Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní seminář 25.-26.5.2005 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji: - Prezentace vybraných inovativních přístupů a diskuse k výzkumnému projektu“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní seminář 25.-26.5.2005 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji: - Prezentace vybraných inovativních přístupů a diskuse k výzkumnému projektu“"— Transkript prezentace:

1 Pracovní seminář 25.-26.5.2005 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji: - Prezentace vybraných inovativních přístupů a diskuse k výzkumnému projektu“

2 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Cíle projektu aplikovaného výzkumu: Vytvořit 20 „locality studies“ jako zdroj inspirace!!! Vytvořit 20 „locality studies“ jako zdroj inspirace!!! Zamezit vymýšlení vymyšleného a podpořit difuzní proces inovací, podpořit adaptace inovací nebo alespoň difuzí invencí!! Zamezit vymýšlení vymyšleného a podpořit difuzní proces inovací, podpořit adaptace inovací nebo alespoň difuzí invencí!! Dosáhnout větší míry aplikace inovací/imitací do českých rozvojových strategií – „chytří se už pokoušejí“!!! Dosáhnout větší míry aplikace inovací/imitací do českých rozvojových strategií – „chytří se už pokoušejí“!!! Obohatit teorii a následně výuku na univerzitách na bázi pokusů o zobecnění specifických poznatků z locality studies (best practices) Obohatit teorii a následně výuku na univerzitách na bázi pokusů o zobecnění specifických poznatků z locality studies (best practices)

3 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Zdroje inspirace: Center for Civic Innovation at Mannhattan Institute např. The Entrepreneurial City: A How – To Handbook for Urban Innovators. Fromhold Eisebit – Inovativní přístupy v rozvoji turismu v Salzkammergut. Phil Cook a spol.: Celá řada studií – local + regional studies (např. Baden Wuertemberg) Aj. Německo – Sternberg, Revilla Diez – tzn. Hannoverská škola „Schatzelianer“- inovace podnikatelské

4 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Výstupy projektu: Locality studies – publikace Konference Vzdělávací akce – workshopy Inovace studijního oboru regionální rozvoj

5 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Cíle semináře: 1. Výměna zkušeností v oblasti (inovativního) řízení rozvoje obcí a regionů, která bude inspirací pro další zavádění inovací/imitací do řízení rozvoje. „báze diskuse až brainstorming“

6 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ 2.Získání (dalších) podnětů, informací a vstupních dat pro řešení výzkumného úkolu Grantové agentury České republiky 402/04/0078 „Inovativní koncepty a přístupy v socioekonomickém rozvoji územních jednotek – lokalit a regionů“

7 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Základní a odvozené problémové otázky: Které územní jednotky v Evropě, v ČR můžeme považovat za „inovativní“ tzn. hledající a implementující nové smysluplné přístupy? (např. marketing jako institucionalizovanou podporu komunikace či NPM, PPP atd.atd.) Co můžeme považovat za inovativní koncept/přístup – hledisko resp. polarizace absolutní inovace/relativní (imitace), aspekt času?

8 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Kdo jsou klíčoví aktéři inovace na úrovni obcí, regionů? (experti-poradci, politici- starostové, podporné instituce – agentury, Kdo jsou klíčoví aktéři inovace na úrovni obcí, regionů? (experti-poradci, politici- starostové, podporné instituce – agentury, Máme vytvořené inovativní prostředí – inovační systémy resp. knowledge management? Máme vytvořené inovativní prostředí – inovační systémy resp. knowledge management? Do jaké míry mohou být přínosné poznatky o „best practice“ z jiných „úspěšných“ uzemních jednotek- tedy „locality studies“? Do jaké míry mohou být přínosné poznatky o „best practice“ z jiných „úspěšných“ uzemních jednotek- tedy „locality studies“? Umíme evaluovat a hodnotit míru úspěšnosti aplikace nových konceptů resp. chceme to (kdo ano/ne?) Umíme evaluovat a hodnotit míru úspěšnosti aplikace nových konceptů resp. chceme to (kdo ano/ne?)

9 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Jaký je vztah regionální vědy a praxe lokálního a regionálního rozvoje (jsme komplementární a schopni generovat synergické efekty nebo žijeme odděleně bez pocitu nutnosti vzájemně komunikovat se zdůvodněním, že máme jiné specifické společenské zadání)? Jaký je vztah regionální vědy a praxe lokálního a regionálního rozvoje (jsme komplementární a schopni generovat synergické efekty nebo žijeme odděleně bez pocitu nutnosti vzájemně komunikovat se zdůvodněním, že máme jiné specifické společenské zadání)?

