Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Spojky mechanicky ovládané OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-2-014

3 Spojky mechanicky ovládané

4 Spojky mechanicky ovládané charakteristika
Umožňují rozpojit hřídele buď za klidu nebo i za plného zatížení, Umožňují např. hlídat konstrukčně stanovený maximální krouticí moment, přestřihne se např. střižný kolík nebo čep, Např. prokluzovací spojky slouží k omezování krouticího momentu, při překročení přípustného momentu otáčení, např. zatěžovacími špičkami nebo příliš vysokými rozběhovými momenty, spojka prokluzuje a tak zajišťuje provozní bezpečnost zařízení a strojů,… Mechanické spojky ovládané – např. spojky výsuvné, spojky pojistné, Spojky rozběhové, Spojky volnoběžné, Spojky hydraulické, elektrické, magnetické,..

5 Ozubcová spojka-příklad
Ovládané spojky: Použití: spojuje nebo přerušuje spoj dvou hřídelů, které jsou v klidu nebo mají malé otáčky, kroutící moment s přenáší boky zubů nebo zářezů, při spojování vznikají rázy, spojku je potřeba mazat, spojka dovoluje určitý axiální posuv spojovaných hřídelů (závisí na vůli mezi čelem ozubce a dnem drážky)

6 Třecí lamelová spojka - příklad
Ovládané spojky: Použití: Velké použití při rozjíždění vozidel Přenášejí kroutící moment pouze třením, přitlačením hnaného kotouče na hnací, Prokluzování spojky umožňuje pozvolný a plynulý záběr

7 Pojistná kuličková spojka-příklad
Ovládané spojky: Použití: pro přenos i velkých kroutících momentů, přerušení spoje mezi hřídeli např. v důsledku přetížení stroje, Pojistné kuličky, střižné kolíky,.. ochraňují strojní zařízení před náhlým přetížením, Při přetížení dojde k protočení hnací a hnané strany pojistné spojky, dojde totiž k vytlačení kuliček z dosedacích důlků a signál z bezdotykového snímače zastaví pohon zařízení.

8 Rozběhová spojka-příklad
Ovládané spojky: Spojky pracují na principu odstředivé síly, Kroutící moment je přenášen třecími segmenty, které zabírají s třecím kotoučem odstředivou silou, Čím vyšší jsou otáčky, tím se přenáší vyšší kroutící moment,

9 Další typy spojek - příklad
Elektromagnetická kotoučová spojka : Použití: balící stroje, potravinářské stroje, textilní stroje, jednoúčelové stroje, Schopnost velké četnosti sepnutí. Možnost sepnutí při nesynchronních otáčkách hnací a hnané strany, Neomezený provoz ve vypnutém stavu bez zahřívání a opotřebení, V provozu není nutné seřizování spojky a jakákoliv údržba - možnost instalovat spojku do zařízení i v nepřístupném místě.

10 Další typy spojek - příklad
Elektromagnetická lamelová spojka Použití: Obráběcí stroje , textilní stroje , balící stroje, potravinářské stroje,.. není nutné používat držáky kartáčků a kartáčky, snížený moment setrvačnosti kotvové desky i magnetového tělesa, snadné seřizování díky seřizovací matici, jednoduchá montáž,

11 Další typy spojek - příklad
Elektromagnetická zubová spojka Použití: jsou vhodné pro trvalé mechanické spojení s možností občasného rozpojení i s využitím dálkového ovládání, Spojka má čelní ozubení pro přenos Mk, kotouče jsou do záběru vtahovány elektromagnetem a uvolňují se působením pružin, Spojky mohou být zapínány jenom v klidu, nebo při malém rozdílu otáček, rozpojení spojky je možné kdykoliv,

12 Spojky - opakování Uveďte účel a vlastnosti spojek!
Otázky k opakování: Uveďte účel a vlastnosti spojek! Uveďte rozdíl mezi spojkami se silovým a tvarovým stykem! Jmenujte příklady užití spojek! V čem spočívá rozdíl mezi pevnými (nepružnými) a vyrovnávacími (pružnými) spojkami? Jakou výhodu mají vyrovnávací spojky? Popište konstrukci a působení mechanické (hřídelové) lamelové spojky! Popište funkci elektromagnetické lamelové spojky! Jak se ovládají lamelové spojky? Jak funguje momentová spojka? Vysvětlete rozdíl mezi spojkou elektricky ovládanou a elektrickou. Které ovládané spojky je možno zapínat (řadit) za chodu motoru? Jaké požadavky budeme klást na třecí obložení spojek? Jak se liší šroubové spoje u spojek na prvním snímku? U kterých z uvedených spojek dochází ke kumulaci funkcí (např. spojka vyrovnávací, současně pružná, spojka vyrovnávající současně dilataci i nesouosost atd.)

13 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Fischer, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Bolek, A., Kochman, J. aj. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Doleček, J., Holoubek, Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988.


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google