Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jana Vanková, Ing. Václav Komárek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jana Vanková, Ing. Václav Komárek"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jana Vanková, Ing. Václav Komárek
Přístup k zákonu o prevenci závažných havárií v podmínkách Moravskoslezského kraje Ing. Jana Vanková, Ing. Václav Komárek

2 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
Osnova: Bezpečnostní dokumentace Informování obyvatelstva Informace o závažných haváriích Kontroly Vazba na územní a stavební řízení Zóny havarijního plánování Vnější havarijní plány

3 skupina A skupina B Zařazení dle PZH: 12 x skupina A 13 x skupina B Počty v MSK:

4 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
1. Bezpečnostní dokumentace Skupina A Bezpečnostní program (nově posudek) Plán fyzické ochrany Skupina B Bezpečnostní zpráva (nově posudek) Podklady pro stanovení ZHP a vnějšího havarijního plánu Vnitřní havarijní plán Plán fyzické ochrany Lhůta pro posudek 60 dnů, může být prodlouženo o 30 dní ve slož. Přip. KÚ rozhodne do 45 dnů Veřejné projednání – 15 dní na zveřejnění, 30 dní přístupné veřejnosti Vyjádření dotčených orgánů 60 dní Posouzení rizik – posudek na 2x???? AKTUALIZACE Stávající provozovatelé – do 1 roku Provozovatelé, u kterých se změní podmínky – návrh na zařazení a posouzení rizik do 1 roku, bezpečnostní dokumentace do 2 let

5 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
2. Informování obyvatelstva KÚ ve spolupráci s HZSK a provozovatelem zpracuje pro objekty A i B informaci a tu zpřístupní dálkově (internet KÚ, HZSK) Pro objekty B vydáván a distribuován leták (1 x za 5 let) Přístupný rovněž na internetu KÚ a HZSK

6

7

8 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
3. Informace veřejnosti o vzniku a dopadech závažné havárie Po závažné havárii - informace o vzniku, dopadech a nápravných opatřeních – KÚ zpracuje, projedná v bezpečnostní radě kraje a zpřístupní dálkově „KÚ ve spolupráci s HZSK zpracuje doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie, a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné havárie.“ Vazba na specifické zákony (např. zákon o požární ochraně, zákoník práce, trestní řád) a spolupráce mezi KÚ a ostatními orgány, např. s Policií ČR,  hasičským záchranným sborem, českou inspekcí životního prostředí a inspektorátem práce Konečná zpráva o vzniku a dopadech ZH – do 3 měsíců KÚ 30 dní (správní řád) na vydání rozhodnutí o schválení konečné zprávy

9 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
4. Kontroly Česká inspekce životního prostředí společně s orgány integrované inspekce (OIP, ČBÚ, KHS, HZS, KÚ) Objekty B – 1 x za rok Objekty A – 1 x za 3 roky ČIŽP může stanovit četnost kontrol odchylně – roční plán kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie u jednotlivých objektů (zohlední informace z výsledků předešlých kontrol) Bez lhůt, trvá jen posudek

10 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
5. Vazba na územní řízení KÚ je dotčeným orgánem při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, příp. ve stavebním řízení Předpoklad – KÚ bude vydávat závazné stanovisko – podklad pro vydání rozhodnutí v územním či stavebním řízení K posouzení rizik – posudek (jako k bezpečnostní dokumentaci) POZOR na průtahy v řízení Bez lhůt, trvá jen posudek

11 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
5. Vazba na územní řízení HZS je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva, HZSK k: zásadám územního rozvoje – navrhuje ochranu území před vlivy NL skladovaných na území územnímu plánu obce – navrhuje plochy, kde jsou stanoveny zóny havarijního plánování regulačnímu plánu – uplatňuje požadavky na pozemky a požadavky na jejich využití pro opatření vyplývající z určení ZHP Nejsou definovány požadavky, které mohou být na území ZHP uplatňovány

