Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Bc. Gabriela Komendová Krnov 27. 10. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Bc. Gabriela Komendová Krnov 27. 10. 2010."— Transkript prezentace:

1 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Bc. Gabriela Komendová Krnov 27. 10. 2010

2 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 VZNIK UNIVERZITY 1989 Filozoficko přírodovědecká fakulta 1989 Obchodně podnikatelská fakulta 1999 Matematický ústav 1999 Vzdělávací centrum v Krnově 2008 Fakulta veřejných politik

3 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 VZNIK Centrum bylo zřízeno k 1. lednu 1999, a to na základě rozhodnutí rektora Slezské univerzity v Opavě č. 12/1998 ze dne 8. prosince 1998. Představuje nejen vědecké, pedagogické a informační pracoviště univerzity, ale zároveň také akreditované centrum celoživotního vzdělávání. POSLÁNÍ Přispět k rozvoji vzdělanosti a rozvíjet potenciál lidských zdrojů v regionu Severní Moravy a Slezska.

4 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 KURZY PRO VEŘEJNOU SPRÁVU Akreditace instituce Ministerstvem vnitra ČR dle Zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků ● kurzy přípravy k ověřování zvláštní odborné způsobilosti ● vstupní vzdělávání ● kurzy průběžného vzdělávání

5 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PŘEHLED REALIZACE KURZŮ

6 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 REKVALIFIKAČNÍ PROGRAMY Akreditace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Administrativní pracovník v sociálních službách Asistent/Asistentka vedoucího pracovníka v angličtině Asistentka vedoucího pracovníka Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s rozšířenou praxí Ošetřovatel Pečovatel/ka o děti ve věku 3 - 15 let Pracovník zahraničních vztahů Specialista efektivnosti podnikání (dle osnov EBC*L) Webdesigner Základy obsluhy osobního počítače

7 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PŘEHLED REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ

8 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách Akreditace instituce Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ● pracovníci v sociálních službách ● sociální pracovníci (vč. vedoucích sociálních pracovníků)

9 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PŘEHLED KURZŮ Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Komunikace s klientem Sociální práce s rodinou s četnými sociálními handicapy Sociální práce s menšinami a migranty Právo sociálního zabezpečení Domácí násilí Prevence infekčních chorob Prevence týrání a zneužívání osob Standardy kvality sociální služby Syndrom vyhoření Sociální patologie aj. Celkem = 26 akreditací.

10 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PŘEHLED PROŠKOLENÝCH OSOB

11 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 KURZY PRO VEŘEJNOST jazykové kurzy - angličtina, němčina, italština, francouzština, ruština, polština kurzy výpočetní techniky ostatní (daně a účetnictví)

12 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMY CŽV 1. v rámci akreditovaných studijních programů SU v Opavě Marketing a management Inovační kurz – Všeobecná sestra 2. mimo rámec akreditovaných studijních programů SU v Opavě Sociální pracovník – program CŽV

13 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Akreditace instituce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

14 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Dlouhodobé studijní programy: Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Koordinátor tvorby ŠVP Jednosemestrální studijní programy: Nové poznatky ve výuce fyziky Nové poznatky ve výuce dějepisu Nové poznatky ve výuce českého jazyka Systémové vzdělávání pedagogů pracujících s romskými dětmi

15 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Krátkodobé semináře: Napiš mi individuální vzdělávací plán Účinné kroky při výchově dětí s poruchami chování Artefiletika v denním životě Logopedická prevence v předškolním věku Otázky integrace dětí se zdravotním postižením Psychologické základy klíčových kompetencí Řízení projektů ve školství Tvorba webových stránek Prezentace výuky v Microsoft Office PowerPoint Celkem = 39 akreditací.

16 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU Rozvojové projekty MŠMT ČR decentralizované od r. 2003 Rozvojové projekty MŠMT ČR centralizované: Asociace univerzit 3. věku od r. 2004 Senioři od 50 let, přes 80 účastníků ● nové poznatky ● aktivní život ● nové přátele ● uznání dětí Ekonomie, ekologie, veřejná správa, biologie, astronomie, literatura, dějiny, architektura. praktické semináře, exkurze

17 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ

18 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PROJEKTY EU Phare CBC - Fond mikroprojektů 1. Podpora česko-polské spolupráce ve veřejné správě Květen – listopad 2005 Dotace: 8.635 EUR česko-polská konference v Lázních Karlova Studánka (Euroregion Silesia, MSK, MV ČR, OPF SU, MU Krnov a Bruntál, MU Glubczyce, aj.) 2. Kurz obchodní polštiny ve Vzdělávacím centru v Krnově Únor – prosinec 2005 Dotace: 6.430 EUR metodická příprava kurzů obchodní polštiny rodilým mluvčím, tvorba studijních opor kurzů, pilotní ověření kurzů, evaluace kurzů

19 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 PROJEKTY SYSTÉMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ PRACUJÍCÍCH S ROMSKÝMI DĚTMI Doba realizace: červenec – prosinec 2007 Dotace: 76 tis. Kč Hl. cíle: podpora efektivnosti vzdělávání romských dětí, zdokonalení výchovných, vzdělávacích a komunikačních dovedností pedagogů MŠ a ZŠ Garance: Městský úřad Krnov EU ERASMUS EILC Doba realizace: 1. ročník = srpen 2007 2. ročník = srpen 2008 Dotace: 90 tis. Kč Hl. cíle: pěti-týdenní výuka českého jazyka pro zahraniční studenty vč. poznávání ČR a kulturního vyžití

20 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 ROZVOJ E- LEARNINGU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V MSK Doba realizace: listopad 2008 – leden 2011 Dotace: 2.380 tis. Kč Hl. cíle: na základě analýzy vzdělávacích potřeb vytvořit 20 nových akreditovaných e-learningových kurzů pro pedagogy ZŠ a SŠ, pilotně ověřit přínos nových vzdělávacích programů pro cílové skupiny, vyhodnotit efektivnost a nastartovat udržitelnost projektu prostřednictvím odborné konference. Počet účastníků: 300 osob

21 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 SPOLUPRÁCE S MĚSTEM 2002: propagace VC Krnov na Regiontour 2002 2003: konference Prevence kriminality Celorepublikové setkání seniorů německé menšiny Založení Regionální rady pro rozvoj lidských zdrojů 2004: mezinárodní výtvarný plenér 2006: mezinárodní výtvarný plenér 2007 – 2008: realizace přednášek U3V v institucích města 1999 – 2008: získání finančních dotací 2009 – konference pro poskytovatele sociálních služeb

22 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/11.0008 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA V KRNOVĚ Bc. Gabriela Komendová Krnov 27. 10. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google