Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ.1.04/2.1.00/ RECEPT NA ÚSPĚCH Úvodní seminář

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ.1.04/2.1.00/ RECEPT NA ÚSPĚCH Úvodní seminář"— Transkript prezentace:

1 CZ.1.04/2.1.00/70.00072 RECEPT NA ÚSPĚCH Úvodní seminář
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. CZ.1.04/2.1.00/ RECEPT NA ÚSPĚCH Realizátor: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně Úvodní seminář 28. května 2014

2 Obsah prezentace Harmonogram projektu Hlavní cíle projektu
Inovativnost projektu Cílová skupina projektu Klíčové aktivity projektu Kontrolní činnost Rozpočet projektu Zapojení ÚP v JmK Kontakty Realizované projekty Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

3 Identifikace realizátora
Příjemce finanční podpory – realizátor projektu Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně Dodavatel poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit PMVIA, s.r.o. Vyškov Realizace projektu probíhá v Jihomoravském kraji. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

4 Identifikace programu
Operační program CZ OP Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 4.2a Aktivní politiky trhu práce (Konvergence) Oblast podpory Posílení aktivních politik zaměstnanosti Číslo výzvy - 70 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

5 Harmonogram projektu Podání žádosti o finanční podporu VI/2013
Schválení finanční podpory IX/2013 Zadávací dokumentace IX/ I/2014 Výběrové řízení na dodavatele KA I/ V/2014 Počátek realizace dodavatelem V/2014 Aktivity projektu pro klienty VI/ V/2015 Konec realizace dodavatelem VI/2015 Ukončení projektu příjemcem VIII/2015 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

6 Hlavní cíle projektu Podpora pro min. 400 osob.
Zvýšit zaměstnatelnost a zaměstnanost v JmK Popularizovat zaměstnávání osob se středoškolským vzděláním (vyučen nebo maturita) Umožnit přístup ke vzdělání cílové skupině (efektivní volba dalšího uplatnění) Podpořit zakládání řemeslných živností Podpořit vytváření nových pracovních míst Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

7 Očekávané výsledky projektu
Zaměstnat maximum klientů !  400 Počet Dohod o účasti v projektu 450 Počet osvědčení o absolvování rekvalifikačních kurzů 120 Počet výstupů z projektu k důvodu zaměstnání dle podmínek ZD Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

8 Inovativnost projektu
Nové vzdělávací aktivity – zaměření na finanční gramotnost klientů Zvýšený počet pracovních míst ( ) Zaměření na získání certifikátu ECDL-7 vhodnějším rozložením výuky (max. 4 hod. denně) Možnost absolvovat až 2 RK + Základy podnikání Finanční příspěvek na založení živnosti Podpůrná opatření (občerstvení) místo stravného Osobní asistent Úhrada výpisu z Rejstříku trestů Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

9 Publicita dodavatele KA
Součást jednotlivých aktivit Webová stránka projektu (RP) Leták A4 (VK) Skládanka pro klienty (VK) Skládanka pro zaměstnavatele (ZZ) Propagační předměty - tužka, sešit A4, desky na výukový materiál (VB) Semináře – úvodní, průběžný (RP) Příručka dobré praxe (RP) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

10 Cílová skupina projektu
Cílová skupina – min. 400 klientů pouze uchazeči o zaměstnání (nikoliv zájemci o zaměstnání) Podmínky k zařazení do projektu evidence na kterémkoliv ÚP v JmK nepřetržitě déle než 5 měsíců NEBO bez nároku na podporu v nezaměstnanosti vzdělání střední odborné (vyučen) nebo středoškolské Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

11 Aktivity pro klienty projektu
Výběr klientů projektu (400) Vstupní blok (400) Plán rozvoje klienta (400) Individuální poradenství (800 hod.) Motivační program (150) Program finanční gramotnosti (300) Rekvalifikační kurzy (450 RK pro 300 klientů, 450 osvědčení) Zprostředkování zaměstnání (120) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

12 Aktivity pro klienty projektu
Doprovodná opatření cestovné (vyjma IP, RK dle vyhl. 519/2004) zajištění či příspěvek na péči o dítě do 8 let věku včetně a další závislé osoby zdravotní prohlídka, očkování, zdravotní průkaz, výpis karty (pro výkon rekvalifikace či jiných aktivit projektu) výpis z rejstříku trestů (pro výkon rekvalifikace či práce) příspěvek na založení živnosti Podpůrná opatření občerstvení při aktivitách delších než 3 hod. (VB, MP, PFG, RK) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

