Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

15.4.2015 2. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 1 BOLOGNA 2020: setkání ministrů pro vzdělávání, Louvain (Belgie), duben 2009 výtah z komuniké Doc. RNDr. Tatiana.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "15.4.2015 2. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 1 BOLOGNA 2020: setkání ministrů pro vzdělávání, Louvain (Belgie), duben 2009 výtah z komuniké Doc. RNDr. Tatiana."— Transkript prezentace:

1 15.4.2015 2. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 1 BOLOGNA 2020: setkání ministrů pro vzdělávání, Louvain (Belgie), duben 2009 výtah z komuniké Doc. RNDr. Tatiana Gavalcová, CSc Komise pro vnější a zahraniční styky RVŠ

2 15.4.2015 22. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education, Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009 28-29 April 2009

3 15.4.2015 32. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 Ministři 46 zemí odpovědní za VŠ vzdělávání na pravidelné schůzi:  Inventura výsledků dosažených v boloňském procesu (BP),  Stanovení priorit pro EHEA v následujících 10 letech Obsah dokumentu: preambule, preambule, I. zhodnocení předchozích 10 let, I. zhodnocení předchozích 10 let, II. cíle pro období následujících 10 let, II. cíle pro období následujících 10 let, III. organizační struktura pro tyto aktivity III. organizační struktura pro tyto aktivity

4 15.4.2015 42. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 : Preambule komuniké:  stárnoucí evropská populace – z toho plynoucí výzva i nutnost rozšiřovat celoživotní vzdělávání,  důsledky globalizace a pokroku v technologiích: vliv na vzdělávání (z hlediska poskytovatele a také přijímatele, nových forem a mobilit za účelem úspěšnosti na trhu práce),  důsledky krize a klíčová role vzdělání,  nutnost pokračovat v reformách VŠ s podporou společnosti – ukotvit evropské hodnoty institucionální autonomie, akademické svobody a sociální rovnost, účast akademiků i studentů

5 15.4.2015 52. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 I. Výsledky dosažené v minulé dekádě BP: - Vytváření EHEA: včleněn do evropského intelektuálního, vědeckého a kulturního dědictví, za stálé a významné podpory složek společnosti - BP vede k větší kompatibilnosti a porovnatelnosti systémů VŠ vzdělávání v jednotlivých státech a dává možnost mobilit studentům, ale také umožňuje VŠ institucím získat studenty z jiných kontinentů - Aplikace systému 3-stupňového studia: modernizace studia, možnost získání kvalifikace hned po 1. cyklu, důraz na kvalitu v evropském rámci zaváděním norem kvality a také význam uplatňování ECTS, DS

6 15.4.2015 62. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 II. Priority pro období dalších 10 let: Obecně: soustředění se na kvalitu, na diverzifikaci vzdělávacích systémů (jejich poslání: od výuky a výzkumu po službu společnosti a působení v sociální soudržnosti i v kulturním rozvoji)

7 Spolu 10 prioritních oblastí: sociální aspekty (rovný/spravedlivý přístup ke vzdělávání, úspěšnost ve studiu), LLL, zaměstnatelnost, učení orientované na studenta a výuka na VŠ, vzdělávání, výzkum, inovace, mezinárodní otevřenost, mobilita, nástroje pro zajištění transparentnosti (typologie vysokých škol), sběr dat - dokumentace, financování 15.4.2015 72. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009

8 15.4.2015 82. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 PRIORITY – detailněji o některých: Sociální dimenze – rovný přístup ke vzdělání Celoživotní vzdělávání (LLL): integrální součást vzdělávacích systémů; je nutné zaručit jeho dosažitelnost, poskytnutí kvalitního vzdělávání a transparentních informací; umožňovat flexibilní formy; vyžaduje podporu organizační i finanční. Vytváření národních kvalifikačních rámců (NQF – kontext národní, ale koordinace v rámci Evropy) s předpokladem jejich funkčnosti po r. 2012 je významným krokem k implementaci LLL

9 15.4.2015 92. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 Vzdělávání pro zaměstnatelnost s cílem: VŠ instituce s vyšší odpovědností k potřebám zaměstnavatelů x zaměstnavatel lépe pochopí vzdělávací záměry; výzva k zakomponování pracovní činnosti do programu studia a také obráceně, umožnit studium v kombinaci se zaměstnáním Vzdělávání orientované na studujícího – změna poslání vzdělávání; rozvíjet uplatnění výsledků vzdělávání (learning outcomes), implementovat European Standards and Guidelines for Quality Assurance

10 15.4.2015 102. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 Vzdělávání, výzkum a inovace: na všech úrovních má být VŠ vzdělávání zakotveno na aktuální úrovni výzkumu a vývoje a má podporovat rozvoj inovací a kreativity ve společnosti Mobility: výzva k jednotlivým zemím rozšiřovat mobility a jejich typy při zachování jejích kvalit; podpora snahy, aby v r. 2020 alespoň 20% absolventů VŠ v EHEA strávilo studium nebo jeho část na zahraniční VŠ;

11 15.4.2015 112. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 Mobilita vede k osobnostnímu rozvoji a je také nástrojem porovnávání a zkvalitňování výuky v mezinárodním rámci Výzva k vybalancování počtu vysílaných a přijímaných účastníků mobilit a k nastavení parametrů sociální politiky pro akademické pracovníky účastnící se mobilit

12 15.4.2015 122. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 III. Organizace aktivit v další dekádě Bologna Follow-up Group je poveřena připravit pracovní plán do r. 2012 – zaměřit se zejména na priority a doporučení z komuniké, speciálně se žádá - definovat indikátory pro zhodnocování a monitorování mobilit, pro sociální dimenzi BP a další jeho stránky k tomu lze optimálně využít existující pracovní struktury, monitorovat proces a sbírat data pro jeho korektní dokumentaci a hodnocení

13 15.4.2015 132. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 Další setkání: výroční boloňská konference společně pořádaná Rakouskem a Maďarskem ve Vídni a Budapešti, 11.-12. března 2010 (očekává se vyhlášení společného evropského prostoru VŠ vzdělávání = EHEA) Pokračování série pravidelných ministerských konferencí: Bukurešť, Rumunsko, 27.-28. dubna 2012 (následující pak v r. 2015, 2018, 2020) Aktuální informace: www.bologna.msmt.cz www.bologna.msmt.cz

14 15.4.2015 2. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 14 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "15.4.2015 2. sněm RVŠ, Praha 21.5.2009 1 BOLOGNA 2020: setkání ministrů pro vzdělávání, Louvain (Belgie), duben 2009 výtah z komuniké Doc. RNDr. Tatiana."

Podobné prezentace


Reklamy Google