Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072."— Transkript prezentace:

1 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/ RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014

2 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu Inovativnost projektu Cílová skupina projektu Klíčové aktivity projektu Kontrolní činnost Rozpočet projektu Zapojení ÚP v JmK Kontakty Realizované projekty Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Identifikace realizátora Příjemce finanční podpory – realizátor projektu Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně Dodavatel poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit PMVIA, s.r.o. Vyškov Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Realizace projektu probíhá v Jihomoravském kraji.

4 Identifikace programu Operační program CZ.1.04 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) Oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti Číslo výzvy - 70 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

5 Harmonogram projektu Podání žádosti o finanční podporuVI/2013 Schválení finanční podporyIX/2013 Zadávací dokumentaceIX/ I/2014 Výběrové řízení na dodavatele KAI/ V/2014 Počátek realizace dodavatelemV/2014 Aktivity projektu pro klientyVI/ V/2015 Konec realizace dodavatelemVI/2015 Ukončení projektu příjemcemVIII/2015 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

6 Hlavní cíle projektu Zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost v JmK Popularizovat zaměstnávání osob se středoškolským vzděláním (vyučen nebo maturita) Umožnit přístup ke vzdělání cílové skupině (efektivní volba dalšího uplatnění) Podpořit zakládání řemeslných živností Podpořit vytváření nových pracovních míst Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Podpora pro min. 400 osob.

7 Očekávané výsledky projektu 400Počet Dohod o účasti v projektu 450Počet osvědčení o absolvování rekvalifikačních kurzů 120Počet výstupů z projektu k důvodu zaměstnání dle podmínek ZD Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zaměstnat maximum klientů !

8 Inovativnost projektu Nové vzdělávací aktivity – zaměření na finanční gramotnost klientů Zvýšený počet pracovních míst ( ) Zaměření na získání certifikátu ECDL-7 vhodnějším rozložením výuky (max. 4 hod. denně) Možnost absolvovat až 2 RK + Základy podnikání Finanční příspěvek na založení živnosti Podpůrná opatření (občerstvení) místo stravného Osobní asistent Úhrada výpisu z Rejstříku trestů Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

9 Publicita dodavatele KA Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Součást jednotlivých aktivit Webová stránka projektu (RP) Leták A4 (VK) Skládanka pro klienty (VK) Skládanka pro zaměstnavatele (ZZ) Propagační předměty - tužka, sešit A4, desky na výukový materiál (VB) Semináře – úvodní, průběžný (RP) Příručka dobré praxe (RP)

10 Cílová skupina projektu Cílová skupina – min. 400 klientů -pouze uchazeči o zaměstnání (nikoliv zájemci o zaměstnání) Podmínky k zařazení do projektu 1.evidence na kterémkoliv ÚP v JmK a)nepřetržitě déle než 5 měsíců NEBO b)bez nároku na podporu v nezaměstnanosti 2.vzdělání střední odborné (vyučen) nebo středoškolské Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

11 Aktivity pro klienty projektu Výběr klientů projektu (400) Vstupní blok (400) Plán rozvoje klienta (400) Individuální poradenství (800 hod.) Motivační program (150) Program finanční gramotnosti (300) Rekvalifikační kurzy (450 RK pro 300 klientů, 450 osvědčení) Zprostředkování zaměstnání (120) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

12 Aktivity pro klienty projektu Doprovodná opatření -cestovné (vyjma IP, RK dle vyhl. 519/2004) -zajištění či příspěvek na péči o dítě do 8 let věku včetně a další závislé osoby -zdravotní prohlídka, očkování, zdravotní průkaz, výpis karty (pro výkon rekvalifikace či jiných aktivit projektu) -výpis z rejstříku trestů (pro výkon rekvalifikace či práce) -příspěvek na založení živnosti Podpůrná opatření -občerstvení při aktivitách delších než 3 hod. (VB, MP, PFG, RK) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

13 Další aktivity projektu Příprava realizace projektu Zahájení realizace veřejné zakázky Mzdové příspěvky Reporting projektu – veřejné zakázky Monitoring a evaluace projektu Publicita projektu (inzerce, drobné propagační předměty, informační materiály, webové stránky ESF v ČR, ÚP) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Bez těchto aktivit NELZE realizovat aktivity pro klienty.

