Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích"— Transkript prezentace:

1 39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích Karel IV. svatý Václav Jan Žižka Co si pamatuješ z dávné historie našich zemí? Poznáš slavné osobnosti naší historie? Autor: Mgr. Eva Zralá

2 39.2 Co již víme o počátcích české literatury?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.2 Co již víme o počátcích české literatury? 3 863 1054 1125 2 šamanství islámu křesťanství pro více informací klikni ZDE a vyber 10. díl 1 Sámovy říše Velkomoravské říše Franské říše 5 Svatopluk a Spytihněv Mojmír a Stůjmír Konstantin a Metoděj Počátky literatury v našich zemích jsou spojeny s existencí …1… psaná literatura se na našem území šířila v souvislosti s přijetím …2… roku …3… přicházejí na žádost knížete …4… soluňští bratři … 5… , aby u nás šířili křesťanskou víru bratři vytvořili na základě jihoslovanského nářečí z okolí Soluně jazyk, kterému dnes říkáme …6… Konstantin vytvořil první slovanské písmo …7… 4 Rastislava Mojmíra Svatopluka Doplň do textu správné údaje. 6 pračeština staroslověnština českoslovenština 7 azbuku hlaholici majuskule

3 39.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Staroslověnská literatura Velkomoravská říše - Konstantin a Metoděj 9. století - asi 950 Doznívání staroslověnské lit., latinská literatura latina X staroslověnština Sázavský klášter asi 950 – asi 1100 bohemika = česká jména v cizojazyčném textu glosy = české překlady slov a frází vepsané do cizojazyčného textu přípisky = záznamy v češtině, které se neváží k cizojazyčnému textu Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta laicizace literatury první česky psaná díla 12. století – 1. polovina 14. století Česká literatura za Karla IV. Karlova univerzita (1348) Česká literatura v období husitství Jan Hus husitská revoluce Jiří z Poděbrad konec 14. století – polovina 15. století

4 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.4 Co si řekneme nového? Česká literatura za Karla IV. příznivé podmínky pro rozvoj literatury (české i latinské) založení Karlovy univerzity (1348) Karel IV. – Vita Caroli (Život Karlův) legendy: Legenda o sv. Kateřině, Legenda o sv. Prokopu milostná lyrika - „svítáníčka“: Stratilať jsem milého, Dřěvo sa listem odievá satirická žákovská poezie: Podkoní a žák, Hradecký rukopis drama (nejprve jednoduché scénky vkládané do mše, časem se děj rozšiřuje, hraje se mimo kostel): Mastičkář Období Velkomoravské říše Konstantin – Cyril ( ) a Metoděj ( ) překlady biblických textů do staroslověnštiny Konstantin – veršovaný Proglas jejich žáci – Život Konstantinův, Život Metodějův Období staroslověnské a latinské literatury veršované legendy: Život sv. Ludmily, Život sv. Václava – starosl.; Kristiánova legenda – lat. počátky češtiny: nejstarší česká duchovní píseň Hospodine, pomiluj ny (konec 10.stol.) Česká literatura v období husitství do češtiny přeložena bible Tomáš Štítný ze Štítného (asi ) Mistr Jan Hus (asi ) rozvoj bojových písní: např. Ktož jsú boží bojovníci (sbírka Jistebnický kancionál) Petr Chelčický (asi ) Počátky česky psané literatury bohemika, glosy, první česky psaná věta (na zakládací listině litoměřické kapituly, poč. 13. stol.) duchovní česká píseň Svatý Václave, vévodo české země (12. stol.) kroniky: Kosmas - Chronica Boemorum (Kronika česká, od bájných počátků českého národa po r. 1125, psaná lat.) Dalimilova kronika (z poč. 14. stol., česky psaná, autor neznámý) veršované vyprávění o Alexandru Velikém Alexandreis (konec 13. stol.)

