Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREVENCE PÁDŮ Bc. Nejedlá Pavlína Bc. Zralá Petra Dis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREVENCE PÁDŮ Bc. Nejedlá Pavlína Bc. Zralá Petra Dis."— Transkript prezentace:

1

2 PREVENCE PÁDŮ Bc. Nejedlá Pavlína Bc. Zralá Petra Dis

3 Úvod Pády u starších osob jsou významným problémem pro řadu nemocných ve zdravotnickém, v sociálním nebo domácím prostředí. Ne všem pádům můžeme předejít. Až třetina osob nad 65 let upadne alespoň jednou ročně, polovina z nich opakovaně. Pády mohou být pro starší osoby velmi nebezpečné, protože starším lidem hrozí kvůli křehkým kostem a kloubům mnohem častěji úrazy. Pády mohou také vyvolat psychické problémy, ztrátu sebejistoty a deprese.

4 Příčina pádů Příčiny pádů jsou většinou multifaktoriální, ale preventivními programy lze jejich počet snížit. Prevence pádů vychází z předpokladu, zjistit rizikové faktory, které by mohly vést k příčině pádu. Ne každý pád je vážný, navíc jen některé rizikové faktory jsou ovlivnitelné.

5 Systematická prevence pádů Systematická prevence pádů je důležitou součástí péče o staršího člověka. I když sestry a ošetřovatelky hrají hlavní roli v prevenci pádů, samo ošetřovatelství není disciplínou, která jediná zodpovídá za prevenci. Patří sem více oborů (medicína, ošetřovatelství, fyzioterapie, sociální služby), které tvoří tým. Ty pak zodpovídají za bezpečné prostředí. Tým by měl tvořit přinejmenším lékař, ošetřovatel, fyzioterapeut nebo ergoterapeut. Prevence pádů je chápána jako multidisciplinární odhad rizik s cílem zavést maximálně účinná preventivní opatření.

6 Pády Pády jsou důsledkem nejen chorob pohybového systému (např. artróza nosných kloubů, osteoporóza, myopatie, amputace), vestibulárního (rovnovážného) systému, zraku či nervové soustavy (různé ochrnutí, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova chorob), ale také celkových chorob. Podílejí se na nich např. bloky krční páteře se závratí a poruchou stability, ortostatická hypotenze, arytmie, srdeční selhání, malnutrice, diabetes mellitus s neuropatii. Závažný je taky podíl poruch chování ( nepřiměřené rizikové činnosti u demence, deliria) a nežádoucích účinků léků ( tlumivá psychofarmaka, antihypertenziva, diuretika), které mohou vést k pádům.

7 Fenomenologie pádů Pády zhroucením – postižený náhle ztrácí ve stoji nebo při chůzi svalový tonus a klesá k zemi. Příčiny lze rozdělit na cerebrální (epilepsie, kataplexie) nebo extracerebrální (ortostatická hypotenze, kardiální synkopa). Pády skácením – postižený padá „jako kláda“, obvykle bez reflexních obranných pohybů, takže se často při pádu zraní. Příčinou je těžká porucha rovnováhy ( extrapyramidová onemocnění mozku, ischémie nebo hemoragie mezencefala). Pády zakopnutím – Pád směřuje dopředu, obvykle na předpažené ruce. Je následkem zakopnutí palcem nebo špičkou nohy o povrch podlahy nebo o překážku. Příčinou může být distální slabost, nebo spasicita nohy. Druhou skupinou příčin tvoří chůze vyznačující se šoupáním nohou (Parkinsonova choroba).

8 Fenomenologie pádů Pády zamrznutím – podobně jako při zakopnutí směřuje pád dopředu. Podkladem je záraz dolní končetiny v průběhu chůze, kdy noha zůstáva „přilepená“ k podlaze, takže tělo pokračuje v pohybu dopředu, aniž by došlo ke kompenzačnímu vykročení. Příčinou pádu jsou neurologická onemocnění ( Parkinsonova choroba). Nediferencované pády při chůzi – některé pády nelze do předchozích diferenciací zařadit pro jejich atypický ráz. Podkladem může být prostá nepozornost. Může se přidat i věkově vázané zhoršení senzorických funkcí a stavu lokomočního aparátu. Jiné pády – zvláštním podtypem pádů, jsou pády nesouvisející se stojem či chůzí – pády ze sedu, při postavování a zvláště z lůžka.