14 Mzdové příspěvky Nově vytvořená pracovní místa (50) Kč při 8-hodinové pracovní době -hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou -udržitelnost pracovního místa 6 měsíců -délka poskytování max. 12 měsíců Společensky účelná pracovní místa (10) Kč po 6-měsících Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15 Kontrolní činnost  Úvodní seminář  Pracovní schůzky  Administrativní kontrola v ref. projektů EU  Monitorovací návštěvy aktivit  Hodnotící dotazníky projektu (klienti)  Finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb.  Průběžný seminář (1)  Audit  Závěrečná konference Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 Rozpočet projektu Schválená finanční podpora celkem: ,- Kč z toho přímá podpora – Kč -příspěvek ze strukturálních fondů ,50 Kč (85%) -příspěvek ze státního rozpočtu ,50 Kč (15%) z toho Veřejná zakázka – služby dodavatele KA: ,20 Kč vč. DPH Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

17 Změny projektu Podstatné změny projektu (rozpočet projektu) -úspora financí ve veřejné zakázce – v přípravě Nepodstatné změny projektu -změna harmonogramu dodavatele (zkrácena realizace projektu dodavatele ze 17 na 14 měsíců, tj. o 3 měsíce) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jsou plánované cíle projektu ohroženy ?

18 Zapojení ÚP JmK Propagace projektu Sledování termínů výběru klientů a RK Výběr klientů, doporučenka Dohoda o rekvalifikaci Portál služeb zaměstnanosti (všechny dohody) Hodnotící dotazník při výstupu klienta z projektu Kontrolní činnost aktivit projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

19 Kontaktní osoby ÚP JmK Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Kontaktní pracovištěKontaktní osoba projektuTelefon Blansko Mgr. Leoš Němec Ing. Hana Špíšková Brno - město PhDr. Helena Vlková Mgr. Martin Mulíček Brno-venkov Bc. Milan Šafařík Lenka Wagnerová Břeclav Mgr. Kristína Beránková Zdeňka Můčková, DiS Hodonín JUDr. Blanka Bušová Mgr. Jindřiška Dvorská Vyškov Bc. Jarmila Jelínková JUDr. Dana Račanská Znojmo Bc. Helena Březinová Ing. Monika Blažková

20 Kontaktní osoby projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Mgr. Pavel Ondrák - vedoucí referátu projektů EU , Mgr. Pavel Ondrák - vedoucí referátu projektů EU , Ing. Jana Malá - projektová manažerka , Ing. Jana Malá - projektová manažerka , Ing. Jana Knápková - finanční manažerka , Ing. Jana Knápková - finanční manažerka , Barbora Jelínková - specialista APZ Barbora Jelínková - specialista APZ

21 Projekty OP LZZ v JmK (2008 – 2015) Cesta na trh práce Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Šance pro Vás v JmK Aktivní padesátka v JmK Most ke vzdělávání v JmK Vzdělání – praxe - zaměstnáníZpět na trh práce v JmK Návrat rodičů na trh práce v JmK Kariéra bez bariér Klíč ke vzdělávání v JmK Praxí k perspektivní kariéře 45 plus v JmK Příležitost pro mladé do 30 let Po roce do práce v JmK Vzdělávejte se pro růst v JmK I. + II. (prioritní osa Adaptabilita) Práce jako pomocCesta na trh práce Odborné praxe v JmK Recept na úspěch Sladění práce a rodiny

22 Ing. Jana Malá Projektová manažerka realizátora projektu Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. (Henry Ford) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. RECEPT NA ÚSPĚCH CZ.1.04/2.1.00/ DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU


Stáhnout ppt "Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/70.00072."

Podobné prezentace


Reklamy Google