Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERIODIZACE Michal Lehnert.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERIODIZACE Michal Lehnert."— Transkript prezentace:

1 PERIODIZACE Michal Lehnert

2 PERIODIZACE Stanovení po sobě následujících tréninkových cyklů, jejichž obsah, velikost zatížení a opakování se podílejí v určitém časovém úseku na zvyšování trénovanosti a vytváření sportovní formy.

3

4 Tréninkový cyklus Časově uzavřený tréninkový celek, v němž se řeší jeden nebo více tréninkových úkolů, které spolu vzájemně souvisejí.

5 Mikrocyklus Relativně krátký několikadenní tréninkový celek.
Jeho hlavním cílem je přispívat k vytváření předpokladů pro plánované změny trénovanosti, resp. optimalizovat stav připravenosti k soutěži v souladu s utvářením sportovní formy.

6 Východiska tvorby a realizace mikrocyklu
zařazení v rámci delších cyklů aktuální stav trénovanosti sportovce a individuální specifika (včetně rychlosti zotavování) počet, obsah a posloupnost tréninkových jednotek velikost zatíženi a poměr zatížení a odpočinku u základních typů tréninků...

7 Mezocyklus Tréninkový celek, který se skládá z několika mikrocyklů.
Jeho hlavním cílem je vytvářet a udržovat specifické adaptace nezbytné pro plánovité ovlivňování trénovanosti a sportovní výkonnost v souladu s utvářením sportovní formy.

8 Makrocyklus Tréninkový celek, který se skládá z několika mezocyklů.
Jeho hlavním cílem je členit a realizovat tréninkovou činnost vzhledem k plánovaným výkonům v soutěžích (neplatí plně pro sportovní přípravu dětí). Nejčastěji má podobu ročního tréninkového cyklu.

9 Východiska tvorby a realizace makrocyklu
celkový počet tréninkových jednotek podíl všeobecného, speciálního a soutěžního zatížení a jejich uplatnění poměr a strukturace zatížení a odpočinku způsob zvyšování a snižování zatížení způsob hodnocení tréninkových efektů v jednotlivých dílčích cyklech...

10 Periodizace ročního tréninkového cyklu (RTC)
organizované rozčlenění tréninkového roku s cílem optimálního zlepšení sportovní výkonnosti a optimální připravenosti na nejdůležitější soutěže

11 x Členění RTC na období TRÉNINKOVÉ Přípravné BLOKY Hlavní (závodní)
Staré pojetí Přípravné Hlavní (závodní) Přechodné jednostranné zatížení v příslušném období Nové pojetí TRÉNINKOVÉ BLOKY vytváří mezocyklus tvořeny mikrocykly flexibilita zatěžování x

12 Přípravné období zaměřené na rozvoj kondičních a technicko - taktických předpokladů s cílem zvýšit zatížitelnost a sportovní výkonnost

13 Hlavní (závodní) období
zaměřené na přípravu a start v soutěžích s cílem dosáhnout relativně maximálních výkonů vzhledem k vytvořené sportovní formě

14 psychické a fyzické síly před zahájením další tréninkové činnosti
Přechodné období zaměřené na odpočinek s cílem obnovit psychické a fyzické síly před zahájením další tréninkové činnosti

15 Příklad detailnějšího členění RTC s dlouhodobou soutěží
Přípravné období “nespecifické”1 Přípravné období specifické 1 Předzávodní období 1 Závodní období 1 Profylaktická přestávka Přípravné období specifické 2 Předzávodní období 2 Závodní období 2 Přechodné období

16 Typy tréninkových bloků
ROZVÍJEJÍCÍ STABILIZAČNÍ VYLAĎOVACÍ SOUTĚŽNÍ REGENERAČNÍ REKONDIČNÍ KONTROLNÍ

17 ROZVÍJEJÍCÍ BLOK KONDIČNÍ
Charakteristika: zvyšování funkčních možností orgánů a systémů při respektování specifičnosti, zdravotní prevence. Současně nižší objem technicko-taktické přípravy a počtu přípravných startů v soutěží (doplňkově)… Uplatnění: nejčastěji 1. etapa přípravného období

18 ROZVÍJEJÍCÍ BLOK SPECIALIZOVANÝ
Charakteristika: s nárůstem specifických kondičních předpokladů se zdokonaluje (optimalizuje) a uplatňuje již dříve naučená technika. Příklad typů u sportovních her: 1.Herně orientovaný vysoko objemový 2. Herně orientovaný intenzifikační

19 ROZVÍJEJÍCÍ BLOK SPECIALIZOVANÝ
1. Herně orientovaný vysoko objemový Charakteristika: zdokonalování techniky (HČJ a HK – dominují cvičení v menších skupinách umožňující vyšší intenzitu zatížení (frekvencí zapojení do akcí) při vysokém objemu, ale odpovídající intenzitě kondičního zatížení. Uplatnění: druhá polovina 1. etapy, první polovina 2. etapy přípravného období.

