Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací."— Transkript prezentace:

1 Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací e-mail: lev@raven.cz Mob: +420 731 192 877lev@raven.cz

2 2Kapitola/Slide GRANTIKA České spořitelny, a.s.  Dříve RAVEN EU Advisory  Součást finanční skupiny České spořitelny  Nabízíme komplexní péči o klienta v oblasti dotací EU  Pomůžeme Vám jak si najít, získat a udržet dotaci  Konzultace záměrů, příprava projektů  Výběrová řízení, dotační management

3 3Kapitola/Slide Jak přistoupit k žádosti o dotaci  Proč žádat v letech 2009 a 2010  Bude uvolněna převážná část finanční alokace na roky 07 – 13  Šance na získání dotace je vyšší než kdy v budoucnu bude  Kdy o dotace žádat  Plánovat investice dopředu (rok 2011 - 2012)  Smysluplný podnikatelský záměr  Představa o zajištění financování projektu (pouze u Školicích středisek, Nemovitosti)  Jak žádat  Rozhodnutí: sám či poradenská agentura? – šance na (ne)úspěch  Výběr vhodného dotačního programu  Získání dostatečného množství informací

4 4Kapitola/Slide Úspěšnost projektů podaných v prvních Výzvách: REUA – PPI  Program Rozvoj:  Úspěšnost k dnešnímu dni: 42%  Program Marketing:  Procentuální úspěšnost 88,5%  Program Inovace  Úspěšnost k dnešnímu dni: 78%  Program ICT v podnicích  Úspěšnost k dnešnímu dni: 100% CZECHINVEST – CELÉ OPPI  Program Rozvoj:  Celková úspěšnost: cca 21,5%  Program Marketing:  Celková úspěšnost: 38%  Program Inovace  Celková úspěšnost: cca 50%  Program ICT v podnicích  Celková úspěšnost 60%

5 5Kapitola/Slide Kalendář vybraných výzev OPPI

6 6Kapitola/Slide Základní informace k vybraným Výzvám  Program Rozvoj  Nákup nových strojů pouze ve strukturálně postižených regionech

7 7Kapitola/Slide Základní informace k vybraným Výzvám

8 8Kapitola/Slide Nutné kroky k získání dotace – časová osa  Získání elektronického podpisu pro statutárního zástupce společnosti (alt. Plná moc)  Časová náročnost – jedno odpoledne  Cena 180 – 560 Kč  Založení MASTER účtu v aplikaci e Account  založení – cca 30 minut, aktivace max 5 pracovních dnů  Podání registrační žádosti  Vypracování – cca týden  Doba ke schválení jeden týden až měsíc  Možno začít s realizací projektu  Podání plné žádosti (včetně Studie proveditelnosti a dalších příloh)  Doba vypracování - dle typu programu 2 – 3 měsíce  Době ke schválení 3 – 12 měsíců dle typu programu  Rozhodnutí o získání / nezískání dotace  Ukončení projektu, žádost o platbu

9 9Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 1) projekt chci na 100% bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci  Podání Žádosti v co nejbližším možném termínu  Způsobilé výdaje až po schválení Registrační žádosti  Hlavně nepodepisovat žádné smlouvy o dodávkách bez řádně provedeného výběrového řízení  Po schválení RŽ možno začít s realizací projektu  Zajištění finančního krytí projektu  Vyčkat na schválení a proplacení dotace (hlavně trpělivost)

10 10Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 2) projekt nechci realizovat bez dotace  Podání Registrační žádosti v termínu stanoveném Výzvou  Podání plné žádosti včetně všech příloh  Představa o zajištění finančního krytí projektu  Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)  Rozhodnutí o (ne)získání dotace  Zahájení (ne)realizace projektu  Proplacení dotace

11 11Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 3) část projektu chci každopádně, část projektu jen s dotací  Podání Registrační žádosti  Počkat na schválení Registrační žádosti  Po provedení Výběrových řízení realizujeme první část projektu  Podání plné žádosti včetně všech příloh  Zajištění finančního krytí projektu  Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)  Rozhodnutí o (ne)získání dotace  (Ne)Realizace druhé části projektu  Proplacení dotace

12 12Kapitola/Slide Modelový příklad – Žádost do programu ROZVOJ  Záměr: chci pořídit CNC soustruh a frézu  Příjem Registračních žádostí do programu: 15.4.2009  Časové hledisko- varianta 1 a 2

13 13Kapitola/Slide Rozhodnutí o realizaci projektu Varianta 1 Varianta 2

14 14Kapitola/Slide Chyby při založení Master účtu  Pozdní zakládání Master účtu  Nepřesnosti údajů  Název společnosti přesně dle OR  Včetně mezer, malá velká písmena  www.justice.cz  Chybějící údaje  Nutno vyplnit všechny CZ – NACE (dříve OKEČ)  Doplnit všechny statutární zástupce  http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp

15 15Kapitola/Slide Registrační žádost projektu  Jasná představa o celkovém objemu finančních prostředků – lehce nadhodnotit  Termíny zahájení a ukončení  Způsobilé výdaje až po SCHVÁLENÍ registrační žádosti  Finanční zdraví žadatele Nejčastější chyby  Podhodnocený rozpočet  Příliš obecný popis projektu – konkretizovat v souladu s programem  Nedoplněna korespondenční adresa  Špatně vyplněné CZ-NACE

16 16Kapitola/Slide Výběrová řízení  Pro položky nad 500 tis. Kč bez DPH  POZOR na rozdělování položek!!  Rezervovat dostatečný čas (cca 50 dní)  Věnovat pozornost formálním náležitostem (časové lhůty, místo vyvěšení (obchodní věstník), náležitosti zadávací dokumentace)  Správné nastavení výběrových kritérií  Cena, kvalita provedení, servisní požadavky, délka záruky  Aktivně oslovovat potenciální dodavatele  Žádost o výjimku  eAccount  Doložit správnost VŘ – zadávací dokumentace, nabídky …  Lhůta 20 dní

17 17Kapitola/Slide Realizace projektu  Řádně evidovat všechny platby  Analytické účetnictví  Publicita projektu  Včasné podávání monitorovacích zpráv  2 – 4 ročně dle konkrétního programu  Po ukončení závěrečná zpráva + žádost o platbu  2 – 5 let monitorovací zprávy 1x ročně  Dodržet závazné ukazatele! (viz. Plná žádost)  Dodržet monitorovací ukazatele (viz. Plná žádost)  V případě nedodržení může být krácena dotace  V případě změn v harmonogramu  POZOR na datum ukončení projektu

18 18Kapitola/Slide Kam dlouhodobě zaměřovat projekty, důležité aspekty získání dotací  Vědecko – výzkumná činnost.  Spolupráce s VŠ a VaV institucemi  Získávání vlastní patentů a jejich zavádění do praxe  Investice do vzdělávání zaměstnanců  Strukturálně postižené regiony

19 Nejsnazší cesta k dotacím Přeji hodně úspěchů! Richard Lev Ředitel odboru Podpory podnikání a inovací e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877lev@grantikacs.com


Stáhnout ppt "Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google