Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11 Výukové programy. Ing. Bohuslav Růžička, CSc.  tajemník K-108 MSIT  2. patro, místnost č. 215 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11 Výukové programy. Ing. Bohuslav Růžička, CSc.  tajemník K-108 MSIT  2. patro, místnost č. 215 "— Transkript prezentace:

1 11 Výukové programy

2 Ing. Bohuslav Růžička, CSc.  tajemník K-108 MSIT  2. patro, místnost č. 215  e-mail: bruzicka@bivs.cz

3 Je určený k výukovým účelům Plní alespoň jednu z didaktických funkcí: 1.motivace, 2.expozice učiva, 3.upevnění vědomostí a dovedností, 4.kontrola získané úrovně. Výukové programy

4 na CD ROM text obrázky zvuky animace video Zdroj: vyukove-aplikace.heureka.cz Výukové programy

5 Výuka MS Word, MS Excel, MS Outlook (www.edu-learning.cz)www.edu-learning.cz Simulátory modelů Simulátory ovládání systémů (robotů) Výukové programy

6 Virtuální realita ­prostředí umožňující práci ve 3D, které je vymodelováno v počítači ­vnoření (pozorovatel je „součástí děje“) ­např. trenažery pro řidiče a piloty a hry Výukové programy

7 Zdroj: Wikimedia ATR 72

8 8 Zdroj: ČSA Trenažér ATR Virtuální realita

9 Zdroj: ČSA Trenažér ATR Virtuální realita Trenažér Boeing 737

10 Zdroj: demohry Truck driver Virtuální realita

11 Závodní vůz www.motorsportsimulator.cz

12 Závodní vůz www.motorsportsimulator.cz

13 13 Simulátory modelů

14 12 Získávání a šíření programů

15 Program a uživatel Na rozdíl od věcí, které si koupíte, vám počítačové programy nebo písma nepatří Stáváte se pouze oprávněným uživatelem Platíte za právo programy používat, nemůžete však instalovat kopie na jiné počítače nebo software poskytovat kolegům Programy jsou licencovány

16 Právní problémy Počítačový program je autorským dílem chráněným autorským zákonem, pokud: Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

17 Právní problémy § 65 odst. 1 autorského zákona: „Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako dílo literární.“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

18 Právní problemy Naopak nejsou chráněny „myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem jeho propojení s jiným programem“. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

19 Zákonná ochrana software Počítačový software je chráněn zákonem o autorském právu, mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a dohodami o duševním vlastnictví.

20 Zákonná ochrana software Kopírování softwaru bez povolení majitele je porušením zákona o autorských právech se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

21 Software kopírujete, když: Nahrajete software do dočasné paměti počítače spuštěním programu z diskety, pevného disku, disku CD-ROM nebo jiného paměťového média; Kopírujete software na jiné paměťové médium, například na disketu nebo pevný disk; nebo Spustíte program na počítači ze síťového serveru, na kterém je daný software umístěn nebo uložen.

22 Autorská práva Osobnostní i majetková práva k počítačovému programu náleží autorovi, tzn. fyzické osobě, která počítačový program vytvořila – programátorovi. Pokud jsou spoluautoři: „všem spoluautorům společně a nerozdílně“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

23 Autorská práva Z výše uvedeného tedy vyplývá, že autorem počítačového programu nemůže být nikdy právnická osoba Z tohoto důvodu také nemůže mít ani osobnostní práva k počítačovému programu Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

24 Majetková autorská práva Právnická osoba může být vykonavatelem majetkových autorských práv V případě, že software je tzv. zaměstnaneckým dílem: Software, který „autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního či služebního vztahu k zaměstnavateli nebo z pracovního vztahu mezi družstvem a jeho členem...“ Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

25 Majetková autorská práva „...zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva k dílu...“ Zaměstnavatel (resp. Objednatel) je oprávněn poskytovat licenci k software v celém rozsahu Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

26 Autorská práva Souhlas k užití software nelze udělit jiným způsobem než licenční smlouvou – viz čl. 12 odst. 1 autorského zákona. Za užití podle autorského zákona považuje i užití počítačového programu pro osobní potřebu (§ 30 odst. 1 autorského zákona). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

27 Autorská práva Proto např. nelze licenci udělit jednostranným projevem vůle, kterým by kupříkladu autor nabídl vlastní software neurčitému okruhu návštěvníků jeho webové stránky. Stejně tak se podle českého práva nelze jednostranným (ani jiným) projevem vůle vzdát autorských práv (srov. např. problematiku tzv. free software). Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

28 Autorská práva Určitou odchylku z hlediska smluvního představuje i úprava tzv. školního díla dle § 35 odst. 3 autorského zákona, tzn. software vytvořeného „žákem nebo studentem ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení“. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

29 Autorská práva Neboť „škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla“ (§ 60 odst.1 autorského zákona), což je jistá forma kontraktační povinnosti ze strany studenta. Mgr. Josef Aujezdský, Daně a právo v praxi č. 3/2004, vydavatelství ASPI Publishing s.r.o.)

