Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset FFUK – UISK, JIP Praha 21. října 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset FFUK – UISK, JIP Praha 21. října 2013."— Transkript prezentace:

1 Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset FFUK – UISK, JIP Praha 21. října 2013

2 Data jsou důležitá… Rok založení: 1882 Dětské oddělení: 1941 Profesionalizace: 1952 Stěhování do současných prostor: 1. června 2001 (vznik rodinné knihovny, počátky komunitní „práce“) Projekt Lukášek: září 2003 Křest grafické značky knihovny: září 2004 (symbolika činnosti knihovnické, informační a komunitní) Otevření komunitního Centra Lukáš: říjen 2007 Otevření Zvukové knihovny: říjen 2009 Zahájení provozu knižního boxu Herbie: prosinec 2009

3 Úspěchy a ocenění… 2007 – Kamarádka knihovna (2. místo) 2009 – Knihovna roku za provozování komunitního Centra Lukáš (zvláštní ocenění) 2009 – Kamarádka knihovna 2008 2010 – Městská knihovna roku (1. místo v kategorii knihoven s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel) 2012 – Městská knihovna roku (1. místo v kategorii knihoven s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel) 2013 – Městská knihovna roku (1. místo v kategorii knihoven s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel)

4 …a trocha statistiky… (k 31. 12. 2012) Počet obyvatel Sedlčan:7 421 Počet čtenářů celkem:2 365 (30,72 % z počtu obyvatel města!) Počet dětských čtenářů:707 (! 69,3 % ! z počtu dětí ve městě) Návštěvnost celkem:108 046 (průměrná měsíční fyzická návštěvnost – 4 313 tj. 58,1 %) Akce pro veřejnost:! 561 ! (z toho 255 kulturních akcí, 277 vzdělávacích akcí a 29 větších výstav)

5 Jak to všechno začalo ? Projekt Lukášek: první komunitní projekt v knihovnách České republiky (Svatý Lukáš – patron ranhojičů, lékařů a malířů)  Sedlčanský Lukášek  snaha o léčbu mezilidských vztahů a problémů na malém městě metodou (nejenom) výtvarného umění (setkávání)

6 Části projektu 1. Komunitní část projektu - každý ročník jiné téma 2. Až budeš velký, staneš se výtvarníkem - didaktické výstavy - výstavy klubů - Umělci z nás možná nebudou, ale baví nás to - Malí ilustrátoři 3. Rozšiřování znalostí v oboru a rozvíjení kreativity - přednášky na ročníkové téma nebo z dějin výtvarného umění - kurzy (workshopy) s výtvarníky - výtvarné dílny pro děti - kluby v komunitním centru

7 Komunitní část projektu 1. ročník (2003/2004) I když jsme odlišní, žijeme tu společně - Účast: 11 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení) - obnovení tradice Masopustu (o.s. Našlose) 2. ročník (2004/2005) Kdo jsem a odkud jsem??? - Účast: 14 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školy, školky, občanská sdružení) - kniha: Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska, 1. díl Sedlčany (slavnostní prezentace v červnu 2006) 3. ročník (2005/2006) Jsme různí??? - Účast: 16 partnerů (ÚSP, domov důchodců, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt)

8 4. ročník (2006/2007) Kdo jsou oni??? - Účast: 16 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt) 5. ročník (2007/2008) Má minulost, přítomnost a budoucnost - Účast: 15 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení) - výtvarně literární aktivita Jsme potřební? (pro program Senioři vítáni) 6. ročník (2008/2009) Dobro a zlo (nejen v našem městě) - Účast: 16 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení, kroužek náboženství)

9 7. ročník (2009/2010), 8. ročník (2010/2011) Charta Země (oficiální dokument UNESCO) - Účast: 16 partnerů, 17 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školky, školy, občanská sdružení, podnikatelský subjekt) - poprvé jsme pracovali s oficiálním dokumentem a aplikovali jej na místní podmínky - oslava Dne Země na sedlčanském náměstí 9. ročník (2011/2012), 10. ročník (2012/2013) Prostor v nás a kolem nás - Účast: 13 partnerů, 14 partnerů (poskytovatelé sociálních služeb, školy, školky, občanská sdružení)

10 Dlouhodobý cíl projektu Rozvíjení neformálních přátelských vztahů mezi skupinami i jednotlivci v místě a posilování sounáležitosti lidí k regionu Sedlčanska Vedení k vytváření pocitu odpovědnosti za místo, ve kterém žijeme

11 Financování Téměř bez finanční podpory (2x grant – vydání knihy Kapličky a výtvarné kurzy) Materiál si hradí každý z partnerů sám (knihovna hradí tisk plakátků na závěrečnou výstavu, na přednášky apod.) Výhody JSME „VOLNÍ“ JE pro nás důležité, že aktivita (akce, setkání) SE USKUTEČNÍ (nejsme vázáni na prezentaci loga apod.)

