Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Mgr. Michal Oblouk.  průběh výšky hlasu při vyslovování věty  jednotlivé druhy vět mají různou melodii: a) VĚTY OZNAMOVACÍ – melodie klesavá b) VĚTY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Mgr. Michal Oblouk.  průběh výšky hlasu při vyslovování věty  jednotlivé druhy vět mají různou melodii: a) VĚTY OZNAMOVACÍ – melodie klesavá b) VĚTY."— Transkript prezentace:

1  Mgr. Michal Oblouk

2  průběh výšky hlasu při vyslovování věty  jednotlivé druhy vět mají různou melodii: a) VĚTY OZNAMOVACÍ – melodie klesavá b) VĚTY TÁZACÍ ZJIŠŤOVACÍ – melodie klesavě stoupavá c) VĚTY TÁZACÍ DOPLŇOVACÍ – melodie stoupavě klesavá nebo mají tónový vrchol na tázacím slově d) VĚTY ROZKAZOVACÍ a PŘACÍ – nejvyšší tón na počátku nebo před závěrečným klesnutím hlasu e) VĚTY ZVOLACÍ – na některém místě mají nápadné zvýšení melodie

3  zesílený přízvuk na slově, které chceme pro jeho význam vyzvednout  v psaném projevu bývá obvykle na konci věty (hlavně ve větách oznamovacích), může však stát i na začátku (pokud se mění postoj mluvčího ke skutečnosti) – důrazové slovo můžeme odlišit typem písma  v mluveném projevu na kterékoliv slovo ve větě bez změny slovosledu

4  delší věty rozčleňujeme v projevu na větné úseky (menší zvukové a významové celky) – spojujeme v nich slova, která k sobě patří významem  mezi větnými úseky děláme přestávky – pauzy  kladení pauz přispívá k větší srozumitelnosti projevu  děláme je obvykle tam, kde v písmu klademe čárku, ale může být i tam, kde čárka není

5  rychlost, jakou je projev pronášen  závisí na zvyku mluvčího, na obsahu projevu  příliš rychlé znesnadňuje porozumění, příliš pomalé unavuje posluchače  závažnější projev pronášíme pomalejším tempem a děláme v něm více pauz – pomáhají zvolňovat tempo  v delším projevu dbáme na střídání tempa rychlejšího s pomalejším


Stáhnout ppt " Mgr. Michal Oblouk.  průběh výšky hlasu při vyslovování věty  jednotlivé druhy vět mají různou melodii: a) VĚTY OZNAMOVACÍ – melodie klesavá b) VĚTY."

Podobné prezentace


Reklamy Google