Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schůzka projektového týmu Postdoc I. 11. (29. 5. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 11. (29. 5. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."— Transkript prezentace:

1 Schůzka projektového týmu Postdoc I. 11. (29. 5. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009

2 2. monitorovací zpráva - informace MZ odeslána 29. 4. 2013 celkem obsahovala 6823 stran ŽoP – 23 845 102,41 Kč připomínky k MZ zaslány 14. 5. 2013 většina připomínek nerelevantní 2. MZ byla schválena 22. 5. 2013 (s ŽoP v plné výši) MZ uložena v ISEP v dokumentech u projektu 29. 5. 2013

3 Nepodstatná změna V rámci MZ byla schválena nepodstatná změna: přesun prostředků z položky 1.4 FKSP do nové položky 1.5.1 Sociální fond vytvoření nové položky 1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnavatelem 29. 5. 2013

4 Požadavky a doporučení pro další MZ Timesheety pokud je výkaz práce za leden, proplaceno za leden v únoru  datum podpisu výkazu musí být za leden Výstupy výkazy vzdělávací činnosti – ne všichni postdoci plní povinný průměr 3-5 hod./týdně vzdělávací činnosti – nutné hlídat!!! zpráva postdok a mentor – používat nové formuláře  web OV 29. 5. 2013

5 MI – ke každému předmětu dodávat anotaci předmětu za období, kterého se týká (v 2. MZ správně „podzim 2012“, špatně „podzim 2013“) + seznam aktivních studentů zapsaných do předmětu a seznam studentů s úspěšným hodnocením cílovou skupinou jsou studenti, akademičtí a vědečtí pracovníci vysokých škol – tedy jak MU, tak i ostatních VŠ používat nové prezenční listiny  viz web OV na každé prezenční listině musí být doplněno, zda se jedná o studenta nebo zaměstnance, celkový počet osob s rozdělením na muže a ženy pokud jsou pravidelné konzultace se stejnými studenty, lze používat hromadnou prezenční listinu 29. 5. 2013

6 prezentace z přednášek, abstrakty a výstupy z konferencí, publikace,…. = veškeré výstupy dodávat elektronicky (ne skeny, „originály“)  vlastníkem veškerého duševního vlastnictví je poskytovatel 29. 5. 2013

7 Dedikace výstupů: This work was supported by the Program of „Employment of Newly Graduated Doctors of Science for Scientific Excellence“ (grant number CZ.1.07/2.3.00/30.0009) co-financed from European Social Fund and the state budget of the Czech Republic.“ Pokud nebude tato dedikace uvedena, nelze proplatit z projektu. Pokud bude výstup hrazen z více projektů, ověřit, zda jiné projekty umožňují společnou dedikaci - nehradit ale celé z projektu, pouze poměrně 29. 5. 2013

8 Originály dokumentů (např. timesheety, výkazy vzdělávací činnosti, zprávy postdok a mentor, žádosti o převod, …) – dodávat pouze 1x Nedodávat např. timesheety v několika verzích – stejný počet vykázaných hodin, ale vždy jiné datum podpisu výkazu 29. 5. 2013

9 Podklady Podklady dodávat pravidelně!!: popis realizace KA – za monitorovací období (za 6 měsíců) – dodat do 15 dne v měsíci, kdy se podává MZ výkaz vzdělávací činnosti – měsíčně, k 15. dni prezenční listiny, informace o vyučovaných předmětech – průběžně, ale nejpozději do 15 dne v měsíci, kdy se podává MZ zpráva postdoka a mentora – 1x za 3 měsíce (sladit s monitorovacím obdobím  pokud je MO duben – září, 1. zpráva za období duben-červen, 2. zpráva červenec-září) veřejné zakázky – dodávat průběžně, ale nejpozději do 15 dne v měsíci 29. 5. 2013

10 Finanční část: refundace probíhají průběžně  veškeré podklady pro refundace včetně podepsané žádosti o převod finančních prostředků dodávat měsíčně – do 15. dne v měsíci (viz. PQ č. 10/2011 – zásady řízení financování a účtování o projektech OP VK, resp. naše dohoda o spolupráci) 29. 5. 2013

