Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba atomového jádra Jádro se skládá ze Z protonů a N neutronů Protony a neutrony souhrnně označujeme nukleony (= částice nalézající se v jádře), nukleonové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba atomového jádra Jádro se skládá ze Z protonů a N neutronů Protony a neutrony souhrnně označujeme nukleony (= částice nalézající se v jádře), nukleonové."— Transkript prezentace:

1 Stavba atomového jádra Jádro se skládá ze Z protonů a N neutronů Protony a neutrony souhrnně označujeme nukleony (= částice nalézající se v jádře), nukleonové číslo A=Z+N je součtem protonového čísla Z a neutronového čísla N. Protony a neutrony patří mezi baryony = těžké fermiony (částice s polocelým spinem) Značení Prvek X je dán protonovým číslem Z Protonové číslo určuje též počet elektronů v neutrálním atomu A = 235  235 nukleonů Z = 92  92 protonů  235-92 = 143 neutronů

2 Periodická tabulka prvků

3 Hmotnost atomu Hmotnost protonu a hmotnost neutronu jsou téměř shodné a 1840 krát větší než elektronu  hmotnost elektronů je zanedbatelná vůči hmotnosti jádra a hmotnost jádra je dána počtem nukleonů Uvedený přibližný vztah nezohledňuje změnu hmotnosti jádra způsobením vazebné jaderné energie ! m p = 1,6726.10 -27 kg m n = 1,6750.10 -27 kg m e = 9,11.10 -31 kg

4 Izotopy Atomy, jejichž jádra mají stejný počet protonů (  jádra jednoho prvku), odlišují se však počtem neutronů Velmi podobné fyzikální a chemické vlastnosti (kromě radioaktivních), neboť chemické vlastnosti závisejí na struktuře atomového obalu, tj. počtu elektronů, který je roven počtu protonů, tj. totožný pro izotopy Rozdílná hmotnost jádra  rozdílná hustota chemických látek s různými izotopy  možnost separace izotopů Radioaktivita odlišných izotopů je výrazně odlišná! Příklady lehký vodík (obyčejný) těžký vodík (deuterium) supertěžký vodík (tritium)

5 Izobary Atomy, jejichž jádra mají stejný počet nukleonů, ale odlišují se počtem protonů (  jádra odlišných prvků) Přibližně stejná hmotnost jádra Odlišné chemické vlastnosti (jádra odlišných prvků) Přechod mezi sousedními izobary zprostředkovává rozpad  (  -,  + ) Příklady

6 Izomery Atomy (jádra) o stejném protonovém i neutronovém čísle, které se však liší energetickým stavem jádra Obdobně jako elektrony atomového obalu mohou obsazovat různé energetické hladiny, mohou i protony a neutrony obsazovat různé jaderné energetické hladiny Přechod mezi izomery (z excitovaného stavu do nižšího nebo přímo nejnižšího = základního stavu) zprostředkovává rozpad , tj. vyslání vysokoenergetického fotonu Příklad metastabilní (excitované) technecium

7 Části atomu Každý prvek má jiný počet protonů ve svém jádře –Protony jsou nositeli kladného náboje –Změna počtu protonů  změna prvku - jaderná chemie (fyzika) Neutrální atom prvku má stejný počet elektronů jako protonů –Elektrony jsou nositeli záporného náboje –Změna počtu elektronů  ionizace prvku - chemie Většina prvků má také neutrony –Neutrony nenesou žádný náboj p+ e-e- n0n0

8 Atom vodíku Jeden elektron obíhající kolem jádra 1 proton = Z = protonové číslo 0 neutronů = N - neutronové číslo A = Z+N =1 - nukleonové číslo Jednou ionizovaný vodíkový atom- chybí jeden elektron = 1 H + Přidáním neutronu do jádra dostaneme deuterium = 2 H = D p e 1H1H

9 Atom helia Dva elektrony obíhající jádro 2 protony = Z = 2 2 neutrony = N = 2 A = Z+N =4 Jednou ionizované helium: 4 He + dvakrát ionizované helium: = částice  = 4 He 2+ ppnn e e 4 He

10 Jestliže helium ztratí jeden ze svých protonů (a jeden ze svých elektronů), stane se jiným prvkem Izotopy a prvky Jestliže helium ztratí jeden ze svých neutronů, stane se izotopem pnn e 3 He p pn e e 3 H (Tritium)


Stáhnout ppt "Stavba atomového jádra Jádro se skládá ze Z protonů a N neutronů Protony a neutrony souhrnně označujeme nukleony (= částice nalézající se v jádře), nukleonové."

Podobné prezentace


Reklamy Google