9 Příčiny pádů Vnitřní příčiny – jedná se o pády způsobené onemocněním kardiovaskulárního systému. Rozlišujeme: Projevy aterosklerotických stenóz mozkových a krčních tepen podmiňujících mozkovou hypoperfuzi ( ischemická cévní mozková příhoda). Mozkové embolie z extrakraniálních zdrojů ( při fibrilaci síní, vzácně embolie ze žilní trombózy při defektu srdečního septa) Hemodynamicky významné dysrytmie s poklesem srdečního výdeje. Projevy idiopatické lability neurovegetativního systému - syndrom karotického sinu, - ortostatický syndrom, - vazovagální synkopa.

10 Příčiny pádů Často je kardiovaskulárně podmíněný pád způsoben krátkodobou ztrátou vědomí. Pak hovoříme o synkopě. Synkopa je náhlá krátkodobá ztráta vědomí spojená při vertikální pozici s pádem. Vznik synkopy je rychlý a následné zotavení je spontánní. Základní příčinou je přechodná globální mozková hypoperfuze. Podezření, že se jedná o pády způsobené synkopou, jsou pády s opakovanými poraněními v obličeji. Poranění jsou při pádech častá, ale obvykle si nemocný, pokud nepadá v bezvědomí, instinktivně chrání obličej.

11 Někdy vedou hemodynamické změny (bradykardie) k mírnější manifestaci mozkové hypoperfuze, než jsou synkopy, k jakýmsi „ekvivalentům synkop“. Nedojde ke ztrátě vědomí, ale k jeho poruše ve smyslu korové dysfunkce, krátkodobého výpadku paměti, krátkodobé amnézie, zmatenosti, neschopnosti pohybu atd.

12 Příčiny synkop a jejich „ekvivalentů“ Těsná aortální stenóza – k bezvědomí může vést rychlé postavení zvláště z nízkého sedu či dřepu. Cervikální synkopální syndrom a.vertebralis – synkopa nastane po prudkém pohybu hlavou obvykle u nemocných s vleklými vertebrogenními obtížemi Poruchy srdečního rytmu – A-V blok 3 stupně, u extrémní bradykardii ( sick sinus syndrom), užívání bradykardizujících léků. Nebo naopak při paroxyzmu tachyarytmie. Syndrom karotického sinu – jde o hypoperfuzní projevy bradykardie či arteriální hypotenze způsobené drážděním karotického sinu.

13 Příčiny pádů Vnější příčiny – k nejčastějším příčinám patří: Nevhodná obuv – u nestabilních lidí je důležitá pevná obuv. Nevhodná je chůze na vyšších podpatcích, s rozvázanými šněrovadly, bez pevné paty. Nebezpečný povrch – povrch může být kluzký nebo shrnovací. Překážky – nábytek, prahy, schody. Nedostatečné osvětlení – zvláště u lidí s poruchou zraku. Léky, alkohol – jde o chronický alkoholismus s neuropatiemi a svalovými atrofiemi. Z léků zvyšují pravděpodobnost pádu především léky navozující útlum a léky snižující TK (antihypertenziva, diuretika – ta navíc zhoršují inkontinenci, nutí nemocné k rychlému postavení a pohybu s rizikem pádu. Cizí zavinění – dopravní nehody, pády v dopravních prostředcích, případně syndrom týrání.

14 Důsledky pádů Důsledky pádů zvláště u opakovaných a dlouhodobé instability jsou závažné. Hrozí zvláště: Poranění – zlomeniny ( nejčastěji jsou to zlomeniny krčku kosti stehenní, kompresivní zlomeniny obratlů, Collesova zlomenina zápěstí), popáleniny, opařeniny, nitrolební krvácení, kontuze měkkých tkání. Nemožnost postavení – hrozí podchlazení, případně nekróza svalů, pokud zůstane postižený ležet delší dobu v zaklíněné poloze bez možnosti pohybu. Úzkost, deprese – při opakovaných pádech. Ztráta soběstačnosti a autonomie – opakované pády vedou u starších lidí k zajištění trvalé ústavní péče. Strach z pádu – narůstá s věkem a to již od 50 let.

15 Screeningové testy na vyhodnocení pádů Existuje řada testů, tabulek, kterými vyhodnocujeme riziko pádu. Tyto testy se ptají různé otázky, ale všechny vedou k tomu, aby sestra správně určila riziko pádu.

16 Nástroj pro zjištění rizika pádu pacienta Během příjmu vyhodnoťte pacienta podle následujících kritérií. Jestliže je skóre vyšší než 3, řiďte se protokolem.