10 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Jaké je hierarchie inovativních konceptů a přístupů (primární, nadřazené, klíčové + sekundární, odvozené, doplňkové)? Jaké je hierarchie inovativních konceptů a přístupů (primární, nadřazené, klíčové + sekundární, odvozené, doplňkové)? Jaké jsou další problémové otázky spojené s řešením úkolu? Jaké jsou další problémové otázky spojené s řešením úkolu?

11 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Další problémové otázky?? Další problémové otázky??

12 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ ???? ????

13 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Pojem inovace a inovativnosti v širokém slova smyslu: Nový fenomén (jev) - nová myšlenka, produkt, proces, struktura Nový fenomén (jev) - nová myšlenka, produkt, proces, struktura Zavádění nových jevů do praxe – s cílem zlepšení stavu, optimalizace Zavádění nových jevů do praxe – s cílem zlepšení stavu, optimalizace

14 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Inovace v lokálním a regionálním rozvoji: Produktové inovace – nové výrobky či služby Produktové inovace – nové výrobky či služby Procesní inovace – nové procesy, postupy, procedury při dosahování cílu Procesní inovace – nové procesy, postupy, procedury při dosahování cílu Organizační inovace – nové organizační formy, „agencyation“ Organizační inovace – nové organizační formy, „agencyation“ Tržní inovace – nové trhy a nové cílové skupiny (rodiny, singles, vyšší příjmové a sociální skupiny, důchodci, děti ve školním věku... Tržní inovace – nové trhy a nové cílové skupiny (rodiny, singles, vyšší příjmové a sociální skupiny, důchodci, děti ve školním věku... Inovace v řízení lidských zdrojů Inovace v řízení lidských zdrojů Inovace ve finančním řízení Inovace ve finančním řízení Mimo LORR- ale obvykle a hlavně: Technické a technologické inovace Mimo LORR- ale obvykle a hlavně: Technické a technologické inovace

15 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Obecný význam zavádění inovací/imitací v LORR: Zvýšení kvality života obyvatelstva, občanů Zvýšení kvality života obyvatelstva, občanů Zlepšení produktivity a kvality Zlepšení produktivity a kvality Zvýšení atraktivity obce a zlepšení image Zvýšení atraktivity obce a zlepšení image Nalezení řešení dosud neřešených problémů Nalezení řešení dosud neřešených problémů Zlepšení atmosféry v obci – ukázat snahu Zlepšení atmosféry v obci – ukázat snahu Obvykle vyšší zájem médií a lepší mediální ohlas znamená zlepšení image „inovující“ elity a zvýšení preferencí v její prospěch Obvykle vyšší zájem médií a lepší mediální ohlas znamená zlepšení image „inovující“ elity a zvýšení preferencí v její prospěch

16 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Produktové inovacev - ýrobky materiální povahy i služby: V oblasti podnikatelské infrastruktury – vědeckotechnologické parky, průmyslové a podnikatelské zóny, inkubátory.... V oblasti podnikatelské infrastruktury – vědeckotechnologické parky, průmyslové a podnikatelské zóny, inkubátory.... V oblasti environmentální infrastruktury – alternativní zdroje energie, energetické koncepty V oblasti environmentální infrastruktury – alternativní zdroje energie, energetické koncepty V oblasti infrastruktury volného času (turismus, kultura, sport) – cyklostezky, aquaparky, termály, golfová hřiště, indoor sjezdovky, fitnes centra, inline stezky, biohotely, multiplex kina, internetové kavárny, agroturistické farmy, hrady – hotely, průmyslové haly – konferenční centra, „balíčky“ pro turisty např. vzdělávání a sport... V oblasti infrastruktury volného času (turismus, kultura, sport) – cyklostezky, aquaparky, termály, golfová hřiště, indoor sjezdovky, fitnes centra, inline stezky, biohotely, multiplex kina, internetové kavárny, agroturistické farmy, hrady – hotely, průmyslové haly – konferenční centra, „balíčky“ pro turisty např. vzdělávání a sport...

