Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta k Mnichovu 1933 - 1938.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta k Mnichovu 1933 - 1938."— Transkript prezentace:

1 Cesta k Mnichovu

2 1933 – nástup Hitlera k moci Německo vystoupilo ze Společnosti národů (dále SN) Německo připojilo Sársko a vyhlásilo všeobecnou brannou povinnost Německo remilitarizovalo Porýní = porušení versailleské mírové smlouvy = Hitler „hodil Evropě rukavici“ vznik fašistického spojenectví Osa Berlín - Řím Ani SN ani Británie či Francie nezasáhly

3 Československo se stane obětí
1) Hitlerova požadavku na „životní prostor“ 2) usmiřovací politiky (appeasement) Británie a Francie (zejm. Francie nechce konfrontaci s N. po traumatu 1. svět.války) Útočný plán proti Československu - Fall Grün - předpokládal, že ČS bude mezinárodně osamoceno a jako záminka poslouží německá menšina (3 miliony, převážně v pohraničních oblastech), která bude klást vládě nesplnitelné požadavky Cíl: včlenit české země do Německé říše a poněmčit je (vypuzením nebo likvidací obyvatelstva)

4 Selhaly zahraničně politické záruky bezpečnosti ČSR:
Spojenecká smlouva se Sovětským svazem o vzájemné pomoci 1935, podmíněná pomocí poskytnutou Francií

5 Sudetoněmecké hnutí aktivizace po nástupu Hitlera k moci 1933 a v důsledku sociálního dopadu hospodářské krize na průmysl v pohraničí SdP (Sudetendeutsche Partei)- nacionalistický program v čele Konrad Henlein (vůdce německé tělovýchovné organizace) květen 1935 – volby do Národního shromáždění - SdP nejvíce hlasů (15, 2%)

6 SdP oficiálně vyžadovala autonomii pro německy hovořící pohraničí.
Ve skutečnosti vedla tajná jednání s Německem s cílem rozbít ČSR a začlenit jeho území do říše. Konrad Henlein

7 Hnutí na obranu republiky 1938
petiční akce „Věrni zůstaneme“ 21. května - částečná mobilizace neklid v pohraničních oblastech jednání s Henleinem sudetoněmecká otázka se z původně vnitrostátního problému stala mezinárodní krizí, otázkou války a míru

8 Appeasement (politika usmiřování)
Západní mocnosti chtěly zabránit válce za každou cenu = vyvolávaly tlak na čs. vládu, aby vyhověla požadavkům sudetských Němců srpen 1938 britská vláda vyslala do ČSR „nezávislou“ misi (vedenou lordem Runcimanem), která měla jednat s Němci (ve skutečnosti vyvíjet tlak na vládu)

9 lord Runciman potvrdil, že Hitlerovy požadavky jsou v zásadě oprávněné
prezident Beneš nabídl SdP splnění autonomistických požadavků SdP na pokyn Hitlera nabídku nepřijala a přerušila jednání září – nepokoje v pohraničí (útoky na státní instituce) vyhlášení výjimečného stavu v pohraničí vedení SdP uprchlo do Německa 14. září - Henlein: požadavek odstoupení pohraničních oblastí Německu (sám uprchl) - stanné právo v 9 okresech, teror

10

11 „Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně!“
na Slovensku zesiluje separatistické hnutí - ľudová strana 21. září - demonstrace v Praze na Hradě 22. září - demonstrace před parlamentem a generální stávka „Dejte nám zbraně, dali jsme si na ně!“

12 Tlak Velké Británie a Francie na čs. vládu zesílil:
19. září - ultimativní nóta žádající odstoupit oblasti s více než 50 % německého obyvatelstva. K Hitlerovým požadavkům se připojilo i Polsko a Maďarsko (územní nároky) Mohutné všelidové hnutí žádající neustoupit Demise vlády Nová vláda - gen.J.Syrový

13 23. září - všeobecná mobilizace - probíhala v duchu celonárodního nadšení

14

15 Jak byla republika připravena k obraně?
1, 5 milionu vojáků moderní, ale nedokončená opevnění (dokončeno malých a 267 velkých pevností, ale chyběly palebné kopule, radiotelegrafická a protiletecká výzbroj), nechráněná hranice s Rakouskem 1 600 letadel, zastaralé typy Stavba opevnění, modernizace výzbroje, vytvoření rezerv střeliva a pohonných hmot by byly zakončeny v polovině 40. let Spojenec Francie - příliš vzdálená, strategicky nefunkční spojenectví Poměr německé a čs. armády 4:1

16 Mnichovská dohoda – 29.září
Představitelé čtyř mocností: Hitler, Musssolini, Daladier (Francie), Chamberlain (UK) - podepsali, bez účasti Československa) dohodu o odstoupení pohraničí českých zemí Německu Čs. diplomatům to bylo v noci ohlášeno v hotelovém pokoji

17 My good friends, for the second time in our history, a British Prime Minister has returned from Germany bringing peace with honor. I believe it is "peace for our time." Go home and get a nice quiet sleep.

18 30. září čs. vláda ultimatum přijala E. Beneš
„Mnichov“- dosud nesjednocená interpretace: Kapitulantství a následné zlomení morálky národa nebo rozumný přístup? Selhala mezinárodní smlouva s Francií Československo by vedlo izolovaný boj proti Německu, Polsku a Maďarsku „Vynucené přijetí diktátu pro okamžik znamená zachránit co možná nejvíce…připravit se na boj příští za lepších podmínek, než kdybychom padli nyní hned a sami.“

19

20 Druhá republika Přijetí mnichovské dohody bylo z hlediska čs. ústavního práva neplatné (parlament neschválil) 1. října překročil německý Wehrmacht hranice a do 10 dnů obsadil odstoupená území Poláci obsadili Těšínsko, Maďaři jižní Slovensko a Podkarpatskou Rus

21

22 nové hranice Česko-Slovenska
Prakticky vyloučily samostatnou politiku a účinnou obranu, zpřetrhaly hlavní dopravní tepny Rozloha se zmenšila o 30 %, počet obyvatel o 1/3 českých uprchlíků do vnitrozemí Pocity zklamání, beznaděje, hledání viníků, kritika demokratického systému Růst českého nacionalismu, antisemitismu, antidemokratismu rezignoval E. Beneš, emigroval do VB Nový prezident - dr. Emil Hácha ( ) Slovensko a Podkarpatská Rus vyhlásily autonomii

23

24 Rozbití Česko-Slovenska
14. března - vyhlášení samostatného Slovenského státu (jednání Hitlera s bývalým slovenským premiérem J. Tisem) Obsazení Podkarpatské Rusi Maďarskem 15. března okupace Vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava


Stáhnout ppt "Cesta k Mnichovu 1933 - 1938."

Podobné prezentace


Reklamy Google