Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpovědnost Accountability Problémy demokratického vládnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpovědnost Accountability Problémy demokratického vládnutí."— Transkript prezentace:

1 Odpovědnost Accountability Problémy demokratického vládnutí

2 Koncept odpovědnosti  Accountability = skládání účtů  Vyjadřuje stálou kontrolu, dohled a institucionální tlak na politickou moc  Politická odpovědnost, profesní odpovědnost, úřední odpovědnost atd.  Politická odpovědnost = politická rozhodnutí, ale i osobní vlastnosti politických aktérů  Úřední = procedurální správnost úředních aktů  Profesní odpovědnost = dodržování etických norem při výkonu určité profese (lékařská, soudcovská)

3 Koncept odpovědnosti  A. Schedler hovoří o dvou dimenzích accountability:  Answerability (odpovědnost) – právo občanů dostat vysvětlení, povinnost politiků ospravedlňovat své jednání, a to jak minulé (retrospektivní odpovědnost), tak budoucí (prospektivní odpovědnost)  Enforcement (vynucení) – vztahuje se k potrestání nevhodného chování

4 Koncept odpovědnosti  Politická odpovědnost = odpovědnost vládních představitelů, poslanců, představitelů politických stran.  Lze o ní hovořit tam, kde existuje formalizovaný dohled nad veřejným činitelem ze strany jiného aktéra. Tento aktér má pravomoc vyžadovat skládání účtů, příp. může uplatnit sankce.

5 Koncept odpovědnosti  Kdo může vymáhat odpovědnost?  Voliči  Občanská sdružení  Masmédia  Opoziční strany  Specializované agentury a instituce = ombudsman, kontrolní úřady, protikorupční tělesa  Etické komise a disciplinární tělesa  Soudní moc

6 Koncept odpovědnosti  G. O’Donnell rozlišuje vertikální a horizontální odpovědnost:  Vertikální = vztahy mezi nadřízenými a podřízenými (političtí vůdci a voliči)  Vztahuje se k odpovědnosti politiků před voliči.  Je vyjádřená volbami, ve kterých voliči mohou politika buď potrestat, nebo odměnit  Tlak může vytvářet občanská společnost nebo masmédia

7 Koncept odpovědnosti  Horizontální = vztahy mezi rovnými, mezi institucemi navzájem, systém brzd a protivah  odpovědnost vlády parlamentu  existence specializovaných agentur a institucí, které mají pravomoci dohlížet nad veřejnými činiteli a jinými státními agenturami  ombudsman – zodpovídání úředníků za své kroky  soudní moc

8 Koncept odpovědnosti  Stupeň politické odpovědnosti = stupeň „kvality demokracie“  Ohrožením vertikální odpovědnosti jsou nezodpovědné akty politických stran a politiků, apatie voličů.  Ohrožení horizontální odpovědnosti spočívá ve zneužívání pravomocí nebo korupci.

9 Nově demokratizované státy  Jak vybudovat kontrolní mechanismy, které by dohlížely na veřejné činitele a případně vynutily jejich odpovědnost?  Obvykle se potýkají s nedostatkem odpovědnosti = převládá dojem, že veřejní činitelé nejsou nedostatečně kontrolováni (korupce, beztrestnost veřejných činitelů, zneužívání státních prostředků, moci)  Nedostatečná odpovědnost podrývá legitimitu demokratického režimu.

10 Nově demokratizované státy  Existuje zde vertikální odpovědnost vyjádřená svobodnými a spravedlivými volbami, jsou zde dostupné a nezávislé informace, svoboda projevu, svoboda tisku, svoboda sdružování.  Limitem vertikální odpovědnosti je především čas – volby se konají jednou za určitou dobu.  Výzkumy navíc ukazují, že dochází k poklesu vertikální odpovědnosti, a to nejen v nových demokraciích, ale i v etablovaných demokraciích, neboť volby přestávají plnit funkci odměny či potrestání politika

11 Nově demokratizované státy  V nových demokraciích bývají problémy s horizontální odpovědností, což souvisí se slabostí institucí liberální demokracie.  Základem horizontální odpovědnosti je funkční systém brzd a protivah (rozdělení moci na exekutivní, legislativní a soudní), který ovšem není v nových demokraciích plně funkční.  Dominance exekutivy  Problémy s vymáháním práva  Vysoká míra korupce

12 Nově demokratizované státy  Mnoho zemí proto během demokratizace zavedlo specializované kontrolní instituce, které měly řešit problémy související s výkonem politické moci.  V zemích střední a východní Evropy a Latinské Americe zavedení úřadů ombudsmana, kontrolních úřadů a protikorupčních těles.  V zemích Latinské Ameriky hraje velkou roli občanská společnosti – do značné míry nezávislá na státu (financování ze zahraničí)  V zemích Afriky také větší roli hrají nezávislá sdružení než instituce. Tlak dárců humanitární pomoci na posílení odpovědnosti.


Stáhnout ppt "Odpovědnost Accountability Problémy demokratického vládnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google