Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl"— Transkript prezentace:

1 ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obsah: Funkce úředního dopisu Znaky, vlastnosti Jazykové prostředky
Kompozice Slohové útvary Cvičení 1 Cvičení 2 Cvičení 3 Cvičení 4 Cvičení 5 Použitá literatura

3 ÚŘEDNÍ DOPIS funkce: Zajišťuje písemný styk jednotlivce nebo kolektivu s podnikem, firmou, institucí, úřadem. Vyjadřuje sdělení, výzvu, dotaz, prosbu, výhradu, nesouhlas.

4 ÚŘEDNÍ DOPIS znaky: Oficiálnost Připravenost Neosobnost Ustálenost
Normovanost Stručnost Věcnost Přesnost Slušnost Zdvořilost

5 ÚŘEDNÍ DOPIS jazykové prostředky:
neutrální vrstva spisovné češtiny ustálené administrativní obraty zkratky, značky zdvořilostní výrazy Neuvádíme pocity, dojmy, chlubení, výhružky, urážky, zesměšňování. srdečně děkuji za … obracím se na Vás s pozdravem doufám v kladné vyřízení fa, s. r. o., v. r., Ing., MUDr. Vážený pane, Vás, Vaše

6 ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice:
vlevo nahoře někdy předtištěno název instituce ulice, číslo popisné směrovací číslo, město vlevo nahoře pod odesílatelem titul, jméno, příjmení adresa odesílatele adresa adresáta

7 ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice:
datum a místo napsání věc oslovení vpravo nahoře shrnutí obsahu obvykle se podtrhává slouží k třídění a vyřízení odpovědným pracovníkem není vždy nutné Vážený pane, Vážená paní inženýrko, Vážení za oslovením vždy čárka

8 ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice:
předmět dopisu vlastní sdělení poděkování očekávání kladného vyřízení vlastnoruční podpis úvodní věta shrnující podstatu dopisu podrobné odůvodnění, příklady, argumenty, návrhy řešení Předem děkuji za kladné vyřízení… Děkuji a doufám, že se mou žádostí budete zabývat.

9 ÚŘEDNÍ DOPIS slohové útvary:
Žádost Stížnost Objednávka Reklamace Upomínací dopis Oznamovací dopis Otevřený dopis

10 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 1: Zhodnoťte dopis z hlediska kompozičního a jazykového. Praha Žádost o přidělení nebytových prostor Žádám o přidělení nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví. Jsem vyučená kadeřnice s jedenáctiletou praxí v oboru. Před rokem jsem získala povolení odboru služeb Obvodního úřadu v Praze 10 k soukromému provozování své živnosti (č. povolení 25/96, vydáno , IČO ). Kadeřnické služby jsem dosud provozovala ve svém bytě.

11 Nyní se však v našem domě, tj
Nyní se však v našem domě, tj. Kodaňská 15, uvolnily nebytové prostory v suterénu, které byly dříve využívány jako prodejna hraček. Prostory upravím tak, aby byly dodrženy všechny hygienické podmínky pro provozování mé živnosti. V nejbližším okolí není jiné kadeřnictví, které by poskytovalo služby dětským a pánským zákazníkům. O mé služby je proto v poslední době velký zájem. Věřím, že mé žádosti vyhovíte a že mi brzy sdělíte své rozhodnutí. S pozdravem

12 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 2: Praha 11.4. 2012 Ubytování v domově mládeže
Přestylizujte úřední dopis na dopis osobní (ředitelem školy je váš bývalý spolužák, bratranec…) a porovnejte. Praha Ubytování v domově mládeže Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s prosbou o prázdninové ubytování ve Vašem domově mládeže pro 18 členů naší pražské ZO Českého svazu ochránců přírody, kterým chceme zajistit pobyt v Karlových Varech.

13 Prosíme o brzké potvrzení naší objednávky v navrženém termínu.
Důvodem pobytu je poznávání přírody západočeské lázeňské oblasti. Formou pěších výletů i cykloturistiky bychom chtěli poznat i Krušné hory. Uvítali bychom, kdybyste nám mohli vyjít vstříc v termínech srpna nebo srpna. t.r. Prosíme o brzké potvrzení naší objednávky v navrženém termínu. Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení. Za ZO 01/49 ČSOP Josef Holoubek

14 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 3: Pokuste se slušně vyjádřit svou nespokojenost a rozhořčení v nějaké stížnosti. Dovolte, abych vyslovil svůj nesouhlas s … Naprosto nemohu souhlasit s tím, že… Jsem velmi znepokojen tím, že… Nemohu se smířit s tím, že… Velmi mi vadí, že… Jsem velmi pobouřen tím, že…

15 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 4: Vyberte vhodné očekávání příznivého vyřízení vaší stížnosti nebo žádosti v závěru dopisu a vysvětlete svůj výběr. Za kladné vyřízení své žádosti předem děkuji. Věřím, že má stížnost bude brzy vyřízena. Nepochybuji o tom, že se Vám podaří mou stížnost vyřídit v co nejkratší době. Doufám v brzké vyřešení uvedených problémů. Spoléhám na Váš zodpovědný přístup k řešení celé záležitosti. Jsem přesvědčen o kladném vyřízení mé žádosti.

16 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 5: Z následujících údajů sestavte úřední dopis. Původní nájemní smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku od 1. května 2011. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. Tereza Nová, Pod Lipami 1/22, , Praha 2 Praha 2. ledna 2012 Žádám Vás o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Praha 2, Pod Lipami 1/22.

17 Úřad městské části Praha 3, Seifertova 51, 130 00, Praha 3
Vzhledem k tomu, že nájemné platím v pravidelných splátkách, žádám Vás o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

18 Použitá literatura: HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd., v SPN 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1996, 278 s. ISBN HAUSENBLAS, Ondřej, Otakar MALIŠ a Ludmila ZIMOVÁ. Čeština pro učně: pro všechny ročníky tříletých oborů SOU. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993, 245 s. ISBN KVÍTKOVÁ, Naděžda a Ilona HELCLOVÁ. Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. 2., upr. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 166 s. ISBN

19 Použitá literatura: BAUMGARTNEROVÁ, Gabriela a Andrea KAPUSTOVÁ. Český jazyk a literatura písemná práce: Slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací. 1. vydání, Praha 7 – Holešovice: Nakladatelství Tauris, ISBN BARONE, Hana. Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli znát ze základní školy (nejen k přijímacím zkouškám na SŠ). 1. Vyd. Brno: Didaktis, c2007, 248 s. Průvodce (Didaktis). ISBN


Stáhnout ppt "ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl"

Podobné prezentace


Reklamy Google