Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou Komunikace s osobou s demencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou Komunikace s osobou s demencí."— Transkript prezentace:

1 Komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou Komunikace s osobou s demencí

2 Principy efektivní komunikace  Osoba s kognitivní poruchou má potřebu zvláštní komunikace, která vzniká v důsledku její emocionální závislosti, neschopnosti dělat ústupky, přizpůsobovat se.

3 Principy efektivní komunikace  Zodpovědnost za to, aby tato osoba rozuměla a bylo rozuměno jí, leží na pečovateli

4 Principy efektivní komunikace  Nejdůležitějším úkolem sociální práce, sociální péče, terapie… je nastolení a podporování partnerství, vzájemné úcty a důvěry

5 Principy efektivní komunikace  Osoba, se kterou pracujeme, má skutečnou, nepomíjivou poruchu kognice, komunikace… ačkoli poruchu neovlivníme, k překonání důsledků můžeme užít účinné strategie.  Extrémní emocionální závislost v komunikaci, validace, porucha schopnosti jakkoli se přizpůsobit, pochopit a být pochopen je zodpovědnost pečovatele, zdvořilost, situace z nichž je vhodné odejít, otevřenost.

6 Cílem je vytvořit a udržet partnerství  Ačkoli se může zdát, že nastolit spojenectví je téměř nemožné, je to snazší, než by jste předpokládali.  Zdvořilost, vlídnost, vzorce chování…  Člověk s kognitivní poruchou čerpá podněty z bezprostředního okolí. Pokud se k němu přistupuje zdvořile, jeho odpověď je také zdvořilá. Většina starších lidí reaguje na zdvořilou formulaci vlídným souhlasem. Strategie využívá výhod zažitých vzorců chování.

7 Další strategie…  Existují situace, od kterých je lépe odejít.  Podmínkou vztahu je udržování dialogu mezi osobou a pečovatelem.  Chce to odvahu mluvit s klientem o jeho nemoci a o nesnázích, které prožívá. Ovšem hovořit o problému s pamětí znamená, že je snazší vysvětlit například „ztrátu předmětu“, o kterém si klient myslel, že mu jej někdo ukradl.  Otevřenost, která je obtížná, přinese plody: získání důvěry, snížení úzkosti, budování partnerství a spojenectví.

8 Komunikační deficity a jejich uvědomění  Uvědomění si komunikačních deficitů zahrnuje porozumění funkčním a behaviorálním důsledkům kognitivní poruchy obecně, a specificky pak povaze deficitů jazyka.  Spoléhat se pouze na instinkt pečovatele nestačí (?logika, ?přesnost). Často se pouze stupňuje všeobecná frustrace zúčastněných. „nerozumí nám? Mluvíme hlasitěji.. Pustíme se do zdlouhavého vysvětlování, naše emoce…“

9 Účelné techniky komunikace s klientem s demencí  Modifikování otázek  Minimalizovat účinky demence na paměť a její zhoršování  Být redundantní  Užívat pravostranné věty nikoliv levostranné  Modifikování tématu  Být přímý  Nemluvit v analogiích  Přeformulování, parafrázování toho, čemu klient nerozuměl  Být spisovný  Ilustrace tématu hovoru  Oční kontakt  Gestikulace

10 Iluze a pseudoiluze  Falešné vjemy, které jsou vyvolány reálným podnětem, jehož vnímání je zdeformováno. Klient je nezvratně přesvědčen o pravosti svých vjemů, odmítá jakoukoli argumentaci.  Iluze se dělí podle smyslů: zrakové, sluchové, čichové a chuťové, hmatové, pohybové (kinestetické), útrobní (viscerální), Pickovy vize.  Pseudoiluze lze argumentovat, korigovat

11 Halucinace  Jde o nejzávažnější poruchy vnímání, klamné vjemy jež nemají žádnou oporu v realitě. Klient je o nich nezvratně přesvědčen. Jde o komplexní jev, obsahující i poruchu myšlení a emocí. Halucinace jsou jednoduché a komplexní, kritériem dělení je smyslová modalita.  Halucinace elementární, komplexní, zrakové - fotony,vize(vizuální, optické),sluchové- akoasmata, čichové - olfakce, chuťové - gustace, tělové (hmatové, taktilní-haptické), cenestetické (orgánové, útrobní,viscerální), pohybové – kinestetické, motorické.

12 Halucinace mimo smyslové modality  Halucinace reflektorické (Kahlbaumovy halucinace)  Halucinace inadekvátní  Halucinace negativní  Halucinace psychické (intrapsychické)- kradení a implementace myšlenek  Halucinace hypnagogické (hypnexagogické) a vigilagogní  Halucinace kombinované  Pseudohalucinace (pedunkulární pseudohalucinace Lhermittovy)


Stáhnout ppt "Komunikace s osobou postiženou kognitivní poruchou Komunikace s osobou s demencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google