Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura přelomu 19. a 20. století

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura přelomu 19. a 20. století"— Transkript prezentace:

1 Literatura přelomu 19. a 20. století
Střední odborná škola Otrokovice Literatura přelomu 19. a 20. století Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-PE-LV/1-CJ-3/11 Název DUM Literatura přelomu 19. a 20. století Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 26-41-L/52 Obor vzdělávání Provozní elektrotechnika Vyučovací předmět Literární výchova Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 18 – 19 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: charakteristika literárních směrů na přelomu 19. a 20. století a jejich představitelé s díly Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Prokletí básníci, dekadence, symbolismus, Česká moderna Datum

3 Literatura přelomu 19. a 20. století
Náplň výuky Prokletí básníci Ch. Baudelaire P. Verlaine A. Rimbaud Dekadence O. Wilde Symbolismus E. A. Poe W. Whitman

4 Prokletí básníci Označení francouzských nekonformních básníků poslední třetiny 19. století Poprvé užitý termín Paulem Verlainem ve stejnojmenném eseji roku 1883 Často s nimi bývá spojena představa o užívání drog a alkoholu, zločinnosti, násilí a obecně dekadentním životním stylu spojeném s neúctou k většinové společnosti a jejím pravidlům Hlavním znakem tohoto stylu poezie bylo hledat krásu v ošklivosti, psát i o dosud tabuizovaných tématech (příkladem je známá báseň Zdechlina Ch. Baudelaira) Představitelé - Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud

5 Představitelé Obr. 1: Ch. Baudelaire Obr. 2: P. Verlaine Obr. 3: A. Rimbaud

6 Charles Baudelaire (1812 – 1870)
Květy zla – básnická (lyrická) sbírka, za kterou musel zaplatit pokutu z mravnostních důvodů (urážka náboženství a morálky). Tato básnická sbírka je považována za klíčové dílo moderní světové poezie. Obsahuje 126 básní, rozdělených do šesti oddílů: Splín a ideál, Pařížské obrazy, Víno, Květy zla, Revolta, Smrt; V poezii, kterou básník šokoval francouzskou společnost, se do velké míry odráží jeho nespoutaná osobnost i jeho život. V básních líčí nepřikrášlený obraz skutečnosti, které vládne nepoetické Zlo, jehož ztvárnění se až dosud poezie vyhýbala (báseň Zdechlina). Výchozím bodem sbírky je nemožnost člověka dosáhnout štěstí a odtud pramení bolest, o to intenzivnější, že se záblesky štěstí hlásí ve snu a vzpomínání. V reálném světě tak zůstává jedinou pozitivní hodnotou umění usilující o krásu. Nakonec se jediným existenciálním řešením bolestné zkušenosti stává klidné spočinutí ve smrti. Básně – Povznesení, Smutek luny, Vzdor, Abel i Kain, Zpověď, Smrt chudých, Slepci, Večeře, Spleen, Mrcha…

7 Paul Verlaine (1844 – 1896) Saturnské básně Galantní slavnosti
Dobrá píseň – v této sbírce oslavuje prostý a klidný život se svou ženou Mathildou Mauteovou (psáno před setkáním s Rimbaudem) Moudrost Kdysi a nedávno Písně beze slov – užívá ve svých textech melodičnost, zvukomalbu, vyjádření citů, nálad, volně spojené obrazy. Psáno v době soužití s Rimbaudem. Je zde mnoho paralel s jejich životy. Láska Štěstí

8 Arthur Rimbaud (1854 – 1891) Sezóna v pekle Relikvier Básně
Iluminace – soubor básní v próze i ve verších Opilý koráb – básníkova nejznámější básnická skladba. Básník se zde přirovnává ke korábu. Loď na rozbouřeném moři je samotný autor, který pluje mezi životem a smrtí. Individuum se odklání do říše fantazie, putuje říší. Spáč v úvalu – vylíčení přírody a mrtvého vojáka, ležícího v úvalu, s prostřeleným bokem Cestou bez konce

