Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Varovné obtíže a známky v těhotenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Varovné obtíže a známky v těhotenství"— Transkript prezentace:

1 Varovné obtíže a známky v těhotenství
Jarmila Drábková OCHRIP FN Motol a Katedra UM + MK IPVZ, Praha

2 Umělá ventilace v tísňové situaci
Stále kladeny klasické otázky + záznam Vynikají nové syndromy a nozolog. jednotky Těhotné se účastní dopravy V 64 % připojují nutraceutika Neukotvené imigrantky mají rozdílné zázemí Stoupá domácí násilí Toxikomanky a HIV pozit. Narůstá snaha odložit novorozence Těhotenství je v pozdějším věku + rizikové ....

3 Nově zdůrazňované syndromy a nozolog. jednotky
TRALI syndrom – vícečetné porody s TRF – protilátky proti leuko – sy podobný ARDS Preeklampsie – nový obraz s jiným otcem za > 9 let: neopakuje se Dopravní nehody – snadné bičové trauma při volnějším šíjovém svalstvu – límec vhodný, hrozí chronický inkubace sy HELLPsy: endoteliální trauma + trombocytopenie – vysoká + F Hepatitida E: sushi – M + až 30 %

4 Ovariální hyperstimulační syndrom:
Obezita, ascites, nitrobřišní přetlak, edémy, snadný edém plic Morbidní obezita s BMI > > 40 – nitrobřišní kompartmentový syndrom možný s důsledky na diurézy, hormon. situaci; obtížná trach. inkubace; snadná pooper. nedostatečnost dýchání – směrování do vysoce vybaveného ZZ Otázky víry a odmítavosti: příklady – bez RHB – judaismus v sobotu; islám – vyšetřování jen s povolením manžela, lékařkou, za přítomnosti další osoby – sestry – cave dieta (vepřové)

5 Nutraceutika Nejčastěji směsi vitamínů
Následují Aloe a nevhodné kombinace s léky Dopor. kys. listová – doplnění, jinak defekt neurální trubice možný Cave: čínské kombinace – vliv na hemokoagulaci – riziko krvácení peripartálně

6 Toxikomanie Kokain – předčasné odlučování, chron. plac. Insufic., snadné dysrytmie, neúspěšná KPR: KF .... asystolie: toxikologické vyšetření Drogy dnes: tbl. (extáze a deriváty) nebo šňupání (heroin), pečení (konopí); nelze podat naloxon před porodem – abst. sy plodu ! Nevypočitatelné chování a jednání – cave bezpečnost matky i vlastní !

7 Kardiomyopatie abnormality natriových, popř. kaliových kanálů v myokardu, syndrom dlouhého QT – LQTS, sy krátkého QT: Překvapivé synkopy, nezvyklé ovlivnění léky, obtížná KPR Genetické, hereditární, nejčastěji odlišné etnické skupiny: náhlé dysrytmické srdeční zástavy; dát vyšetřit i další členky rodiny Tázat se na anamnézu tzv. častých kolapsů v pubertě Dát vyšetřit kardiologem + EKG - intervaly

8 Potravinové a další alergie
Dotaz, na co je alergie: mexické ořechy, kešu, vermouth Jak se projevuje (bronchomotoricky, kožní, slizniční sy) Zda má EpiPen Jaká byla poslední alergická/anafylaktická příhoda Zda užívá inhalační kortikosteroidy – dát si ukázat balení Považovat za rizikovou pacientku – dohled nutný, pero lze použít jen jednou – bronchodilatans na dosah

9 i za celodenní trpělivost
Děkuji za pozornost i za celodenní trpělivost


Stáhnout ppt "Varovné obtíže a známky v těhotenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google