30 Softwarové (počítačové) pirátství je nepovolené kopírování, reprodukce, používání nebo výroba softwarových produktů, které jsou chráněny zákony o autorských právech platnými v USA i mezinárodně. Získávání a šíření programů

31 Počítačové pirátství Porušení autorského zákona Ignorace licenční smlouvy (připojena k software) –kopírování a šíření programů bez souhlasu nositele autor. práv –používání programů chráněných autor. zákonem na více PC –práce s produkty určenými k narušení ochrany programů Získávání a šíření programů

32 Počítačové pirátství Warez –software s narušenou autorskou ochranou (šířen po Internetu) –„upravovači“ je šíří bezplatně („sport“) Získávání a šíření programů

33 Co NENÍ počítačové pirátství používání demoverzí programů (cena media) –cena media –zkušební program –ne v plné šíři použitelný Získávání a šíření programů

34 Co NENÍ počítačové pirátství používání beta-verzí programů –nedokončený vývoj produktu –testovací verze –smazání a koupě „ostré“ verze Získávání a šíření programů

35 Volně šiřitelné programy Programy Public (Public Domain) –autor se vzdal všech práv – k volnému použití Programy Freeware –zadarmo, ale autorství trvá (nesmí se modifikovat) Programy Shareware –programy pro vyzkoušení –časově a funkčně limitovány –plná verze za symbolický poplatek Získávání a šíření programů

36 Typy licencí Jednouživatelská –pouze jediné PC Víceuživatelská –stanoven počet současných kopií na více PC Síťová OEM-verze –s nákupem počítače –při následném prodeji HW i SW Získávání a šíření programů

37 Legální získání SW Nákup u autorizovaného prodejce Informace o dalších produktech, poradenství, servis Cenově výhodná aktualizace (upgrade) Kompletnost produktu, dokumentace Bez počítačových virů Studentské licence (Microsoft, Corel, Adobe) Získávání a šíření programů

38 Založena v roce 1992 Účel: ochrana autorského práva a práv souvisejících s právem autorským k audiovizuálním dílům. Potírání všech forem pirátství v oblasti výroby, dovozu a šíření audiovizuálních děl. Získávání a šíření programů

39 Ochrana autorských práv k filmovým dílům. Sledování a analýza informací týkajících se autorských práv. Příprava právních kroků proti jejich porušování. Spolupráce s orgány činnými v trestním řízení Spolupráci na přípravě nových právních předpisů. Kladen velký důraz na prevenci a vzdělávání. Získávání a šíření programů

40 Organizace BSA (www.BSA.cz) se zaměřuje na prevenci nelegálního užívání softwaru a boj proti softwarovému pirátství.www.BSA.cz BSA šíří osvětu v mnoha oblastech: legální užívání softwaru, ochrana autorských práv, bezpečné používání informačních technologií bezpečné používání internetu. BSA – Business Software Alliance

41 Tuzemští členové BSA Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, Dassault Systèmes, SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Ringler-Informatik, Scalable Software, SGS, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla, The MathWorks.

42 Tuzemští členové BSA Adobe, Altium, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, Dassault Systèmes SolidWorks Corporation, Embarcadero, Famatech, FrontRange Solutions, Mamut, Materialise Software, Microsoft, Mindjet, NedGraphics, O&O Software, Ringler- Informatik, Scalable Software, SGS, Siemens, Staff & Line, Symantec, Tekla a The MathWorks. 42

43 Adresa středoevropské centrály BSA: BSA Europe, Middle East & Africa 2 Queen Anne’s Gate Buildings Dartmouth Street London SW1H9BP VELKÁ BRITÁNIE BSA

44 (Computer Ethics Institute, USA) Nepoškozovat ostatní lidi Nerušit ostatní, ani jejich soukromí Nekrást pomocí PC, ani falešně svědčit Nepoužívat nelegální software Nepoužívat bez souhlasu cizí počítačové zdroje Pracovat bezpečně (nešířit viry) Etika a práce na počítači

45 Soubory na internetu


Stáhnout ppt "11 Výukové programy. Ing. Bohuslav Růžička, CSc.  tajemník K-108 MSIT  2. patro, místnost č. 215 "

Podobné prezentace


Reklamy Google