Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Východiska marketingu dopravních služeb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Východiska marketingu dopravních služeb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Východiska marketingu dopravních služeb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Definice pro sektor dopravních služeb Dopravní marketing –proces řízení s cílem uspokojit potřeby a přání zákazníka způsobem zajišťujícím splnění cílů dopravní firmy potřeba a přání zákazníka mohou vystupovat ve formě: –hmotné požadavky představují např. bezpečnost nebo úspora nákladů –nehmotné požadavky se skládají z psychologických a emocionálních potřeb značka služby společenská přijatelnost aj.

3 Povaha a třídění dopravních služeb sektor služeb je velmi dynamická oblast ekonomiky v západoevropských zemích (včetně USA a Kanady) připadá na služby více než polovina celkových příjmů růst sektoru služeb způsobuje celá řada vlivů: –demografické –sociální –ekonomické –politické atd.

4 Struktura HDP v USA

5 Povaha a třídění dopravních služeb nové požadavky na trávení volného času –sportovní aktivity –poznávací zájezdy –mezikontinentální doprava vyšší nároky na zdravotnictví a sociální služby rozvoj měst a regionů vyvolal potřeby infrastruktury a dalších služeb růst životní úrovně, možnosti cestování a komunikace –větší poptávka po službách souvisejících s cestováním Jaké služby souvisejí s cestováním?

6 Definice služby služba je činnost, která má v sobě nehmatatelnost při poskytování služeb bývá zákazník v kontaktu s poskytovatelem služby výsledek služby ovlivňuje její poskytovatel a všichni, kdo službu podporují výsledkem služby není převod vlastnictví produkce služby tedy zpravidla nesouvisí s fyzickým produktem

7 Třídění služeb z různých hledisek jednotlivé přístupy zohledňují různé faktory –závislost na lidech nebo zařízeních –četnost používání služby –stupeň hmatatelnosti –kategorie služby –profil zákazníka –charakteristika poptávky –nároky na poskytování služby –stupeň intenzity práce

8 Klasifikace služeb dle OSN za nejvhodnější způsob klasifikace služeb se doporučuje klasifikace OSN tzv. Central Product Classification (CPC) rozlišuje 11 hlavních kategorií a jednu všeobecnou kategorii Emblém OSN Zdroj: 1

9 1.obchodní služby, které zahrnují služby profesní, počítačové, vývojové služby, realitní, nájem a pronájem, inzertní služby… 2.komunikační služby, včetně poštovních služeb 3.stavební a ostatní inženýrské služby 4.prodejní služby 5.vzdělávací služby 6.enviromentální služby včetně služeb ochrany prostředí, zpracování odpadu... Vysvětlete termín enviromentální služby! Klasifikace služeb dle OSN

10 7.finanční služby, tj. služby pojišťovací, bankovní apod. 8.zdravotní a sociální služby 9.turistické služby a služby týkající se turistického ruchu 10.rekreační, kulturní a sportovní služby 11.dopravní služby 12.ostatní služby Zdroj: 2 Kde má OSN hlavní sídlo? Klasifikace služeb dle OSN

11 Členění dopravních služeb námořní dopravní služby a pronájmy lodí s posádkou, údržba či opravy lodí vnitrozemská vodní doprava a k ní se vztahující služby, podobně jako u dopravy námořní letecká doprava a její podpůrné služby kosmická doprava námořní osobní doprava –trajekty Zdroj: 3 Trajekt Řekněte příklady trajektových linek v Evropě!

12 Raketoplán Enterprise Zdroj: 4

13 železniční doprava a k ní se vztahující podpůrné služby silniční doprava a k ní se vztahující podpůrné služby potrubní doprava včetně dopravy paliv a ostatního zboží služby doprovázející všechny způsoby dopravy včetně manipulace s nákladem, skladové služby atd. ostatní dopravní služby Co lze zařadit mezi ostatní dopravní služby? Členění dopravních služeb

14 Dopravní služba poskytována provozovatelem při přemisťování osoby nebo nákladu z výchozího do cílového místa poskytovatelem dopravní služby je právnická nebo fyzická osoba (dopravce, speditér nebo jiný zprostředkovatel), která poskytuje dopravní službu zákazníkovi zákazníkem dopravních služeb (přepravce) je zpravidla odesílatel zásilky, příkazce, cestující nebo objednavatel přepravy

15 Vlastnosti dopravních služeb marketingové aktivity v dopravních službách ovlivňuje hlavně: –nehmatatelnost –nedělitelnost –proměnlivost –neskladovatelnost Zdroj: 5

16 Nehmatatelnost službu před zakoupením není možné smyslově vnímat nutné přesvědčit zákazníka o kvalitě poskytované služby před samotnou přepravou –kvalifikovaným vystupováním a oblečením pracovníků „první linie“ prodejci jízdenek, letenek... –interiérem a exteriérem místa, kde službu poskytujeme nebo prodáváme –správným propagačním materiálem apod.