5 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.5 Procvičení a příklady Doplň text slavné bojové písně táborských vojsk dle poslechu (upraveno Danielem Landou): Kdož jste boží bojovníci a _____________ jeho, prostež od _________ ___________ a doufejtež v něho, že konečně ________ s ním ___________.  Kristus vám za__________ __________, ______________ víc slibuje, pakli kdo proň život složí, _________ míti __________; blaze ___________, kdož na pravdě sejde. Která tvrzení jsou pravdivá? Konstantin přijal po vstupu do kláštera jméno Ctirad. Konstantin vytvořil na základě malých písmen řecké abecedy první slovanské písmo – hlaholici. Kosmova Kronika česká je napsána staroslověnsky. Autorem Dalimilovy kroniky je Dalimil Štítný z Veleslavína. Jan Hus se stal rektorem Karlovy univerzity. Kterými státními svátky si připomínáme významné osobnosti tohoto období? Hospodine, pomiluj ny! Jezukriste, pomiluj ny! Ty, spase všeho mira, spasiž ny i uslyšiž, Hospodine, hlasy našě! Daj nám všem, Hospodine, žizň a mir v zemi! Krleš! Krleš! Krleš! Co je obsahem nejstarší dochované písně Hospodine, pomiluj ny? řešení: 1. NE, 2. ANO, 3. NE, 4. NE, 5. ANO

6 Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.6 Něco navíc pro šikovné Ve kterém dokumentu je nejstarší písemně dochovaná česká věta? O čem tato věta je? „Pavel dal jest Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“ řešení: Jde o větu ze zakládací listiny litoměřické kapituly. překlad: Pavel daroval v Ploskovicích pozemek, Vlach daroval v Dolanech pozemek Bohu i svatému Štěpánu se dvěma poddanými na zádušním (tedy církevním) majetku, Bogučejem a Sedlatou. Zjisti význam následujících pojmů: autobiografie chorál kancionál

7 39.7 CLIL (The oldest literature in the Czech lands)
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Czech language and literature 39.7 CLIL (The oldest literature in the Czech lands) Great Moravia The Saints Konstantin (i.e. Cyril) and Methodius Bohemian chronicle by kosmas charles IV charles university jan hus – john hus or john huss LANGUAGES: Latin, Old Church Slavonic, Czech, German Jan Hus at the stake

8 39.8 Test znalostí Které tvrzení je nesprávné?
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 39.8 Test znalostí Které tvrzení je nesprávné? a/ Počátky české literatury jsou spojeny s existencí Velké Moravy. b/ Nejstarší staroslověnskou písní je Hospodine, pomiluj ny. c/ Kosmova Kronika česká je psána latinsky. d/ Karel IV. napsal vlastní autobiografii. Vyber díla Mistra Jana Husa: a/ Ktož jsú boží bojovníci, Husitská kronika b/ Život sv. Kateřiny, Passionál c/ Majestas Carolina, Vita Caroli d/ Postila, De ecclesia (O církvi) Co jsou tzv. bohemika? a/ latinské vpisky v bibli b/ první česky psaná věta c/ česká slova v cizojazyčném textu d/ zdobená počáteční písmena Ve kterém zpěvníku je zaznamenána píseň Ktož jsú boží bojovníci? a/ Závišův zpěvník b/ Budyšínský rukopis c/ Mastičkář d/ Jistebnický kancionál Správné odpovědi: b c d Test na známku

9 Elektronická učebnice - II
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura 39.9 Použité zdroje, citace Soukal, Josef: Literární výchova pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, 2. vydání, Praha, SPN, 2009, ISBN Svozil, Bohumil: Česká literatura ve zkratce 1, 1. vydání, Praha, Brána, 1997, ISBN Hanzová, Marie - Žáček, Jiří: Čítanka pro 9. ročník základní školy a kvartu víceletého gymnázia, 1. vydání, Havlíčkův Brod, FRAGMENT, 1999, ISBN

10 39.10 Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Český jazyk a literatura Anotace Autor Mgr. Eva Zralá Období 07 – 12/2011 Ročník 8. a 9. ročník Klíčová slova Staroslověnská literatura, bohemika, Kronika česká, Dalimilova kronika Anotace Prezentace popisující počátky písemnictví a starověkou literaturu v českých zemích.


Stáhnout ppt "39.1 Počátky písemnictví a starověká literatura v českých zemích"

Podobné prezentace


Reklamy Google