Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

20. březen 2015 Závěry z realizace analytické a návrhové části Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "20. březen 2015 Závěry z realizace analytické a návrhové části Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK."— Transkript prezentace:

1 20. březen 2015 Závěry z realizace analytické a návrhové části Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK

2 2 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK Osnova prezentace Výsledky analytické fáze projektu Představení návrhu využití finančních nástrojů v OP PIK 2014 – 2020 Úvěrové nástroje pro SC 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1 Záruky pro SC 1.1, 2.1 Kapitálové vstupy pro SC 1.2, 2.1 Předběžné závěry k možné kombinaci IFN a dotace Diskuze Cíle workshopu:  Představit průběžné závěry návrhu využití finančních nástrojů v OPPIK, zohledňující dobrou praxi i pohled zainteresovaných stran, vč. konečných příjemců  Diskutovat nad průběžnými závěry

3 © 2015 Deloitte Česká republika 3 Výsledky analytické fáze projektu

4 4 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK Výsledky analytické fáze projektu Prioritní osa Specifický cílVhodnost 1. 1. - Zvýšit inovační výkonnost podniků 2. - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 2. 1. - Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 3. - Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 3. 1. - Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR 2. - Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 5. - Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem 4.1. - Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

5 5 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK Výsledky analytické fáze – dotazníkové šetření V rámci hlavního dotazníkového šetření byly analyzovány a interpretovány odpovědi od cca 1 100 podnikatelských subjektů Průměrný úrok za externí financování činil 3,9 % p.a. Průměrná doba splatnosti se pohybuje v rozmezí 6 až 7 let

6 6 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK Výsledky analytické fáze – dotazníkové šetření oblasti podpory začínajícího podnikání V rámci dotazníkového šetření zaměřeného na oblast podpory začínajícího podnikání byly analyzovány a interpretovány odpovědi od 75 subjektů Průměrný úrok za externí financování činil 6,22 % p.a. Průměrná doba splatnosti se pohybuje v rozmezí 4 až 5 let

7 © 2015 Deloitte Česká republika 7 Návrh využití finančních nástrojů v OP PIK

8 © 2015 Deloitte Česká republika 8 Prioritní osa 1

9 9 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 1.1 – nástroj záruky  Polovina respondentů považuje zavedení zárukového nástroje za vhodný krok  Bez veřejné intervence nebudou realizovány komplexní projekty

10 10 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 1.1 – nástroj záruky Záruční FN – Podnikový VaV SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKT (banka) Záruka až za 70 % jistiny úvěru Financování až 100 % úvěru Projekty podnikového výzkumu a vývoje Financování až 80 % investičního záměru VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 2 5 7 Správce fondu 1 Snížená úroková míra

11 11 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 1.2 – kapitálový nástroj decentralizovaná verze

12 12 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 1.2 – kapitálový nástroj centralizovaná verze

13 © 2015 Deloitte Česká republika 13 Prioritní osa 2

14 14 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.1 – úvěrový nástroj  68 % respondentů považuje zavedení úvěrového nástroje za vhodný krok  Bez veřejné intervence budou projekty rozvíjeny pouze v omezené míře

15 15 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.3 – úvěrový nástroj  59 % respondentů považuje zavedení úvěrového nástroje za vhodný krok  Řada zvažovaných projektů nebude v případě absence veřejné intervence realizována

16 16 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.1 – úvěrový nástroj Úvěrový FN – Podpora MSP SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKTY (banky) Příspěvek 50 % prostředků Úroková míra 0,5 % Příspěvek 50 % prostředků Úroková míra 3,5 % Financování až 80 % investičního záměru Úroková míra 2 % Investice MSP Sdílení rizik VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1 3 4 8 FINANČNÍ INSTITUCE

17 17 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.1 – kapitálový nástroj  Absence veřejné intervence způsobí pomalejší rozvoj podnikání, může vést ke ztrátě výchozí konkurenční výhody  74 % respondentů považuje zavedení kapitálového nástroje za vhodný krok

18 18 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.1 – kapitálový nástroj FINANČNÍ NÁSTROJ PODNIK VE FÁZI SEED NEBO START-UP Kapitálový vstup privátního investora MPO SEED FOND Kapitálový vstup privátního investora PODNIK VE FÁZI SEED NEBO START-UP Vlastní zdroje podniku PODNIK VE FÁZI SEED NEBO START-UP Kapitálový vstup privátního investora

19 19 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.1 – individuální a portfoliové záruky  Absence veřejné intervence způsobí pomalejší rozvoj podnikání, může vést ke ztrátě výchozí konkurenční výhody  Polovina respondentů považuje nabídku záruky za poskytované úvěry jako vhodný krok

