Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK"— Transkript prezentace:

1 Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK
Závěry z realizace analytické a návrhové části 20. březen 2015

2 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Osnova prezentace Výsledky analytické fáze projektu Představení návrhu využití finančních nástrojů v OP PIK 2014 – 2020 Úvěrové nástroje pro SC 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.1 Záruky pro SC 1.1, 2.1 Kapitálové vstupy pro SC 1.2, 2.1 Předběžné závěry k možné kombinaci IFN a dotace Diskuze Cíle workshopu: Představit průběžné závěry návrhu využití finančních nástrojů v OPPIK, zohledňující dobrou praxi i pohled zainteresovaných stran, vč. konečných příjemců Diskutovat nad průběžnými závěry

3 Výsledky analytické fáze projektu

4 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Výsledky analytické fáze projektu Prioritní osa Specifický cíl Vhodnost 1. 1. - Zvýšit inovační výkonnost podniků 2. - Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 2. 1. - Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 3. - Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání 3. 1. - Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR 2. - Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 5. - Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem 4. 1. - Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu

5 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Výsledky analytické fáze – dotazníkové šetření V rámci hlavního dotazníkového šetření byly analyzovány a interpretovány odpovědi od cca podnikatelských subjektů Průměrný úrok za externí financování činil 3,9 % p.a. Průměrná doba splatnosti se pohybuje v rozmezí 6 až 7 let

6 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Výsledky analytické fáze – dotazníkové šetření oblasti podpory začínajícího podnikání V rámci dotazníkového šetření zaměřeného na oblast podpory začínajícího podnikání byly analyzovány a interpretovány odpovědi od 75 subjektů Průměrný úrok za externí financování činil 6,22 % p.a. Průměrná doba splatnosti se pohybuje v rozmezí 4 až 5 let

7 Návrh využití finančních nástrojů v OP PIK

8 Prioritní osa 1

9 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 1.1 – nástroj záruky Bez veřejné intervence nebudou realizovány komplexní projekty Polovina respondentů považuje zavedení zárukového nástroje za vhodný krok

10 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 1.1 – nástroj záruky Záruční FN – Podnikový VaV SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKT (banka) Záruka až za 70 % jistiny úvěru Financování až 100 % úvěru Projekty podnikového výzkumu a vývoje 80 % investičního záměru VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 2 5 7 Správce fondu 1 Snížená úroková míra

11 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 1.2 – kapitálový nástroj decentralizovaná verze

12 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 1.2 – kapitálový nástroj centralizovaná verze

13 Prioritní osa 2

14 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.1 – úvěrový nástroj Bez veřejné intervence budou projekty rozvíjeny pouze v omezené míře 68 % respondentů považuje zavedení úvěrového nástroje za vhodný krok

15 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.3 – úvěrový nástroj Řada zvažovaných projektů nebude v případě absence veřejné intervence realizována 59 % respondentů považuje zavedení úvěrového nástroje za vhodný krok

16 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.1 – úvěrový nástroj Úvěrový FN – Podpora MSP SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKTY (banky) Příspěvek 50 % prostředků Úroková míra 0,5 % Úroková míra 3,5 % Financování až 80 % investičního záměru Úroková míra 2 % Investice MSP Sdílení rizik VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1 3 4 8 FINANČNÍ INSTITUCE

17 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.1 – kapitálový nástroj Absence veřejné intervence způsobí pomalejší rozvoj podnikání, může vést ke ztrátě výchozí konkurenční výhody 74 % respondentů považuje zavedení kapitálového nástroje za vhodný krok

18 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.1 – kapitálový nástroj MPO SEED FOND FINANČNÍ NÁSTROJ PODNIK VE FÁZI SEED NEBO START-UP PODNIK VE FÁZI SEED NEBO START-UP Kapitálový vstup privátního investora PODNIK VE FÁZI SEED NEBO START-UP Vlastní zdroje podniku Kapitálový vstup privátního investora Kapitálový vstup privátního investora

19 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.1 – individuální a portfoliové záruky Absence veřejné intervence způsobí pomalejší rozvoj podnikání, může vést ke ztrátě výchozí konkurenční výhody Polovina respondentů považuje nabídku záruky za poskytované úvěry jako vhodný krok

