Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podkmen: vzdušnicovci Tracheata. třída: hmyz Insecta.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podkmen: vzdušnicovci Tracheata. třída: hmyz Insecta."— Transkript prezentace:

1 podkmen: vzdušnicovci Tracheata

2 třída: hmyz Insecta

3 hmyz největší a nejrozmanitější skupina význam –opylovači, potraviny, suroviny –čištění –humusotvorní činitelé –součást potravního řetězce –škůdci a cizopasníci –přenos chorob, znehodnocení potravin

4 hmyz hlava = 6 článků –pár složených očí –jednovětevná tykadla (specifické) –kusadla, čelisti, 2x makadla, spodní pysk = kousací ústní ústrojí - (bodavě)sací, lízací –od hrudi zřetelně oddělena

5 hmyz hruď = 3 články –3 páry kráčivých končetin článkované: kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodilo (5) –2 páry křídel žilky, tracheje, cévy systematika blanité, krytky, polokrovky, krovky, haltery, šupinky zadeček –vnitřní orgány –kladélko, žihadlo, klíšťky

6 hmyz chitinová kutikula → vnější kostra TS: ústní dutina (slinné žlázy), hltan, jícen (vole), žvýkací žaludek, žlaznatý žaludek, střevo, konečník VS: Malphigiho trubice (do střeva) DS: vzdušnice – stigmata s chloupky, svlék. CS: otevřená, hřbetní céva → srdce NS: gangliová žebříčkovitá

7 hmyz smysly –čich – tykadla –zrak – složené oči omatidia šestihranná čočka apoziční/superpoziční mozaikovitý obraz –jednoduché oči –sluch – tympanální orgány (stridulace) –hmat – smyslové brvy –chemoreceptory - feromony

8 hmyz RS: gonochoristé, vnitřní oplození –někdy partenogeneze (pakobylky, mšice) –někdy neotenie (bejlomorky) –vejcorodí, výjimečně vejcoživorodí vývoj nepřímý – proměna (instary) –proměna nedokonalá – bez kukly hemimetabolie: vajíčko – larva (nymfa) – dospělec –proměna dokonalá – s kuklou holometabolie: vajíčko – larva – kukla (pupa) – dospělec volná, krytá (mumiová), soudečkovitá

9 podtřída: bezkřídlí primárně bezkřídlí volné hrudní články larvy velmi podobní dospělcům brvy, šupiny šupinušky –20 mm –kousavé ústní ústrojí –mnohočlánková tykadla –rybenky - malé oči

10 podtřída: křídlatí 2 páry křídel

11 křídlatí s proměnou nedokonalou Hemimetabola

12 jepice dospělci - zakrnělé ú.ú. → žijí krátce první pár nohou - i hmat křídla kolmo nad tělem (neskládají) 2 štěty + paštět vajíčka do sladké vody → najády –rostlinná potrava, 2 roky –bioindikátory potrava ryb

13 pošvatky vývoj ve vodě - 3 roky křídla skládají naplocho, přední kožovitá najády dravé, dospělci nic bioindikátoři potrava ryb

14 vážky až 13 cm, štíhlý zadeček barevné krátká tykadla plamka draví (nymfy i dospělci) lapací koš – nohy dopředu lapací maska – najády oplození za letu, vajíčka do vodních rostlin, 1 – 5 let

15 vážky stejnokřídlice = motýlice –křídla stejná, nízká frekvence –skládají svisle nad tělem –oči se nestýkají –najády úzký zadeček, 3 žaberní přívěsky regenerace končetin –motýlice lesklá

16 vážky různokřídlice = šídla –větší zadní křídla –křídla neskládají –oči se stýkají –najády široký zadeček, bez přívěsků velmi dravé (potěr) –šídlo královské (největší)

17 švábi dorzoventrálně zploštělí dlouhá tykadla 3 jednoduchá očka kousavé ú. ú. štít na předohrudi krytky, samičky – redukce zadeček srůstá s hrudí, 2 štěty chitinové ootheky larvy podobné dospělcům trnité nohy tropy, synantropizace noční aktivita všežraví šváb obecný –samičky nefční křídla rus domácí –rezavý, vejcoživorodý

18 švábi šváb obecnýrus domácí

19 kudlanky dravé – mohutné kousací ú. ú., teritorium trojúhelníkovitá hlava, krček uchopovací trnité nohy – zavěrákovité krytky, létají většinou jen samečkové mimikry – části rostlin manž. kanibalismus hlenové ootheky kudlanka nábožná

20 všekazi = termiti společenský hmyz - kasty (matky, samečkové, dělnice, vojáci), feromony oplození → samečkové hynou, samičky bez křídel, růst zadečku stínomilní, slepí, bez pigmentu - bez světla termitiště - sklad potravy, houby symbiotické bakterie termit kompasový

