Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz KAREL VI. A PRAGMATICKÁ SANKCE Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz KAREL VI. A PRAGMATICKÁ SANKCE Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz KAREL VI. A PRAGMATICKÁ SANKCE Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablonyIII/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMKarel VI. a pragmatická sankce Označení DUMVY_32_INOVACE_11_1_10 AutorMgr. Miroslav Flieger Datum30.3.2013 Vzdělávací oblastČlověk a společnost Vzdělávací oborDějepis Tematický okruhNovověk Ročník2. ročník gymnázia, sexta

2 Počátky vlády Karla VI. Karel VI. se roku 1711, po nečekané smrti svého bratra Josefa I., který zemřel bez mužských potomků, ocitl v nezáviděníhodné situaci. Musel řešit dilema – měl nárok být králem španělským i císařem Svaté říše římské. Po krátkém regentství své matky Eleonory Magdaleny převzal vládu po svém bratrovi a velmi nerad postupně souhlasil s koncem svých ambic na zisk španělské koruny. Karel byl připravován na vládu ve Španělsku, na jeho vídeňském dvoře proto panovala španělská móda a řada jeho dvořanů pocházela z Pyrenejského poloostrova. Jeho manželkou byla velmi vzdělaná Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbütelská, která byla luteránského vyznání, před sňatkem tak nezbytně musela konvertovat ke katolicismu. [1] Císař Karel VI.

3 Pragmatická sankce Karla velice trápila otázka následnictví, proto již roku 1713 vydal dokument, který měl do budoucna zajistit pevná pravidla nástupnictví a soudržnost území státu. Tento zákon nesl od roku 1719 název Pragmatická sankce, což značí nezrušitelnost a platnost na věky. Důležitým bodem dokumentu bylo následnictví v ženské linii (nejprve děti Karlovy, poté žijící dcery Josefovy a případně jejich sestry, tedy dcery Leopolda I.). [2] Pečeť Karla VI. Nakonec po Karlovi nastoupila jeho nejstarší dcera Marie Terezie, narozená roku 1717. Karel VI. se totiž, podobně jako jeho bratr Josef I., dočkal jediného syna, oba chlapci však zemřeli v raném věku. Nutno přiznat, že prosazení pragmatické sankce na mezinárodním poli věnoval císař obrovské úsilí, které po jeho skonu nepřineslo očekávané plody.

4 Karel VI. a války Válečné operace, které probíhaly za vlády Karla VI. vyžadovaly značné prostředky, pročež panovník krátce po svém nástupu k moci zvýšil daně. Mimo tradičních válek s Turky, ve kterých se vyznamenal princ Evžen Savojský a získal značná území, válčila vojska Karla VI. na Apeninském poloostrově. V závěru vlády Karla VI. však území Banátu, Bosny, části Srbska a Valašska ve válkách s Turky znovu ztratil (Evžen Savojský již v té době nežil). Pozice v zámoří obětoval příslibu ostatních velmocí, že po jeho smrti uznají a pomohou s realizací zásad pragmatické sankce. V Prusku rostl monarchii silný soupeř. [3] Princ Evžen Savojský vítězí nad Turky

5 Naše země za vlády Karla VI. Po reformních pokusech Josefa I. se vnitřní politika Karla VI. vrátila k centralistickým tendencím. Nadále upadala pozice královských měst a naše země silně nesly náklady na četné válečné výdaje. Pokračuje chudnutí nižší šlechty, vyšší šlechta podniká (manufaktury) a dále staví nákladné paláce (Clam-Gallasovský v Praze) i venkovská sídla (Černínové - Krásný Dvůr, Questenberkové – Jaroměřice nad Rokytnou). V duchovní oblasti se silně prosazuje kult svatého Jana Nepomuckého (svatořečen 1729), tvrdé prosazování katolicismu panovníkem u nás zosobňuje páter Antonín Koniáš, autor díla „Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající, k vykořenění zamykající“. [4] Socha svatého Jana Nepomuckého, Vizovice

6 [5] Clam-Gallasův palác v Praze na Starém Městě [6] Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou

7 Otázky a úkoly 1. Proč nebylo možné, aby císař Svaté říše římské z rodu Habsburků měl za manželku luteránku? 2. Často se setkáváme s tvrzením, že Karel VI. vydal pragmatickou sankci cíleně kvůli své dceři Marii Terezii, aby ji usnadnil nástup na trůn. Proč toto tvrzení nemůže být v této formulaci pravdivé? 3. Jak se jmenoval vojevůdce, jehož zásluhou tři Habsurkové (Leopold I., Josef I., Karel VI.) úspěšně válčili s Turky? 4. Popište atributy, podle kterých poznáte svatého Jana Nepomuckého:

8 Internetové zdroje (obrázky): [1] AUERBACH, Johann Gottfried. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johann_Gottfried_Auerbach_004.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johann_Gottfried_Auerbach_004.jpg [2] SAIPPUAKAUPPIAS. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:060930_-_Siegel_crop.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:060930_-_Siegel_crop.jpg [3] VAN SCHUPPEN, Jacob. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eugene_of_SavoyVS.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eugene_of_SavoyVS.jpg [4] LINNER, Radek. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Nepomucky_Vizovice_02.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Nepomucky_Vizovice_02.jpg [5] VITVIT. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clam- Gallas%C5%AFv_pal%C3%A1c_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Clam- Gallas%C5%AFv_pal%C3%A1c_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD.JPG [6] NOSTRIFIKATOR. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 16.7.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaromerice_nR_castle3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jaromerice_nR_castle3.jpg

9 Literatura: Čornej Petr, Čornejová Ivana, Parkan František: Dějepis pro gymnázia a střední školy. SPN, Praha 2001. ISBN 80-7235-152-4. Kol. autorů: Dějiny evropské civilizace, díl II. Paseka, Praha Litomyšl 1995. ISBN 80-7185-011-X. Kol. autorů: Dějiny zemí Koruny české. Paseka, Praha 1992. ISBN 80- 7185-005-5. Ledvinka, Václav, Mráz, Bohumír, Vlnas, Vít: Pražské paláce. Akropolis, Praha 1995. ISBN 80-85770-23-7. Vlček, Pavel: Encyklopedie českých zámků. Libri, Praha 1994. ISBN 80-901579-2-2. Vlnas, Vít: Princ Evžen Savojský. Paseka, Praha Litomyšl 2001. ISBN 80-7185-380-1 Národní Galerie v Praze. 2001. ISBN 80-7035-262-0.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz KAREL VI. A PRAGMATICKÁ SANKCE Název školyGymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0484 Název projektuRozvoj žákovských."

Podobné prezentace


Reklamy Google