Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Groove Management and Entrepreneurial Society Mezinárodní vědecká konference „ Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Groove Management and Entrepreneurial Society Mezinárodní vědecká konference „ Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku."— Transkript prezentace:

1 Groove Management and Entrepreneurial Society Mezinárodní vědecká konference „ Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku 2013 “ Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze Praha 25. října 2013

2 Úvod Zadáním je téma konference : „Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. Je nezbytné uvést, že neexistuje pouze jeden, spasitelný aspekt, který by mohl zvýšit konkurenceschopnost podniků a národních ekonomik. Současný realizovaný ekonomický model  „Bláznivý kapitalismus“  „Management Černého pasažéra“.  Rozsáhlou krizi lidského vědomí. Tento příspěvek nabízí  Groove management nabízí model řízení vyššího řádu na straně jedné a současně kompatibilnost se současnými modely řízení. posouvá management do oblasti umění, kde odpovídající „noty svého záměru“ si bude a musí průběžně psát každý člověk jako „člen orchestru“, týmu sám.  Podnikatelskou společnost: Výstupem bude přirozená společnost  4. Evropskou reformaci: Implementací těchto dvou, vzájemně provázaných aspektů bude zasažena nejen ekonomika podniků, národní ekonomiky, ale lze hovořit již o další, třetí České reformaci a současně. Tato reformace začíná u člověka jako jednotlivce.  Návrh řešení by měl mít podle Aristotela 3 dimenze: člověka vnitřně bohatého, srozumitelnost nabízeného řešení a profit pro zúčastněné.

3 Teoretická východiska Teoretickým východiskem jsou práce Adama Smithe, P. F. Druckera, Miltona Friedmana, Obecná teorie relativity A. Einsteina, Kvantová teorie Maxe Plancka:, Teorie strun, Ekonomie a ekonomiky 18. – 21. století, Obecná teorie trvale udržitelného rozvoje A. Moravce. Obecná teorie trvale udržitelného rozvoje Charakteristickým rysem Obecné teorie trvale udržitelného rozvoje je její teoretická trojjedinost:  Teorie Gravitace Polarit: porozumění procesům změn, které probíhají v bipolárním prostředí a v cyklech. Bipolarity tvoří: Uzavřené lidské představy na straně jedné a Řád – Přirozený spontánní řád na straně druhé.  Teorie Kvantové Ekonomie: popis vztahů mezi Přirozeným spontánním řádem a Pozitivními řády, NSO a PSO tvoří jeden smysluplný celek; elementární částice Adapa  Teorie Velké Integrace: prokazuje existenci Přirozeného spontánního řádu; 5. dimenze – Vědomí; otvírá nový badatelský prostor pro přírodní, společenské a humanitní vědy

4 COMPONENT STRUCTURES ( PNPP) MARKET Basic Quantum (Man, Family, Firm, Municipality, State) Consciousness; Environment; Groove Management COMPONENT STRATEGY FACTOR INTEGRATION S.E.E.P “Hardware“ COMPONENTS and FACTORS FACTOR GROOVE MANAGEMENT FACTOR GOAL NATURAL SPONTANEOUS ORDER“ (Brainware; Environment; Management) COMPONENT CORPORATE CULTURE PRODUCTS ( services, goods ) result of company changes S.E.E.P. Sustainable Development S.E.E.P FACTOR IDENTITY FACTOR ORIENTATION FACTOR INTERACTION NSO Management: Groove Management - MODEL FACTOR INTERACTION

5 „Přirozený spontánní řád“ a Groove Management Pravidlo č. 1 Pravidlo č. 4 Pravidlo č. 10 “Bereshith Institute“: …Elohim – Řád, Adonai – Vědomí “Sabbath Institute“ Prostředí PSO B VĚDOMÍ PSO – 5.dimense… člověk…atd. „Příležitost“ „Obecná teorie trvale udržitelného rozvoje“prehistorie, historie, kultura: Sumerové, Semité... „Management NSO“ Prostředí NSO A Nabídka NSO VĚDOMÍ NSO …Brainware…Software…Management…atd. “Responsibility Institute“: Groove Management: NÁSTROJ „Odpovědnost za prosperitu: člověka, společnosti, prostředí“…ZISK…!!! „Antiprostředí PSO“ Analýza B ( pravidlo: 5 – 9 ) Analýza A ( pravidlo: 2 – 3 )

6 Groove management Groove Management  posouvá institut managementu do segmentu umění. Pod pojmem umění si můžeme představit například orchestr. Poznáváme zde roli skladatele, dirigenta, hráče na různé nástroje a posluchačstvo.  je základem nového přirozeného prostředí Podnikatelské společnosti.  vnáší do tržního prostředí novou kvalitu tvorby zisku. Zisk není postaven pouze na samotné existenci zákazníka, partnera a prostředí. Management Černého pasažéra  je rizikem pro Groove management.  produktem chaosu, bláznivého cyklického období (19. – 21. století). Do tohoto období lze zařadit nejen fašizmus, komunismus, ale i bláznivou tržní ekonomiku.

