Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Halliwickův koncept ZÁKLADNÍ PRINCIPY HALLIWICKOVA KONCEPTU Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D. Září 2013

2 Digitální učební materiál
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název programu OP 1.5 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu Inovace vzdělávacího procesu Číslo materiálu VY_32_INOVACE SPE -19 Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Autor Mgr. Viktor Pacholík Vzdělávací oblast Speciální pedagogika Téma Základní principy Halliwickova konceptu Ročník 3 Datum tvorby Září 2013 Anotace Materiál slouží studentům středních škol. Studenti se seznamují s plaveckou metodou pro handicapované. Metodický pokyn Doporučujeme materiál používat pro nastudování dané látky.

3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HALLIWICKOVA KONCEPTU
Speciální pedagogika ZÁKLADNÍ PRINCIPY HALLIWICKOVA KONCEPTU

4 Plavání osob s postižením
APA – dynamicky se rozvíjející oblast přesto stále nedostatečná nabídka aktivit nedostatek bezbariérových sportovišť Plavání – vhodná pohybová aktivita Svalová práce – síla a flexibilita Rozvoj dechových funkcí Rozvoj oběhových funkcí + horizont. poloha – snadnější žilní odtok Rozvoj imunitního systému Sociální oblast – skupinové aktivity, hry Psychika – svobodný pohyb, soběstačnost

5 Halliwickův koncept Z historie konceptu Původně pro osoby s postižením
Vznik v Anglii, 1949 James McMillan (lékař a fyzioterapeut) Původně pro osoby s postižením Dnešní využití – osoby se specifickými potřebami Metoda plavecké výuky i aktivní hydroterapie Živý koncept Vývoj na základě zkušeností instruktorů a nových vědeckých poznatků

6 Oblasti působení Prostřednictvím her a aktivit ve vodě odpovídajícím věku a schopnostem konkrétního plavce získává plavec informace o vlastnostech a chování vody a učí se kontrolovat pohyby vlastního těla. (HAST, 2011) voda (znalosti o hydrostatice a hydrodynamice s důrazem na rotace) lidské tělo (rovnováha ve vodě a způsoby jak jí dosáhnout) postižení (držení těla postižených) motivace (umění motivovat) výzvy (cesty k začlenění) vyučování a učení (techniky pro instruktory a plavce, komunikační dovednosti, odhad schopností ve vodě) aktivity a hry (individuální a skupinová práce) skupina (soc. interakce, spolupráce, komunikace) plavecké záběry (samotná výuka plavání) (Pacholík & Blahutková, 2008)

7 Filozofie konceptu Radost z vody Křestní jména Individuální tempo
Cílem není vychovat závodního plavce s dokonalou technikou. Cílem je radost z vody a maximální samostatnost plavce. Radost z vody Křestní jména Individuální tempo Důraz na schopnost, ne na handicap Hry Práce ve skupinách Dobrovolná báze (zdroj: Fotoarchiv Bez vozíku nad vodou)

8 Desetibodový program Psychická adaptace Kombinované rotace
„Ten point programme“ představuje základní vodítko pro instruktory. Říká, jaké oblasti by měla obsahovat každá lekce. Psychická adaptace Osamostatnění Transverzální rotace Sagitální rotace Longitudinální rotace Kombinované rotace Vztlak Rovnováha Turbulence Základní plavecké pohyby

9 1. Psychická adaptace Nezbytný předpoklad úspěchu
Specifika vodního prostředí i celého prostoru bazénu Nátlak je kontraproduktivní! Projevy nedostatečné psychické adaptace: Tenze, lpění na asistentovi Zavírání očí Ramena nad vodou Zadržování dechu Natahování krku (hlava co nejvýše nad vodou) Neochota ponořit uši (i v poloze znak)

10 (zdroj: Fotoarchiv autora)
Osamostatnění Klíčový proces  hlavní cíl konceptu Fyzická a mentální nezávislost Projevy samostatnosti nepotřebuje fyzickou podporu a dopomoc nepotřebuje dohled a psychickou podporu (zdroj: Fotoarchiv autora)

11 Transverzální rotace Schopnost ovládat rotace kolem příčné osy těla
zvládání chtěných i nechtěných rotací (zdroj: Maes & Gresswell, 2010)

