Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statoakustický aparát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statoakustický aparát"— Transkript prezentace:

1 Statoakustický aparát
Morfologie a embryologie

2 Statoakustický aparát
Zevní ucho Střední ucho Vnitřní ucho Vestibulární aparát Akustický aparát

3 Zevní ucho Boltec (Auricula) – elastická chrupavka
Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) Bubínek (Membrana tympani)

4 Boltec (Auricula) Helix (crus, spina, cauda, tuberculum auriculare Darwini, apex aur.), anthelix (crura, fossa triangularis, scapha) Concha auriculae (cymba, cavitas), tragus, antitragus, incisura intertragica, lobulus auriculae Zadní plocha: eminentia conchae +scaphae + fossae triangularis, fossa antihelica, sulcus cruris helicis, fissura antitragohelicina

5 Boltec (Auricula) - svaly
Vazy: lig. auriculare ant., sup., post. Zevní svaly boltce: mm. auriculares (ant., sup., inf.), m. temporoparietalis Vlastní svaly: m. tragicus, antitragicus, helicis amjor+minor, obliquus+transversus auriculae, m. pyramidalis auriculae Inervace: n. facialis

6 Boltec (Auricula) – zásobení
Tepny: rr. auriculares ant.  a. temporalis spf., a. auricularis post. Žíly: v. jugularis ext. Míza: n.l. parotidei, mastoidei Nervy: senzitivní: nn. auriculares ant. z n. auriculotemporalis (horní přední 2/3) n. auricularis post., r. auricularis n. X. (concha) Motorické: n. VII.

7 Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus)
Porus acusticus externus  šikmo ventromed.  med. (frontálně) opět šikmo ventromed. (celkově se sbíhá vpřed 160º a svažuje se konvexně) Zevní 2/3 – chrupavka otevřená vpřed a dolů (incisurae), lamina tragi (vpředu) Vnitřní 1/3 – kostěná – incisura tympanica Rivini Tragi, glandulae ceruminosae

8 Zevní zvukovod (Meatus acusticus externus) - zásobení
Tepny: jako boltec + a. auricularis prof.  a. maxillaris Žíly: v. temporalis spf., v. auricularis post. Míza: n.l.parotidei, mastoidei Nervy: a. auricularis n.X. (zadní dolní část), n. auriculotemporalis  r. meatus ac. externi

9 Bubínek (membrana tympani)
Sulcus tympanicus, incisura tympanica Rivini 9x10 mm, tloušťka 0,1 mm Anulus fribrocartilagineus Otoskopie: umbo m.t., stria mallearis, prominetia mallearis, plica mallearis ant.+post., trigonum Woodi (= světelný reflex) Pars flaccida Shrapnelli, pars tensa Deklinace (50º sagitálně), inklinace (45 º transverzálně) Paracentéza: dolní zadní kvadrant

10 Bubínek (membrana tympani)
Tepny: a. auricularis prof.  a. maxillaris (zevní plocha) aa. tympanicae (vnitřní plocha) Míza: n.l. mastoidei, parotidei Nervy: a. auricularis n.X. n. auriculotemporalis  r. membranae tympani

11 Bubínek (membrana tympanica)
zevní povrch - ztenčená epidermis vrstva tuhého kolagenního vaziva vnitřní povrch - jednovrstevný kubický epitel

12 Střední ucho (Auris media)
Středoušní dutina (Cavitas tympani) Středoušní kůstky (Ossicula aditus) Středoušní klouby (Articultiones ossiculorum auditus) Středoušní svaly (Musculi ossiclulorum auditus) Sluchová trubice (Tuba auditiva Eustachii)

13 Středoušní dutina (Cavitas tympani)
paries tegmentalis paries jugularis: prominetia styloidea paries labyrinthicus: promontorium (sulcus p.), fenestra vestibuli (= ovalis) + cochlae (= rotunda) – membrana tympani secundaria paries mastoideus: aditus ad antrum mastoideum, prominetia canalis semicircularis lat. + n. VII., eminetia pyramidlais, fossa incudis, apertura tympanica canaliculi chordae tympani, antrum mastoideum (cellulae m.) paries caroticus paries membranaceus

