Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Matěj z Janova www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Matěj z Janova www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."— Transkript prezentace:

1 Matěj z Janova www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMMatěj z Janova Označení DUMVY_32_INOVACE_06_2_03 AutorMgr. Zdeněk Srna Datum13.2. 2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborObčanský a společenskovědní základ Tematický okruhÚvod do filozofie a religionistiky Ročník3. ročník gymnázia

2 Klíčová myšlenka „...ale rozumný tvor, který má své trvání od Pravdy, v Pravdě a skrze Pravdu, poznává onu Pravdu, protože od ní pochází a protože je skrze ni tím, co je, a protože má svobodnou vůli, a tedy volnost rozhodování ve svých pohybech a ve svém konání : Pravda …je také jeho nejvyšším vzorem a pravidlem..."[1]

3 Život a dílo mezi1350-5 Janov u Ml.Vožice 1393 Praha studuje v Praze - žák J.Milíče odchází do Paříže – mistr svobodných umění a studium teologie získává nejkvalitnější možné vzdělání ve své době zpovědník u sv.Víta věnoval se biblic.studiu a svým spisům

4 do konfliktu s pražskou konzistoří se dostává kvůli odporu ke kultu obrazů, svatých, ostatků a kvůli každodennímu sv.přijímání laiků donucen odvolat řadu názorů, které předtím veřejně hlásal zákaz kázání a pobytu v Praze navazuje na J.Milíče dále rozvíjí jeho učení o Antikristu

5 v chiliastických vizích usiluje o změnu společ.poměrů anticipuje Husovo učení kromě latinsky psaných Pravidel SZ a NZ se dochovaly jen některé traktáty a kázání necituje patristické a scholast.autority, ale vychází přímo z bibl.txtů hl.zásadou života správného křesťana je První Pravda a Kristus (Bible, život Krista a prvotní církve)

6 vše ostatní co zásadě odporuje jsou tzv.lidské nálezky a patří do sféry Antikr. Antikr.není konkrétní, ale vše co je proti Kr. Současný svět je důkazem, že Antikr. již působí Současně s blíží druhý příchod Krista Zlo současného světa není dáno jen obrazy, okázalým přepychem kostelů, kulty svatých, ale také dvojpapežstvím, schizmatem a nejednotou církve

7 Nemocnou spol. vyléčí svátost oltářní, která obnoví církevní jednotu a zpřítomní Krista Časté - každodenní přijímání i pro laiky je ozdravnou cestou pro církev i společnost Přijímání je permanentním motivem všech pěti knih autorových

8 Dílo Pravidla Starého a Nového zákona Jedná se o velké dílo o 5 knihách, které jsou děleny do traktátů, distinkcí, kapitol, celé dílo je opatřeno prologem a také jednotlivé knihy jsou uvozeny prology výklad je podáván jasně, je ilustrován všeobecně známými příklady hl. z bible a podporuje tak autorskou argumentaci

9 Texty k zamyšlení „Prostý lid je do záhuby uváděn, vkládá-li nějakou boží moc do dřevěného nebo kamenného obrazu, který jest dřevo nebo kámen bez čití a bez života, neposvěcený a nepožehnaný slovem božím.“[2]

10 „Z toho vyplývá, že Pravda je pravidlem pro všechno, pravidlem, jímž se řídí vše jednotlivé, především a zásadně všechny rozumné bytosti. Tato Pravda je: Jediná, Společná, Krátká, Snadná, Zřejmá a Neklamná.“[3] „…tím je u každého křesťana vylučována výmluva na vlastní neschopnost nebo neznalost; Jan proto praví: A přikázání jeho nejsou těžká..“[4]

11 A blahoslavený je, kdo jako chudý duchem touží v srdci tichém a pokorném s J.K.po pokoji,rozvažuje stále znovu v myšlenkách i v skutcích, že bez pana J. K. nemůže docela nic vykonat, ba ani vymyslit, a maje stále a ve všem na paměti vlastní slabost rozpomíná se na přečasté a rozmanité své pády ve shodě s tím, co je napsáno v prorocích(Oz. 13):, “Věz, Izraeli, že z tebe je zhouba tvá a toliko ve mně tvé spasení“ praví hospodin...“[5]

12 Otázky 01.Jaký fenomén kritizuje první text k zamyšlení ? 02.Charakterizujte lidské nálezky a jejich význam pro člověka 03.Která charakteristika pravdy vylučuje křesť.výmluvu na vlastní neschopnost ? 04.K jakému životnímu postoji vybízí poslední txt k zamyšlení ?

13 Citace [1] kol. Antologie z dějin českého a sloven. filozofického myšlení. Vyd.1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1981. s.71. [2] http://www.spisovatele.cz/matej-z- janova [3] kol. Antologie z dějin českého a sloven. filozofického myšlení. Vyd.1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1981. s.71.

14 [4] kol. Antologie z dějin českého a sloven. filozofického myšlení. Vyd.1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1981. s.72. [5] kol. Výbor z české literatury doby husitské Sv.1. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1963. s. 65.


Stáhnout ppt "Matěj z Janova www.zlinskedumy.cz Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí."

Podobné prezentace


Reklamy Google