12 Sagitální rotace Vychylování těla vlevo a vpravo
především při vzpřímené – vertikální pozici těla (sed, stoj) (zdroj: Maes & Gresswell, 2010)

13 Longitudinální rotace
Rotace kolem podélné osy těla (zdroj: Maes & Gresswell, 2010)

14 Kombinované rotace Nejčastější
velmi zřídka čistá rotace kolem jediné osy Nezbytné zvládnutí chtěných a nechtěných kombinovaných rotací pro úspěch plavecké výuky

15 Vztlak Pochopit, že lidské tělo je vodou nadnášeno a naučit se s tím pracovat Práce s dechem „Mentální inverze“ Při ponoření pod hladinu pocit ohrožení  tendence rychle se dostat nad hladinu Pocit nedostatku vzduchu  tendence nadechnout se Plavec „invertuje“ své myšlení: zachování klidu pomůže dostat se zpět na hladinu (zdroj: AST, 1994)

16 Rovnováha Metacentrum Geometrický střed těla Těžiště těla K zamyšlení:
Co se s Vaším tělem děje ve vodě v lehu na zádech s pažemi podél těla? V jaké poloze dokážete ležet na hladině bez jediného pohybu? Co se bude dít s tělem v lehu na zádech, jestliže plavec bude mít amputovanou paži? Jak eliminovat tento pohyb? Čím jsou všechny tyto pohyby a polohy těla ovlivňovány? Metacentrum Geometrický střed těla vztlaková síla Těžiště těla gravitační síla (zdroj: Pacholík, Vlčková, Blahutková, 2009)

17 Turbulence Narušení rovnovážné polohy
Zvládání turbulencí – udržení těla v požadované poloze Záměrné využití turbulencí  nácvik zvládání vlivů turbulencí  samostatný pohyb plavce

18 Základní plavecké pohyby
Od jednoduchých pohybů ke skutečným plaveckým záběrům „Medúza“ – plácání dlaněmi do stehen v lehu na zádech Individuální pohyby podle možností plavce Vlastí plavecký styl

19 Principy konceptu Princip „one to one“ Princip „face to face“
K zamyšlení: Co podle Vás pomůže začínajícímu plavci překonat strach z vody? Jaké konkrétní kroky byste uvítali od svého instruktora/asistenta? Jaké postupy instruktora/asistenta by naopak podporovaly Váš strach a nejistotu? Princip „one to one“ Princip „face to face“ Práce bez nadnášecích pomůcek (zdroj: Fotoarchiv Bez vozíku nad vodou)

20 Princip „one to one“ 1 plavec = 1 asistent Především v počátku výuky
možnost maximální fyzické i psychické podpory, dopomoci a záchrany vztah vzájemné důvěry Možnost poskytnout nezbytně nutnou pomoc a podporu Postupně směřovat k osamostatnění plavce po stránce fyzické i psychické

21 vizuální kontakt pro větší jistotu
Princip „face to face“ vizuální kontakt pro větší jistotu Navázání a prohloubení vztahu Projev asistentova zájmu o plavce Nepřetržitá kontrola plavce Odpoutání plavcova pohledu od stresoru vodní plochy, přítomnosti dalších osob atd.

22 NE nadnášecím pomůckám
školený personál místo pasivní opory Poskytnutí nezbytně nutné podpory Modifikace prováděných činností Větší bezpečnost Smíšené skupiny plavců různé úrovně bez poukázání na slabší (nadnášecí pomůcka ukazuje na slabšího plavce)

23 KONTROLNÍ OTÁZKY V čem spatřujeme přínos plavání?
Rozvoj svalové síly a flexibility Rozvoj dechových funkcí Rozvoj oběhových funkcí + horizont. poloha – snadnější žilní odtok Rozvoj imunitního systému Sociální oblast – skupinové aktivity, hry Psychika – svobodný pohyb, soběstačnost Snímek 4 - Rozvoj svalové síly a flexibility - Rozvoj dechových funkcí - Rozvoj oběhových funkcí + horizont. poloha – snadnější žilní odtok - Rozvoj imunitního systému - Sociální oblast – skupinové aktivity, hry - Psychika– svobodný pohyb, soběstačnost Přejít

24 KONTROLNÍ OTÁZKY U jakých skupin osob lze Halliwickův koncept využít?
Obecně všude tam, kde není možné aplikovat běžnou plaveckou výuku (osoby se specifickými potřebami) osoby s postižením (různé typy včetně kombinovaného postižení) prvotní seznámení s vodou (děti i dospělí) senioři odkázaní na fyzickou podporu překonávání strachu z vodního prostředí atd. Snímek 5 - obecně všude tam, kde není možné aplikovat běžnou plaveckou výuku (osoby se specifickými potřebami) - osoby s postižením (různé typy včetně kombinovaného postižení) - prvotní seznámení s vodou (děti i dospělí) - senioři odkázaní na fyzickou podporu - překonávání strachu z vodního prostředí atd.