12 Nevýhody Partneři nejsou ničím „vázáni“ (zpětná vazba, informovanost, mnohdy není ani prezentováno jako „Lukášek) Státní správa (hůře se zapojuje)

13 Co Lukášek způsobil? Jiné myšlení zaměstnankyň knihovny (počáteční problémy, dnes samozřejmost) Jiné myšlení partnerů (vyhledávání témat – setkáváme se „na půli cesty“) Jiný přístup veřejnosti ke knihovně Organizace, ale i jednotlivci „chodí s návrhy“ (Karel Ladislav Kukla, 150. výročí narození) Vznik dalších komunitních projektů (prolínání projektů) Vznik komunitního Centra Lukáš (5. 10. 2007) - (nejenom) výtvarně zaměřené kluby (kreslení, paličkování, fotografování, patchwork, pletení), ale NOVĚ i KOFR (Klub osobního a finančního rozvoje) a Kruh žen (pátrání po životě dvou rodaček – Marie Šedlbauerové a Anny Mrskošové)

14 Konkrétní dopady na život v místě (9. – 10. ročník) Zeď Na Potůčku Dům Na Potůčku Příprava exteriéru knihovny Oprava křížků (Svatý Jan) Nová alej ve městě Kulisy pro „uliční“ loutkové divadlo

15 Zeď Na Potůčku

16 Dům Na Potůčku

17 Příprava exteriéru knihovny

18 Nová alej ve městě

19 Kulisy pro „uliční“ loutkové divadlo

20 Je ještě potřebný? Deset let je dlouhá doba… 2 x přišla osobní krize (resp. pocit, že vlastně do projektu nutím sebe i druhé) Partneři mne pokaždé přesvědčili o opaku

21 Přináší „něco hmatatelného“ knihovně? Čtenáře, uživatele, návštěvníky 200021,85 % 200126,1 % (1. 6. 2001 otevření v nových prostorách) 200229,1 % 200329,4 % (od září 2003 první komunitní projekt) 200430,9 % 200531,0 % 200630,9 % 200730,5 % 200829,5 % 200932,0 % 201030,8 % 201131,3 % 201230,7 %

22 A patří tam vůbec? ANO

23 A „pádlujeme“ do 11. ročníku

24 Téma: Ženy (2 roky)

25 Další komunitní projekty: „Jsem senior na Sedlčansku a mám zkušenosti. Zn. Chcete je využít?“ (ukončen) (program Senioři vítáni Nadace České spořitelny a Open Society Fund Praha) „Je nám dobře na světě aneb Kniha je náš kamarád“ (10. ročník) (obsahuje i různé kampaně: Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu, Březen měsíc čtenářů, Květen ve znamení Máchy, Měsíc pro rodinu aneb Rodinné prázdniny nemusí být otrava ani nuda…) „Rok duchovní harmonie v sedlčanské knihovně“ (9. ročník) (projekt s významnými komunitními prvky)

26 Naše komunitní zkušenosti Komunitní knihovna = jedna z cest knihoven budoucnosti → pomáhá k získávání poměrně vysokých statistických výsledků → pomáhá k získávání prestiže v očích veřejnosti ↕ Za tím vším je VŠAK VŽDY NUTNÉ „VIDĚT“ ČLOVĚKA (obyvatele regionu, ale i zaměstnance knihovny s jejich „běžnými“ starostmi a problémy) ↕ Komunitní knihovna = „Mravenčí“, systematická a důsledná práce „Chození po tenkém ledu“ či „balancování na ostří nože“ Umění diplomacie Umění empatie