17 Produktové inovace-“novinky“ V oblasti fyzické (urbanistické) struktury obce – pasáže, mobiliář, jednotný grafický styl orientačního systému, estetizace veřejných prostor uměleckými díly, nové funkce veřejných prostranství (nákupní nádraží, restaurace zahrádka „na chodníku“, hlavní třída jako dráha pro inlineskating, park v centru jako voleybalové hřiště) V oblasti fyzické (urbanistické) struktury obce – pasáže, mobiliář, jednotný grafický styl orientačního systému, estetizace veřejných prostor uměleckými díly, nové funkce veřejných prostranství (nákupní nádraží, restaurace zahrádka „na chodníku“, hlavní třída jako dráha pro inlineskating, park v centru jako voleybalové hřiště) Events – nové akce / atrakce: festivaly, open air koncerty, vzdělávací akce, kurzy, vánoční trhy, maratony, triatlony, sportovní turnaje, gastronomické dny, dny zdraví... Events – nové akce / atrakce: festivaly, open air koncerty, vzdělávací akce, kurzy, vánoční trhy, maratony, triatlony, sportovní turnaje, gastronomické dny, dny zdraví... Doprava – integrace, rychlost a plynulost, bezpečnost, udržitelnost: integrované systémy, podpora cyklo, park and ride Doprava – integrace, rychlost a plynulost, bezpečnost, udržitelnost: integrované systémy, podpora cyklo, park and ride

18 Produktové inovace V oblasti bezpečnosti města V oblasti bezpečnosti města Vzdělávání (celoživotní, univerzity třetího věku, podpora nových forem vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí) Vzdělávání (celoživotní, univerzity třetího věku, podpora nových forem vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí) Zdraví a zdravý životní styl – „wellness“ Zdraví a zdravý životní styl – „wellness“ Společenský a kulturní život – „festivalizace života v rámci silně vnitřně diferencované společnosti“ Společenský a kulturní život – „festivalizace života v rámci silně vnitřně diferencované společnosti“

19 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Procesní inovace v LORR: Local and Regional Governace - řízení a rozhodování v rámci siťové komplexní struktury aktérů (networking) na bázi důvěry, partnerství a společných zájmů – zapojení NGOs, nátlakových skupin, soukromých firem do tvorby politických rozhodnutí týkajících se rozvoje obce a regionu, „nové“ pojetí politického „syntetického“ řízení společnosti a rozvoje Local and Regional Governace - řízení a rozhodování v rámci siťové komplexní struktury aktérů (networking) na bázi důvěry, partnerství a společných zájmů – zapojení NGOs, nátlakových skupin, soukromých firem do tvorby politických rozhodnutí týkajících se rozvoje obce a regionu, „nové“ pojetí politického „syntetického“ řízení společnosti a rozvoje New public management – outsourcing, privatizace, konkurence New public management – outsourcing, privatizace, konkurence

20 Procesní inovace Marketingové řízení obce a regionu – institucionalizovaná podpora komunikace, zjištění potřeb cílových skupin resp. „segmentů trhu“ (dle věku, geograficky, dle sociálních skupin...), zpětná vazba – interaktivní komunikace, zlepšení image a zvýšení atraktivity Marketingové řízení obce a regionu – institucionalizovaná podpora komunikace, zjištění potřeb cílových skupin resp. „segmentů trhu“ (dle věku, geograficky, dle sociálních skupin...), zpětná vazba – interaktivní komunikace, zlepšení image a zvýšení atraktivity Strategické (komunitní) plánování – konsensuální definování priorit řízené dlouhodobé změny Strategické (komunitní) plánování – konsensuální definování priorit řízené dlouhodobé změny Komunikující obec a podpora občanské participace Komunikující obec a podpora občanské participace ISO, Balanced scorecard, Risk management, viz Ing. Milan Půček a Vsetín ISO, Balanced scorecard, Risk management, viz Ing. Milan Půček a Vsetín

21 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Institucionálně - organizační inovace: Semiprivátní agentury pro podporu rozvoje např. projektové řízení Semiprivátní agentury pro podporu rozvoje např. projektové řízení One stop shop – Bürgerbüro One stop shop – Bürgerbüro City manager, regionální manager City manager, regionální manager Informační centra Informační centra E-government, E-democracy E-government, E-democracy Clustrová politika – podpora inovačních clustrů Clustrová politika – podpora inovačních clustrů Privatizace a zapojení privátních institucí do poskytování veřejných služeb (školství, zdravotnictví,...) Privatizace a zapojení privátních institucí do poskytování veřejných služeb (školství, zdravotnictví,...) Atd. Atd.