14

15 Středouší - zásobení Tepny: 4 aa. tympanicae, rr. caroticotympnici
Žíly: do plexus pterygoideus + sinus petrosus sup. Míza: n.l. parotidei, mastoidei, cervicales profundi, retropharyngei Nervy: n. tympanicus (n.IX) r. pharyngeus (V2) pro vnitřní část sluchové trubice nn. caroticotympanici (sympatické)

16 Středoušní kůstky (Ossicula aditus)
Kladívko (Malleus): manubrium, caput, collum, processus lateralis + anterior Kovadlinka (Incus): corpus, crus longum (processus lenticularis), crus breve Třmínek (Stapes): caput, crus ant. + post., basis

17 Středoušní klouby a vazy (Articulationes et ligamenta ossiculorum auditus)
art. incudomallearis (sedlovitý) art. incudostapedia (kulovitý) syndesmosis tympanostapedialis lig. mallei ant. (spina o.s.). sup. lig. incudis sup. (fossa i.), post. membrana stapedialis lig. anulare stapediale

18 Svaly a sliznice středouší
m. tensor tympani (processus cochleariformis, semicanalios m.t.t.) – V3 m. stapedius (eminetia pyramidalis) – VII. tvar přesýpacích hodin – 2 mm u bubínku recessus epitympanicus (= atticus) – 6 mm recessus hypotympanicus – 4 mm plicae malleares ant., post. recessus ant., sup., post. (= Prussakův prostor) plica chordae tympani, incudialis, stapedialis sliznice - jednovrstevný kubický epitel

19 Antrum mastoideum aditus ad antrum mastoideum cellulae mastoideae
typ pneumatický typ diploický typ sklerotický blízký vztah k sinus sigmoideus

20 Sluchová trubice (Tuba auditiva) Tuba auditoria, tuba pharyngotympanica, salpinx, Eustachii
ostium tympanicum pars ossea (= semiclanalis t.a.) – cellulae pneumaticae pars cartilaginea – cartilago (lamina med.+ lat., lamina membranacea) glandulae tubariae ostium pharyngeum (v úrovni meatus nasi inf.) vyrovnává tlak v hltanu a středouší šířka 2 mm otevření: m. tensor tympani + m. salpingpharyngeus ? role m. levator veli palatini nejasná ?

21 Vnitřní ucho (Auris interna)
organum vestibulocochleare kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) předsíň (vestibulum) polokruhovité kanálky (canales semicirculares) hlemýžď (cochlea) vnitřní zvukovod (meatus acusticus internus) spatium perilymphaticum blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) labyrinhtus vestibularis labyrinhtus cochlearis spatium endolymphaticum

22 Kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) předsíň (vestibulum)
recessus ellipticus apertura int. canaliculi vestibuli macula cribrosa superior crista vestibuli – pyramis vestibuli recessus sphericus macula cribrosa media macula cribrosa inferior

23 Kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) Polokruhovité kanálky (canales semicirculares)
Canalis semicircularis anterior (souběžný s osou pyramidy) – eminentia arcuata Canalis semicircularis posterior (kolmý) Canalis semicircularis lateralis (vodorovný) – prominentia c.s.l. ampulla ossea (3) crus commune (ant. + post.), simplex (lat.)

24 Kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) Hlemýžď (cochlea)
cupula, basis scala vestibuli helicotrema  scala tympani canalis spiralis cochleae – lamina spiralis (lamella vestibularis + spiralis), hamulus l.s., apertura int. canaliculi cochleae modiolus: basis, lamina, canalis spiralis, canales longitudinales

25 Kostěný labyrint (labyrinhtus osseus) Vnitřní zvukovod (meatus acusticus internus)
porus acusticus internus fundus m.a.i. crista transversa + verticalis area n. VII. area cochlearis – tractus spiralis foramisosus area vestibularis sup. + inf. foramen singulare

26 Blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) Labyrinhtus vestibularis
Utriculus Sacculus Ductus semicirculares (ampullae, crura) Ductus utriculosaccularis, reuniens Macula utriculi, sacculi – membrana statoconiorum (statoconium, striola) Crista ampullaris (sulcus, cupula)

