  Mimochod – se projevuje tím, že zkracuje  interval mezi pohybem stejnostranných (laterálních) končetin.Takto deformovaný krok ztrácí své typické 4 doby a stává se dvoudobým

4 Klus rychlost v je asi 15 km/h

5 Klus Shromážděný klus: Kůň zůstává „na přilnutí“, pohybuje se vpřed se zvednutým a vyklenutým krkem. Záď, která je dobře angažovaná, udržuje energický kmih a umožňuje snadný pohyb plece ve všech směrech. Kroky koně jsou méně prostorné, ale jsou lehčí a živější. Pracovní klus: Je chod mezi shromážděným a středním klusem, ve kterém kůň, který není ještě vycvičen a připraven pro shromážděné chody, se ukazuje v tomto ruchu dobře vyvážený, zůstává „na přilnutí“, jde vpřed stejnými a pružnými kroky a s dobrou akcí zádě. Výraz „dobrá akce zádě“ neznamená, že shromáždění je požadovanou vlastností pracovního klusu, je to jen zdůraznění významu kmihu, který vychází z činnosti zádě. Střední klus: Je chod mezi pracovním a prodlouženým klusem, ale „kulatější“ než prodloužený. Kůň jde vpřed uvolněnými a mírně prodlouženými kroky s výrazným posunem ze zádě a udržuje stejné postavení jako v pracovním klusu. Jezdec dovoluje koni, zůstávajícímu „na přilnutí“, nést hlavu trochu více před kolmicí, než ve shromážděném nebo pracovním klusu a dovoluje mu také poněkud snížit hlavu a krk. Kroky mají být jeden jako druhý a celý pohyb vyvážený a nenucený. Prodloužený klus: Kůň zabírá největší možný prostor. Zachovává stejnou kadenci, délka jeho kroku je největší a je výsledkem velkého posunu ze zádě.. Jezdec dovoluje koni, zůstávajícímu „na přilnutí“, bez hledání opory v udidle, prodloužení jeho rámce a získání většího prostoru. Pohyb (poloha) předních a zadních nohou má být podobný (paralelní). Přední nohy došlapují na místo, na které ukáží. Celý pohyb má být v dobré rovnováze a přechod do shromážděného klusu musí být proveden měkce při současném přenesení vetší váhy na záď.

6 Cval rychlost 30 km/h (na kratších tratích až km/h)

7 Cval Kontracval (cval na opačnou nohu) Shromážděný cval: Kůň  zůstává  „na  přilnutí“,  pohybuje  se  vpřed s krkem  zvednutým  a  vyklenutým. Shromážděný  cval  se  vyznačuje  odlehčením  předku  a  angažovaností  zádě,  tj. charakterizován pružnou, uvolněnou a pohyblivou plecí a velmi aktivní zádí.  Skoky  jsou kratší než v jiných cvalech, ale  jsou lehčí a živější. Střední cval: Je chod mezi pracovním a prodlouženým cvalem. Kůň jde vpřed uvolněně, v rovnováze, v mírně prodloužených skocích, s výrazným impulsem ze zádě . Jezdec dovoluje koni, který zůstává „na přilnutí“, nést hlavu trochu více před kolmicí než při shromážděném nebo pracovním cvalu a dovoluje mu také mírně snížit hlavu a krk. Skoky mají být dlouhé a stejné a celý pohyb vyvážený a nenucený. Prodloužený cval: Kůň  zabírá co největší prostor. Udržuje stejný rytmus, délka jeho skoků je co největší,  bez ztráty  klidu  a  lehkosti  a  je  výsledkem  velkého  impulsu  ze  zádě. Jezdec  dovolí koni, zůstávajícímu „na přilnutí“, bez hledání opory v udidle, snížení hlavy a prodloužení krku, nos koně směřuje více nebo méně vpřed. "Trysk:" Jedná se o čtyřdobý prodloužený cval při kterém se kůň dotýká země jen dvěma končetinami a jeho nohosled je totožný s nohosledem rozloženého cvalu.

8 Fáze pohybu 1. odraz – je nejvíce silově náročný; energie vložená do odrazu se projeví i v dalších fázích pohybu 2. pohyb nad zemí – je silově nejméně náročná fáze pohybu, která je však nejdůležitější pro posuzování chodů 3. došlap – ukončuje fázi vznosu; místo došlapu rozhoduje o tom jak snadno nebo obtížně ponese kůň svoji váhu 4. podpírání a nesení – je druhá silově nejnáročnější fáze pohybu, která je závislá na stavbě těla a místě došlapu 5. posouvání těžiště – je spojením 4. a 1. fáze pohybu při kterém se přenáší těžiště koně ve směru pohybu

9 Pojmy Pravidelnost - chodu je stejnoměrné rytmické střídání končetin,  při kterém se u žádné končetiny neprodlužují ani  nezkracují jednotlivé fáze pohybu na úkor fáze  jiné, a to jak časově, tak prostorově.  Čistota - chodu koně znamená zachovávání nohosledu a rytmu  střídání končetin charakteristických pro dotyčný chod.  Nečistoty jsou : mimochod, rozložený klus a cval,  nákrok v kroku a klusu.  Prostornost - chodu je délka kroku nebo cvalového skoku. Jde o  vzdálenost stop od fáze vznosu do fáze došlapu  téže končetiny. Závisí na mnoha faktorech, např.  tělesné stavbě, chuti jít kupředu, a na akci,  která z toho vyplývá.  Akce - je výška a způsob zvedání končetin. Podle toho rozeznáváme  např. vysokou, nízkou (plochou), střední apod. Výška akce  souvisí často s tělesnou stavbou.  Kadence - je počet kroků nebo cvalových skoků za určitou časovou  jednotku. Může být rychlá nebo pomalá (nikoli vysoká  nebo nízká). Při stejné rychlosti je rychlost kadence v  nepřímém poměru k prostornosti chodu. Kůň nemá při  zvyšování tempa (ruchu) zrychlovat kadenci, nýbrž  zvyšovat prostornost chodu.  Kmih - je energie pohybu závislá hlavně na odrazu zadních  končetin. Temperamentní koně mají od přírody sklon jít s  kmihem a naopak. Nedostatky v kmihu mívají za následek i  nečistotu chodu.  Ruch - vyjadřuje tempo neboli rychlost v dotyčném chodu.  Rozeznáváme : krátký, střední, zbystřený (zrychlený)  ruch atd.

10 Zdroje http://www.americanvaulting.org/horses/gaitsscore.php


Stáhnout ppt "Teorie jezdectví pro začátečníky Tereza Šteflíčková"

Podobné prezentace


Reklamy Google