17 poskytovatel nabízející službu na dopravním trhu se musí zaměřit především na „zhmotnění služby“ –propagační materiál –občerstvení –možnost připojení k internetu během jízdy –řešení otázky, jak zákazníkovi předložit hmatatelné důkazy své abstraktní služby Nehmatatelnost

18 Nedělitelnost pro služby platí, že se vytvářejí a spotřebovávají současně –na rozdíl od fyzických výrobků náročnost na kvalitu služeb by měla být ještě vyšší, než na kvalitu u výrobků –výrobky se nejdříve vyrábějí a pak konzumují –u výrobku je možná reklamace

19 Proměnlivost vlastnost služby vyjadřující její charakter, kvalitu, průběh a závislost na provozovateli služby –žádné dvě jízdy jedním a tím samým dopravním prostředkem po stejné trase nejsou identické průběh a kvalita závisí na mnoha faktorech –všechny faktory nelze předvídat

20 variabilitu služeb lze zvyšovat: –rozšiřováním sortimentu –výběrem a přípravou pracovníků –marketingovým výzkumem, sledováním návrhů a připomínek zákazníků –cestující se obávají vysoké proměnlivosti dopravních služeb často se radí se známými Proměnlivost

21 Neskladovatelnost dopravní služba by měla být poskytována za každého počasí neskladovatelnost dopravních služeb není problém za stálé poptávky a nabídky při kolísající poptávce mají dopravní firmy problémy typické pro dopravní firmy, které se nemohou spoléhat na rovnoměrnou poptávku větší počet dopravních prostředků, než by bylo potřebné při rovnoměrné poptávce –dopravní špička, sezónní přepravy

22 diferencované ceny v různých časových intervalech – dopravní špička X dopravní sedlo částečně přesunout zvýšenou poptávku z frekventovaného času na dobu s nižší frekvencí zaměstnávání pracovníků na zkrácený úvazek v době nejvyšší poptávky nebo během sezónní špičky Neskladovatelnost

23 Problematika dopravního marketingu 1. Regulační a jiná omezení snižují marketingové aktivity uplatňuje je stát především se jedná o: a.omezení v procesu dopravní služby b.omezení v cenové oblasti c.omezení v oblasti společenských zájmů

24 a. omezení v procesu dopravní služby: –zákaz nočních jízd nebo letů –zákaz jízd o nedělích a svátcích –omezení: doby jízdy (povinný odpočinek a povinné přestávky) zátěže rychlosti –ustanovení jízdního řádu –pracovní a sociálně-právní předpisy –potřeba povolení na zahraniční přepravu Jaká znáte omezení rychlosti v České republice? Problematika dopravního marketingu

25 b. omezení v cenové oblasti –slevy v pravidelné osobní dopravě děti žáci a studenti zdravotně postižení důchodci poslanci Problematika dopravního marketingu

26 c. omezení v oblasti společenských zájmů: –ochrana určitých oblastí přírodní rezervace obytná zóna vodní zdroje –závazky veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti provozování nerentabilních spojů Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může znečistit vodní zdroj Zdroj: 6 Problematika dopravního marketingu

27 2. Odvozená poptávka po dopravních službách ovlivněna individuální potřebou cestujících ovlivněna výrobní potřebou organizací –přepravujeme, kolik vyprodukujeme –přepravujeme podle toho, jaký je zájem cestujících Nádraží v Bombaji Zdroj: 7 Problematika dopravního marketingu

28 3.realizace dopravní služby je často spojena s jinými druhy dopravy nebo probíhá současně s ostatními službami 4.některé marketingové nástroje jsou dány pevně (tarify v osobní dopravě) 5.nutnost zvládnutí dopravních špiček 6.rozdíly v marketingu osobní a nákladní dopravy 7.veřejné zásahy do dopravních služeb omezují tržní orientaci managementu dopravní firmy Další problematika dopravního marketingu

29 Očekávání od dopravního marketingu co největší spokojenost zákazníků –spojenost je v podstatě neměřitelná dotazníky pro zákazníky reakce zákazníků maximalizace výběru dopravce –z hlediska individuálních potřeb –nelze zajistit v oblastech s malou poptávkou

30 maximalizace kvality života –dobře fungující doprava zlepšuje kvalitu života kvalita života patří mezi nejvyšší hodnotové cíle marketingového systému –šetrnost dopravy k životnímu prostředí –kvalita je taktéž vnímána subjektivně Elektrické vlaky jsou velmi šetrné k přírodě Zdroj: 8 Očekávání od dopravního marketingu

31 Použité zdroje ŘEZNÍČEK B., ŠARADÍN P.: Marketing v dopravě 2001. Praha : Grada Publishing, s. 11 – 18. ISBN 80-247-0051. CIA: The World Factbook-United States. Dostupný z WWW:.https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/us.html Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

32 1. Spiff. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emblem_of_the_United_Nations.svg 2. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-08-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OTP_banka.jpg 3. Filipe Rocha. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferry-Boat_de_Set%C3%BAbal-Tr%C3%B3ia_III.jpg 4. Packa. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 2.5 Generic na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Washington_Space_Museum_Enterprise.jpg 5. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-08-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sklady_alza_cz.jpg 6. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-08-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1989_CS-903_B_z%C3%A1kazov%C3%A9.jpg 7. Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-08-08]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bombay4.jpg 8. Kabelleger / David Gubler Commons.wikimedia.org [online]. [cit. 2010-07-23]. Dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora – Zachovejte licenci 3.0 Unported na WWW:.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Re_460_Alpenqueren_im_Verkehrshaus_bei_Erstfeld.jpg Zdroje obrázků


Stáhnout ppt "Východiska marketingu dopravních služeb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Petr Hospodarz. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google