12 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
6. Zóny havarijního plánování „Území v okolí objektu, ve kterém jsou uplatňovány požadavky ochrany obyvatelstva a požadavky územního rozvoje z hlediska havarijního plánování formou vnějšího havarijního plánu.“ 13 provozovatelů skupiny B 8 ZHP, pro které je vypracován vnější havarijní plán Společný vnější havarijní plán více provozovatelů ZHP v areálu pro který je zpracován vnitřní havarijní plán ZHP v území bez zástavby

13 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
6. Zóny havarijního plánování Stanovuje KÚ ve spolupráci s HZSK Není legislativní povinnost, ale dohoda HZSK je „koncovým uživatelem“ ZHP Společnou dokumentací jsou Bezpečnostní zpráva, vč. posouzení rizik, vnitřní havarijní plán a Podklady Vnitřní havarijní plán a Podklady budou nově předkládány rovněž HZSK Důraz na grafické znázornění ZHP Zpřístupnění na krajském geoportálu

14 Zóna havarijního plánování BorsodChem MCHZ, s.r.o.
chemický podnik, skladování a stáčení toxického amoniaku. Informační leták pro obyvatelstvo zde

15 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
6. Zóny havarijního plánování Podzemní zásobníky plynů Na území MSK: PZP Třanovice a PZP Štramberk Zahájena spolupráce s provozovatelem Zpracování GIS podkladů GIS podklady jako součást datového skladu HZS ČR Zapracování pro účely operačního řízení Cvičení havarijní připravenosti Bodová vrstva s atributy: Souřadnice Bezpečnostní zóna Typ armatury Odorizace Přítomnost methanolu Další atributy – vedení VN, VVN, přístupnost pro JPO, dostupnost vody

16

17 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
6. Zóny havarijního plánování ZHP pro podzemní zásobníky plynů 250 m od areálu s povrchovou technologií PZP 80 m kolem těžebních sond s tlakem do 10 MPa 150 m u těžebních sond s tlakem nad 10 MPA Vazba na energetický zákon – bezpečnostní pásmo Za zónu havarijního plánování jsou považovány všechny „kružnice“ nad jedním dobývacím prostorem

18 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
6. Zóny havarijního plánování

19 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
7. Vnější havarijní plány Zpracovává HZSK Bezpečnostní rady (BR MSK a BR ORP) projednaly způsob zpracování – určeni garanti Přístupný na internetu pro registrované uživatele KÚ zajišťuje veřejné projednání a připomínkování návrhu Schvaluje starosta ORP / hejtman KÚ

20 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
7. Vnější havarijní plány Provozovatel spolupracuje s HZSK, KÚ na zajištění havarijní připravenosti, informování veřejnosti a preventivně výchovné činnosti v oblasti vymezené vnějším havarijním plánem Po projednání s HZSK provozovatel pořizuje, udržuje a provozuje koncové prvky varování v ZHP Aktualizace vnějších havarijních plánů Plán varování a informování obyvatelstva Plán zásahu složek IZS Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky Dohody s provozovateli skupiny B Vymezen předmět spolupráce a finančního spolupodílu

21 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
7. Vnější havarijní plány HZSK bude mít možnost vyžadovat podklady pro vnější havarijní plán od provozovatelů Provozovatelé objektů zařazených do skupiny B, které jsou umístěny ve společném vymezeném prostoru, mohou na základě společné dohody zpracovat vnitřní havarijní plán společně

22 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
7. Vnější havarijní plány Rozsáhlý dokument s řadou plánů konkrétních činností HAVARIJNÍ KARTY pro zásah složek IZS Verze pro OPIS, verze pro zasahující složky Elektronické verze i v tabletech JPO

23 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
Bezpečnost je náš společný zájem

24 Přístup k zákonu o PZH v podmínkách Moravskoslezského kraje
Děkujeme za Vaši pozornost  Ing. Václav Komárek Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Tel: Ing. Jana Vanková Moravskoslezský kraj – Krajský úřad Tel:


Stáhnout ppt "Ing. Jana Vanková, Ing. Václav Komárek"

Podobné prezentace


Reklamy Google