20 ROZVÍJEJÍCÍ BLOK SPECIALIZOVANÝ
2. Herně orientovaný intenzifikační Charakteristika: optimalizace HČJ, HK, ev. herního systému při zvýšené intenzitě a složitosti zatížení, rozvoj součinnosti a odolnosti proti únavě. Celkově snížení objemu zatížení, avšak při vysokém objemu herního zatížení. Často redukce počtu tréninkových fází. Uplatnění: nejčastěji druhá polovina 2. etapy přípravného období.

21 STABILIZAČNÍ BLOK Charakteristika: upevnění dosažené úrovně trénovanosti, “spojení” a uplatnění nově dosažené úrovně hlavních faktorů sportovního výkonu. Vznik a stabilizace dílčí sportovní formy. Důraz na kvalitu při střední velikosti zatížení a odolnost proti stresovým podmínkám. Uplatnění: před a na začátku soutěžního období, resp. před soutěžním (vylaďovacím) blokem.

22 VYLAĎOVACÍ BLOK Charakteristika: krátkodobá příprava na důležité soutěže pro optimalizaci sportovní formy. Zaměření na kvalitu (detaily), u kolektivních výkonů na souhru. Zařazení modelového tréninku, přípravných utkání. Výrazné snížení objemu zatížení, prostor pro zotavení, navození stavu “pohody”. Uplatnění: před zahájením soutěžního období a v jeho průběhu, resp. před krátkodobými důležitými soutěžemi.

23 SOUTĚŽNÍ BLOK Charakteristika: start v soutěžích a bezprostřední příprava na ně. Zaměření na udržení sportovní formy. Dominuje specifické zatížení (herní trénink). Kondiční trénink je redukován (udržování úrovně, profylaxe, aktivní zotavování). Variabilita zatížení vzhledem k aktuálnímu stavu a soutěži. Uplatnění: soutěžní období, série důležitých utkání.

24 REGENERAČNÍ BLOK Charakteristika: regenerace, aktivní zotavování, snížení intenzity tréninkového zatížení, zvýšení podílu zatížení v aerobní zóně, změna činnosti, prostředí… Uplatnění: po náročných cyklech (blocích) rozvíjejících nebo soutěžních. Uplatnění:

25 Sportovní forma(SF) stav optimální připravenosti k soutěži, kterého bylo dosaženo na základě správně řízené sportovní přípravy Fázový charakter : vytváření předpokladů pro vznik sportovní formy vznik a stabilizace sportovní formy readaptační pokles sportovní formy

26 Znaky současné periodizace
zvýšil se význam uplatňování systémového řízení: cíleně se manipuluje se zatížením na základě znalostí adaptačních procesů, což vede k zvyšování pravděpodobnosti dosažení očekávaného tréninkového efektu “pružnost” v řízení využitím diagnostické činnosti s okamžitým vyhodnocením - snaha zvýšit účinnost tréninkových jednotek a cyklů uplatňuje se individualizace zatížení sportovců, podle vývoje jednotlivých fází sportovní formy, adaptačního typu, zatížení v soutěži

27 Znaky současné periodizace
převládá vysoká intenzita zatížení v relativně krátkých tréninkových jednotkách a forma vícefázového tréninku zatížení se maximálně podobá specifickému zatížení při podávání sportovního výkonu (vazba na techniku) kondiční, technická, taktická a psychologická příprava nejsou rigorózně oddělovány často se mění obsahová náplň tréninkového procesu (vícenásobná periodizace)

28 Znaky současné periodizace
jsou malé rozdíly (okolo 20 %) mezi objemem zatížení v jednotlivých obdobích makrocyklu silový a rychlostní potenciál sportovce se rozvíjí tak, aby mohl být bezprostředně uplatněn a využit v závodní disciplíně (vazba na techniku)...

29 Kontrolní otázky Co je to periodizace a jaký má význam pro tréninkový proces? Vysvětlete pojem tréninkový cyklus jaké základní typy lze rozlišit? Objasněte pojem tréninkový mikrocyklus (vč. jeho významu v současné periodizaci) a specifikujte rozdíly mezi jeho základními typy. Charakterizujte makrocyklus a uveďte východiska jeho tvorby. Uveďte rozdíly mezi tradičním a novým (bloky) členěním RTC. Jaké jsou znaky současné periodizace?


Stáhnout ppt "PERIODIZACE Michal Lehnert."

Podobné prezentace


Reklamy Google