Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 ČEÚ – AIP Kodaňská 10 Praha 10 www.ceu.cz www.ippc.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 ČEÚ – AIP Kodaňská 10 Praha 10 www.ceu.cz www.ippc.cz."— Transkript prezentace:

1 1 Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 ČEÚ – AIP Kodaňská 10 Praha 10 www.ceu.cz www.ippc.cz

2 2 Struktura přijatých žádostí do 31.12.2003 Kategorie 1. Energetika Kategorie 1. Energetika 1.1 Spalovací zařízení - 9 (+1 pilotní projekt) 1.1 Spalovací zařízení - 9 (+1 pilotní projekt) 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu - 2 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu - 2 1.3 Koksovací pece - 2 (1 pilotní projekt) 1.3 Koksovací pece - 2 (1 pilotní projekt) 1.4 Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí -- 1.4 Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí --

3 3 1.1 Spalovací zařízení název Zpracovatel žádosti stav Elektrárna Kolín Provozovatel za spolupráce ECO-ENVI-CONSULT ; SOM s.r.o. Vydáno rozhodnutí, IP nabylo právní platnosti Teplárna Kyjov Orgrez,a.s. Vydáno rozhodnutí, IP nabylo právní platnosti ISPAT Nová Huť - závod energetika provozovatelpozastaveno DEZA - provoz energetika provozovatel Vydáno rozhodnutí, IP nabylo právní platnosti Moravské teplárny - Teplárna Zlín provozovatel Vydáno rozhodnutí, IP nabylo právní platnosti UE – Teplárna Komořany Orgrez, a.s. Proběhlo ústní jednání, pozastaveno Plzeňská teplárenská -Centrální zdroj tepla Orgrez, a.s. Proběhlo ústní jednání, pozastaveno Paramo- závod energetika provozovatel Proběhlo ústní jednání, vydáno rozhodnutí KÚ Elektr. Opatovice - záložní zdroj tepla EMPLA, spol. s r.o. Proběhlo ústní jednání, vydáno rozhodnutí KÚ

4 4 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu název Zpracovatel žádosti stav Česká rafinérská - Rafinérie Kralupy provozovatel Proběhlo ústní jednání, vydáno rozhodnutí KÚ Česká rafinérská Rafinérie Litvínov provozovatel Vydáno rozhodnutí, IP nabylo právní platnosti

5 5 1.3 Koksovací pece název Zpracovatel žádosti stav OKD, OKK – Koksovna Svoboda Hutní projekt Frýdek- Místek Proběhlo ústní jednání ISPAT Nová Huť - Koksovna provozovatel Proběhlo ústní jednání

6 Pilotní projekt v rámci Phare projektu 2002 Velká spalovací zařízení Elektrárna Prunéřov I + II, ČEZ, a.s. Elektrárna Prunéřov I + II, ČEZ, a.s. ve spolupráci se zpracovatelem Orgrez, a.s. Orgrez, a.s.

7 7 Žádost o IP vzor na www.env.cz jako příloha vyhlášky 554/2002 Sb. www.env.cz 1. Obsah žádosti 2. Identifikace provozovatele 3. Informace vztahující se k vydání IP 4. Inf. vztahující se ke změně vydaného IP 5. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností !!!! (+ 5.4. Porovnání s BAT) 6. Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti 7. Popis surovin a pomocných materiálů, energií….!!!!(+7.1.4. Realiz. a plán. opatření, 7.4.6. Energetická účinnost a BAT)

8 8 Žádost o IP - pokračování 8. Emise a jejich zdroje, další vlivy ze zařízení !!!! (+ porovnání s BAT) 9. Charakteristika stavu a ovlivnění dotčeného území 10. Popis dosavadních nebo uvažovaných opatření k předcházení vzniku, úpravě, využívání či odstraňování odpadu 11.Popis dosavadních a uvažovaných opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí (ovzduší, voda, půda) 12. Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru 13. Návrh závazných podmínek provozu zařízení a jejich časové plnění !!!! 14. Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy 15. Další podklady ; 16. Seznam použitích zkratek ; Přílohy

