Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracoval : Marek Voštinka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracoval : Marek Voštinka"— Transkript prezentace:

1 Vypracoval : Marek Voštinka
Pesticidy Vypracoval : Marek Voštinka Obor : Technické Lyceum Třída : 2L Předmět : Bilogie Školní rok : 2014/2015 Vučující : Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování :

2 Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

3 Dělení pesticidů Podle určení (např. Akaricidy,Algicidy,Arborocidy,Avicidy,Fungicidy) Podle způsoby aplikace (např. Postřiky,Popraše,Nátěry,Aerosoly) Podle původu (např. Syntetické látky,Biopreparáty,Přírodní původ) Podle mechanismu působení (např. Antikoagulanty) Podle chemické povahy (např. Azoly,Fenoly,Morfoliny)

4 Vlivy na ekosystémy a zdraví lidí
Vliv pesticidů na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka je většinou nepříznivé a žádoucí je omezené užívání.  Laboratorní studie naznačují, že mnoho pesticidů používaných v dnešní době v rámci EU mohou působit toxicky na vývoj nervové soustavy, přičemž poškození vývoje mozku může být vážné a nezvratné. Vystavení pesticidům může zvyšovat riziko vzniku leukémie u dětí Řada pesticidů má schopnost narušovat hormonální systém člověka a jsou řazeny mezi endokrinní disruptory

5 Souvislost mezi pesticidy a Parkinsonovou chorobou ukázala studie izraelských vědců.
Mezi nežádoucí důsledky nadměrného nebo nesprávného používání pesticidů patří hynutí včel, kontaminace povrchových vod, narušení ekosystému nebo jejich kumulace v živých systémech, např. DDT a další chlorované uhlovodíky aldrin, endrin, toxafen atd. V 50. a 60. letech 20. století se tato látka používala masově po celém světě včetně Československa Pozdější výzkumy odhalily, že se jedná o těžko odbouratelný perzistentní a bioakumulativní jed, který se hromadí ve vrcholných článcích potravního řetězce (člověk a masožravci) V Československu bylo používání DDT zakázáno v roce 1975, v zemích třetího světa se stále v omezené míře používá v boji s malárií. Spolu s dalšími chlorovanými pesticidy je regulován Stockholmskou úmluvou. Dnes se u pesticidů kromě jejich okamžitých účinků zkoumá i postup jejich degradace a přenosu v potravinovém řetězci.

6

7 Pesticidy v biopotravinách
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v roce 2009 odebrala 39 vzorků biopotravin. U 10 z nich (8 zahraničních a 2 tuzemských) bylo citlivými laboratorními přístroji zjištěno stopové množství reziduí(zbytků) pesticidů. Všechny tyto hodnoty však vyhověly limitům, které jsou stanoveny v právních předpisech. Nejednalo se tedy o nebezpečné potraviny a proto tedy neprováděla SPZI žádná opatření na trhu. Spotřebitelé se nemusí bát konzumace těchto biopotravin.

8 Pesticidy a GMO Používání pesticidů souvisí i s problémem genetický modifikovaných plodin (GMO) Existují dvě používané cesty : 1) Genetickou modifikací se do rostliny vkládají geny, které mají zaručit odolnost plodiny vůči škůdcům a tím mají snížit spotřebu pesticidů. Nejznámějším příkladem jsou tzv. Bt plodiny, do nichž byl vložen gen z baktérie, který vede k produkci toxinu zabíjejícímu hmyz, který plodinu napadne. 2) Genetickou modifikací se do plodiny vkládají geny odolnosti vůči vlivu pesticidů, a tím umožňují nasadit jejich větší dávky, které spolehlivě zničí škůdce (zvláště plevely). Nejznámějším případem jsou tzv. Roundup Ready plodiny, které firma Monsanto genetickou manipulací pozměnila tak, aby odolávaly působení firmou vyráběného pesticidu Roundup

9 Zdroje informací


Stáhnout ppt "Vypracoval : Marek Voštinka"

Podobné prezentace


Reklamy Google