11 Schůzka projektového týmu Postdoc II. 3. (29. 5. 2013) Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0037

12 1. monitorovací zpráva V červnu se bude zpracovávat 1. MZ za období březen – květen 2013 (nebude se podávat žádost o platbu). Pro MZ dodat do 10. 6. následující podklady: Smlouvy (termín pro dodání nemůžeme prodlužovat!!) postdok + admin - smlouvu (novou smlouvu nebo původní smlouvu + dodatek na projektu), popis pracovní činnosti, mzdový výměr, souhlas s předáním osobních údajů, čestné prohlášení o úvazku (u těch, kteří mají na projektu celý úvazek – postdoci, někteří admini) mentor – DPP, popis pracovní činnosti, souhlas s předáním osobních údajů označení postdoka – odborný pracovník ve výzkumu - postdok 29. 5. 2013

13 Výběrová řízení (postdoci): originál záznamu z výběrového řízení včetně inzerce + životopis, publikace, doporučující dopisy, kopie diplomu Záznamy musí být zpřístupněny veřejnosti – budou zveřejněny na webových stránkách projektu (stejně jako v PI.) Také musí být archivovány materiály od všech uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili: buď sepsat hromadnou zprávu z výběrového řízení za všechny uchazeče nebo sepsat pro každého uchazeče zprávu zvlášť 29. 5. 2013

14 Podpisový vzor – originál 2x (MŠMT, RMU) osoby podle zvyklosti na fakultě/HS např. děkan/ředitel, proděkan, tajemník, mentoři, ekonom, personalista, administrátor  osoby, které podepisují dokumenty související s realizací projektu (věcná a finanční část) podpisový vzor následně podepisuje statutární zástupce, tedy rektor – ne děkan Popis realizace klíčových aktivit formulář na webu OV dodat originál podepsaný mentorem + Word název HS je název fakulty, ne katedry či oddělení 29. 5. 2013

15 Podklady Pravidelně dodávat následující podklady: popis realizace KA – za monitorovací období (1. MZ – za 3 měsíce, další MZ – za 6 měsíců) – dodat do 15 dne v měsíci, kdy se podává MZ výkaz vzdělávací činnosti – měsíčně, k 15. dni prezenční listiny, informace o vyučovaných předmětech – průběžně, ale nejpozději do 15 dne v měsíci, kdy se podává MZ zpráva postdoka a mentora – 1x za 3 měsíce (sladit s monitorovacím obdobím  březen-květen, červen-srpen, září- říjen (2. MO chceme zkrátit o 1 měsíc a podat mimořádnou MZ) veřejné zakázky – dodávat průběžně, ale nejpozději do 15 dne v měsíci 29. 5. 2013

16 Finanční část: refundace probíhají průběžně  veškeré podklady pro refundace včetně podepsané žádosti o převod finančních prostředků dodávat měsíčně – do 15. dne v měsíci (viz. PQ č. 10/2011 – zásady řízení financování a účtování o projektech OP VK, resp. naše dohoda o spolupráci) 29. 5. 2013

17 Veřejné zakázky Informace o: nákupu přístrojů a vybavení – do 31. 5. 2013 nákupu chemikálií a laboratorního materiálu – do 30. 6. 2013 Přístroje a vybavení info opravdu zaslat do konce týdne, abychom mohli co nejdříve stanovit další postup 29. 5. 2013

18 Obecné informace (PI. + PII.) Podstatné změny – na MŠMT, ve fázi schvalování Žádost o výjimku z výzvy na možnost snížení úvazku postdoka  MŠMT nepovolí, z výzvy nelze udělit výjimku Průměrné sazby – kontrolovat průměry!! (v tuto chvíli již některé sazby překročeny) Kontrola možné přečerpané dovolené u postdoků/adminů, kteří budou končit (sestava MZ526) V PI. vysoutěžit veškeré zařízení (mimo spotřebního materiálu a literatury), např. PC, tiskárny, … do konce 1. roku realizace projektu (vysoutěžit = zadat do DNS nebo „nakoupit“) Propagační předměty 29. 5. 2013

19 Obecné informace (PI. + PII.) Stáže/krátkodobé pobyty dodat potvrzení o absolvování/účasti na stáži po stáži musí postdok uskutečnit přednášku (fotodokumentace, prezenční listina)!! Publicita trvalá informační deska – na všech fakultách/HS informační materiály – letáky, brožury Výjezdní zasedání – 1. pol. září 2013 29. 5. 2013

20 Termín příští schůzky: čtvrtek 27. 6. 2013 od 9:00 ve velké zasedací místnosti RMU 29. 5. 2013

21 Děkujeme za pozornost 29. 5. 2013


Stáhnout ppt "Schůzka projektového týmu Postdoc I. 11. (29. 5. 2013) Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/30.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google