9 9 Vhodnost konzultací před podáním žádostí Na KÚ: Ujasnění množství požadovaných informací Ujasnění množství požadovaných informací Možnost dohodnutí termínu podání Možnost dohodnutí termínu podání Navázání kladných vztahů a seznámení s provozem X možnost zjistit stanovisko KÚ Navázání kladných vztahů a seznámení s provozem X možnost zjistit stanovisko KÚ S účastníky řízení: Předběžná znalost budoucích závazných podmínek Předběžná znalost budoucích závazných podmínek

10 10 Ideální povolovací proces Možnost předjednání Možnost předjednání Podání úplné žádosti Podání úplné žádosti Žádost na OZO (včetně hodnocení env. dopadů a navržených podmínek ze strany provozovatele a předjednání s účastníky řízení) Žádost na OZO (včetně hodnocení env. dopadů a navržených podmínek ze strany provozovatele a předjednání s účastníky řízení) Možnost řešení problematických záležitostí bez přerušení procesu Možnost řešení problematických záležitostí bez přerušení procesu Možnost zkrácení lhůt v procesu Možnost zkrácení lhůt v procesu Rychlé předání žádosti k posouzení OZO Rychlé předání žádosti k posouzení OZO Rychlé zpracování vyjádření Rychlé zpracování vyjádření Vydání POVOLENÍ v kratší lhůtě než 162 dnů Vydání POVOLENÍ v kratší lhůtě než 162 dnů

11 11 Obsah vyjádření 1. Předmět vyjádření 1.1 Identifikační údaje provozovatele zařízení 1.2 Popis zařízení a přímo spojených činností 2. Stanovisko k žádosti 3. Návrh závazných podmínek provozu 3.1 Emisní limity, opatření na ochranu ovzd., vody, hluk a monitoring 3.2 Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování ŽP a ohrožení zdraví.. po ukončení činnosti

12 12 Obsah vyjádření – pokračování 1 3.3 Podmínky při nakládání s odpady 3.4 Podmínky zajišťující ochranu zdraví a ochranu ŽP 3.5 Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 3.6 Opatření pro předcházení haváriím 3.7 Opatření pro provoz, situace odlišné od podmínek běžného provozu 3.8 Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření 3.9 Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění

13 13 Obsah vyjádření – pokračování 2 3.10 postup vyhodnocování plnění podmínek IP 3.11 Další zvláštní podmínky s ohledem na místní podmínky ŽP a technickou charakteristiku zařízení 3.12 Ostatní podmínky 4. Vypořádání se stanovisky a připomínkami účastníků řízení 5. Porovnání s BAT (dle BREF a příl. č.3 Zákona 76/2003 Sb.) 6. Odůvodnění stanoviska k žádosti 7. Seznam zkratek

14 14 Veřejné projednání Příprava: Ze znalosti požadavků jednotlivých účastníků řízení a znalosti vyjádření Ze znalosti požadavků jednotlivých účastníků řízení a znalosti vyjádření Při již splněných požadavcích nebo nedostatcích možnost doložení splnění Při již splněných požadavcích nebo nedostatcích možnost doložení splnění argumentace proti nepřijatelným podmínkám (vhodná účast zmocněnce na projednání a odborníka z odvětví ) argumentace proti nepřijatelným podmínkám (vhodná účast zmocněnce na projednání a odborníka z odvětví )

15 15 Vydáno rozhodnutí / nabytí právní moci Rozhodnutí o žádosti Krajský úřad XY kraje ************* Rozhodnutí o žádosti o vydání IP společnosti XY pro zařízení XY** ***vydává****** Integrované povolení *********** Závazné podmínky provozu:


Stáhnout ppt "1 Zkušenosti Agentury integrované prevence za rok 2003 ČEÚ – AIP Kodaňská 10 Praha 10 www.ceu.cz www.ippc.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google