Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA ke ZDRAVÍ 14

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA ke ZDRAVÍ 14"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA ke ZDRAVÍ 14
ZDRAVOVĚDA ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA ke ZDRAVÍ 14 Mgr. Andrea Ptáčková

2 Anotace Materiál definuje pojem “výchova ke zdraví“, vysvětluje její význam a cíle; seznamuje žáky s používanými metodami. Musí být doplněn výkladem. Autor Mgr. Andrea Ptáčková (Autor) Jazyk Čeština Očekávaný výstup 53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Nemoc, prevence, výchova ke zdraví Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Kombinovaná Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání odborné vzdělávání Typická věková skupina let Vazby na ostatní materiály Je součástí materiálů pro výuku předmětu Základy zdravotní výchovy ve 2. ročníku

3 ALE I NEMOCNÝ SÁM, JEHO RODINA A VŠE ŘÍDÍCÍ PŘÍRODA“ Hippokrates
„NEJEN LÉKAŘ MÁ UČINIT, CO JE TŘEBA, ALE I NEMOCNÝ SÁM, JEHO RODINA A VŠE ŘÍDÍCÍ PŘÍRODA“ Hippokrates

4 Cílem výchovy ke zdraví je:
Poskytnout dostatek informací, jak předcházet nemocem Motivovat Ovlivnit postoje Přivést k aktivnímu zájmu o své zdraví Vést člověka ke změně chování vedoucí k posílení zdraví 1

5 Důležitým úkolem výchovy ke zdraví je také výchova obyvatelstva k poskytování první pomoci!
2

6 Výchova ke zdraví je cílena:
na jednotlivce: zdravé, nemocné, ohrožené na zdraví na skupinu obyvatel: s ohledem na věk (děti, mládež, staří lidé) skupiny pac. s určitou dg. speciální problematiku žen lidé žijící nebo pracující v urč. rizikovém prostředí

7 Výchova ke zdraví je cílena:
na komunitu: problematika jednotlivých typů škol pracovníci v oblasti společného stravování apod. na celou populaci: využitím celostátních, regionálních a místních sdělovacích prostředků

8 ÚKOL č. 1 Rozdělte třídu na 3 skupiny.
Každá skupina má za úkol vymyslet konkrétní příklady možných témat zacílených na jednotlivé skupiny.

9 METODY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ
Metoda mluveného slova (pohovor, přednáška, prezentace výrobku, rozhovory, rozhlasové nebo televizní vysílání…) Metoda psaného slova (knihy, letáky, brožury, časopisy….

10 METODYJSOU ZAMĚŘENY NA:
upoutání pozornosti k danému tématu (velkoplošná reklama, plakáty, TV spoty, upomínkové předměty…) sdělení základních informací (letáky, pohlednice, články v časopisech…)

11 METODYJSOU ZAMĚŘENY NA :
sdělení obsažnějších informací (TV pořady, monotematické brožury, výstavy, přednášky, besedy…) motivace ke změně chování (soubory doporučení a postupů, receptáře, pc programy…)

12 ÚKOL č. 2 Uveďte příklady výše uvedených způsobů „výchovy ke zdraví“. (např. reklama, televizní pořad apod.) Co vás nejvíce osloví (jaké formy)?

13 ZÁSADY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ
Výchova ke zdraví je efektivní pouze tehdy, je-li tato činnost: soustavná, systematická, komplexní a důkladně promyšlená cílená vzhledem k věku, vzdělání a konkrétním problémům jedince v oblasti zdravotní, psychické, sociální a společenské aktualizovaná nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a výzkumu respektuje životní podmínky jedince založená na osobní zainteresovanosti každého jedince – tzn. pochopení osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví

14 ZÁVĚREM… Každý člověk:
musí být dostatečně informován a motivován, aby chtěl své zdraví šetřit a upevňovat a zároveň eliminovat škodlivé faktory musí přesně vědět, co je zdraví prospěšné a co mu škodí měl vytvořené podmínky k realizaci zdravého způsobu života

15 Zdroje obrázků: 100 corridas y 100 cicletadas en todo Chile.jpg [online] [cit ]. Dostupné z: HOLIŠ, Radim. Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2011 [online] [cit ].Dostupné z:

16 ZDROJE: WASSERBAUER, Stanislav. Výchova ke zdraví: pro vyšší zdravotnické školy a střední školy. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, ISBN LEMON 4: Učební materiál pro sestry a porodní asistentky. Brno: IDVPZ v Brně, ISBN MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 291 s. Pedagogika (Grada). ISBN


Stáhnout ppt "ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA ke ZDRAVÍ 14"

Podobné prezentace


Reklamy Google