Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Petr DOŠEL MUDr. Miloš SÁZEL, CSc. Ing. Ludvík CETTL, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Petr DOŠEL MUDr. Miloš SÁZEL, CSc. Ing. Ludvík CETTL, CSc."— Transkript prezentace:

1 VLIV HYPERBARICKÉ EXPOZICE NA SCHOPNOSTI PACIENTŮ PŘIZPŮSOBOVAT SE ZMĚNÁM ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU
MUDr. Petr DOŠEL MUDr. Miloš SÁZEL, CSc. Ing. Ludvík CETTL, CSc. Lenka GERTNEROVÁ Hana NOVÁKOVÁ

2 ÚVOD HBO - inhalace 100% O2 za zvýš. atm. tlaku.
Obvyklý přetlak: 0,1 až 0,19 MPa. Objemové změny plynů v těl. dutinách při změnách atm. tlaku způsobují klinické obtíže. Nejčastěji: baroobtíže středoušní dutiny a vedlejších dutin obličeje (čelních a čelistních). Klinický obraz: zalehnutí uší, bolest, převodní nedoslýchavost, závrať, nausea, zvracení. obraz vyklenutého (vpáčeného) event. prokrváceného bubínku. Tympanometrie a otoskopie - nepřímý obraz funkčního stavu Eustachovy trubice.

3 METODIKA SOUBOR VYŠETŘOVANÝCH 38 pacientů (14 žen a 24 mužů)
prům. věk 50 (54 ž., 47 m.) věk kategorie: do 30, do 60 a starší HBO Profil tlakových změn viz. obr. č.1 Tympanometrie Tympanometr Danplex Handtymp 3000: Impedanční rozsah: -300 až +200 daPa Indikační požadavek: Oboustranně křivky typu A (peak okolo 0 daPa) Posun vrcholu křivky do ±200 daPa při negativním klinickém nálezu a volném nosním dýchání (Sanorin).

4 METODIKA Tympanometrické vyšetření:
před a po první expozici HBO (prvotní) před a po poslední expozici léčebné kůry (finální)

5 PROFIL TLAK. ZMĚN - HBO

6 VÝSLEDKY Soubor jedinců s nedostatečnou funkcí ET:
Rozdíl hodnot tlaků vrcholů tympanometrické křivky před a po expozici HBO +100 daPa a více alespoň na jednom uchu.

7 VÝSLEDKY Tlakový gradient po expozici - prvotní vyšetření

8 VÝSLEDKY Tlakový gradient po expozici - finální vyšetření

9 VÝSLEDKY

10 VÝSLEDKY

11 VÝSLEDKY

12 VÝSLEDKY Rozdíl tlaků naměřený před a po HBO expozici u souboru s normální funkcí ET při prvotním i finálním vyšetření byl statisticky nevýznamný. Rozdíl tlakových gradientů (před a po expozici) mezi skupinou s nedostatečnou tolerancí a skupinou ostatních byl statistický významný (p0,01) pro levé i pravé ucho jak při prvotním tak i ve finálním vyšetření.

13 ZÁVĚRY Ze souboru pacientů indikovaných k HBO jsme u 89% vyšetřovaných pacientů naměřili při vstupním tympanometrickém vyšetření normální hodnoty vrcholu křivky. U zbývajících 11% pacientů jsme povolili expozici při hodnotách mimo rozsah 100 daPa (nepřekračující rozsah 200 daPa) a normálním klinickém nálezu po použití nosních kapek. Ostatní pacienti byli k léčbě kontraindikováni. Změny atmosférického tlaku, spojené s expozicí HBO, nezpůsobují při normální funkci Eustachovy trubice a komunikací vedlejších dutin významné změny tlaku v těchto dutinách a tím klinické obtíže.

14 ZÁVĚRY Při prvotním vyšetření jsme po expozici HBO prokázali tlakový gradient svědčící pro nedostatečnou funkci ET u 18 % pacientů. Hodnoty vrcholu tympanometrické křivky mimo rozsah 200 daPa jsou jasnou kontraindikací pro expozici HBO. Normální hodnoty tympanometrického vyšetření však nezaručují optimální funkci ET při zvýšené zátěži HBO.

15 ZÁVĚRY Maximální naměřený tlakový gradient zdaleka nedosahoval hodnot ohrožujících celistvost ušního bubínku. Rutinní využití tympanometrického vyšetření významně zvyšuje bezpečnost metody HBO a komfort pacientů. Neprokázali jsme pozitivní vliv opakování expozic HBO na barofunkční schopnosti pacientů. Neprokázali jsme vliv věku a pohlaví na barofunkční schopnosti pacientů zařazených na HBO.

16 Děkuji za pozornost.

17 Diskuse U 18% všech vyšetř. pac. a u 13% pac. s norm. hodn. prvotní tympanometrie jsme prokázali po expozici HBO známky nedostatečné funkce ET: funkce ET za norm. konstant. tlak. podmínek vyhovovala pro dostačující ventilaci středoušní dutiny. Zvýšená zátěž v průběhu HBO expozice překročila ventilační možnosti ET a projevila se jako relativní insuficience ET. U skup. pac. se zn. nedostatečné funkce ET při finálním vyšetření (8%) se projevilo počínající interkurentní onemocnění horních cest dýchacích, pro které byla také další léčba HBO ukončena. Skutečnost, že u 8% pacientů s hraničním prvotním tympanometrickým nálezem (přesahujícím hranici 100 daPa) jsme neprokázali po expozici nedostatečnou funkci ET, svědčí o dostatečném protektivním účinku nosních kapek při dostatečné anatomické dispozici ET.


Stáhnout ppt "MUDr. Petr DOŠEL MUDr. Miloš SÁZEL, CSc. Ing. Ludvík CETTL, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google