Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1 Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu

2 Legislativní předpisy upravující oblast podnikání s plynem – I.  zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon)  zákon č. 526/1990 Sb. (O cenách)   vyhláška č. 154/2001 Sb. (udělování licencí)   vyhláška č. 165/2001 Sb. (Dispečerský řád)   vyhláška č. 166/2001 Sb. (činnosti ÚPD)   vyhláška č. 167/2001 Sb. (stavy nouze)   vyhláška č. 245/2001 Sb. (autorizace)   vyhláška č. 251/2001 Sb. (Pravidla provozu)   vyhláška č. 329/2001 Sb. (připojení chr. zák.)

3 Legislativní předpisy upravující oblast podnikání s plynem - II.   vyhláška č. 377/2001 Sb. (fond)   vyhláška č. 438/2001 Sb. (postupy pro regulaci cen)   vyhláška č. 439/2001 Sb. (oddělené účetnictví) ___________________________________________   vyhláška o podrobnostech otevírání trhu s plynem   vyhláška stanovující pravidla pro organizování trhu s plynem

4 Složení pracovní skupiny, ustavené pro oblast plynárenství k problematice novely zákona č. 458/2000 Sb.  ERÚ - Ing. Šponer  SEI - Ing. Král  ČPU - Ing. Tománek  ČPS – pí. Solaříková  Mgr. Kotásek  Ing. Kratochvíl  Transgas - Ing. Hain  GAS - Ing. Přibyla  ČSTZ –Ing. Kebrdle ÚPD - Kopecký Ing. Doležal  AEM - Ing. Bartoň,CSc.  SVSE - Ing. Piskač  MPO - Ing. Zaplatílek Ing. Steinbauer  Ing. Antoš Ing. Slepička

5 Vytipované stěžejní oblasti změn energetické legislativy v oblasti plynárenství – I.  model trhu s plynem a pravidla trhu s plynem,   zřizování přepravní, distribuční soustavy, výrobny a podzemního zásobníku je veřejným zájmem,   ujasnění pro tuzemské plynárenství nejvhodnějšího modelu přístupu do přepravní soustavy, distribučních soustav a podzemních zásobníků plynu,

6 Vytipované stěžejní oblasti změn energetické legislativy v oblasti plynárenství – II.   oblast strategických rezerv v plynu,    existence a postavení operátora resp. organizátora krátkodobého trhu s plynem,    vyjasnění postavení a činnosti obchodníka s plynem.

7 Navržené úpravy v oblasti omezení dovozu plynu – I.  (1) Ministerstvo může zakázat nebo omezit dovoz plynu ze zahraničí fyzickým nebo právnickým osobám v případě, že a) může dojít k přímému nebo nepřímému ohrožení osob nebo věcí na území České republiky,  b) práva a povinnosti dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků nejsou v zemi, odkud se dovoz uskutečňuje, srovnatelné s právy a povinnostmi dodavatelů plynu a oprávněných zákazníků v České republice. 

8 Navržené úpravy v oblasti omezení dovozu plynu – II.  c) dodavatel plynu nezajišťuje dovoz plynu z různých zdrojů,  d) dodavatel plynu nemá zajištěnu na území České republiky uskladněnou zásobu plynu v objemu minimálně ….. svého ročního dovozu plynu  (2) Zemní plyn lze do České republiky dovážet, jen je-li jeho přeprava uskutečňována přepravní soustavou a je-li umožněna do celého území České republiky.

9 Připravované „evropské“ dokumenty s výrazným dopadem do oblasti plynárenství  Směrnice Evropského parlamentu a rady, upravující Směrnice č. 96/92/EC a č. 98/30/EC o pravidlech vnitřních trhů s elektrickou energií a zemním plynem  Protokol o tranzitu k Evropské energetické chartě

10 Nejvýznamnější dopady připravovaných změn – I. ∎ urychlení procesu otevírání trhu s plynem tak, že od 1. ledna 2004 by byli oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností a od 1. ledna 2005 všichni koneční zákazníci vč. domácností.  ∎ oddělení dodávky plynu od jeho distribuce resp. přepravy

11 Nejvýznamnější dopady připravovaných změn – II.  snaha o další oddělení jednotlivých plynárenských činností, nejenom o oddělení účetní, ale i o nezávislost týkající se právní formy, organizace a rozhodování.  na mezinárodní přepravu plynu mezi státy Evropské unie bude nahlíženo jako na přepravu vnitrostátní v rámci jednotného prostoru EU.

12 Specifika trhu s plynem ∎ omezený počet producentů plynu ∎ dlouhodobá návratnost investic ∎ rozšířené dlouhodobé smlouvy typu „take or pay“ ∎ u některých států EU doposud nedošlo k otevření trhu (Řecko, Portugalsko) ∎ potřeba poměrně velkých uskladňovacích kapacit

13 Regulace cen v plynárenství- základní charakteristika ∎ vymezení pevných regulačních období I. období 1.1. 2002 - 31.12. 2004 II.období 1.1. 2005 - ………. ∎ nastavení pevných forem a parametrů regulace v rámci regulačního období ∎ zohlednění vlivů externích faktorů v průběhu regulačního období

14 Úloha státních orgánů v oblasti plynárenství po dokončení procesu privatizace odvětví – I. vytváření koncepčních dokumentů  Státní energetická politika vytváření legislativního rámce pro podnikání  zákony, vyhlášky regulace podnikání licence na podnikání, autorizace na výstavbu, cenová rozhodnutí ERU

15 Úloha státních orgánů v oblasti plynárenství po dokončení procesu privatizace odvětví – II.  kontrola dodržování příslušné legislativy kontrolní a sankční činnost SEI

16 Děkuji vám za pozornost  zaplatilek@mpo.cz


Stáhnout ppt "Příprava změn zákona č. 458/2000 Sb. v oblasti plynárenství Ing. Jan Zaplatílek Odbor plynárenství a kapalných paliv Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google