25 KONTROLNÍ OTÁZKY Co je primárním cílem Halliwickova konceptu?
Pěstovat a podporovat radost z vody a vodních aktivit a maximální samostatnost plavce při pobytu a pohybu ve vodě Snímek 7 - pěstovat a podporovat radost z vody a vodních aktivit a maximální samostatnost plavce při pobytu a pohybu ve vodě Přejít

26 KONTROLNÍ OTÁZKY V čem spatřujete výhody orientace na schopnost oproti orientaci na handicap (omezení)? Orientace na handicap (omezení) Hledá rizika a překážky a snaží se jim vyhnout Funkce prevence Orientace na schopnost (možnosti) Hledá možnosti rozvoje Směřuje k naplnění primárního cíle konceptu Snímek 7 - Orientace na omezení (vycházející ze specifik daného jedince a jeho případného postižení) hledá rizika a překážky a snaží se jim vyhnout. Má funkci především preventivní, avšak neumožňuje plný rozvoj možností jedince. Naproti tomu orientace na schopnosti (opět s ohledem na daného jedince) umožňuje odkrýt i nepříliš zjevné možnosti rozvoje, což přispívá k naplnění hlavního cíle konceptu. Přejít

27 KONTROLNÍ OTÁZKY K čemu slouží tzv. desetibodový program?
Uvádí oblasti rozvoje, které by měly být zastoupeny v každé plavecké lekci. Snímek 8 - Uvádí oblasti rozvoje, které by měly být zastoupeny v každé plavecké lekci. Přejít

28 KONTROLNÍ OTÁZKY Jaké jsou základní principy konceptu a co znamenají?
One to one (s každým plavcem pracuje jeden asistent) Face to face (Snaha o navazování a udržování vizuálního kontaktu) Práce bez nadnášecích pomůcek (místo pomůcek využíváme školeného asistenta) Snímky 19 – 22 - One to one (s každým plavcem pracuje jeden asistent) - Face to face (Snaha o navazování a udržování vizuálního kontaktu) - Práce bez nadnášecích pomůcek (místo pomůcek využíváme školeného asistenta) Přejít

29 LITERATURA AST. Swimming for people with disabilities. London: A & C Black, s. ISBN PACHOLÍK, V., BLAHUTKOVÁ, M. Halliwickova metoda plavání v práci s handicapovanými osobami. In Prostriedky edukácie v škole 21. storočia (s ). Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a Centrum vzdelávania doktorandov pri PF UMB., ISBN HST. Assessment for Competence Certificates. 3rd Edition. Halliwick AST, London, 2006 HST. Teaching and Testing the Halliwick AST Proficiency Badges. 3rd Edition. Halliwick AST, London, 2006 PACHOLÍK, V., VLČKOVÁ, I., BLAHUTKOVÁ, M. Halliwickova metoda plavání. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, 43 s. ISBN ROTAR, N.. Halliwickův koncept plavecké výuky. Přednáška. Brno: FSpS MU, 22. – ROTAR, N. (2013). Učenje plavanja po konceptu Halliwick: Osnovni tečaj [PowerPoint prezentace]. Získáno z Kurzu Halliwickova konceptu, – , Brno Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.

30 INTERNETOVÉ ZDROJE HAST. (2011). Information for Halliwick Course Organisers. HalliwickAST: Halliwick Association of Swimming Therapy in the UK [cit ]. Dostupné z: content/uploads/2010/12/Organisation-Pack-for-Halliwick-Foundation- Courses-with-cover-2011.pdf MAES, Jean-Pierre a Ann GRESSWELL (2010). The Halliwick Concept for clients with cerebral palsy or similar conditions. BABTT Newsletter. 2010, č. 62, s [cit ]. Dostupné z: babtt-newsletter-62.pdf

31 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google