Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"— Transkript prezentace:

1 ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Obsah:  Funkce úředního dopisu  Znaky, vlastnosti  Jazykové prostředky  Kompozice  Slohové útvary  Cvičení 1  Cvičení 2  Cvičení 3  Cvičení 4  Cvičení 5  Použitá literatura

3 ÚŘEDNÍ DOPIS funkce: ÚŘEDNÍ DOPIS funkce:  Zajišťuje písemný styk jednotlivce nebo kolektivu s podnikem, firmou, institucí, úřadem.  Vyjadřuje sdělení, výzvu, dotaz, prosbu, výhradu, nesouhlas.

4 ÚŘEDNÍ DOPIS znaky:  Oficiálnost  Připravenost  Neosobnost  Ustálenost  Normovanost  Stručnost  Věcnost  Přesnost  Slušnost  Zdvořilost

5 ÚŘEDNÍ DOPIS jazykové prostředky:  neutrální vrstva spisovné češtiny  ustálené administrativní obraty  zkratky, značky  zdvořilostní výrazy  Neuvádíme pocity, dojmy, chlubení, výhružky, urážky, zesměšňování.  srdečně děkuji za …  obracím se na Vás  s pozdravem  doufám v kladné vyřízení  fa, s. r. o., v. r., Ing., MUDr.  Vážený pane, Vás, Vaše

6 ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 1. adresa odesílatele 2. adresa adresáta  vlevo nahoře  někdy předtištěno  název instituce ulice, číslo popisné směrovací číslo, město  vlevo nahoře pod odesílatelem  titul, jméno, příjmení ulice, číslo popisné směrovací číslo, město

7 ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 3. datum a místo napsání 4. věc 5. oslovení  vpravo nahoře  shrnutí obsahu  obvykle se podtrhává  slouží k třídění a vyřízení odpovědným pracovníkem  není vždy nutné  Vážený pane, Vážená paní inženýrko, Vážení  za oslovením vždy čárka

8 ÚŘEDNÍ DOPIS kompozice: 6. předmět dopisu 7. vlastní sdělení 8. poděkování 9. očekávání kladného vyřízení 10. vlastnoruční podpis  úvodní věta shrnující podstatu dopisu  podrobné odůvodnění, příklady, argumenty, návrhy řešení  Předem děkuji za kladné vyřízení…  Děkuji a doufám, že se mou žádostí budete zabývat.

9 ÚŘEDNÍ DOPIS slohové útvary:  Žádost  Stížnost  Objednávka  Reklamace  Upomínací dopis  Oznamovací dopis  Otevřený dopis

10 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 1: Zhodnoťte dopis z hlediska kompozičního a jazykového. Praha 8.5. 2013 Žádost o přidělení nebytových prostor Žádám o přidělení nebytových prostor ke zřízení kadeřnictví. Jsem vyučená kadeřnice s jedenáctiletou praxí v oboru. Před rokem jsem získala povolení odboru služeb Obvodního úřadu v Praze 10 k soukromému provozování své živnosti (č. povolení 25/96, vydáno 24.5. 2012, IČO 984356). Kadeřnické služby jsem dosud provozovala ve svém bytě.

11 Nyní se však v našem domě, tj. Kodaňská 15, uvolnily nebytové prostory v suterénu, které byly dříve využívány jako prodejna hraček. Prostory upravím tak, aby byly dodrženy všechny hygienické podmínky pro provozování mé živnosti. V nejbližším okolí není jiné kadeřnictví, které by poskytovalo služby dětským a pánským zákazníkům. O mé služby je proto v poslední době velký zájem. Věřím, že mé žádosti vyhovíte a že mi brzy sdělíte své rozhodnutí. S pozdravem

12 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 2: Přestylizujte úřední dopis na dopis osobní (ředitelem školy je váš bývalý spolužák, bratranec…) a porovnejte. Praha 11.4. 2012 Ubytování v domově mládeže Vážený pane řediteli, obracím se na Vás s prosbou o prázdninové ubytování ve Vašem domově mládeže pro 18 členů naší pražské ZO Českého svazu ochránců přírody, kterým chceme zajistit pobyt v Karlových Varech.

13 Důvodem pobytu je poznávání přírody západočeské lázeňské oblasti. Formou pěších výletů i cykloturistiky bychom chtěli poznat i Krušné hory. Uvítali bychom, kdybyste nám mohli vyjít vstříc v termínech 3.-9. srpna nebo 17.-23. srpna. t.r. Prosíme o brzké potvrzení naší objednávky v navrženém termínu. Děkujeme za pochopení a kladné vyřízení. Za ZO 01/49 ČSOP Josef Holoubek

14 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 3: Pokuste se slušně vyjádřit svou nespokojenost a rozhořčení v nějaké stížnosti.  Dovolte, abych vyslovil svůj nesouhlas s …  Naprosto nemohu souhlasit s tím, že…  Jsem velmi znepokojen tím, že…  Nemohu se smířit s tím, že…  Velmi mi vadí, že…  Jsem velmi pobouřen tím, že…

15 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 4: Vyberte vhodné očekávání příznivého vyřízení vaší stížnosti nebo žádosti v závěru dopisu a vysvětlete svůj výběr.  Za kladné vyřízení své žádosti předem děkuji.  Věřím, že má stížnost bude brzy vyřízena.  Nepochybuji o tom, že se Vám podaří mou stížnost vyřídit v co nejkratší době.  Doufám v brzké vyřešení uvedených problémů.  Spoléhám na Váš zodpovědný přístup k řešení celé záležitosti.  Jsem přesvědčen o kladném vyřízení mé žádosti.

16 ÚŘEDNÍ DOPIS cvičení 5: Z následujících údajů sestavte úřední dopis.  Původní nájemní smlouva byla uzavřena na dobu jednoho roku od 1. května 2011.  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy  Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.  Tereza Nová, Pod Lipami 1/22, 130 00, Praha 2  Praha 2. ledna 2012  Žádám Vás o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 29, Praha 2, Pod Lipami 1/22.

17  Úřad městské části Praha 3, Seifertova 51, 130 00, Praha 3  Vzhledem k tomu, že nájemné platím v pravidelných splátkách, žádám Vás o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

18 Použitá literatura: HLAVSA, Zdeněk. Český jazyk pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť všech typů. 2. přeprac. vyd., v SPN 1. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1996, 278 s. ISBN 80-859-3730-1. HAUSENBLAS, Ondřej, Otakar MALIŠ a Ludmila ZIMOVÁ. Čeština pro učně: pro všechny ročníky tříletých oborů SOU. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1993, 245 s. ISBN 80-716-8025-7. KVÍTKOVÁ, Naděžda a Ilona HELCLOVÁ. Čeština pro učební obory středních odborných učilišť. 2., upr. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002, 166 s. ISBN 80-723-5188-5.

19 Použitá literatura: BAUMGARTNEROVÁ, Gabriela a Andrea KAPUSTOVÁ. Český jazyk a literatura písemná práce: Slohové útvary, metodika hodnocení, příklady hodnocení písemných prací. 1. vydání, Praha 7 – Holešovice: Nakladatelství Tauris, 2012. ISBN 978-80-87337-11-0. BARONE, Hana. Cvičebnice českého jazyka aneb Co byste měli znát ze základní školy (nejen k přijímacím zkouškám na SŠ). 1. Vyd. Brno: Didaktis, c2007, 248 s. Průvodce (Didaktis). ISBN 978-807-3580-841.


Stáhnout ppt "ÚŘEDNÍ DOPIS administrativní styl Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Štolfová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz,"

Podobné prezentace


Reklamy Google