27 Blanitý labyrint (labyrinthus membranaceus) Labyrinhtus cochlearis
scala media = ductus cochlearis paries vestibularis: membrana vestibularis Reissneri paries externus: stria vascularis, prominentia spiralis, vas prominens, lig. spirale paries tympanicus: crista basilaris, lamina basilaris, vas spirale limbus spiralis: labium limbi tympanici, labium limbi vestibularis, denstes acustici membrana tectoria Organum spirale Corti

28 Polokruhovité kanálky
blanité uvnitř kostěných receptory v ampulách cristae ampullares hřeben kolmo na osu kanálku kupula - gelová hmota vláskové buňky podpůrné buňky

29 Vláskové buňky dva typy na apikálním povrchu: 1 kinocilie
několik stereocilií bazálně - synapse s nervovými vlákny

30 Otolitické orgány saculus et utriculus
makula vláskové buňky podpůrné buňky gelová vrstva otolity - krystaly CaCO3

31 Hlemýžď scala vestibuli membrana vestibuli (Reisneri) scala media
stria vascularis membrana basilaris - směrem k apexu tloustne scala tympani

32 Scala media obsahuje endolymfu na basilární membráně je Cortiho orgán
ten je překryt tektoriální membránou kostěná lamina spiralis ligamentum spirale

33 Cortiho orgán vláskové buňky vnější a vnitřní na povrchu stereocilie
vrcholy zabořeny do membrana tectoria podpůrné bb. pilířové - ohraničují vnitřní tunel falangeální - obalují vláskové buňky

34 Endo- a perilymfa Endolymfa: podobná nitrobuněčné tekutině
stria vascularis  scala media  ductus endolymphaticus  saccus endolymphaticus (slepý)  žíly Perilymfa: podobná MMM canalicus cochleae propojen se subarachnoideálním prostorem

35 Preparát A2 - 97 Vnitřní ucho HE

36 Vnitřní ucho – cévní zásobení
Tepny: a. basilaris  a. inf. ant. cerebelli  a. labyrinthi Žíly: vv. labyrinthi  sinus petrosus inf. v. aqueductus vestibuli, v. aqueductus cochleae Míza: mízu nahrazuje endo- a perilymfa

37 Vnitřní ucho - nervy Nervus vestibularis – ggl. vestibulare Scarpae
pars superior n. utriculoampullaris pars inferior n. saccularis n. ampullaris posterior Nervus cochlearis – ggl. cochleare Corti

38 Vývoj statoakustického aparátu
1. žaberní výchlipka, štěrbina a membrána mezenchym 1. a 2. žaberního oblouku povrchový ektoderrm hlavy vlákna z mesencephala

39 Vývoj zevního ucha meatus acusticus externus 1. žaberní štěrbina
při narození krátký (pozor na poranění) pinna 6 aurikulárních hrbolků (mezenchym) především 2. žaberní oblouk (ale i 1.)

40 Vývoj středního ucha 1. žaberní výchlipka
tuba auditiva et cavum tympani 1. žaberní oblouk malleus, incus lig. mallei anterius m. tensor tympani 2. žaberní oblouk stapes m. stapedius

41 Vývoj středního ucha antrum mastoideum
nejsou přítomny cellulae mastoideae až ve 2. roce

42 Vývoj membrana tympani
zevní epitel z 1. žaberní štěrbiny vnitřní epitel z 1. žaberní výchlipky mezoderm 1. a 2. ž. o.

43 Vývoj vnitřního ucha poč. 4. týdne - otická plakoda sluchová jamka
sluchový váček (otocysta) výběžek pro ductus a saccus endolymphaticus dorsální část utrikulární ventrální část sakulární

44 Vývoj vnitřního ucha z utrikulární části
diskovité výběžky - ductus semicirculares rozšíření v ampulu a vznik krist ze sakulární části divertikulum ductus cochlearis (stáčí se) vznik ductus reuniens Cortiho orgán (ze stěny d. cochlearis) vznik ganglion spiurale

45 Vývoj vnitřního ucha okolní mesenchym se přemění na chrupavčitou capsula otica v ní se objevují dutinky a tak vznikají perilymfatické prostory ve týdnu chrupavčitý model osifikuje


Stáhnout ppt "Statoakustický aparát"

Podobné prezentace


Reklamy Google