9 Dekadence jako pejorativní označení literárních a uměleckých směrů navazujících na romantismus Objevilo se ve Francii v polovině 19. století. Básníci, spisovatelé a umělci, kteří se postavili proti tehdy vládnoucímu klasicismu, racionalismu a proti obecné víře v pokrok, toto označení nakonec přijali a ke konci 19. století se dekadence stala mezi vzdělanci téměř módou. Dekadence vychází z pocitů marnosti, prázdnoty a nudy, případně i zklamání a beznaděje jednotlivce V literatuře se dekadentní postoj projevuje zejména pesimistickými náladami, pocity zmaru, morbiditou, mysticismem, erotickou přesyceností, ale i narcismem. K životu dekadentů se často vázalo bohémství, satanismus, nevázaný sex, alkohol.

10 Oscar Wilde (1854 – 1900) Divadelní hry Věra aneb Nihilistka
Vévodkyně z Padovy Salome Vějíř lady Windermerové Ideální manžel Jak je důležité míti Filipa Próza Strašidlo cantervillské Šťastný princ a jiné pohádky Zločin lorda Arthura Savila Obraz Doriana Graye - román Dům granátových jablek Obr. 4: O. Wilde Sfinga bez záhady Slavík a růže Kněz a ministrant

11 Symbolismus Umělecké hnutí, které vzniklo ve Francii roku 1886.
Toto hnutí částečně navazuje na romantismus. Jejich cílem bylo zobrazovat věci, které nelze racionálně popsat (nálady, emoce, myšlenky, city atp.), tj. zobrazit (nakreslit, popsat atp.) nezobrazitelné, snažili se proniknout k podstatě skutečnosti - usilovali o vnímání umění všemi pěti smysly. K tomu jim měl pomáhat symbol, který se měl stát prostředníkem mezi skutečným světem a „světem duše“.

12 Edgar Allan Poe (1809 – 1849) Baladická báseň: Havran
Hororové povídky: Jáma a kyvadlo Král Mor Černý kocour Detektivní povídky: Odcizený dopis Vraždy v ulici Morgue Zlatý skarabeus Záhada Marie Rogetové Obr. 5: E. A. Poe

13 Walt Whitman (1819 – 1892) Stébla trávy
Jediná básnická sbírka (396 básní) Autor zde ukazuje svoji víru v rovnost všech lidí a ras věří v demokracii a humanismus Používá metaforu a volný verš, který v jeho době znamenal převrat a uvolnění v básnické tvorbě ve světě Obr. 6: W. Whitman

14 Kontrolní otázky: Vyjmenuj znaky symbolismu. Vyjmenuj díla symbolistů.
Charakterizuj prokleté básníky. Vyjmenuj nejznámější díla prokletých básníků. Charakterizuj dekadenci. Vyjmenuj nejznámější díla dekadentů.

15 Seznam obrázků: Obr. 1: Etienne Cariat, [vid ], dostupné z: audelaire,_circa_1862.jpg Obr. 2: Anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 3: Etienne Cariat, [vid ], dostupné z: Obr. 4: Napoleon Sarony, [vid ], dostupné z: Obr. 5: Anonym, [vid ], dostupné z: Obr. 6: G. C. Cox, [vid ], dostupné z:

16 Seznam použité literatury:
[1] PROKOP, Vladimír. Literatura 19. století a počátku 20. století, 1. vyd., Sokolov, O.K.–Soft s. 74. [2] SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce pro střední školy, 2. vyd., Olomouc, Fragment s ISBN [3] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Ch. Baudelaire [online] [vid ], dostupné z: [4] Wikipedie: otevřená encyklopedie. P. Verlaine [online] [vid ], dostupné z: [5] Wikipedie: otevřená encyklopedie. A. Rimbaud [online] [vid ], dostupné z: [6] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Dekadence [online] [vid ], dostupné z: [7] Wikipedie: otevřená encyklopedie. O. Wilde [online]. 2013, [vid ], dostupné z: [8] Wikipedie: otevřená encyklopedie. Symbolismus [online] vid ], dostupné z:

17 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Literatura přelomu 19. a 20. století"

Podobné prezentace


Reklamy Google