20 20 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 2.1 – individuální a portfoliové záruky Záruční FN – Podpora MSP SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKT (banka) Záruka až za 80 % jistiny úvěru Financování až 100 % úvěru Financování až 80 % investičního záměru Snížená úroková míra Investice MSP VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 4 7 Správce fondu 1

21 © 2015 Deloitte Česká republika 21 Prioritní osa 3

22 22 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 3.1, 3.2 a 3.5 – úvěrový nástroj  U SC 3.1 a SC 3.2 je zájem o zvýhodněný úvěry v oblasti 70%, u SC 3.5 je o úvěry zájem slabší  Bez veřejné intervence budou projekty realizovány v SC 3.2, v SC 3.1 a SC 3.5 hrozí opuštění od investice SC 3.5 SC 3.2 SC 3.1 SC 3.5 SC 3.2 SC 3.1

23 23 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK SC 3.1 a 3.5 – úvěrový nástroj VYBRANÝ SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKT (banka) FN pro OZE/ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Příspěvek 33,3 % prostředků Úroková míra 2 % Příspěvek 66,7 % prostředků Úroková míra 0,5 % Financování až 50/60/70 % investičního záměru Úroková míra 1 % Projekty výroba energie z OZE/ zvýšení účinností zásobování teplem Sdílení rizik VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1 3 4 6 7 FINANČNÍ INSTITUCE Správce FN

24 © 2015 Deloitte Česká republika 24 Prioritní osa 4

25 25 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK PO 4 – úvěrový nástroj Úvěrový FN – Vysokorychlostní internet SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKTY (banky) Příspěvek 66,7 % prostředků Úroková míra 0,5 % Příspěvek 33,3 % prostředků Úroková míra 2 % Financování až 100 % investičního záměru (až 50 % pro velké společnosti) Úroková míra 1 % Projekty na zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Sdílení rizik VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 2 3 7 FINANČNÍ INSTITUCE

26 © 2015 Deloitte Česká republika 26 Předběžné závěry možné kombinace IFN a dotace

27 27 © 2015 Deloitte Česká republika Finanční nástroj Soukromé prostředky (40%) Dotační podpora (60%) Hodnota investice 10.000.000 Kč Kumulace poskytnuté veřejné podpory Kombinace poskytnuté veřejné podpory Maximální limit 60 % poskytnuté podpory dle pravidla VP Hodnota investice 10.000.000 Kč Finanční nástroj (80%) HGE * Dotační prostředky (20%) * HGE = Hrubý grantový ekvivalent Dotační prostředky (20%) Inovativní finanční nástroje v OP PIK Příklad kombinace finančního nástroje a dotace Hlavní zásady pro poskytování finančního nástroje spolu s dotacemi  Nastavení modelu kombinace finančního nástroje a dotací je založeno na myšlence dílčího snížení míry podpory dotačně a doplnění formou návratné části až do povolené výše grantového ekvivalentu.  Musí být striktně dodrženo pravidlo odděleného účelu pro položky financované nástrojem a dotací, není možné předfinancování dotace pomocí IFN, stejně tak není možné uhradit část nákladů finančního nástroje skrze dotaci.

28 28 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK Možnosti rozlišení projektů pro dotace a IFN Projekt 4 … Hodnotící kritéria Vybrané skupiny aktivit Dosažená energetická úspora Vnitřní výnosové procento projektu Projekt 1 Projekt 2 Projekt 7 Projekt 5 Projekt 8 Projekt 6 Projekt 3 Projekty podporované finančním nástrojem (s dotační složkou) Projekty podporované klasickou dotací

29 © 2015 Deloitte Česká republika 29 Diskuze

30 30 © 2015 Deloitte Česká republika Inovativní finanční nástroje v OP PIK Diskuze Zapojené zdroje spolufinancujících subjektů a investorů Alokace finančních nástrojů Zdroje konečných příjemců Alokace dotační podpory Schéma je zajímavé pro bankovní sektor a investory O nabízené nástroje je zájem ze strany konečných příjemců Nastavení vyhovuje řídícímu orgánu MPO a regulím EK

31 31 © 2015 Deloitte Česká republika Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese www.deloitte.com/cz/onas. Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně 200 000 odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než 4 700 zaměstnanců ze 37 pracovišť v 17 zemích. © 2015 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "20. březen 2015 Závěry z realizace analytické a návrhové části Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK."

Podobné prezentace


Reklamy Google