Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normy, vznik, vlastnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normy, vznik, vlastnosti"— Transkript prezentace:

1 Normy, vznik, vlastnosti
podmínka pro volný pohyb zboží a služeb hlavně v EU referenční úroveň k poměřování kvality výrobku nebo služby určijí bezpečnostní požadavky nástroj konkurenčního boje v obchodních smlouvách a u veřejných zakázek Technická norma: „Dokument poskytující pravidla a pokyny, které zajišťují, aby materiály, výrobky, služby vyhovovaly danému účelu.“ kvalifikované doporučení, ne příkazy od používání dobrovolné, avšak všestranně výhodné Vznik: 19. stol. – průmyslová revoluce v průmyslu – matičky x šroubky ve vojenství – ráže zbraní x odpovídající munice Pozor: podléhání autorskému zákonu – nelze kopírovat poskytovatel - ČNI (Český normalizační institut)

2 Normalizace ve světě - organizace
ISO – Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization) síť 157 státních normalizačních institucí, nikoliv států nevládní organizace sídlo Ženeva, IEC – Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) 1904 St. Luis, USA dělená na komise TC, subkomise SC, CISPR – Mezinárodní poradní sbor/výbor pro radiové rušení (Comité International Speciál des Perurbations Radioéletriques) zal. 1933, od r součást IEC zakládající země: B, F, D, NL, GB vydávání norem, reportů, doporučení aj. 60. léta – tvorba televizních a rozhlasových standardů

3 Tvorba norem: Svět: ISO + IEC Evropa: CEN, CENELEC USA: ANSI, FCC, DOD (MIL-STD xxx) národní úřady: např: ČNI ……ČR Jednotné normy v EU CEN…Evropská komise pro normalizaci CENELEC…Evr. komise pro normalizaci v el. tech. Další instituce ITU… Mezinárodní telekomunikační komise (International Telecommunications Union) ETSI…Evr. Institut pro normalizaci v telekom. ČTU…Český telekomunikační úřad

4 Technické požadavky na výrobky
Platnost norem: do r závazné od r doporučené výjimka - bezpečnost Technické požadavky na výrobky Zákon 22/1997 Sb. Výrobce je povinen uvádět na trh jen bezpečné výrobky, jejichž užití představuje žádné, nebo minimální přijatelné nebezpečí ohrožení zdraví, majetku a životního prostředí za běžných podmínek používání (pozn.: po celou dobu používání) Volný trh: vznik v EU od pohyb zboží, služeb, peněz sblížení požadavků: bezpečnost – LV Direc. (Směrnice č. 73/23/ES) EMC – směrnice č. 89/336/ES bezpečnost (nehořlavost, mech. hled. ) ekologie, hygiena (hračky) životní prostředí (RoHS)

5 Směrnice Rady EU 89/339 ES Základní „zákon“ EMC:
„Směrnice o sbližování zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility“ Základní požadavek: prodávat jen to, co neruší / není rušeno vydána: květen 1989 platnost: od vznik trhu: dlouhé přechodné období pro všechny el. tech. výrobky posuzování podle „harmonizovaných norem“ Harmonizované normy: schválené všemi státy EU jejich splnění = splnění požadavků na EMC „Shoda“: prokázání shody technických vlastností výrobku s požadavky směrnice 89/336 ES ověřování shody - výrobce „New Approach Directives“: zodpovědnost – výrobce normy – jen jako návod

6 Shoda, ověřování, uznávání
Splnění všech tech. požadavků Prohlášení o shodě – značka (Conformité Européenne) Způsoby certifikace: cesta norem prováděcím předpisem (tech. popisem výrobku) Uznávání shody: do r dvojí posuzování shody od r smlouva PECA – uznávání dnes automaticky v rámci EU Vymahatelnost norem (právní prostředí) Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky Nařízení vlády č.168/1997 Sb. o technických požadavcích na elektrická zařízení nízkého napětí + mnoho jejich novelizací certifikace

7 Normy pro EMC Platnost: v rámci EU tzv. harmonizované
značení EN u nás platné jako ČSN EN statut doporučené Druhy norem: Základní (basic) – definice, všeob. podmínky, nestanovují meze Kmenové (generic) – limity odolnosti a vyzařování pro základní typy prostředí Výrobkové, předmětové (product) – požadavky EMC na různé skupiny výrobků Význam: závazný / doporučený (regulatory / voluntary) Civilní normy: dle CEN, CENELEC, IEC Vojenské normy: hlavně USA: MIL-STD 462 špičkové hodnoty, důraz na odolnost


Stáhnout ppt "Normy, vznik, vlastnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google