22 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Tržní inovace: Nové geografické (územní) trhy – např. Veľká Rača – Češi z Ostravska, Jeseníky – holandští důchodci (?) Nové geografické (územní) trhy – např. Veľká Rača – Češi z Ostravska, Jeseníky – holandští důchodci (?) Nové cílové skupiny: Rodiny, matky s dětmi, singles, vyšší příjmové a sociální skupiny DINKS a yuppies, důchodci, děti ve školním věku, homosexuálové... Nové cílové skupiny: Rodiny, matky s dětmi, singles, vyšší příjmové a sociální skupiny DINKS a yuppies, důchodci, děti ve školním věku, homosexuálové...

23 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Inovace v řízení lidských zdrojů: Personální audit Personální audit HRM – řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci konceptu „učící se organizace“, či „učícího se města“ HRM – řízení rozvoje lidských zdrojů v rámci konceptu „učící se organizace“, či „učícího se města“ Inovace ve finančním řízení: PPP – Public private partnership PPP – Public private partnership Benchmarking ve výběrových řízeních Benchmarking ve výběrových řízeních Audity a ratingy Audity a ratingy Obligace Obligace

24 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji – výměna zkušeností vybraných obcí a regionů“ Co zdůrazňují aktuální teorie reg. rozvoje: Learning regions (LUNDVALL, 1992, MALMBERG 1997) – učící se regiony: Vzájemná výměna informací, „best practices“ – dobrých praktik a zkušeností mezi aktéry rozvoje v regionu jako faktor jeho rozvoje a konkurenceschopnosti. Vzájemná výměna informací, „best practices“ – dobrých praktik a zkušeností mezi aktéry rozvoje v regionu jako faktor jeho rozvoje a konkurenceschopnosti. Zdrojem konkurenceschopnosti jsou vědomosti, schopnost se učit a vytvářet kulturní klima, které napomáhá inovacím. Zdrojem konkurenceschopnosti jsou vědomosti, schopnost se učit a vytvářet kulturní klima, které napomáhá inovacím. Znalosti a informace jsou považovány za nejstrategičtější surovinu a učení za rozhodující proces z hlediska trvale udržitelné konkurenceschopnosti. Znalosti a informace jsou považovány za nejstrategičtější surovinu a učení za rozhodující proces z hlediska trvale udržitelné konkurenceschopnosti. Schopnost učit se a inovovat jsou základní faktory diferenciace na „úspěšné“ a „neúspěšné“ regiony Schopnost učit se a inovovat jsou základní faktory diferenciace na „úspěšné“ a „neúspěšné“ regiony

25 Learning regions Formy učení: learning by doing – učení praxí tedy pokusy a omyly learning by doing – učení praxí tedy pokusy a omyly Learning by using – učení se užíváním Learning by using – učení se užíváním Learning by using – učení hledáním Learning by using – učení hledáním Learning by interacting – učení se spoluprací, kontakty – tj. nejcharakterističtější forma učení pro aktéry v učících se regionech Learning by interacting – učení se spoluprací, kontakty – tj. nejcharakterističtější forma učení pro aktéry v učících se regionech

26 Aktuální teorie regionálního vývoje Institutional thickness – rozmanitost a pluralita institucionálních forem existujících v daném regionu je předpokladem pro tvorbu inovací a úspěšný rozvoj regionu. Důraz je kladen na kvalitu vazeb mezi institucemi a kvalitu institucí napomáhajících regionu se zapojit do globální ekonomiky. (Amin, Thrift, 1994). Pozor na „lock in“ – mentální zakrnění, které znemožňuje přijímat inovace! (GRABHER, G., 1993) Institutional thickness – rozmanitost a pluralita institucionálních forem existujících v daném regionu je předpokladem pro tvorbu inovací a úspěšný rozvoj regionu. Důraz je kladen na kvalitu vazeb mezi institucemi a kvalitu institucí napomáhajících regionu se zapojit do globální ekonomiky. (Amin, Thrift, 1994). Pozor na „lock in“ – mentální zakrnění, které znemožňuje přijímat inovace! (GRABHER, G., 1993) Koncept regionálních inovačních systémů Koncept regionálních inovačních systémů Kreativní milieus Kreativní milieus Flexibilní specializace Flexibilní specializace Koncept clusterů (M. Porter) Koncept clusterů (M. Porter)


Stáhnout ppt "Pracovní seminář 25.-26.5.2005 „Inovace v lokálním a regionálním rozvoji: - Prezentace vybraných inovativních přístupů a diskuse k výzkumnému projektu“"

Podobné prezentace


Reklamy Google