27 „Sedlčanské desatero“ Prezentuji osobní zkušenosti praktického charakteru - bez použití odborné literatury; nicméně závěry mohou (měly by) být totožné… ☺ 1. Politická deklarace 2. Mapování 3. Nebudovat komunitu „uvnitř“ 4. Neutralita a bezpečí 5. Rovnost 6. Kompromisy 7. Poděkování a omluva 8. Konkrétní potřeby naší komunity 9. Mysleme na všechny 10. Mysleme na sebe

28 V knihovnách je nutné si komunitní činnost nechat politicky deklarovat (různé způsoby – my např. jsme se k této činnosti přihlásili grafickou značkou, jejímž kmotrem se stal mj. starosta města) Neustále informovat – materiály všem radním apod. 1. Politická deklarace

29 2. Mapování Komunitní situaci v regionu je nutné neustále mapovat Na nové skutečnosti (signály) je dobré ihned reagovat a dle situace je zapracovávat do další komunitní práce

30 3. Nebudovat komunitu „uvnitř“ Nelze budovat komunitu uvnitř knihovny (pokud chceme být opravdu komunitní knihovnou) – je nutné oslovovat neustále partnery směrem ven a napříč komunitou ↕ Musíme být naprosto otevření pro všechny (nejenom skupinky, ale i jednotlivce) a podporovat jejich „propojování“

31 4. Neutralita a bezpečí Je důležité zachovat - neutralitu - transparentnost - bezpečnost pro všechny skupiny obyvatelstva (tady se mnohdy opravdu pohybujeme na „ostří nože“ a je důležitá i notná dávka psychologických a sociálních znalostí a dovedností a citu)

32 5. Rovnost Nikdo není důležitější – všichni jsme si rovni (důležité jak v osobním životě, tak i v pracovním partnerství) Zapomeňte na věty: … „to jsem ale přeci vymyslel já“ … … „kde by bez mých nápadů byli“ … apod.

33 6. Kompromisy V životě (i v tom komunitním) jsou jednou z nejdůležitějších věcí kompromisy Nesmíme chtít nemožné ☺ Pečlivě važme situaci Netlačme „na pilu“

34 7. Poděkování a omluva Učme se říkat DĚKUJI A PROSÍM UČME SE OMLOUVAT, pokud je to potřeba

35 8. Konkrétní potřeby naší komunity Vycházejme vždy z konkrétních potřeb a poznatků naší komunity (viz bod 2.) Na jiných místech a v jiných projektech je možné se „pouze“ inspirovat, ne je zcela přejímat

36 9. Mysleme na všechny Mysleme na všechny v naší komunitě, a to jak na jednotlivce, tak i různé organizace a všímejme si jich (! Nejenom na partnery a čtenáře knihovny !) To, že si budeme všímat jiných, sdílet s nimi jejich radosti, ale i smutek či starosti, může v určitou chvíli pomoci i nám ↕ -Regionální tisk -Komunikace s různými skupinkami lidí, ale i jednotlivci = sběr informací

37 10. Mysleme na sebe … a nezapomínejme na to! Mysleme i na to, že jsme omylní a neustále se učíme Učme se odpouštět sobě (i jiným)

38 … mé poznámky k „desateru“… „Desatero“ mapuje naše prozatímní zkušenosti – zcela jistě se bude dále vyvíjet Všechny body jsou si v mých očích rovny Jsem přesvědčena, že základem dobré knihovny budoucnosti (ať už jí budeme říkat komunitní nebo jinak) je myslet na druhé (pak budou i oni myslet na nás ☺)

39 … a nezapomínejme na to, že opravdová komunitní knihovna se neskrývá „pouze“ v nejrůznějších projektech a kampaních Je nutné se hlavně naučit „komunitně myslet“ i při „běžné“ knihovnické práci ↕ Teprve potom budeme moci o sobě HRDĚ říkat, že jsme komunitní knihovna!

40 Blanka Tauberová tauberova@knihovna-se.cz Městská knihovna Sedlčany www.knihovna-se.cz „KDYŽ VYHLEDÁVÁME DOBRO SVÝCH BLÍZKÝCH, SVÉ VLASTNÍ NALÉZÁME.“ J. A. Komenský

41

42

43

44

45


Stáhnout ppt "Městská knihovna Sedlčany Lukáškovi je deset FFUK – UISK, JIP Praha 21. října 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google