Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem"— Transkript prezentace:

1 MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem

2 KDE NÁS NAJDETE A KDE SE O NÁS DOZVÍTE:
ADRESA: MATEŘSKÁ ŠKOLA, příspěvková organizace Marxova 219/28 ÚSTÍ nad Labem – Předlice TELEFON: ŘEDITELKA: Alena BODRINOVÁ WEB: msmarxova.webnode.cz ZŘIZOVATEL: Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, ÚSTÍ nad Labem

3 CHARAKTERISTIKA MŠ: Naše mateřská škola se nachází na okraji města Ústí nad Labem v Předlicích. Budova je dvoupatrová, účelová se dvěma třídami a hospodářskou částí. K mateřské škole patří školní zahrada od května i s možností sportovního využití. Není možnost bezbariérového přístupu. Kapacita mateřské školy je 36 dětí, ale s přihlédnutím k udělené vyjímce, má mateřská škola zapsáno 30 dětí. Kolektiv mateřské školy tvoří ředitelka, 2 učitelky, školnice, kuchařka, vedoucí stravovny a externí ekonom.

4 JAKÁ JE NAŠE ŠKOLKA:

5 Šatna a lehárna:

6 1. třída:

7 2. třída:

8 Zahrada:

9

10 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY:
Provoz je od 6.00 do hodin. Během školního roku se však může provoz v určitých případech přizpůsobit požadavkům či potřebám rodičů. MŠ se uzavírá v letních měsících zpravidla na 6 – 8 týdnů a dále pak o vánočních prázdninách. Uzavření MŠ je vždy oznámeno 2 měsíce předem.

11 REŽIM DNE: 6.00 – 8.00 Scházení dětí
6.00 – 8.30 Hry a činnosti dle zájmu a výběru dětí, cvičení a rušné chvilky, hudební chvilky, výtvarná činnost pozorování a pokusy, grafomotorika, výslovnost Individuální práce s dětmi dle potřeby a nálady dětí, ranní filtr 8.30 – 9.00 Hygiena a svačina – správné stolování, sebe- obsluha, čistota 9.00 – 9.30 Individuální činnosti po skupinkách ve třídách 9.30 – Hygiena, příprava na pobyt venku, sebeobsluha samostatné oblékání (zapínání knoflíků, zavazo- vání tkaniček…) pobyt venku

12 11.30 – 12.00 Úklid svých věcí po vycházce na své místo,
hygiena, příprava na oběd se sebeobsluhou oběd – návyky při stolování 12.00 – Hygiena, příprava na odpočinek, převlékání do pyžam (samostatně, s pomocí) odpočinek 14.00 – Oblékání, hygiena, příprava na svačinu svačina 14.30 – Odpolední činnosti - individuální práce, hry a činnosti podle vlastního výběru dětí

13 PROGRAM ŠKOLY: Je zaměřen hlavně na výchovu romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Vychází ze sociálních, intelekto- vých podmínek rodiny, z vědomostí, dovedností a schopností přijímaných dětí. Záměrem mateřské školy je dovést dítě ke konci předškolního období k tomu, aby dítě v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přimě-řenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a zákla-dy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Aby dítě bylo samo sebou a zároveň při-způsobeno životu v sociální komunitě a multikulturní spo-lečnosti.

14 Metody práce vychází z pozorování, nácviku, vysvětlování a neustálého opakování.
Vzhledem ke složení dětského kolektivu se mateřská škola zaměřuje především na: slovní zásobu u dětí gramaticky správné vyjadřování jemnou a hrubou motoriku osvojení hygienických, kulturních a společenských návyků rozvoj všestranných vědomostí

15 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Jako každá MŠ se řídíme RVP PV. Hlavními cíli jsou: Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení Osvojení základů hodnot na níž je založena naše společnost Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

16 Obsah je rozdělen do 5 oblastí, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Těch oblastí je celkem 5: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální. Od nich jsou odvozeny oblasti předškolní-ho vzdělávání, které jsou nazvány: Dítě a jeho tělo – poznávání lidského těla, podpora tě-lesné a pohybové zdatnosti, sebeobsluha Dítě a jeho psychika – podpora duševní pohody, rozvoj poznávacích procesů, myšlení, řeč Dítě a ten druhý – navazování a udržování přátelství, vzájemná komunikace, spolupráce Dítě a společnost – svět kultury a umění, společenské, morální a estetické hodnoty Dítě a jeho svět – poznatky o světě, o jeho dění, vývoji a změně, vliv člověka na životní prostředí

17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
Naše MŠ pracuje se vzdělávacím programem, který nazvala: ,,Rok s Martínkem a jeho čítankou” 1. Martínek ve městě 1.1. Kamarádi 1.2. Můj domov a rodina 1.3. Barevný svět 1.4. Pozor, auto! 2. O Jabloňce 2.1. Barvy podzimu 2.2. Ovoce a zelenina 2.3. Jak Honzík stonal 2.4. Kouzelný domeček Rok

18 3. Martínek a sněhulák 3.1. Veliký sníh 3.2. Městem chodí Mikuláš 3.3. Vánoce jsou tady 3.4. Kniha, přítel člověka 4. O třech medvídcích a lišce 4.1. Domácí a užitková zvířátka 4.2. Volně žijící zvířata u nás 4.3. Z pohádky do pohádky 4.4. Ten dělá to a ten zas tohle 5. Jak se Martínek ztratil 5.1. Vůně jara 5.2. Rozkvetlá louka 5.3. Hurá, do ZOO 5.4. Jako Jeníček a Mařenka 6. Kam se schoval nůž 6.1. Jedeme na výlet 6.2. Těšíme se na prázdniny

19 Ukázka třídního vzdělávacího plánu:

20 NAVŠTĚVOVANÉ AKCE: Víme, že u našich dětí ve školce hrají velkou roli peníze. Snažíme se proto využívat s nimi návštěv na různých neplacených veřejných akcích. Navštěvujeme knihovnu, muzeum, různé akce hypermarketů, využíváme také pozvání ZŠ v Předlicích. V podzimních i zimních měsících (pokud počasí dovolí) využíváme hojně návštěv zoologické zahrady, která je v této době zdarma. Samozřejmě navštěvujeme i různá dětská představení v DDM či Kulturním domě v Ústí nad Labem. Do naší MŠ taky jezdí loutková divadélka.

21 Děti se velmi rády zúčastňují různých výtvarných soutěží
Děti se velmi rády zúčastňují různých výtvarných soutěží. V minulém školním roce jsme dostali několik ocenění UKÁZKY OCENĚNÝCH PRACÍ:

22 UKÁZKY OCENĚNÝCH PRACÍ:

23 DĚKUJI ZA POZORNOST.


Stáhnout ppt "MATEŘSKÁ ŠKOLA, Marxova 219/28, ÚSTÍ nad Labem"

Podobné prezentace


Reklamy Google