Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 14 Mgr. Andrea Ptáčková ZDRAVOVĚDA www.zlinskedumy.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 14 Mgr. Andrea Ptáčková ZDRAVOVĚDA www.zlinskedumy.cz."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 14 Mgr. Andrea Ptáčková ZDRAVOVĚDA www.zlinskedumy.cz

2 Anotace Materiál definuje pojem “výchova ke zdraví“, vysvětluje její význam a cíle; seznamuje žáky s používanými metodami. Musí být doplněn výkladem. AutorMgr. Andrea Ptáčková (Autor) JazykČeština Očekávaný výstup53-41-M/01 Zdravotnický asistent Speciální vzdělávací potřeby- žádné - Klíčová slovaNemoc, prevence, výchova ke zdraví Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityKombinovaná Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníodborné vzdělávání Typická věková skupina16 - 19 let Vazby na ostatní materiály Je součástí materiálů pro výuku předmětu Základy zdravotní výchovy ve 2. ročníku

3 „ NEJEN LÉKAŘ MÁ UČINIT, CO JE TŘEBA, ALE I NEMOCNÝ SÁM, JEHO RODINA A VŠE ŘÍDÍCÍ PŘÍRODA“ Hippokrates

4 Cílem výchovy ke zdraví je: Poskytnout dostatek informací, jak předcházet nemocem Motivovat Ovlivnit postoje Přivést k aktivnímu zájmu o své zdraví Vést člověka ke změně chování vedoucí k posílení zdraví 1

5 Důležitým úkolem výchovy ke zdraví je také výchova obyvatelstva k poskytování první pomoci! 2

6 Výchova ke zdraví je cílena: na jednotlivce: zdravé, nemocné, ohrožené na zdraví na skupinu obyvatel: s ohledem na věk (děti, mládež, staří lidé) skupiny pac. s určitou dg. speciální problematiku žen lidé žijící nebo pracující v urč. rizikovém prostředí

7 Výchova ke zdraví je cílena: na komunitu: problematika jednotlivých typů škol pracovníci v oblasti společného stravování apod. na celou populaci: využitím celostátních, regionálních a místních sdělovacích prostředků

8 ÚKOL č. 1 Rozdělte třídu na 3 skupiny. Každá skupina má za úkol vymyslet konkrétní příklady možných témat zacílených na jednotlivé skupiny.

9 METODY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ Metoda mluveného slova (pohovor, přednáška, prezentace výrobku, rozhovory, rozhlasové nebo televizní vysílání…) Metoda psaného slova (knihy, letáky, brožury, časopisy….

10 METODYJSOU ZAMĚŘENY NA: upoutání pozornosti k danému tématu (velkoplošná reklama, plakáty, TV spoty, upomínkové předměty…) sdělení základních informací (letáky, pohlednice, články v časopisech…)

11 METODYJSOU ZAMĚŘENY NA : sdělení obsažnějších informací (TV pořady, monotematické brožury, výstavy, přednášky, besedy…) motivace ke změně chování (soubory doporučení a postupů, receptáře, pc programy…)

12 ÚKOL č. 2 Uveďte příklady výše uvedených způsobů „výchovy ke zdraví“. (např. reklama, televizní pořad apod.) Co vás nejvíce osloví (jaké formy)?

13 ZÁSADY VÝCHOVY KE ZDRAVÍ Výchova ke zdraví je efektivní pouze tehdy, je-li tato činnost: soustavná, systematická, komplexní a důkladně promyšlená cílená vzhledem k věku, vzdělání a konkrétním problémům jedince v oblasti zdravotní, psychické, sociální a společenské aktualizovaná nejnovějšími poznatky z oblasti vědy a výzkumu respektuje životní podmínky jedince založená na osobní zainteresovanosti každého jedince – tzn. pochopení osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví

14 ZÁVĚREM… Každý člověk: musí být dostatečně informován a motivován, aby chtěl své zdraví šetřit a upevňovat a zároveň eliminovat škodlivé faktory musí přesně vědět, co je zdraví prospěšné a co mu škodí měl vytvořené podmínky k realizaci zdravého způsobu života

15 Zdroje obrázků: 1. 100 corridas y 100 cicletadas en todo Chile.jpg [online]. 2011 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:100_corridas_y_100_cicletadas_en_todo_Chil e.jpg 2. HOLIŠ, Radim. Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 2011 [online]. 2011 [cit. 2012-08- 31].Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mal%C3%A1_jihomoravsk%C3%A1_Rallye_ Rejv%C3%ADz_2011_%2801%29.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mal%C3%A1_jihomoravsk%C3%A1_Rallye_ Rejv%C3%ADz_2011_%2801%29.jpg

16 ZDROJE: WASSERBAUER, Stanislav. Výchova ke zdraví: pro vyšší zdravotnické školy a střední školy. Praha: Státní zdravotní ústav Praha, 1999. ISBN 80-7071-129-9. LEMON 4: Učební materiál pro sestry a porodní asistentky. Brno: IDVPZ v Brně, 1997. ISBN 80-7013-248-5. MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 291 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2715-8.


Stáhnout ppt "ZÁKLADY ZDRAVOTNÍ VÝCHOVY VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 14 Mgr. Andrea Ptáčková ZDRAVOVĚDA www.zlinskedumy.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google