21 rovnokřídlí kousavé ú. ú. skákavé zadní nohy krytky, 2. pár složený kobylky –masožravé –dlouhá nitkovitá tykadla –samci - stridulace: krytky, holeň –samičky - kladélko –kobylka zelená, kobylka hnědá

22 rovnokřídlí cvrčci –díry v zemi –křídla naplocho –cvrček polní –cvrček domácí vyšší teplota –krtonožka obecná

23 rovnokřídlí sarančata –krátká tykadla –tympanální ústr. na zadečku –barevná 2. křídla –býložravá –saranče vrzavé –saranče stěhovavé nálety

24 strašilky pakobylka indická strašilka australská lupenitka podivná

25 škvoři zchitinizované tělo nitkovitá tykadla kousací ú. ú. krátké krovky klíšťky → lov, roztahování křídel všežraví noční škvor obecný

26 pisivky drobné - 1,5 mm velká hlava s čelním štítem nitkovitá tykadla kousací ú. ú. tlející dřevo, hnízda, doupata synantropizace - škůdci, potraviny, knihy, … partenogeneze

27 pisivky pisivka žlutavápisivka bledá

28 všenky bez křídel, hlava širší než hruď ektoparazité ptáků a savců (po celý život, spec. i na část těla) pokryv těla, pokožka, krev kousavé ú. ú., zakrnělé oči lepivá vajíčka (hnidy) ve skupinách

29 všenky péřovka holubívšenka psí

30 vši bez křídel, hlava užší než hruď ektoparazité savců (1 hostitel - část těla) bodavě sací ú. ú., redukce očí, silné nohy s drápky lepivá vajíčka (hnidy) jednotlivě nervozita, snížení užitkovosti, sekundární infekce, choroby

31 vši veš dětská, šatníveš muňka

32

33 třásnokřídlí úzká třásnitá křídla 1 - 3 mm bodavě savé ú. ú. rostlinné šťávy → neplodnost květů přísavné měchýřky na nohách křídla naplocho samičky - kladélko třásněnka modřínová truběnka pšeničná

34 stejnokřídlí křídla střechovitě, někdy bez křídel bodavě sací ú. ú. - rostlinné šťávy voskové žlázy na zadečku složité vývojové cykly křísi –dva páry křídel –skákavé zadní nohy –stridulační a tympanální orgány na 1. čl. zadečku –rostlinné šťávy –hrabavé larvy v půdě (až 17 let)

35 stejnokřídlí – křísi cikáda viničnápěnodějka červená

36 stejnokřídlí mery –5 mm –larvy napadají květy a pupeny rostlin, dorzoventrálně zploštělé –velké oči + 3 jednoduchá očka –skákavé zadní nohy, 2 páry křídel –vosk, medovice –mera jabloňová

37 stejnokřídlí molice –vosková zrna po těle –bez pohlavního dimorfismu –stopka mezi zadečkem a hrudí –volně žijící neškodí –molice skleníková škůdce

38 stejnokřídlí mšice –voskové žlázy na zadečku –bez krku –zvláštní hrboly pro tykadla - všechny smysly –rostlinné šťávy –složité vývojové cykly –střídání partenog. a pohl. r. = heterogonie –přes zimu vajíčko → na jaře samičky - partenogeneze → okřídlené formy - partenog. → snubní generace –produkují medovici (nestrávené r. šťávy) → mutualismus s mravenci a včelami

39 stejnokřídlí - mšice mšice makovávlnatka krvavá

40 stejnokřídlí červci –samečci - drobní, bez ú. ú. i TS, 1 pár křídel, jednoduchá očka –samičky - až 15 mm, přisáté na rostlinách, vosk, ochranné štítky - později pro vajíčka –odlišný vývojový cyklus obou pohlaví –puklice švestková –štítenka zhoubná

41 ploštice dorzoventrálně zploštělé široký štít na předohrudi pigmentované polokrovky charaketristický zápach (suchoz.) dravci, býložravci i cizopasníci bodavě savé ú. ú. (pochva + 4 štětiny) přenašeči nemocí

42 ploštice skrytorozí –dravé, vodní - vesla –splešťule blátivá - nelétavá, lapací nohy, dýchací trubička –znakoplavka obecná - chlupaté zadní nohy, létá –bruslařka obecná - pohyb jen po 4 –vodoměrka štíhlá - pohyb po všech 6 jevnorozí –suchozemské

43 ploštice splešťule blátiváznakoplavka obecná

44 ploštice bruslařka obecnávodoměrka štíhlá

45 ploštice klopuška bramborováruměnice pospolná

46 ploštice kněžice zelnáštěnice domácí zákeřnice červená


Stáhnout ppt "Podkmen: vzdušnicovci Tracheata. třída: hmyz Insecta."

Podobné prezentace


Reklamy Google