Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu projektového managementu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu projektového managementu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní."— Transkript prezentace:

1 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu projektového managementu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 2 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu Informace o dotacích mají cenu zlata a přitom jsou (většinou) zdarma Pohled implementační agentury a žadatele je odlišný Nenechat se odradit přemírou informací a vytrvat v hledání Hledat informace tam, kde jsou na jednom místě, teprve potom si podrobně nastudovat konkrétní program či výzvu Často existuje více vhodných dotací!!! – je třeba porovnat je a vybrat tu nejvhodnější Nebát se zeptat – implementační agentury jsou tu pro žadatele, ne žadatelé pro ně Důkladně si prostudovat všechny informace – u některých dotačních programů mohou být některá kritéria přijatelnosti žadatele nebo projektu až v polovině textu Nenechat se odradit prvním, druhým i třetím neúspěchem!!! Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 3 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu Pečlivě si prostudovat všechny požadavky a neopomenout žádnou z povinných i nepovinných příloh Při výběru případného poradce či konzultanta je třeba počítat si obezřetně, nechat si udělat nabídku od několika firem a ověřit si jejich schopnosti, znalosti a reference Pro přípravu podkladů je třeba počítat s dostatečnou rezervou a pověřit zodpovědné zaměstnance s proaktivním přístupem Žádost o podporu a její přílohy jsou poměrně „živoucí“ a mohou se změnit i ze dne na den – vždy je třeba zohlednit požadavky implementační agentury na to, který formulář je platný!!! Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 4 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu …..Financování projektu, aneb když vlastní zdroje nestačí Ne vše, co má žadatel pro získání úvěru či půjčky připravené, banku zajímá – čas úvěrových specialistů je drahý a nemají čas číst stostránkové podnikatelské záměry Většina bank používá na vyhodnocování finančního zdraví žadatele o úvěr specializovaný software – je třeba se připravit na jejich požadavky ohledně rozsahu potřebných dat a informací Banka, ve které má žadatel vedený účet, nemusí vždy poskytovat i nejvýhodnější úvěry, vždy se vyplatí obvolat či obejít více bank nebo se poradit s nezávislým finančním poradcem Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 5 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……problematika výběrových řízení Zvážit, zda je efektivnější výběrové řízení zorganizovat vlastními silami nebo využít poradenských služeb Přesně dodržet všechny stanovené podmínky, včetně minimálního počtu oslovených dodavatelů, min. lhůt pro podání nabídek apod. Vytvořit výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci – nastavit přiměřené požadavky na kvalifikaci dodavatelů (ne příliš přísné nebo diskriminační podmínky účasti) Zvolit vhodná a v maximální míře objektivně porovnatelná kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky (jedním musí být nabídková cena, nemusí být však kritériem jediným) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 6 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……problematika výběrových řízení Ve stanovený den otevřít doručené nabídky, zkontrolovat, zda obsahují požadované náležitosti, a vyhodnotit pořadí nabídek dle stanovených kritérií O průběhu výběrového řízení sepsat zprávu a odeslat ji ke kontrole příslušné implementační agentuře S vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu v souladu s jeho nabídkou Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 7 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……finální dopracování žádosti Nepodceňovat význam nepovinných příloh, mnohdy mohou být jakýmsi pomyslným „jazýčkem“ na vahách při rozhodování o podpoře projektu. Stejně tak nepodceňovat ani formální úpravu – projekt vytištěný na kvalitní tiskárně bez gramatických chyb udělá na hodnotitele lepší dojem než odbytý černobílý tisk nebo nekvalitní kopie Důkladně si prostudovat, jak má zabalená žádost vypadat a jaké má mít obálka (nebo spíše balík) náležitosti, a ty pečlivě dodržovat – byla by škoda, kdyby Vaše snaha přišla vniveč kvůli opomenuté drobnosti, jako např. požadavek na zabezpečení proti neoprávněnému otevření nebo správné vyplnění krycího listu. I to mohou být důvody pro formální vyloučení žádosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 8 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……finální dopracování žádosti Ověřit si důsledně, kam přesně se má žádost podat a v jakém termínu – tyto informace by měly být uvedeny v Příručce pro žadatele, textu výzvy a také na stránkách dané implementační agentury. Ta nezohlední ani to, že jste žádost poslali omylem na centrálu místo regionální pobočky, a už vůbec ne to, že jste si spletli datum odeslání s datem doručení Co se týče termínu podání žádosti, v naprosté většině případů je stanoveno jako datum (a často i hodina) doručení, nikoli odeslání – počítat s tím ve svém harmonogramu a diáři Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 9 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……při realizaci projektu V případě jakýchkoliv změn v projektu kontaktovat projektového manažera z implementační agentury a následně zpracovat změnu na příslušný formulář Publicitu projektu provádět přesně podle pravidel programu – zejména s ohledem na povinné náležitosti (pamětní desky, plakáty, umístění loga – požadavky na publicitu se přitom mohou program od programu lišit) Veškeré dokumenty související s projektem archivovat na jednom místě po dobu nejméně 10 let Předkládat monitorovací zprávy včas a v požadovaném formátu včetně příloh Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 10 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……při realizaci projektu Kontrolovat průběžně plnění monitorovacích indikátorů daných smlouvou o přidělení dotace (např. počet nových pracovních míst, počet vyškolených osob, zvýšení obratu atd.) – v případě neplnění ihned kontaktovat projektového manažera implementační agentury Sledovat uznatelnost výdajů – v některých programech platí uznatelnost N již od data podání, resp. registrace žádosti, v jiných je to možné až od podpisu smlouvy. Na náklady (přípravné studie, výzkumy) nelze dotaci nárokovat. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 11 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu ……při realizaci projektu Důkladně kontrolovat hodnoty jednotlivých kapitol v rozpočtu tak, aby při přesunu prostředků mezi jednotlivými kapitolami nedošlo k překročení povoleného % limitu (pokud by toto překročení nebylo povoleno ŘO, byly by tyto N považovány za neuznatelné) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 12 Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu Na co si dát při psaní projektu pozor: Maximální přesnost a identifikace projektu – exaktnost Uvádět přesné počty kvantifikovatelných cílů či nástrojů – kvantifikace Udržitelnost projektu Kvantifikace cílů Vyhnout se nejednoznačným formulacím v projektu Interdisciplinarita Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Dosavadní zkušenosti a faktory úspěchu projektového managementu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google