17 Aktivita Skóre PohybNeomezený0 Používání pomůcek1 Potřebuje pomoc k pohybu1 Neschopen přesunu1 VyprazdňováníNevyžaduje pomoc0 Historie nokturie/inkontinence1 Vyžaduje pomoc1 MedikaceNeužívá rizikové léky0 Užívá léky ze skupiny:1 -diuretik -antikonvulziv -antiparkinsonik -antihypertenziv -psychotropní léky nebo benzodiazepiny Smyslové poruchyŽádné0 Vizuální, sluchové, smyslový deficit1 Mentální stavOrientován0 Občasná/noční dezorientace1 Historie dezorientace/demence1 Věk18-750 75 a výše1 Celkové skóre

18 Protokol 1.umístěte nad lůžko výstražné oznámení „ vysoké riziko pádu“ 2.snižte lůžko, zajistěte lůžkové brzdy, zvedněte postranice 3.umístěte pacienta blízko sesterny a toalety 4.umístěte signalizační panel tak, aby jej měl pacient po ruce a vysvětlete jeho funkce

19 Protokol 5.zajistěte vhodnou obuv 6.zajistěte režim 3x/24 hodin nebo podle potřeby a před spánkem 7.odstraňte překážky v okolí pacienta 8.zajistěte vhodné noční osvětlení 9.zajistěte polohu nočního stolku a potřeb pacienta tak, aby byly v dosahu

20 Get up and go test – Vstaňte, jděte, otočte se Slouží k získání informací o hybnosti a stabilitě pacienta Pacienta posadíme na přiměřeně vysokou židli (výška je taková, aby při flexi cca 90 stupňů v kolenech spočívala jeho chodidla pohodlně na podložce). Požádáme jej, aby vstal, ušel 5 metrů k vyznačenému místu, otočil se, vrátil se a znovu se posadil na židli.

21 3 body2 body1 bod0 bodů VstaneBez pomocíS pomocí rukouPouze s dopomocínesvede ChůzeStabilní S pomůckou nebo vrávorá Pouze s dopomocí, výrazná nestabilitanesvede OtočeníJistéNejisté, zavrávoráníVýrazně nejisté, potřeba dopomocinesvede UsednutíBez pomociS pomocí rukou či opření Výrazně nejisté, potřeba dopomocinesvede

22 Gaitův funkční test Používaný k určení rovnováhy a prevenci pádů. Průběh testu: – požádejte pacienta, aby se posadil na 60 sekund na židli – požádejte pacienta, aby se postavil a stál na místě 3 sekund – požádejte pacienta, aby přešel napříč místností a otočil se – požádejte pacient, aby se vrátil ke své židli a opět se na ni posadil Vyhodnocení: – negativní – pokud je pacient schopen provést všechny 4 úkoly aniž by ztratil rovnováhu, potácel se, upadl nebo hledal předměty, kterých by se zachytil – pozitivní – pokud pacient není schopen test dokončit, nebo má výše uvedené problémy

23 Hodnocení rizika pádu Body DDD – dezorientace, demence, deprese3 Závratě v anamnéze3 Věk 65 let a více2 Pád v anamnéze1 Pobyt prvních 24 hodin po přijetí nebo překladu na lůžkovém odd.1 Zrakový/sluchový problém1 Užívání léků ( diuretika, narkotika, sedativa, psychotropní látky, hypnotika, antidepresiva, antihypertensiva, laxantia) 1 Užívání lokomočních pomůcek ( hole, berle, chodítko, vozík..)1 Nucení na močení v noci1 Buzení se v noci nebo porucha usínání1 Hodnocení rizika pádu ve FN u SV. Anny v Brně

24 Soběstačnost úplná0 částečná2 nesoběstačnost3 Schopnost spolupráce spolupracující0 částečně spolupracující1 nespolupracující2 Celkem bodů Bez rizika pádu 0 - 4 Střední riziko pádu 5 - 13 Vysoké riziko pádu 14 - 19

25 Univerzální opatření prevence pádů volnost cesty stabilní nábytek snadný přístup k věcem pravidelně používaným vhodné osvětlení podlahy jsou v dobrém stavu vybavení je dobře udržované péče o nohy a obuv podporuje bezpečnou chůzi

26 Edukovat používání pomůcek – hůl, berle upozornit na vedlejší účinky léků naučit pomalé vstávání z lůžka přes bok přidržování se madla na chodbách rozsvítit si světlo nad lůžkem Názorná demonstrace ovládání signalizačního zařízení ovládání lůžka

27 Podpora mobility Cvičení i ve velmi křehkém stavu přispívá ke zlepšení rovnováhy, pohyblivosti a ohebnosti a tím i ke snížení výskytu pádu. Odborné rehabilitační služby, jsou doplněny lékařskou prohlídkou, která by měla mít také poradenskou složku v otázkách pomůcek jako jsou dlahy, hole, chodítka, chrániče na klouby atd. Zapojit další zdroje podpory - rodinu, přátelé – vhodná úprava domácího prostředí.