20 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 2.1 – individuální a portfoliové záruky Záruční FN – Podpora MSP SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKT (banka) Záruka až za 80 % jistiny úvěru Financování až 100 % úvěru 80 % investičního záměru Snížená úroková míra Investice MSP VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 4 7 Správce fondu 1

21 Prioritní osa 3

22 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 3.1, 3.2 a 3.5 – úvěrový nástroj SC 3.5 SC 3.2 SC 3.1 Bez veřejné intervence budou projekty realizovány v SC 3.2, v SC 3.1 a SC 3.5 hrozí opuštění od investice SC 3.5 SC 3.2 SC 3.1 U SC 3.1 a SC 3.2 je zájem o zvýhodněný úvěry v oblasti 70%, u SC 3.5 je o úvěry zájem slabší

23 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
SC 3.1 a 3.5 – úvěrový nástroj VYBRANÝ SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKT (banka) FN pro OZE/ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Příspěvek 33,3 % prostředků Úroková míra 2 % Příspěvek 66,7 % prostředků Úroková míra 0,5 % Financování až 50/60/70 % investičního záměru Úroková míra 1 % Projekty výroba energie z OZE/ zvýšení účinností zásobování teplem Sdílení rizik VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1 3 4 6 7 FINANČNÍ INSTITUCE Správce FN

24 Prioritní osa 4

25 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
PO 4 – úvěrový nástroj Úvěrový FN –Vysokorychlostní internet SPOLUFINANCUJÍCÍ SUBJEKTY (banky) Příspěvek 66,7 % prostředků Úroková míra 0,5 % Příspěvek 33,3 % prostředků Úroková míra 2 % Financování až 100 % investičního záměru (až 50 % pro velké společnosti) Úroková míra 1 % Projekty na zvětšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu Sdílení rizik VLASTNÍ ZDROJE KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 2 3 7 FINANČNÍ INSTITUCE

26 Předběžné závěry možné kombinace IFN a dotace

27 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Příklad kombinace finančního nástroje a dotace Hodnota investice Kč Hodnota investice Kč Hodnota investice Kč Soukromé prostředky (40%) Finanční nástroj Finanční nástroj (80%) Kumulace poskytnuté veřejné podpory Kombinace poskytnuté veřejné podpory Dotační podpora (60%) HGE * Maximální limit 60 % poskytnuté podpory dle pravidla VP Dotační prostředky (20%) Dotační prostředky (20%) * HGE = Hrubý grantový ekvivalent Hlavní zásady pro poskytování finančního nástroje spolu s dotacemi Nastavení modelu kombinace finančního nástroje a dotací je založeno na myšlence dílčího snížení míry podpory dotačně a doplnění formou návratné části až do povolené výše grantového ekvivalentu. Musí být striktně dodrženo pravidlo odděleného účelu pro položky financované nástrojem a dotací, není možné předfinancování dotace pomocí IFN, stejně tak není možné uhradit část nákladů finančního nástroje skrze dotaci.

28 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Možnosti rozlišení projektů pro dotace a IFN Projekt 4 Hodnotící kritéria Vybrané skupiny aktivit Dosažená energetická úspora Vnitřní výnosové procento projektu Projekt 1 Projekt 2 Projekt 7 Projekt 5 Projekt 8 Projekt 6 Projekt 3 Projekty podporované finančním nástrojem (s dotační složkou) Projekty podporované klasickou dotací

29 Diskuze

30 Inovativní finanční nástroje v OP PIK
Diskuze Nastavení vyhovuje řídícímu orgánu MPO a regulím EK Zapojené zdroje spolufinancujících subjektů a investorů Alokace finančních nástrojů Zdroje konečných příjemců Schéma je zajímavé pro bankovní sektor a investory Alokace dotační podpory O nabízené nástroje je zájem ze strany konečných příjemců

31 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního a právního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích a teritoriích má společnost Deloitte světové možnosti a poskytuje svým klientům vysoce kvalitní služby v oblastech, ve kterých klienti řeší své nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality. Společnost Deloitte ve střední Evropě je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. Dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited patří ve středoevropském regionu k předním firmám poskytujícím služby prostřednictvím více než zaměstnanců ze 37 pracovišť v 17 zemích. © 2015 Deloitte Česká republika


Stáhnout ppt "Předběžné posouzení potenciálu využití finančních nástrojů v OP PIK"

Podobné prezentace


Reklamy Google