7 GPT – Gravitation Polarity Theory in a time perspective of 30.000 years T o - CYCLE LENGHT GROWTH PERIOD C C‘ RECESSION /CONTRACTION PERIOD APRROX. 7.000 YEARS PERIOD

8 Gravitation Polarity Theory in a „Positive Order Environment“ – Cycle Process Order 2 Consciousness 2 Consciousness 1 Order 1 – “TOTALITY ENVIRONMENT“ QUADRANT – “UNSTABLE DEMOKRACY“ QUADRANT – “CHAOS ENVIRONMENT“ QUADRANT – “NATURAL SPONTANEOUS ORDER ENVIRONMENT“ QUADRANT A CD B

9 Europe in a historical context – EUROPEAN CYCLES 20th century 9th century 5th century 1st century 15th century Christianity– Thessalonica (Paul of Tarsus) Papacy since 4th century 9th century – 2nd Reformation: Cyril and Method 15th – 17th century – 3rd Reformation: Hussite movement (Taborites) 16th century – Reformation Economy (Calvin) Beginning 19th century Enlightenment 19th century – Beginning of „Crazy Age“ Holy Roman Empire 800 A.D. – 1804 A.D. Byzantine Empire 476 A.D. – 1476 A.D. European Union since 1993 Roman Empire (63B.C – 476 A.D.) 21th century – 4th Reformation: Sustainable development - “Groove Management“21st century European existence - since 476 A.D. 3rd century – 1st Reformation 21th century – 4th Reformation: Sustainable development - “Groove Management“ 15th – 17th century – 3rd Reformation: Hussite movement (Taborites) 9th century – 2nd Reformation: Cyril and Method

10 Podnikatelská společnost podle P.F.Druckera Co nabízí Podnikatelská společnost?  Inovace a podnikavost, které jsou potřebné ve společnosti jako i v ekonomice.  Revoluci bez válek, bez krveprolití, občanských válek a koncentračních táborů, bez hospodářských katastrof, zato však cílevědomě, řízeně a kontrolovaně.  Aktivní občanství Nová společnost bude zaměřena na změnu společenství, společnosti a změnu lidské bytosti – obnově přirozeného lidství v člověku.  Autonomní společenské organizace, jejichž největší přínos je to, že jsou novými centry smysluplného občanství - NGO.  Obnovu tradiční rodiny, jako základ obnovujícího se společenství, komunity. Co Podnikatelská společnost odmítá?  Především současný model školství a vzdělávání. Co můžeme očekávat od budoucnosti?  Restrukturalizaci volných trhů od toku obchodního k toku informací. Těžištěm a mocenským centrem bude tzv. „základní kvantum“, tedy občan, podnikatel, zákazník.  Změnu modelů vlády států. V těchto partnerských vztazích bude stále více převládat přirozenost nad „pokrevností“.  Korupce postupně ztratí svoji dominanci, protože bude drahá.

11 Závěry Závěrem lze konstatovat, že Groove Management lze zařadit k rozhodujícím aspektům budoucího vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému. Groove Management byl také konfrontován s představami na budoucí Podnikatelskou společnost Petera F. Druckera. Závěry byly konfrontovány také se současnými procesy změn v EU. Závěrům dominuje přirozené partnerství modelu řízení Groove management s konceptem 4. Evropské reformace. Obsahem reformace je skutečný Trvale udržitelný rozvoj v segmentu sociálním, environmentálním, ekonomickém a v segmentu člověka jako jedince. „V slabosti státu je jeho síla“. Síla budoucí občanské společnosti spočívá v partnerství občanů, obcí, podnikatelů a NGO. Záměrem příspěvku bylo nejen stručně seznámit odbornou a vědeckou veřejnost s Groove Managementem, s Obecnou teorii trvale udržitelného rozvoje, ale i vyprovokovat přítomné auditorium k inspirativní diskuzi. Největším rizikem, které stojí a bude stát před člověkem nové Podnikatelské společnosti je „Management Černého pasažéra“ a s ním spojené sektářství, formalismus, dogmatismus a fanatismus, které mají své kořeny v naší nepřirozené fašistické, komunistické a bláznivé kapitalistické minulosti.

12 QUO VADIS……?

13 Antonín Moravec, Ing., Ph.D. Ústav filosofie inovací, Trident Development spol. s r.o. Jankovcova 2, 170 00 Praha, 00420 774 816 955 moravec10@centrum.cz moravec10@centrum.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Groove Management and Entrepreneurial Society Mezinárodní vědecká konference „ Faktory prosperity podniků v lokálním a globálním prostředí optikou roku."

Podobné prezentace


Reklamy Google