13 Další aktivity projektu
Příprava realizace projektu Zahájení realizace veřejné zakázky Mzdové příspěvky Reporting projektu – veřejné zakázky Monitoring a evaluace projektu Publicita projektu (inzerce, drobné propagační předměty, informační materiály, webové stránky ESF v ČR, ÚP) Bez těchto aktivit NELZE realizovat aktivity pro klienty. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

14 Mzdové příspěvky Nově vytvořená pracovní místa (50)
Kč při 8-hodinové pracovní době hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou udržitelnost pracovního místa 6 měsíců délka poskytování max. 12 měsíců Společensky účelná pracovní místa (10) Kč po 6-měsících Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

15 Kontrolní činnost Úvodní seminář Pracovní schůzky
Administrativní kontrola v ref. projektů EU Monitorovací návštěvy aktivit Hodnotící dotazníky projektu (klienti) Finanční kontroly dle zák.č. 320/2001 Sb. Průběžný seminář (1) Audit Závěrečná konference Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

16 Rozpočet projektu Schválená finanční podpora celkem: 27 498 630,- Kč
z toho přímá podpora – Kč příspěvek ze strukturálních fondů ,50 Kč (85%) příspěvek ze státního rozpočtu ,50 Kč (15%) z toho Veřejná zakázka – služby dodavatele KA: ,20 Kč vč. DPH Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

17 Jsou plánované cíle projektu ohroženy ?
Změny projektu Podstatné změny projektu (rozpočet projektu) úspora financí ve veřejné zakázce – v přípravě Nepodstatné změny projektu změna harmonogramu dodavatele (zkrácena realizace projektu dodavatele ze 17 na 14 měsíců, tj. o 3 měsíce) Jsou plánované cíle projektu ohroženy ? Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

18 Zapojení ÚP JmK Propagace projektu
Sledování termínů výběru klientů a RK Výběr klientů, doporučenka Dohoda o rekvalifikaci Portál služeb zaměstnanosti (všechny dohody) Hodnotící dotazník při výstupu klienta z projektu Kontrolní činnost aktivit projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

19 Kontaktní osoba projektu
Kontaktní osoby ÚP JmK Kontaktní pracoviště Kontaktní osoba projektu Telefon Blansko Mgr. Leoš Němec Ing. Hana Špíšková Brno - město PhDr. Helena Vlková Mgr. Martin Mulíček Brno-venkov Bc. Milan Šafařík Lenka Wagnerová Břeclav Mgr. Kristína Beránková Zdeňka Můčková, DiS. Hodonín JUDr. Blanka Bušová Mgr. Jindřiška Dvorská Vyškov Bc. Jarmila Jelínková JUDr. Dana Račanská Znojmo Bc. Helena Březinová Ing. Monika Blažková Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

20 Kontaktní osoby projektu
Mgr. Pavel Ondrák - vedoucí referátu projektů EU , Ing. Jana Malá - projektová manažerka , Ing. Jana Knápková - finanční manažerka , Barbora Jelínková - specialista APZ Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

21 Projekty OP LZZ v JmK (2008 – 2015)
Šance pro Vás v JmK Cesta na trh práce Aktivní padesátka v JmK Vzdělání – praxe - zaměstnání Zpět na trh práce v JmK Návrat rodičů na trh práce v JmK Most ke vzdělávání v JmK Klíč ke vzdělávání v JmK Praxí k perspektivní kariéře Kariéra bez bariér Příležitost pro mladé do 30 let Po roce do práce v JmK 45 plus v JmK Sladění práce a rodiny Práce jako pomoc Cesta na trh práce Recept na úspěch Vzdělávejte se pro růst v JmK I. + II. (prioritní osa Adaptabilita) Odborné praxe v JmK Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

22 A TĚŠÍM SE NA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU
RECEPT NA ÚSPĚCH CZ.1.04/2.1.00/ DĚKUJI ZA POZORNOST A TĚŠÍM SE NA SKVĚLOU SPOLUPRÁCI PŘI REALIZACI PROJEKTU Ing. Jana Malá Projektová manažerka realizátora projektu Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu. (Henry Ford) Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


Stáhnout ppt "CZ.1.04/2.1.00/ RECEPT NA ÚSPĚCH Úvodní seminář"

Podobné prezentace


Reklamy Google