28 Stanovení popádové anamnézy Pokud dojde k pádu, voláme vždy lékaře a poté začíná hodnocení pádu detailním popisem soustředěným na podrobnosti. Používáme otevřené otázky typu: „Můžete popsat co se stalo?“, Pamatujete si, proč jste spadl?“. Ptáme se na specifické symptomy např. ztráta vědomí svědčí o synkopě, stížnosti na únavu nebo slabost o kardiologický problém nebo vedlejší účinek farmak. Z ošetřovatelského hlediska nás zajímá zda pacient seděl, ležel, či stál. A zda pád nebyl způsoben vnějšími podněty: nedostatečně osvětlený prostor, kluzká podlaha, nevhodná obuv atd.

29 Tělesné vyšetření Soustředíme pozornost na vyšetření zdravotního stavu, snažíme se rozpoznat významné nálezy, které jsou léčitelné, včetně nízkého krevního tlaku, ortostatické hypotenze, brady- nebo tachy- arytmie, poruchy chůze a rovnováhy nevhodná obuv, bolesti, známky infekce. Administrativa spojená s pádem pacienta při pádu/zranění pacienta se vyplní formulář „ Protokol o pádu pacienta nebo Nežádoucí událost“ vyplňuje sestra, která pád zaznamenala a lékař. odešle vedení nemocnice

30 PREVENCE PÁDU - v bytě Udržovat průchod bytem volný – krabice, boty. Přesunout spotřebiče a kabely, o které by se mohlo zakopnout. Odstranit malé koberce. Opatřit oboustrannou lepící pásku spodní stranu koberce, aby se nepohyboval. Nespěchat, když se jde ke dveřím nebo k telefonu. Při chůzi nahoru a dolů po schodech, používat zábradlí. Dostatečně osvětlit svůj byt/dům.

31 Prevence pádů – v bytě Lampu nebo svítilnu a své brýle mít v dosahu u své postele. Nosit malou baterku na svazku klíčů, pokud se spí mimo svůj domov, nosit s sebou baterku. Zajistit bezpečnost v koupelně – protiskluzové podložky do vany/ sprchy, sedátko / stoličku do vany. Nainstalovat madlo vedle na WC, ve vaně / sprše.

32 Prevence pádů - mimo byt Věnovat pozornost povrchu a prostředí, ve kterém budete chodit. Chodit na předepsané straně cesty. Pozor na trhliny v chodnících, kořeny stromů, díry a změny ve výšce chodníku. Plánujte procházku v dobrých světelných podmínkách. Starší lidé, by neměli nosit boty s tlustou měkkou podrážkou, ale obuv s pevnou podešví / nízkým podpatkem.

33 Prevence pádů mimo byt Buďte opatrní v období, kdy je led a sníh. Držte se zábradlí a pohybujte se pomalu při chůzi po venkovních schodech. Dávejte pozor na parkovištích a parkovacích garáží. Změna výšky obrubníku. Buďte opatrní při používání veřejné dopravy, zejména nastupování a vystupování. Vždy používejte madla, jsou-li k dispozici. Poruchy vidění zvyšují riziko pádu. Ujistěte se, že máte správné brýle pro chůzi.

34 Použitá literatura Mandysová, M., Vorlíčková, H.: Pády. [cit. 10-04-10]. Dostupné z: www.eunio.cz Ondriová, I., Kollárová, B.: Úloha sestry v prevenci GMS. Sestra, 11, 2004, s. 25. ISBN 1210-0404www.eunio.cz Resources, C., J.: Definice problematiky pádů. In: Prevence pádů ve zdravotnickém zařízení. Cesta k dokonalosti a zvyšování kvality. 1. vyd., Praha Grada Publishing 2007, s. 172. ISBN 978-80-247-1715-9 Rozsypalová, M., Staňková, M. a kol.: Příjem, přeložení a propuštění nemocného. In: Ošetřovatelství I pro střední zdravotnické školy. 3. vyd., Praha Informatorium 1999, s. 234. ISBN 80-86073-39-4 Venglářová, M.: Problematické chování na podkladě organických poruch ve stáří. In: Problematické situace v péči o seniory. Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. 1. vyd., Praha Grada Publishing 2007, s. 96. ISBN 978-80-247-2170-5

35 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PREVENCE PÁDŮ Bc. Nejedlá Pavlína Bc. Zralá Petra Dis."

Podobné prezentace


Reklamy Google